notre-dame-on-fire
19.4.2019
Kategorie: Společnost

Katedrála a její zničení pro budoucnost

Sdílejte článek:

JITA SPLÍTKOVÁ

Na základě analýzy stavů věcí a faktů dedukuji, že požár Notre Dame s opravdu velkou pravděpodobností není náhoda. V článku vám tuto svoji myšlenku objasním zeširoka a z mnoha úhlů.

Tak nevím – v ústavě mám deklarovanou svobodu slova. Ano, je to tak, takže využiji toto své právo a řeknu: požár Notre Dame se mi vůbec nezdá náhodou, jak se nám snaží vnutit, ale když se podívám na možnosti náhodného vzniku takového požáru, když se podívám, jak teď ve světě hoří kostely a obzvláště ve Francii, jak jsou ničeny vyznavači islámu, když se podívám na jásot muslimů, když vidím reakce militantní levice, tak na základě této analýzy stavů věcí a faktů dedukuji, že požár Notre Dame opravdu není náhoda.

Katedrála

V 11. století ve Francii došlo díky vynálezu chomoutu a tím pádem k jednodušší a hlubší orbě k vyčlenění řemeslníků z řad zemědělců, a tak postupně uzrála doba pro stavbu gotických katedrál. Tyto stavby, ač jsou církevní, jsou vlastně velkou oslavou lidského mozku a zručnosti a taky vlastně onoho chomoutu a budoucnosti. Kdo by se divil proč budoucnosti, tak architekt, stavitel, tesaři, kameníci… prostě všichni na stavbě zúčastnění, ačkoliv pracovali opravdu tvrdě, nikdy neviděli výsledek své práce, to až jejich děti a spíš vnuci a pravnuci mohli obdivovat katedrály v jejich zamýšlené kráse. Takže kdo stavbu začal, stavěl pro budoucí pokolení, ne pro sebe.

Vše začalo v Île-de-France, kraji francouzských králů a sídelního města Paříže. Zde chtěli mít vše nejkrásnější, a tak se tady spojily všemožné architektonické a řemeslné nápady z celé Francie v nový umělecký směr.

Gotika zjednodušeně řečeno je technický vynález – spojení lomeného oblouku s křížovou klenbou, jejíž žebra vedou tlaky do čtyř bodů a jako protiváha těchto bodů na ně zvenčí tlačí opěrné oblouky. Tím pádem stavitelé mohli odlehčit stěny chrámů obrovskými okny a přivést dovnitř staveb světlo, a také mohli postavit vysoké chrámové lodě.

Notre Dame

Její stavba byla započata v roce 1163 a byla dokončena v roce 1345, trvala dlouhých 182 let.

Katedrála stojí, ale staletí chátrá. V devatenáctém století přišla do módy romantika a co je víc romantické nežli zříceniny a také gotika. Victor Hugo napsal slavný román Chrám matky boží v Paříži a tím vším popíchnutý Napoleon III zahajuje významné restaurátorské práce na záchraně gotického umění po celé Francii. Renomovaný architekt Eugène Viollet-le-Duc je v čele tohoto programu. V Paříži pracoval i na restaurování katedrály Notre Dame.

Architekt a zřejmě i zednář, stavitel katedrál Eugène Viollet -le- Duc je autorem při požáru zřícené sanktusníkové věže, která byla dostavena v roce 1859. Nedostavil ji nějak ze svého rozmaru a svévole, věžička na katedrále skutečně byla – jsou dochovány knižní důkazy – iluminátoři bratři z Limbourgu vytvořili pro vévodu z Berry bohatě ilustrovanou knihu hodinek (1404) a na jedné kresbě je věž jasně viditelná.

Kromě věže zrenovoval západní průčelí a chrámu dozdobil střechu sochami chimér a 12 apoštolů. Evangelista Jan je jako orel a nevěřící Tomáš má podobu le Duceho.

Věž byla převážně ze dřeva a olověných plechů – všechny dřevěné prvky byly velmi pečlivě pokryty olovem, aby se tak zabránilo hnilobě, ale i požáru – zároveň i některé dubové nosníky věže, umístěné mezi krovy střechy, byly oplátované. Sanktusníková věž představuje 180 až 200 tun dřeva a 50 tun olova, podle odhadu Mauricia Duvanela.

Střecha Notre Dame byla z olověných plátů, aby byla ochráněna před ohněm.

Krov střechy byl původní ze počátku 13. století – vše trámy z dubového dřeva – proto tuto část stavby nazývali les katedrály. To, co shořelo byl řemeslný a vlastně i umělecký skvost starý 800 let a nenahraditelný.

Jak je ze snímků patrné všude bylo čisto a trámy byly v pořádku.

Katedrála hoří

Horní části katedrály nám dávají eschatologické poselství a jsou koncipovány jako boj světla proti temnotě. V tomto duchu navrhl le Duc výzdobu střechy a onu věžičku. To je taková zajímavost pro milovníky symbolů.

Co může za ohněm být? Nešťastná náhoda? Nehoda při práci? Zlý úmysl? Zapálili nenáviděný symbol křižáků, muslimové? Zapálili tajné služby? Zapálili demiurgové, co instalovali Macrona? Byli žháři z okruhů militantní levice? Byl to pojišťovací podvod? Mělo to zakrýt finanční podvody? Je za tím církev? Větší spiknutí – kde jsou záběry z bezpečnostních kamer? Co z toho je pravda? Co z toho je nesmysl?

Nešťastná náhoda?

Jaká? Nedopalek cigarety? To je celkem nepravděpodobné až vyloučené. Jak se můžete přesvědčit z fotek krovy byly čisté a pod střechou bylo uklizeno – nebyl tam nános prachu a špíny ani holubí trus – čili od cigarety nemělo co hořet. Teplota hořící cigarety se udává mezi 450°C až 650 °C, na hraně odhořívajícího cigaretového papírku je teplota do 230°C. Cigareta bez podpůrného paliva les katedrály nezapálí – tabulkovou teplotou vznícení sena je 233°C.

Provedenými zkouškami a vyhodnocením jejich výsledků s tabulkovými hodnotami bylo zjištěno, že vznik požárů od nedopalku cigarety je ovlivněn řadou faktorů, přičemž musí být splněny vždy všechny. Nedopalek cigarety musí zapadnout do nitra materiálů, které mají schopnost kumulace tepla, současně musí být k místu odhořívání nedopalku zajištěn dostatečný přívod vzdušného kyslíku, ovšem odváděné teplo od místa vzniku musí být menší, než teplo vznikající. Vznikajícím teplem musí být dosaženo teploty vznícení kontaktních materiálů. https://www.hzscr.cz/clanek/priciny-vzniku-pozaru.aspx

Navíc, co by tam v krovech pohledával někdo s cigaretou, pokud by to nebyl žhář?

Nehoda při rekonstrukci?

Jaká nehoda, když rekonstrukce vlastně teprve začínala? Jiskra z rozbrušovačky? Odborník na to: Vás zajímá, zdali se to může vznítit např od jisker rozbrušovačky. Mám zkušenost, že takovýto starý trám takto určitě nechytne. Mám zkušenost, že třeba ani pražce napuštěné léta benzinem a oleji nechytly, ale zase nemůžeme vědět, zdali tam nebyly nějaké vysoce hořlavé materiály jako stará vlna nebo jiné staré izolační materiály. A to šíření žáru je pak opravdu velmi, velmi rychlé, a to je pak jak lavina. Střecha a krov jde vždy jako první, pak tam vznikne tepelný vír a už to letí.

A slova dalšího odborníka: Zatím bych byl se soudy opatrný. Ve světle situace se nabízí úmyslné založení požáru, ale je taky stále možné, že tam třeba řemeslník nechal letlampu nebo nějakým diletantsvím něco hrubě zanedbal. Přes to všechno mě stejně zaráží rychlost a masivnost požáru za tak krátkou dobu. Na tom jsme se shodli i s kolegy se sboru. Vzpomínáte, jak hořel někde v Londýně ten obytný dům? Sice byl z cihel, ale hořel tři dny a než se rozhořel trvalo to několik hodin.

Když začal požár na pracovišti nebyl už minimálně hodinu ani jeden z 12 pracovníků renovační firmy. Tak oheň se rozhořívá dlouho, jenže z fotek je jasné, že žádná vlna, žádné izolační materiály tam nebyly. A majitel firmy vyloučil letlampy i svářečky. Mluvčí firmy Le Bras Freres rovněž agentuře DPA potvrdil, že tam neprobíhaly žádné práce s ohněm. Navíc jedinou činností, kterou se pracovníci firmy před požárem zabývali byla montáž lešení a prý nebyla ani zapojená elektřina.

Na lešení byl výtah, mohlo něco tam chytit? Nastal tam nějaký zkrat? Elektřina přeci jen byla zapojená? Jenže zkrat spíš vyhodí jen pojistky a nezpůsobí požár. Vše je možné, ale požár by vypadal jinak – střecha i věžička byly pokryty olovem, to by takový oheň zbrzdilo – i když má bod tání jen 327,5 °C, je špatným vodičem elektrického proudu. Navíc tato firma roky renovuje cenné památky, jistě vším splňuje i bezpečnost práce, a i jejich lešení a výtahy jejichž konstrukční části podle požárních norem nesmí zvyšovat riziko požáru a jsou z nehořlavých hmot a podle norem hořlavé hmoty musí být zcela uzavřeny uvnitř konstrukce tak, že v požadované době požární odolnosti nedojde k jejich hoření a neuvolňuje se z nich teplo.

Rejdy tajných služeb?

Vždy je zásadní otázka – Kdo z toho má prospěch? – cui prodest – komu to slouží? Macronovi a kruhům které ho instalovali jako prezidenta, toto neštěstí může přinést mnoho bodů a i vyřešení problémů v zemi. Prostě se odsunou s poukazem na toto národní neštěstí. Také je tady možnost vše svést na Žluté vesty, a tak zdiskreditovat jakékoliv lidové hnutí, které chce budoucnost země a nechce, aby se ubírala směrem do pekel. Macronův projev ještě při požáru byl divný a hned prohlásil, že je to nešťastná náhoda… ví vše? Divná náhoda před Velikonoci. https://www.facebook.com/CT24.cz/videos/317494088916170/

Mohou za tím být i peníze, a to i bank, o peníze jde přeci vždy především. Stát mohl „prožrat“ peníze a na rekonstrukci není ani euro, tak se zapálí.

Kolik ohňů a velkých skrylo finanční machinace a podvody i kolik bylo takových pojišťovacích podvodů. Ovšem jak to je s pojištěním katedrály? Proč se dělají sbírky a miliardáři se trumfují věnovanými miliardami?

Kruhy, kam patří i Macron toužily, aby na místě katedrály stálo něco jiného – nějaký moderní multikulturní „duchovní stánek“. Katedrála by se měla nacházet v muslimské čtvrti Paříže, a to je velký problém.

Také může být otázkou, jestli agentury a třeba finanční kruhy nepopíchly militantní levici. Excesy bojůvek Antifa jsou známé, a i rovněž to, že v USA je Antifa na seznamu teroristických organizací. Rovněž mohli aktivovat jen vírou myslící muslimy k akci. Lawrence z Arábie využíval jen vírou uvažující muslimy k svým účelům.

Mohla to být i samostatná akce mladých a neklidných levicových aktivistů.

A pak je tady samotná katolická církev. Mohl někdo zapálit i ve smyslu bible, ve smyslu obnovení duchovna mezi lidmi – “Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím.” (Jan 2,19)

Napadení křesťanského symbolu muslimy?

Tak jako lidé v Evropě stavěli katedrály pro budoucnost, tak jsou nyní katedrály a kostely ničeny (viz přiložené odkazy) vyznavači Islámu rovněž pro budoucnost – ale jen tu jejich. Islám klade na srdce svým vyznavačům nejen přímý boj, ale i trpělivou, dlouhodobou a postupnou invazi na své budoucí území. Rovněž ví, že výsledky své „práce“ neuvidí hned, ale až za sto, dvě stě a třeba i tři sta let, ale prostě jednou vše na zemi bude jejich a jejich boha a s touto vidinou všichni pracují. Jde jim o konečný budoucí výsledek. Je to jejich katedrála, která ovšem nikomu nepřinese žádný pěkný zážitek.

  • Muslimové napadají symboly jiných náboženství

Za poslední roky muslimové zapálili a zničili na světě množství staveb jiných náboženství. Za poslední dva roky bylo jen ve Francii napadeno převážně muslimy téměř dva tisíce kostelů. V roce 2018 bylo ve Francii 1 063 útoků (vandalství, vykálení se, žhářství) na křesťanské kostely a symboly. V roce 2017 jich bylo 878.

Zde další linky na zdokumentované a prokazatelné incidenty

nezapomínejme na Srbsko

a na zkázy jiných cenných světových památek

a když nevypalovali přímo muslimové, tak jejich ochránci

Muslimové již chystali útok na Notre Dame

Bylo to v září roku 2016. U katedrály bylo nalezeno neoznačené auto s plynovými nádržemi a dokumenty v arabštině. Na základě informací od agentů zpravodajských služeb bylo zatčeno několik muslimů sympatizujících s teroristy ISIL. Ovšem tato akce byla podle všeho jen testem, jak budou agentury a policie reagovat. “Myslíme si, že tato osoba prováděla test,” řekl agentuře Reuters jeden policejní zdroj. “Skutečnost, že k plynovým nádržím nebylo připojeno žádné odpalovací zařízení, a že výstražná světla zůstala zapnutá, je, jako by se snažili co nejvíce upoutat pozornost.”

Za další před měsícem už v Paříži hořel kostel Saint-Sulpice

Zatímco Pařížané truchlí, muslimové se ze zkázy Notre Dame radují

Co je pravdou? O islamizaci Evropy jsou fakta i o tom, jak vždy taková islamizace v historii probíhala. https://ifenomen.cz/historie/balkan-dlouha-cesta-k-miru-a-nezavislosti

Zde bych vše zakončila asi odkazem na princip logické úspornosti neboli Occamovu břitvu:

Pluralitas non est ponenda sine necessitate.

tj. Nemá se postulovat množství (důvodů či příčin), není-li to nezbytné.

nebo v pozdější formulaci

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem.

tj. Entity se nemají zmnožovat více, než je nutné.

To se dá interpretovat dvěma mírně odlišnými způsoby. První lze popsat takto:

Pokud pro nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované.

Autor: Jita Splítková


 


Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červen 2020: *****

Anonymní dárce 800,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Oto Tvrz 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč

Celkem za měsíc: 4 900,00 Kč
Vybráno 14.00%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 3 712 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (22 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz
loading...
28 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.