DUKA
27.2.2021
Kategorie: Společnost

Kardinál Duka kritizuje čínský režim za utajování epidemie a porušování lidských práv

Sdílejte článek:

MILAN KAJÍNEK

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka reagoval na kritická vyjádření prof. Hořejšího na jeho kázání, v němž přirovnal koronavirus k možné „biologické zbrani.“

Kardinál uvedl, že měl příležitost hovořit s odborníky, kteří  o variantě nechtěného úniku látky možné k výrobě zbraně uvažovali. Dová také, že použil termín „biologická čínská bomba“ jako nadsázku ve svém kázání.

Velkou část dopisu však věnoval vyhrazení se proti postupům čínského režimu.

Duka připoměl, že existence epidemie nového koronaviru byla v Číně utajována, a že čínský režim nezodpovědně pronásledoval lékaře v Číně, „kteří sami varovali, že Čína problém bagatelizuje“.

Ohradil se také proti masivnímu porušování lidských práv, kterého se dopouští komunistická strana Číny. „Nezapomínejme, že v ČLR nejsou zcela respektována lidská práva. Především náboženská a politická svoboda je výrazně omezována,“ upozorňuje kardinál.

„Zaráží mne jakým způsobem jsme ztratili v naší zemi pocit solidarity s těmi, kteří jsou vystaveni totalitním nátlakům,“ – kardinál Duka.

„Biskupové a kněží, ale i věřící katolické církve a jiných křesťanských církví, ale i jiných náboženských skupin, jsou vězněni a vystavovány represím v ČLR,“ dodává Duka. „Můžeme pozorovat rapidní omezování svobod a nedodržování dohod v Hongkongu.“

Před nedávnem Duka podpořil prohlášení federací biskupských konferencí Asie a Austrálie, které odsoudily postup čínksého režimu a kritizovali „liknavost WHO i OSN“.

„Zaráží mne jakým způsobem jsme ztratili v naší zemi pocit solidarity s těmi, kteří jsou vystaveni totalitním nátlakům,“ upozorňuje Duka.

V Asii jsou podle Duky miliony lidí pronásledováni a vražděni kvůli víře a současná epidemie „upozaďuje řešení těchto problémů, kdy umírají desetitisíce lidí ne kvůli viru, ale kvůli nezájmu“.

Současná epidemie upozaďuje řešení problémů pronásledování a vraždění lidí kvůli víře, kdy umírají desetitisíce ne kvůli viru, ale kvůli nezájmu – kardinál Duka.

„Můj otec, voják západní fronty, byl uvězněn za to, že hovořil o náznacích uvěznění a likvidace účastníků zahraničního odboje komunisty,“ vzpomíná kardinál. „Ano, v té době šířil slovy Komunistické strany Československa fake news. Dnes víme, že mluvil pravdu.“

Podle kardinála stojí také za zamyšlení, proč Velká Británie neprotestuje proti označení britská mutace, Afrika proti africké mutaci, Brazílie proti brazilské mutaci, ale proč Čína brojí proti označení Čínského viru.

„Moje slova mají být  výzvou k cestě nápravy, aby i velký čínský národ mohl žít v plné svobodě jak duchovní, tak společenské, a mohl svobodně hovořit,“ dodává kardinál Duka. „Protože svoboda projevu je stejně důležitá, jako svoboda náboženská.“


Otevřený dopis

Níže publikujeme nezkrácený dopis pana kardinála adresovaný prof. Hořejšímu.


Kardinál Dominik Duka. (dominikduka.cz)

Vážený pane profesore,

omlouvám se, že volím cestu otevřeného dopisu, ale veden skutečností, že i Vy jste reagoval veřejným prohlášením na mne, pak i já veřejně odpovídám Vám ve věci kázání ze dne 6. února 2021 v katedrále sv. Víta.

Nevím, zdali jste poslouchal celé mé kázání, které se primárně nezabývalo otázkou koronaviru. Pokud jsem o něm hovořil, bylo využito známé kazatelské figury, kdy kázání je také literárním tvarem. Jde o využití hyperboly, nadsázky, která má burcovat a zvýšit pozornost posluchače.

Obsahem mého kázání bylo téma, které míří do vnitřního života církve. Téma o upevnění postoje pomoci. Postoje být k dispozici lidem, kteří trpí a jsou sužování existencionálními obavami či obavou ze smrti. Podobně papež František používá této nadsázky, když např. hovoří o ideologii genderu, jako o jaderné katastrofě či o potratu, který nazývá nájemnou vraždou.

Posluchači ví, že nejde o právní ani faktické označení jevů. Takováto hyperbola má posluchače mj. přivést i k reflexi a hlubšímu poznání. To bylo i mým cílem. Použil-li jsem termínu biologická čínská bomba, musí být tato nadsázka chápána obdobně jako výše uvedený případ Papeže Františka.

Tvrdím, že jsem měl příležitost hovořit s odborníky, kteří  o této hypotetické variantě o nechtěném úniku látky možné k výrobě zbraně uvažovali. Jste připraven nést odpovědnost a přinést důkazy, že toto mé eventuální tvrzení nemůže být pravdou?

Biologická zbraň nemá primárně zabíjet. Může paralyzovat bojující jednotky protivníka a při jejich převozu do týlu vyvolat ochromení civilního obyvatelstva. V důsledku toho dojde k rozvrácení ekonomického a společenského života. To vyvolává politický rozvrat. A to právě kolem sebe můžeme pomalu pozorovat.

Nepředávám názory odborníků, že jde o cílenou zbraň. Ale mohlo jít o nešťastný omyl. K uchování míru ve světě je zapotřebí věnovat velkou pozornost výrobě nejen nukleárních zbraní, o kterých se hovoří velmi mnoho, ale i biologických zbraní. Bohužel ty jsou možnou budoucností války.

Použil-li jsem termínu biologická čínská bomba, musí být tato nadsázka chápána obdobně jako výše uvedený případ Papeže Františka.

Zde považuji za povinnost připomenout mé členství v Papežské komisi Iustitia et Pax, která je součástí papežského Úřadu pro integrální rozvoj. Existence COVID – 19 byla v Čínské lidové republice utajována, její oznámení provázela persekuce lékařů ČLR, kteří sami varovali, že Čína problém bagatelizuje.

Kázání je specifickou formou. Je součástí náboženského projevu, tedy náboženské svobody, která patří mezi základní, fundamentální lidská práva. Jedná se o literární formu a domnívám se, že mám stejná práva využívat metaforického vyjádření, jako divadlo v Brně, které dle rozhodnutí soudů neuráželo Krista, ale jen hyperbolicky vyjadřovalo určitý postoj.

Jako člen kardinálského sboru, a biskup, který také zachovává kolegialitu, jsem před nedávnem reagoval i na prohlášení federací biskupských konferencí Asie a Austrálie, které odsoudily postup ČLR, a též liknavost WHO i OSN. Udivuje mne, že na takovéto texty většinová mainstreamová media nereagují a tyto mé postoje je nezajímají.

Existence COVID–19 byla v Čínské lidové republice utajována, její oznámení provázela persekuce lékařů ČLR, kteří sami varovali, že Čína problém bagatelizuje.

Mým posláním není šířit fake news a poplašné zprávy, jak se domníváte. Upozorňuji, že můj otec, voják západní fronty, byl uvězněn za to, že hovořil o náznacích uvěznění a likvidace účastníků zahraničního odboje komunisty. Ano, v té době šířil slovy KSČ fake news. Dnes víme, že mluvil pravdu.

Nezapomínejme, že v ČLR nejsou zcela respektována lidská práva. Především náboženská a politická svoboda je výrazně omezována. Biskupové a kněží, ale i věřící katolické církve a jiných křesťanských církví, ale i jiných náboženských skupin, jsou vězněni a vystavovány represím v ČLR. Můžeme pozorovat rapidní omezování svobod a nedodržování dohod v Hongkongu.

Má podpora kardinála Zena při jeho návštěvě Prahy zůstala opět zcela bez povšimnutí. Za takovéto situace jsem povinen následovat své svědomí a nemlčet o možných eventualitách.

Zaráží mne jakým způsobem jsme ztratili v naší zemi pocit solidarity s těmi, kteří jsou vystaveni totalitním nátlakům. V Africe i Asii jsou miliony lidí kvůli víře pronásledováni a vražděni. Tento virus upozaďuje řešení těchto problémů, kdy umírají desetitisíce lidí ne kvůli viru, ale kvůli nezájmu.

Upozorňuji, že můj otec, voják západní fronty, byl uvězněn za to, že hovořil o náznacích uvěznění a likvidace účastníků zahraničního odboje komunisty. Ano, v té době šířil slovy KSČ fake news. Dnes víme, že mluvil pravdu.

Moje vyslovené podezření je skutečně hypotetické, nyní těžko dokazatelné, ale rád bych upozornil, na zveřejněnou zprávu WHO, kdy cituji:

1) „Virus už široce koloval v prosinci (2019) ve Wu-chanu, což je nové zjištění,“ řekl stanici CNN dánský vědec Peter Ben Embarek, vedoucí týmu WHO.

2) Marion Koopmansová, nizozemská viroložka, která se též účastnila vyšetřování, řekla stanici NPR, že trh  „není celý příběh“ a že virus se šířil i mimo něj.

3) Německý vědec Fabian Leendertz uvedl, že tým souhlasil se zahrnutím teorie do svých hypotéz z „respektu“ k čínským kolegům, ač on sám samotnou myšlenku považuje za „velmi nepravděpodobný scénář“.

4) WHO nevyloučila ani možnost prosazovanou bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, že koronavirus unikl z čínské laboratoře. Embarek ji nicméně označil „za silně nepravděpodobnou“.

5) Poradce prezidenta pro národní bezpečnost USA Jake Sullivan prohlásil, že zpráva nesmí být ovlivněna „úpravami ze strany čínské vlády.“

Zaráží mne jakým způsobem jsme ztratili v naší zemi pocit solidarity s těmi, kteří jsou vystaveni totalitním nátlakům.

6) Současná administrativa Joe Bidena vyjadřuje nad zprávou WHO nespokojenost a žádá nové hlubší šetření, vzhledem Čínské strany.

Vážím si této zprávy WHO za její snahu o objektivitu!

K prohlášení velvyslanectví ČLR bych chtěl dodat, že při návštěvě presidenta ČLR jsem osobně odevzdal list, ve kterém jsem konstatoval určitá zlepšení, ke kterým došlo v minulých letech v ČLR.  Také jsem ale připomněl určité zhoršení situace v ČLR ohledně lidských práv a náboženských svobod.

List, který jsem osobně předal do rukou pana prezidenta byl převzat a pan president mi osobně přislíbil odpověď přes ambasádu, která nikdy nepřišla. Po uplynutí předepsaných lhůt jsem tento dopis zveřejnil na webových stránkách, opět bez zájmu našich medií.

Moje slova pronesená při homílii, byla určena pro řeholníky a nejsou ani politickým prohlášením, ale ani odbornou či vědeckou diskuzí. Mají vést k zamyšlení. Jako člen římské kongregace pro řeholníky nemohu nevzpomenout osud řeholnic a řeholníků v ČLR.

Moje slova mají být  výzvou k cestě nápravy, aby i velký čínský národ mohl žít v plné svobodě jak duchovní, tak společenské, a mohl svobodně hovořit i jako Vy. Protože svoboda projevu je stejně důležitá, jako svoboda náboženská.

S pozdravem

Dominik kardinál Duka
arcibiskup pražský a primas český

P.S. Stojí také za zamyšlení, proč Velká Británie neprotestuje proti označení britská mutace, Afrika proti africké mutaci, Brazílie proti brazilské mutaci, ale Čína brojí proti označení Čínského viru… zdroj

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Jiří Dostál 200,- Kč, Anonym 673,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Suchý 500,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Karel Jeřábek 163,- Kč

Celkem za měsíc: 15 364,00 Kč
Vybráno 43.89%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 832 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (15 votes, average: 3,33 out of 5)
Loading...
politicon.cz
33 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)