NEMOCNICEZLIN
9.3.2020
Kategorie: Společnost

Kauza nemocnice Zlín už dávno není o nemocnici

Sdílejte článek:

JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ

Připomeňme ve zkratce

Krajští zastupitelé Zlínského kraje neschválili v roce 2019 (v rozporu s jasným přáním hejtmana) výstavbu nové mnohamiliardové krajské nemocnice ve Zlínském kraji. Následoval několik měsíců zdánlivý klid, aby pak na jednom zasedání krajského zastupitelstva byl daný bod náhle opět položen v průběhu jednání na stůl, a o jeden hlas návrh na výstavbu prošel. Ono “na stůl” je přesné. Bod nebyl v programu jednání, tedy ani na úředni desce, ani v programu na úvodu zasedání. Byl doplněn až v průběhu jednání, tedy jako blesk z čistého nebe, a takto i schválen. O jeden hlas zastupitele, který změnil názor.

Nic proti jakémukoli návrhu na stavbu nemocnice. Nic proti změně názoru kohokoliv. Proti těmto praktikám ale VŠECHNO.

 

Co se dělo dál?

Metoda “na stůl” u mnohamilardové investice, která rozděluje kraj, přinesla ihned titulní články na stránkách regionálních médií, kde se ostře proti této metodě ohrazovali zastupitelé, občané, obce a města. I já. Ministerstvo vnitra nemohlo zůstat slepé a hluché, proto založilo spis a začalo konat. V mezích své zákonné dozorové pravomoci požádalo o vysvětlení. Mezitím mu došlo mnoho podnětů, aby se věcí zabývalo. A to není až tak obvyklé, aby lidé takto dění ve svém kraji monitrorovali. Je tedy nad slunce jasné, že kraj těžce přestřelil.

A reakce?

Na ministerstvo byla doručena reakce kraje, která odmítá nezákonnost, a aniž prošla zastupitelstvem či radou kraje, trvá si tzv. na svém. Je ale nutné položit si otázku: Kdo si to tu ale vlastně trvá na svém? Kraj? To v žádném případě. To by musela být žádost o vysvětlení ze strany ministerstva vnitra projednána zastupitelstvem, při výkladové velkorysosti pak alespoň radou kraje, a některý z těchto orgánů kraje by musel schválit obsah tohoto vysvětlení.
Nic takového se však nestalo. Kdo tedy vlastně rozhodl? Hejtman sám.

Také napsal dopis ministru vnitra, aby si s vnitrem udělal pořádek. Tedy de facto stížnost na vnitro a snaha vyvolat zásah politika do zákonné pravomoci jeho ministerstva (!!!).
Právem? Je to obvyklé? Slučuje se to s právním státem?

Ani náhodou!!!

Ministerstvo vnitra v daném případě vykonalo zcela klasicky a předvídatelně svou dozorovou pravomoc. Vlna nesouhlasu byla totiž tak velká, že ministerstvo prostě konat muselo – nemohlo takové “znásilnění” zákona tolerovat a nesouhlas řady subjektů prezentovaných v médiích přehlédnout. Tuto vlnu odporu zaznamenalo tedy napřed v médiích, proto založilo spis (jehož datem nyní zlínský hejtman argumentuje a osočuje ministra ze lži), a následně už do tohoto spisu jen sbíralo další podněty, kterých byla řada. Vím to, protože některé z nich jsem pomáhala formulovat.

Takže to shrňme

– bez ohledu na práva téměř poloviny zastupitelů, bez ohledu na práva všech občanů kraje a bez ohledu na práva všech obcí a měst kraje byl bod výstavby významné nemocnice v programu zasedání zastupitelstva kraje utajen do poslední chvíle, a to tak, že nebyl zcela úmyslně zařazen do programu řádného zasedání, a to dokonce ještě ani v úvodu zasedání

– následně byl z minuty na minutu zařazen, a to přesto, že se jedná o mnohamiliardovou investici, a stylem rovněž z minuty na minutu schválen

– když si tohoto “rychloschválení”povšimlo ministerstvo vnitra, začalo v rámci své dozorové pravomoci konat, a požádalo kraj důrazně o vysvětlení

– následně do svého spisu zakládalo řadu jasných protestů z řad zastupitelů, občanů i samosprávy, s nimiž se již dříve seznámilo v médiích

– s obsahem žádosti o vysvětlení ze strany ministerstva vnitra nebyl oficiálně seznámen žádný orgán kraje

– ministerstvu odešlo z kraje vyjádření, které ovšem není vyjádřením kraje, protože ho neschválil žádný z jeho orgánů, ale jde o vyjádření pouze hejtmana; ten je sice také orgánem kraje, ale bez podobných pravomocí

– kdo je faktickým autorem vyjádření (a nese za jeho obsah odbornou garanci) není doposud známo – lze usuzovat, že krajský úřad, protože hlavičku žádné advokátní kanceláře nemá; podobné jednání ale kraj nemá ve své působnosti, protože podle zákona o krajích “Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí”. tedy není oprávněn za kraj sám jednat a cokoli formulovat. Obsah vysvětlení daného usnesení je tedy nutno přisoudit pouze hejtmanovi, který tím ovšem mohl překročit pravomoc úřední osoby, protože tím, že o nemocnici jednalo zastupitelstvo, rozhodování o této záležitosti si jednou provždy vyhradilo. To, že nyní bylo zcela opomenuto, je tak z hlediska práva docela velký problém.

– následoval dopis ministrovi s žádostí o zásah politika vůči zákonné pravomoci dozorového orgánu (!!!) – to už snad ani nelze komentovat, protože žijeme-li v právním státě, nic podobného prostě hejtman nesmí požadovat

A proč tento blog?

Přečetla jsem si dopis hejtmana Zlínského kraje ministru Hamáčkovi, ve kterém ho označuje za lháře. Mé okolí ví, že pokud jde o ministra Hamáčka, jsem z mnoha důvodů spíše přísný kritik.
Ale toto mne nemohlo nechat v klidu, protože je to un fair nařčení založené na slovíčkaření, které je evidentní snahou odvést pozornost od mnohem závažnějšího problému. A ministr nelže – ministerstvo jednalo skutečně na základě podnětů – prezentovaných v médiích. Vážný problém je ale úplně jiný.

Je jím úmyslné zneužití zákona o krajích pro odejmutí ústavně zaručených práv části zastupitelů, všem občanům a všem obcím a městům Zlínského kraje, utajení důležitého bodu jednání do poslední chvíle, neseznámení žádného orgánu kraje s obsahem žádosti o vysvětlení ze strany ministerstsva vnitra, a neschválení tohoto vysvětlení žádným z orgánů kraje, pouze hejtmanem Čunkem, který tímto krokem mohl překročit svou pravomoc. Odklonit pozornost ke krajskému úřadu nemůže, protože krajský úřad není oprávněn podobné jednání realizovat. Obsah vyjádření je tedy z právního hlediska vyjádřením, které zasílá jediná osoba, a tou je hejtman kraje. Ten sice zastupuje kraj navenek, ale není krajem – jeho jednání navenek musí ve většině případů předcházet rozhodnutí rady nebo zastupitelstva kraje. Žádné takové však nebylo přijato.

A to nařčení ze lži?
 Ani to není fér. Ministerstvo vnitra reagovalo na média, ve kterých prezentovalo své výhrady skutečně řada subjektů, tedy ministerstvo opravdu reagovalo na základě signálu zvenčí, které zachytilo v médiích, a které mu pak skutečně doputovaly i v písemné podobě.

Tedy problémem tu tentokrát skutečně není ministr vnitra.

Problémem je hejtman Zlínského kraje, který si se zákonem o krajích evidentně nijak nekomplikuje život. Dokonce až do té míry, že za kraj nyní sám rozhoduje a formuluje vysvětlení, které by měl předložit k projednání především zastupitelstvu, protože je to ono, kterému vnitro de facto vytýká velmi závažnou věc – popření ústavních práv části zastupitelů, všech občanů kraje a veškeré obecní samosprávy kraje.

Tedy nyní se ve Zlínském kraji nehraje o zlínskou nemocnici. Hraje se o samu podstatu samosprávy – totiž zda ji lze soustředit v rukou jednoho člověka, který si prostě dělá, co chce.

A pro úplnost dodávám, že můj komentář by byl stejný, kdyby něco podobného “páchal” kterýkoli hejtman. Zákon se prostě znásilňovat nemá. To je cesta do pekel.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč

Celkem za měsíc: 10 678,00 Kč
Vybráno 30.50%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 769 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (15 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz
5 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.