SPOLECNOSTVIZE
10.3.2019
Kategorie: Společnost

Když ideály zabíjí

Loading...
Sdílejte článek:

J3K

Pokrok lidstva je většinou spojen s přirozenou evolucí a naplňováním myšlenek těch nejschopnějších jedinců vedoucím k objevování cest vedoucích k pokroku. Díky nim jsme se od slezení ze stromů a používání prvních primitivních nástrojů ze dřeva, pazourků dostali k výdobytkům dob bronzové a železné, přes pyramidy k palným zbraním, parním strojům až k počítačům.

V naší historii zůstaly zaznamenány desítky geniálních lidí, stovky významných a miliardy bezejmenných, kteří naplňovali své představy o lepším světě. Jen nepatrná hrstka však patří ke skutečné elitě lidstva, která dokázala být natolik přínosnou, že stála za zapamatování si. Na vrcholu této pyramidy jsou jména, která nám mohou být inspirací. Jejich inteligence byla natolik vysoká, že s ní měli často problém žít a byli považováni za podivíny. Leonardo Da Vinci je asi nejznámějším z nich, ale za ním už následují Pythagoros, Nikola Tesla, Newton, James Watt, Mendělejev, Bell, Ressel, Einstein, Curie-Sklodowsská, Wichertle, z moderních vizionářů můžeme jmenovat Billa Gatese a Steva Jobse. Tento seznam by mohl být mnohem delší, ale ne zas tak dlouhý, aby svou obsažností omráčil. Geniálních vizionářů, kteří dokázali dovést své myšlenky k téměř dokonalosti a použitelnosti, nebylo na množství narozených příslušníků rodu Homo sapiens tolik, aby převyšovali svým počtem normu výjimečnost ve vysokých číslech. Navíc měli mnoho prostých pomocníků-mechaniků, kteří jim pomáhali uvést jejich vize do praktického života. Ti už zůstali bezejmennými, všichni si pamatují především strůjce hlavní myšlenky.

Snaha stát se jedním z důležitých světu prospěšných byla vždy patrná i u plno jiných příslušníků lidské ho rodu, kteří však úroveň výše svého IQ přecenili, nebo poměrně vysokou inteligenci převyšující průměr kdesi kolem 100 bodů u nynějších Evropanů před invazí příslušníků arabské a Africké komunity nasměřovali směrem, který je spíše škodlivý. Mimochodem jste si jistě všimnuli, že ve výčtu skutečně geniálních lidí není jediný černoch. To není způsobeno rasismem či neznalostí, ale je třeba suše konstatovat, že přínos černošské populace lze zaregistrovat třeba na kulturní scéně, částečně také v oblasti dodávky pracovní síly, a ti skutečně výjimeční černoši a Arabové do táhnuli k vysokoškolským diplomům a pro jistou vyrovnanost až na vedoucí posty v politice, nicméně jejich jména jsou později často spojována s odstrašujícími okamžiky epochy lidstva, které se účastnili. Většinou se z nich vyklubala určitá forma diktátorů, i když někteří z nich byli úžasným nástrojem ovládajícím těžko zvladatelné a divoké národy, kterým vládli. Ne všichni. Pokud se jim podařilo získat funkce nad bělochy a Asiaty, bylo to proto, že tito si je tam neuváženě pustili. Až čas ukáže, jakým omylem byli Obama v USA, vražda afrických vůdců Kaddáfího a a Sadáma Husejna, prvotní podpora Usáma bin Laádina či Nelsona Mandely, paradoxem je i výbor pro lidská práva v OSN zastoupený saudskoarabskými šejky.

Moderní doba je plná těch, kteří své představy o dalším směřování lidstva považují za geniální. Přestože skutečně podstatní nositelé myšlenek jsou zavření v různých laboratořích a výzkumných ústavech, operačních sálech i ve vývojových dílnách, a svou energii věnují posunu k lepším zítřkům, přičemž i je postihuje riziko omylů a falešných nadějí, existuje mnoho ideologů, kteří se snaží uplatnit v oblasti humanitních směrů. Vynechme nyní známě osobnosti z oblastí kultury, umění či politiky, jejich jména jsou vnímána především emocionálně a jednou zapadnou mezi nedůležité, nicotnost lidské existence je natolik zjevná, že i ti momentálně nejznámější budou za sto let zmíněni v kronice lidstva jednou větou a nikoliv opakováni tak často, jako Da Vinci. Snad jen strůjci velkých tragédií a ještě větších vítězství se stanou nesmrtelnými. Hitler, Stalin, Lenin, Marx, Engels, Alláh, Nero, Alexandr Veliký, Lincoln, Ježíš. Zapamatovat si je je důležité, někteří z nich patří ke skutečně strašidelným, nicméně pro poučení i potřebným individualitám. Dokážou být totiž důkazem toho, že ideologie a jejich naplňování zabíjí.

Poslední dobou se množí počet těch, kteří se považují za vizionáře v oblastech, které jsou naprosto zbytečné. Jejich ideálem je třeba beztřídní a bezpohlavní společnost, genderové změny, bezhotovostní platby, naprostá kontrola občanů a jejich činnosti s ideou zabránit kriminalitě, tvorba homogenní rasy i za cenu prudkého snížení inteligenčního koeficientu celé populace, státy bez hranic, směšování kultur a náboženství. Lidé o toto se snažící se schovávají za ideály, které mají k realitě a geniálnosti velmi daleko. Ignorují přírodní zákony, etnickou rozdílnost, neslučitelnost neslučitelného, tedy náboženství a odlišné kultury, přístupu k životu, hygienické návyky, imunitu vůči onemocněním, klimatické periody a právě rozdíl v inteligenci jednotlivých národů. Jestliže posledně jmenovaného velmoci dlouho využívaly ke kolonizaci mnoha území, nynější sypání si popelu na hlavu je pouze falešnou snahou získat jakési odpuštění a zároveň se jedná o projev vlastní neschopnosti poprat se s následky moderní doby, k níž patří i určitá pohodlnost pracovat. Doplňování pracovního trhu ,,doktory´´ z arabské Asie a Afriky je naprostý nesmysl, protože tam skoro žádní nejsou a ten zbytek chybí na stavbách a v továrnách, jde tedy o určitou formu zavést novootrokářství s lidskou tváří. Odměnou za tuto naivitu je plno mrtvých, zraněných a strach v evropských ulicích, ekonomika doplácející na sociální tupost politiků a úředníků a postupná islamizace vedená ve jménu pokřivené rovnosti náboženství.

Jako každá jiná ideologie, je i tato nebezpečná, neboť se liší od té, dle které žili předešlé generace a pro mladou se tak stává jistým způsobem vzdoru. Rodí se nám tak budoucí aktivisté, kteří svým ,,přínosným ” uvažováním bez jakýchkoliv zkušeností s realitou přednáší své úvahy a nabalují kolem sebe aktivisty ochotné pro naplnění ideálů udělat vše. Kam to může vést, to už jsme poznali u Hitlera. Pokud se totiž někomu dostává příliš prostoru a jeho hvězda vystoupá až do nezvladatelných výšin, může to vést k prosazování ideologie za každou cenu a bez kontroly. A o to těmto ambiciózním jedincům jde. Miliony mrtvých na konci svědčících o jejich špatné orientaci jsou nakonec sice v historii lidstva nepodstatné, ale zmařená generace, byť technicky přispěje k pokroku, protože za války se horečně přemýšlí, jak být lepší, ta už se nikdy nevrátí. Opět narážíme na nicotnost jednoho každého lidského života, miliardy našich předků, a i my, zůstaneme bezejmennými.

Ideály jsou tak jen výjimečně znakem pokroku, většinou však jejich naplňování vede k něčemu úplně jinému. Uvědomění si vlastních hranic v tom, co mohu světu poskytnout, by mělo být základním stavebním kamenem budoucnosti, Přemrštěné představy vedou k průšvihům. Tak, jako průměrný horolezec nevyleze na Mont Everest, tedy pokud ho tam nedotáhne mnohem schopnější kolega či šerpa, navíc hora je plná zmrzlých neúspěšných idealistů s přemrštěnou sebedůvěrou, tak ani ti, kteří nás momentálně zavalují vlastními úvahami o tom, jak krásný svět bude po prosazení jejich ideí , nepřejdou přes horizont vlastní moudrosti. Většina idealistů zabíjí své okolí pocitem vlastní výjimečnosti a neomylnosti. Ve velkém to jsou momentálně politici tipu Juncker, Macron, Merkelová, za nimiž hledejme především globální kapitál, který je dostatečným motorem pro tvorbu jakýchkoliv změn vedoucích k jeho navýšení a kumulaci v rukách úzkého okruhu zbohatlíků. Daleko méně pochopitelné je množství užitečných idiotů, kteří svým působením, byť také honorovaným, pomáhají přetvářet společnost. Jsou to ze svého pohledu party neomylných a rolemi zblblých umělců, aktivistů, novinářů a průměrných politiků, rozhlašující formou hlásných trub ideologii dobra, kterou si vzali za vlastní. A na konci tohoto řetězce stojí naivní hlupáci, kteří tomu všemu napomáhají zadarmo a jako koníček, navíc neschopní rozlišit realitu od vysněného. Z jejich řad pochází slídiči, bonzáci, squatteři, klinikáři a nahlašovatelé profilů na sociálních sítích. Pro ně se hloupost stala koníčkem. Paradoxem zůstávají jejich vysokoškolské diplomy z většinou humanitních studií, tedy se jedná o nepotřebné absolventy škol, jejichž uplatnění je ve společnosti nikoliv nulové, ale záporné. I přesto je existence všech těchto pro mocichtivé elity velmi důležitá. Budou li totiž chtít spustit válku, potřebují v ulicích především je. To, že také umřou, už jim nedochází. Jak vidíte, nadpis nelhal. Opravdu to necháme dojít tak daleko? Nebudeme li se bránit závadným ideologiím aktivně, doplatíme na naši pasivitu.

Autor: J3.K

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2020: *****

František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Alena Fuszteiová 300,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Přemysl Hrůza 1000,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Kamil Potoček 300,- Kč, Ivanka Podzimková 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Jan Bezděk 1000,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Iva Floríková 300,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, ing. Josef Musil 200,- Kč, Richard Kovaříček 200,- Kč, Vlastimil Kornas 66,60 Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč


Celkem za měsíc: 12 747,60 Kč
Vybráno 36.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 909 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (16 votes, average: 4,69 out of 5)
Loading...
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
24 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.