1.5.2013
Kategorie: Politika

Kam nás vedou “spasitelé lidstva” za cizí peníze?

Sdílejte článek:

KAREL KŘÍŽ (A) 01/05/2013 

Známe je všichni. Nemůžeme je přehlédnout ani přeslechnout. Každý den vidíme jejich tváře v hlavních zpravodajských časech všech televizních stanic, čteme jejich “neomylné” a jedině správné pravdy na titulních stranách tištěných i elektronických médií. Každý den se nás pokouší přesvědčit, že pouze jejich vidění světa, jejich vize do budoucnosti a jejich ekonomické či sociologické formule jsou to pravé ořechové pro ten, z jejich pohledu, šedý, beztvarý, tiše remcající, ale hlavně peníze dojící znásilněný dav. 

 

Vládnoucí zkorumpovaná oligarchie, anarchisticky škatulkovaná buď jako pravicová nebo levicová, držená u moci stále bobtnajícími šiky uplácených podržtašků, podkuřovačů a “manažery” státem dotovaných spolků, si vytvořila společenský systém postavený na zákonem povoleném okrádání a postupném zotročování produktivního obyvatelstva. Slova i činy všehoschopného parazita či pozitivně diskriminovaného flákače mají v současné společnosti větší váhu než hlasy či skutky tvrdě pracujících lidí, kteří živí státní pokladnu.

 

Plíživě, ale stále nápadněji a rychleji se blížíme k novému eurosocialistickému či až komunistickému nevolnictví. Již dnes je hodnota práce produktivního, hodnoty vytvářejícího, daňového poplatníka státem degradována na pouhou jednu čtvrtinu. Jinými slovy, státní mašinérie okrade každého, kdo má ještě v této společnosti sílu cokoliv produkovat, pomocí nepřehledné džungle různých daní, poplatků a odvodů o téměř 75% jeho těžce vydělaných peněz. Jak by se asi lidé tvářili, kdyby každého posledního v měsíci zazvonil u jejich domovních dveří dráb a z každé ten měsíc vydělané tisícovky jim odebral 750,- Kč?

 

Jenmože realita je taková. Neodevzdáváme své peníze takto transparetně jako za feudálních časů, ale při každém nákupu, setkání s úřady, při každém výdělku, dokonce i při každěm dědictví či malinko větším daru nebo jen za to, že bydlíme ve vlastním domě, nebo když jako podnikatel používáme automobil. Co se bude danit či zpoplatňovat příště? Sluneční svit, vzduch na dýchání, chůze po chodníku?

 

Nápaditost a drzost všech vládnoucích zákonodárných panáků od domácích poslanců až po nejvyšší špičky evropské byrokracie jakoby neměla mezí. Postupují přesně dle známého citátu Ronalda Reagana: „Vládní pohled na ekonomiku lze shrnout následovně: Pokud se to hýbe, zdaňme to. Pokud se to stále ještě hýbe, regulujme to. Pokud se to přestane hýbat, dotujme to.“ Bohužel tak nějak nám naši současní vládci zapomínají na fakt, že poslední věta může být platná pouze pokud, jak pravil sociálhujer Špidla, zdroje jsou (přeloženo – je stále koho ještě obrat).

 

Což již brzy nemusí být pravda. Kolik toho ještě může normální člověk, nepřisátý na státním prsu, starající se sám o sebe a vyprodukující občas nějaký ten zisk, či vydělávající jakousi mzdu mimo státní sektor, vydržet? Má se radovat z rádobyreforem spočívajících jen v dalším zvýšení daní až za hranici únosnosti? Má tleskat “boji proti korupci” v podobě dalšího zvýšení počtu zbytečných úřednických koryt? Má hodit za hlavu zprávy o počínající bankrotové smršti států eurozóny a prozatím jen snížení ratingu USA? Má zavírat oči před evidentní neschopností, či nechutí, politických vůdců najít nějaké řešení, ačkoliv se nabízejí jako na stříbrném podnose?

 

V říjnu loňského roku jsem napsal, že konec eurosocialistického mejdanu je na dohled. Mám pocit, že tato slova stále více nabírají na váze, neboť politické reprezentace svoji hru na všeobjímající nenažraný stát a dojné krávy, které je třeba pod pohrůžkami ztráty majetku, osobních práv a kriminálu vysát až na morek, hrají stále i při pohledu na nejnovější vývoj v Řecku, Itálii, Španělsku či v dalších přeregulovaných ekonomikách.

 

Stále se více naslouchá tlachání ekonomických rádobyodborníků, kteří se přou o jeden až dva procentní body u DPH či jestli je dobré více zdanit vodu z domácích studní nebo nezdravé potraviny, politologů, kteří dávají vypouštěným pšoukům politiků, jimiž testují trpělivost a snášenlivost obyvatelstva, zdání odborného nadhledu nebo uřvaných odborářkých vůdců, kteří ukázali například ve španělských zákonech “chránících obyčejné pracující” jak se takto vyrábí armáda nezaměstnaných a nezaměstnatelných, než jednoduchým, prostým a historií ověřeným regulím, které opravdu mohou pomoci, a na které stejně brzy opět dojde.

 

Socialističtí mesiášové, multikuturní pachatelé dobra i ostatní “spasitelé lidstva” si jednou pro vždy musí konečně uvědomit, že jejich cesta k blahobytné, rasově i nábožensky snášenlivé a sociálně spravedlivé společnosti, lemovaná tisíci nepřehledných zákonů, vyhlášek, regulačních opatření, daňovou džunglí, nesmyslnými dotacemi, armádou zkorumpovaných úředníků a parazitujících spolků prostě skončila. Nepovedla se v hard provedení sovětského bloku, opepřená o naprostou diskreditaci lidského ducha i ceny života, nepovedla se ani v soft provedení pod praporem EU.

 

Euroatlantická civilizace se musí vrátit ke kořenům. K jednoduchým srozumitelným pravidlům společenského soužití, kde pojmy jako osobní svoboda jednotlice, právo, svědomí a čest budou opět něco znamenat. Kde nebudou vítězit mazanější právníci, uplacenější úředníci ani nejpopulističtější političtí vůdci.

 

Tedy tak. Minimum přehledných zákonů , minimum úředníků, nula regulací, dotací a dalších socialistických výmyslů. Nízké, jen nejnutnější chod státu zajišťující, lehce spočítatelné a odveditelné daně bez vyjímek, progresí a různých jako nedaně kamuflovaných odvodů či poplatků. Absolutní svobodu slova a naprostou transparentnost informací z veřejného sektoru, například pomocí internetových portálů s detailními informacemi o každé státní zakázce. Lehce vymahatelnou hmotnou i trestní odpovědnost každého byrokrata za jeho rozhodnutí. Zrušení veškerých, často nepochopitelných, dotací, grantů či fondů na rozvoj čehosi abstraktního. Vrátit občanům jejich hrdost a samostatnost.

 

 

Že to nejde slyšíme dnes a denně. Jenže od koho? Od těch, co si ze státní pokladny udělali nekonečný zdroj příjmů a z lidí, kteří ji plní, se snaží svojí demagogickou ofenzívou stvořit nepřátele “lidstva, pokroku a světového míru”. Tak jak to již dříve sepsal Marx, vylepšil Lenin, převzal Stalin, Hitler, Gottwald a jejich současní tajní obdivovatelé, kteří neuhnuli od jejich fantasmogorických ekonomických i morálních dogmat ani o píď, ačkoliv se je snaží balit do moderního hávu sociálního eurostátu.

 

Proto nevěřme těmto “spasitelům lidstva”, kteří se jen dobře živí na strachu a panice málo informovaných jedinců. Nevěřme spasitelům, kteří za peníze, které by nikdy neuměli vydělat a musí o ně bezostyšně okrádat daňové nevolníky, jakoby budují lepší společnost, ale ve skutečnosti z toho mají jen neuvěřitelně dobře placené pašalíky. Nevěřme jim ani písmeno, neboť jejich mejdan pomalu končí. Obávám se však, že následky jejich konání budou více tragické, než si dnes vůbec dovedeme představit.

 

Zvedněme hlavu a z odmítání drobků z panských stolů, tvářících se jako jakési sociální jistoty udělejme princip našeho žití, neboť jak pravil Benjamin Franklin:

 

Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí.“

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč, Vitesse PSP Ltd. 100,- Kč, Jan Pšenička 400,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 300,- Kč, Jiří Chudý 100,- Kč

Celkem za měsíc: 44 682,80 Kč
Vybráno 127.66%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (8 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
2 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.