keynes
14.11.2020
Kategorie: Historie

Keynes a komunisté

Sdílejte článek:

BAWERK.EU

V akademické obci je široce rozšířeným názorem, že John Maynard Keynes (1883-1946) byl modelovým klasickým liberálem v tradici Lockeho, Jeffersona a Tocquevilleho. Jako tito muži, má se běžně za to, že Keynes byl upřímným, opravdovým, příkladným člověkem s vírou ve svobodnou společnost. Pokud se odlišoval od klasických liberálů v některých zřejmých a důležitých názorech, bylo to jednoduše proto, že zkoušel zmodernizovat zásadní liberální ideje tak, aby odpovídali nové době. Ale pokud byl Keynes takovým modelovým zastáncem svobodné společnosti, jak si máme vysvětlit jeho podivné komentáře z roku 1933 podporující, ačkoliv rezervovaně, společenské “experimenty”, které probíhaly v tu dobu v Itálii, Německu a Rusku? A co jeho divný úvod německého překladu jeho knihy Obecné teorie z roku 1936, kde píše, že jeho přístup k ekonomické politice je mnohem lépe vhodný pro totalitářský stát jako je ten, který provozují nacionální socialisté, než, pro příklad Británii?

 

j.-m.-keynes.jpg

Keynesovi obránci se snaží minimalizovat význam těchto tvrzení, využívajíce různé dvojsmysly. Ale nikdo z nich, co vím, se nikdy neobtěžoval postavit k jednomu dosti jednoznačnému prohlášení Keynese. To bylo obsaženo v krátkém rozhlasovém rozhovoru, který poskytl v červnu 1936 BBC, v seriálu “Knihy a autoři” a může být nalezeno ve svazku 28 jeho sebraných spisů. V tomto rozhovoru jediná kniha, kterou se Keynes zabývá v celém čase, je tehdy publikovaný masivní svazek od Sidney a Beatrice Webbových “Sovětský komunismus” (První edice nesla podtitul “Nová civilizace?”, v pozdějších vydáních byl tento podtitul vypuštěn.) Jako vůdci Fabiánské společnosti, Webbovi pracovali po desetiletí za dosažení socialistické Británie. Ve 30. letech se z nich stali nadšení propagandisté nového režimu v komunistickém Sovětském svazu – slovy Beatrice, “zamilovali se do sovětského komunismu”. (Co nazývala láskou, její vyvdaný synovec Malcom Muggeridge označil za “tupé pochlebování”.)

Během jejich tří týdenní návštěvy Ruska, kde, jak se chvástal Sidney, s nimi bylo nakládáno jako s „novým typem královské vznešenosti“, jim sovětské autority dodali fakta a statistiky pro jejich knihu. Komunisté byli velmi spokojeni s konečným výsledkem. V Sovětské svazu samém byl „Sovětský komunismus“ režimem přeložen, publikován a propagován; jak tvrdila Beatrice: „Sidney a já jsem se stali v Sovětském svazu ikonami.“ Od té doby, co se „Sovětský komunismus“ objevil, byl nahlížen jako vrcholný příklad pomoci a útěcha četných dalších cestovatelů do Stalinova teroristického státu. Jestliže byl Keynes liberál a milovník svobodné společnosti, očekával by jeden, že jeho recenze bude kousavým odsouzením. Ale opak je pravdou.

Ve svém rozhovoru prohlašoval, že “sovětský komunismus” má být knihou, “u které každý seriózní občan udělá době, když ji prozkoumá”. “Až doposud se události v Rusku odehrávaly příliš rychle a mezera mezi ‘profesemi od papíru’ a aktuálními výkony byla příliš široká pro to, aby byla možná řádná úvaha. Ale nový systém nyní úspěšně vykrystalizoval, aby mohl být podroben pozorování. Výsledek je působivý. Ruští inovátoři prošli nejen revolučním stupněm, ale také stupněm doktrinářským.”

„Je zde ponecháno málo anebo nic, co by neslo nějaký speciální vztah k Marxovi a Marxismu pro odlišení od jiných systémů socialismu. Jsou zaměstnáni rozsáhlým administrativním úkolem pro vytvoření kompletně nového souboru společenských a ekonomických institucí pracujících hladce a úspěšně na území tak rozsáhlém, že pokrývá jednu šestinu souše světa. Metody se pořád rychle mění jako odpověď na zkušenosti. Empirismus a experimentalismus největšího rozsahu, o který se kdy bylo usilovalo ze strany nezaujatých administrátorů, je v chodu. Mezitím nám Webbovi umožnili vidět směr, kterým se věci jeví pohybovat, a jak daleko se tyto dostaly.“

Británie, domnívá se Keynes, má mnoho, co se učit z díla Webbových: „Zanechává mne toto dílo se silnou touhou a nadějí, že v této zemi můžeme objevit to, jak zkombinovat neomezenou připravenost k experimentování se změnami v politických a ekonomických metodách a institucích, a zároveň uchovat tradicionalismus a jakýsi druh konzervatismu, šetrnému ke všemu, co má lidská zkušenost za sebou, v každém oboru vědomí a jednání. (Povšimněte si mimochodem, ústupků a záměrné nekonzistence typické pro mnohé Keynesovo filosofování – “neomezovaná připravenost pro experimentování” má být kombinována s “tradicionalismem” a “opatrným konzervatismem.”)

V roce 1936 nikdo nemusel být závislý na klamné propagandě Webbových stran informací o Stalinově systému. Eugene Lyons, William Henry Chamberline, Malcom Muggweride sám a jiní odhalili krutou pravdu o umrlčí kobce, která předsedá Keynesovým “nezaujatým administrátorům”. Kdokoliv ochotný poslouchat, se mohl dovědět skutečnosti týkající se teroristickému hladomoru v ranných 30. letech 20. století, rozsáhlém systému otrokářských pracovních táborů a téměř universální bídě, která plynula ze zrušení soukromého systému vlastnictví (výrobních faktorů). Pro ty, kteří nebyli zaslepeni “láskou”, nebylo těžké poznat, že Stalin zřídil modelový zabijácký stát 20. století. V Keynesových poznámkách a v nedostatku jakéhokoliv zájmu o ně mezi jeho stoupenci, nalézáme opět, bizarní dvojitý metr, na který upozornil Joseph Sobran: jestliže by nějaký oslavovaný autor řekl něco podobného o nacionálně socialistickém Německu v roce 1936, jeho jméno by bylo špiněno do dnešních dnů. Přes zlo, jakým se nacionální socialisté stali, v roce 1936 jejich oběti obnášeli malý zlomek obětí komunismu. Co vysvětluje Keynesovo ocenění knihy Webbových a sovětského systému? Je zde jen malá pochybnost, že hlavním důvodem je pocit, který sdílel s těmito dvěma Fabiánskými vůdci: hluboce zakořeněná nenávist k vyhledávání zisku a kapitalistům.

Podle jejich přítelkyně a Fabiánské kolegyně Margaret Cole, to byl morálníma duchovním smysl, že Webbovi hleděli na Sovětský svaz jako “naději pro svět”. Pro ně “nejvíce vzrušující” ze všeho byla role Komunistické strany, kterou Beatrice držela za “náboženský řád”, angažovaný ve vytvoření “komunistického svědomí”. Již v roce 1932 Beatrice oznamovala: „Tj., protože věřím, že přichází den pro změnu od egoismu k altruismu – jakožto hlavnímu pramenu lidského života – tak jsem komunistkou.“ V kapitole „Na místo zisku“ v „Sovětském komunismu“ Webbovi blouzní o nahrazení peněžních motivů rituálem „hanby mizerům“ a komunistickou sebekritikou. Až do úplného konce svého života v roce 1943, Beatrice pořád velebila Sovětský svaz pro „mnohotvárnou demokracii, jeho pohlavní, třídní a rasovou rovnost, plánovanou výrobu pro komunitní spotřebu a nade vše za jeho penalizaci motivů hledání zisku.

Pokud jde o Keynese, jeho dlouholetý odpor k finančním motivům lidského jednání se rovnal obsesi. Díval se na snahu o peníze “jako na centrální etický problém moderní společnosti”, a po své vlastní návštěvě Sovětského svazu velebil potlačení peněžních motivů jako “obrovskou inovaci”. Pro něj, jako pro Webbovi, to bylo podstatou “náboženského” elementu, který odhalili a obdivovali na komunismu. Pozoruhodným rysem Keynesova ocenění Sovětského systému je totální nedostatek ekonomické analýzy. Keynes se jeví jako lehkovážně nevědomý stran toho, že zde může existovat problém racionální ekonomické kalkulace za socialismu, jak načrtl o rok dříve svazek redigovaný F. A. von Hayekem “Collectivist Economic Planning”, který uváděl seminární esej z roku 1920 od Ludwiga von Misese “Economic Calculation in the Socialist Commonwealth.”

Ekonomové diskutovali o této otázce po roky. Vše, o co měl Keynes na starosti je vzrušující velký experiment, úctu vzbuzující rozsah společenské změny, která se udává v Sovětském svazu za řízení těchto “nezaujatých administrátorů”. To nám na mysl navozuje komentář Karla Brunnera stran Keynesova názoru na společenské reformy: “Člověk si stěží mohl myslet z materiálu těchto esejí, že by je napsal sociální vědec, i ekonom. Jakýkoliv sociální snílek z řad inteligence by je mohl vytvořit. Rozhodujícím otázkám se zde nečelí anebo nejsou vysvětleny.”

Ne, Keynes nebyl „modelovým klasickým liberálem“, ale spíše etatistou a apologetem nejhorších režimů století. Ti, jež jako Mises rozumí politickým důsledkům jeho ekonomické teorie, budou stěží překvapeni.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 13 765,- Kč
Vybráno 39.32%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 782 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (11 votes, average: 4,27 out of 5)
Loading...
20 komentářů

Napsat komentář: DraDra Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)