zapotocky
4.5.2021
Kategorie: Historie

Komunista Zápotocký by neměl být nikde čestným občanem

Sdílejte článek:

JAN ZIEGLER

blogerzieZastupitelé Českých Budějovic rozhodnou 10. května o tom, zda bude Antonínu Zápotockému odebráno čestné občanství jihočeské metropole. Věřím, že se tak stane. Tento člověk byl totiž těžkým zločincem.

Antonín Zápotocký se narodil v prosinci 1884 v Zákolanech na Kladensku. Vyučil se kameníkem a mimo jiné pracoval v Praze při dokončovacích pracích na katedrále sv. Víta. Mnohem víc jej však lákala politika a v roce 1914 vstoupil do tehdejší Českoslovanské strany sociálně demokratické, kde náležel k čelným představitelům levicového křídla. A tak není vůbec divné, že v roce 1921 patřil k zakládajícím členům Komunistické strany Československa.

Jeho kariéra strmě stoupala po roce 1945 a on se stal jedním z hlavních představitelů komunistické moci v Československu, kdy postupně zastával posty předsedy Ústřední rady odborů, předsedy vlády a nakonec prezidenta. V této funkci v listopadu 1957 umírá.

Patřil k předním představitelům komunistické strany a jeho podíl na jejich zločinech, které se snažil maskovat předstíranou lidovostí, rád prý chodil mezi dělníky do obyčejných restaurací, je nezpochybnitelný.

Mezi jedním z hlavních důkazů o podílu Antonína Zápotockého na těžkých zločinech socialismu patří zpráva tzv. Pillerovy komise. Jan Piller byl přední komunistický funkcionář, na přelomu šedesátých a sedmdesátých let člen předsednictva ÚV KSČ a v letech 1968 – 1970 předsedou komise, jejímž úkolem bylo vyřešení problematiky rehabilitací osob nespravedlivě odsouzených v letech 1949 – 1954. Patřil k odpůrcům reformního hnutí uvnitř KSČ v roce 1968. Na straně 40 ve vydání z roku 1990 se píše „Některé nejdůležitější otázky – Bezpečnost, armádu, zahraniční politiku aj. – nikdy neprojednávalo (předsednictvo ÚV KSČ). Předseda strany Klement Gottwald je probíral jen v kruhu, svých nejbližších spolupracovníků (R. Slánský, A. Zápotocký, V. Široký).“

Z toho je jasné, že Antonín Zápotocký patřil k úzkému vedení komunistické strany, které rozhodovalo o všem podstatném a jeho podíl viny na justičních vraždách, brutálních vyšetřovacích metodách, vykonstruovaných procesech a protiprávním věznění tisíců lidí, je neomluvitelný a nezpochybnitelný.

Na straně 63 Zprávy Pillerovy komise se dále píše, že A, Zápotocký patřil k těm čs. komunistickým představitelům, kteří byli informováni o všech chystaných bezpečnostních akcích. Zápotocký připojil svůj souhlas rovněž k zatčení slovenských komunistů Vladimíra Klementise, Gustava Husáka, Ladislava Novomeského a dalších.

Antonín Zápotocký se podílel i na hrubém zasahování stranických špiček do soudních procesů. Patřil mezi ty, kteří dopředu schvalovali soudní rozsudky. Tak například Klement Gottwald v rámci známého procesu v roce 1952 se Slánským řekl: „Dáme deset špagátů (trestů smrti) a tři doživotí. Přesně tak nakonec dopadl verdikt Státního soudu v Praze. Lidé byli mučením přinuceni k naučeným výpovědím, které opět schvalovali Zápotocký a spol., stejně tak jako řeči soudců, prokurátorů a obhájců. Čili šlo o dokonale dopředu vykonstruované soudní procesy a bezprecedentní útok na nezávislost justice. Něco takového se tady nedělo ani za Rakouska-Uherska.

Zápotocký se rovněž aktivně podílel na zatčení bývalého generálního tajemníka a dalšího čelného komunisty Rudolfa Slánského. Ten byl večer v den zatčení u něj se svoji manželkou na návštěvě a on zdržoval jejich odchod do doby, než dostal od státní bezpečnosti pokyn, že k zadržení Slánského v jeho vile je už všechno připraveno.

Zápotocký je samozřejmě zodpovědný i za perzekuci nekomunistů. Jako člen tzv bezpečnostní Pětky (komunisté vytvářeli různá neformální, seskupení, trojky, čtyřky, pětky, atd., které rozhodovaly o podstatných věcech) doporučil neudělit milost generálu Heliodoru Píkovi odsouzenému ve vykonstruovaném procesu k trestu smrti.

Nelze ho zkrátka oddělit od zločinů tehdejší doby. On je za ně plně zodpovědný.

Jako prezident republiky v květnu 1953 popřel dva dny předem, že se chystá měnová reforma, která ožebračila československé občany o jejich úspory. Na mnoha místech se konaly masové protesty, největší v Plzni, proti tomuto znehodnocení měny a Zápotocký podpořil represe proti jejich účastníkům.

Vilém Hejl v knize Zpráva o organizovaném násilí píše na str. 219 o zatčení starosty obce Kyje u Prahy Josefa Zloského v květnu 1945 na základě falešného obvinění, že udal šest místních komunistů nacistům. To se neprokázalo, naopak vyšlo najevo, že sám Zloský byl dvakrát udán nacistům. Byl proto propuštěn z vazby. Později byl však kvůli vyvrácenému obvinění komunisty lynčován a musel být ošetřen v nemocnici. O tomto případu promluvil 28. února 1946 v Prozatímním národním shromáždění poslanec Zápotocký. Neodsoudil však křivá obvinění Zloského i zločiny na něm spáchaném. On napadl „psaní a volání těch stoupenců starého práva a spravedlnosti, kteří brečeli a skuhrali nad nespravedlnosti, křivdami a bezprávím, kterých se prý naše nové demokratické instituce, národní výbory a jejich vyšetřovací komise, Národní stráž bezpečnosti, závodní rady a spol. na kolaborantech dopouštějí.“ Čili se postavil na stranu násilníků, kteří zbili nevinného člověka.

Výmluvné svědectví podává o Zápotockém ve své knize vzpomínek Kuneš Sontag, syn stejnojmenného významného prvorepublikového politika, který s nim byl za II. světové války vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen. Sontag uvedl, že tenkrát Zápotockému zachránil život, když za něj intervenoval v situaci, kdy budoucí prezident dostával dopisy a peníze na cizí adresy a nacistické vedení tábora na to přišlo. Praxe byla taková, že každý vězeň si mohl dopisovat pouze s jednou adresou. Někteří vězni však neměli žádné příbuzné, neměli si s kým dopisovat a tak je k dopisování využívali druzí. To se samozřejmě nesmělo, a Zápotockému hrozil trest, třeba v podobě zařazení do nějaké náročné pracovní skupiny. Ve svém věku by to Zápotocký nemusel přežít, ale Sontag jej zachránil. V padesátých letech uvěznili Kuneše Sontaga pro změnu komunisté, a jeho přátele požádali prezidenta Zápotockého o udělení milosti. Ten řekl, že mu ji neudělí, ale Sontag bude propuštěn po polovině trestu. Existují také svědectví o tom, že Zápotocký působil v Sachsenhausenu jako kápo a týral jiné vězně.

A na závěr takové srovnání. V prosinci 1920 patřil Antonín Zápotocký mezi organizátory generální stávky v Československu, která v některých oblastech (Kladensko, Třebíčsko, Hodonínsko) přerostla v pokus o ozbrojený státní převrat. Její původci pak byli logicky odsouzeni. Většinou obdrželi roční tresty vězení, nejvyšší trest, osmnáctiměsíční pobyt za mřížemi, vyfasoval Zápotocký. Propuštěn však už byl po devíti měsících na amnestii prezidenta Masaryka. Další slova jsou myslím zbytečná.

Čestné občanství si Antonín Zápotocký, který je spoluzodpovědný za smrt mnoha svých občanů, obludné represe a teror proti stovkám tisíc svých spoluobčanů, nezaslouží nikde v České republice.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Stanislava Urbancová 300,- Kč, Jana Nováková 500,- Kč, Jan Dočekal 500,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč

Celkem za měsíc: 15 115,- Kč
Vybráno 43.18%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 807 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (20 votes, average: 2,60 out of 5)
Loading...
92 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)