ELEKTRÁRNAOPATOVICE
18.9.2020
Kategorie: Ekonomika, Exklusivně pro PP

Kdo zaplatí Green Deal?

Sdílejte článek:

PETR BRÁBNÍK/ROMANA ZADROBÍLKOVÁ

Na názor týkající se problematiky Zelené dohody a jejího vlivu na výrobce energií ve východočeském regionu, oslovil s dotazy kandidát do Senátu a královéhradeckého kraje Petr Brábník hlavního lokálního výrobce a dodavatele tepla, výkonnou ředitelku Elektráren Opatovice, paní Mgr. Romanu Zadrobílkovou.

Jak vnímá Elektrárna Opatovice problematiku Zelené dohody – Green Deal?

Podstatou Zelené dohody je přechod EU ke klimatické neutralitě do roku 2050. Evropská komise kvůli tomu hodlá navrhnout zpřísnění cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 na 50 až 55 % ve srovnání s rokem 1990 a současně v příštím roce navrhnout revizi prakticky veškeré související unijní legislativy.

Uvědomujeme si a chápeme potřebu chovat se k životnímu prostředí s respektem. Snažíme se využívat všech možných, ale hlavně racionálních cest, jak přispět ke zlepšování životního prostředí, bez dopadu na naše odběratele.

Paradoxní však je, že Evropská komise chce zvyšovat cíle, zatímco členské státy nejsou schopné plnit ani ty stávající. Národní klimaticko-energetické plány měly být zaslány Evropské komisi od konce roku 2019. Francie, Německo, Irsko, Lucembursko, Rumunsko a Španělsko tak neučinily ani do března 2020. Hodnocení návrhů Evropskou komisí loni v létě odhalilo značnou mezeru mezi evropským cílem a národními plány zejména v oblasti energetické účinnosti.

Pro teplárenství bude klíčové zejména očekávané zpřísnění podmínek v systému emisního obchodování, které by zřejmě dále zvýšilo již dnes vysokou cenu emisních povolenek. Teplárenské sdružení ČR, jehož jsme součástí, bude proto požadovat a prosazovat rovný a spravedlivý přístup. Hlavním důvodem této aktivity je, že malé lokální zdroje nemusí za emise vypouštěné do ovzduší platit vůbec, i když jsou jedni z hlavních znečišťovatelů. Vzniká tak nerovnoměrné prostředí, které paradoxně může vést k tomu, že při lokální výrobě tepla bude v souhrnu vznikat více skleníkových plynů z důvodu nižší účinnosti, než je kogenerační výroba tepla a elektrické energie ve velkých zdrojích.

Jaký může být předpokládaný dopad Zelené dohody na Elektrárnu Opatovice, jako hnědouhelnou elektrárnu?

Elektrárny Opatovice jsou již od 70. let minulého století dodavatelem tepelné energie pro Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a přilehlé obce. Naším, prozatím jediným, zdrojem je hnědé uhlí, ze kterého vyrábíme teplo a elektrickou energii. K dosažení uhlíkové neutrality plánované Evropskou komisí do roku 2050 bude muset uhlí nahradit jiný druh paliva či jeho mix, což je spojeno s dalšími nákladnými investicemi. Hovoříme zde o cestě, která bude trvat přibližně 30 let, což je další generace lidí, kteří budou naším teplem jistě zásobováni.

Kroky, o kterých hovoří Zelená dohoda, budou muset být dělány postupně s přihlédnutím k závazkům ČR, připravované legislativě a celkové energetické strategii EU včetně nastavení mechanismu financování spravedlivého přechodu na jiná paliva. Bez tohoto funkčního mechanismu by nebylo možné podpořit klíčové investice, které jsou před námi.

Jak vnímáte tlak postupného odklonu od uhlí? Máte připravený přechod na jiná paliva?

Postupný odklon od uhlí je, vlivem tlaku EU, bohužel nevyhnutelný. Snaha o udržení efektivní funkčnosti CZT (centrální zásobování teplem) je otázka, kterou se bude zabývat samostatná koncepce Ministerstva průmyslu a obchodu.

V rámci EOP strategického plánovaní je otázka přechodu na jiná paliva či volba vhodného mixu paliv již dlouhodobě součástí strategických porad a plánování společnosti.

Mezi uvažované alternativy počítáme plyn, ideálně v kombinaci s energetickým využitím komunálního odpadu. Kotle K1 a K4, které neprošly modernizací, poslouží již jen jako výkonová rezerva a postupně budou nahrazeny plynovými zdroji. Pro hladký průběh tohoto přechodu již podnikáme potřebné kroky.

Další „zelenější“ příležitost spatřujeme v možnosti energetického využití zbytkového komunálního odpadu, z černých popelnic našeho regionu. Nabízíme tak okolním městům a obcím možnost vybudování ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu), které by jim pomohlo vyřešit otázku odpadového hospodářství po roce 2030, kdy již nebude možné nerecyklovatelné složky komunálního odpadu skládkovat. Zapojit tak jinak nevyužitelný odpad do koloběhu cirkulární ekonomiky a 100% využít jeho energetický potenciál. Cílem ZEVO je proměna dále již nevyužitelného a vytříděného obsahu černé popelnice v teplo a elektrickou energii vrácenou lidem zpět do jejich domovů, mimo jiné i díky našim existujícím rozvodům.

Jaké chystáte technologické změny? Existuje vůbec nějaká reálná alternativa, jak zajistit teplo a elektřinu pro oblast východních Čech?

V minulých letech investovala naše společnost 2,7 miliardy do modernizace zdroje, tak abychom dle požadavků EU plnili emisní limity. Zvýšený tlak na stálé snižování hodnot emisí se však již příčí zdravému rozumu a technickým možnostem, kdy vynaložené vysoké investice sebou již nenesou zásadní přínos pro životní prostředí.

Máme zainvestováno do zařízení, které je připraveno v dalších letech spolehlivě plnit svou funkci.

Jak velkou rychlostí budeme muset díky ekonomickým či politickým tlakům úplně odejít od uhlí a jaké podmínky financování nových projektů vláda vyjedná a nastaví, je však otázkou.

.
Velice Vám děkuji za otevřený a odvážný rozhovor paní ředitelko. Osobně vnímám vývoj energetiky za prioritní téma, které se týká blízké budoucnosti každého z nás a je třeba otevřeně hájit zájmy naší země a našeho kraje.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč

Celkem za měsíc: 18 549,00 Kč
Vybráno 52.99%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 109 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (15 votes, average: 4,33 out of 5)
Loading...
27 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)