ct-onctscreen01televize
28.12.2018
Kategorie: Multikulturní soužití

Kam až mohou vést mediální lži?

Sdílejte článek:

J3K

Mediální masáž v podobě kvalitně tendenčně vedeného vysílání a uveřejňování článků vede k naprostému dezinformování velké části obyvatelstva. Podílí se na tom především velké televizní a rozhlasové stanice. Neustálé překrucování faktů, zamlčování skutečně otřesných událostí a snaha změkčit následky těch, o kterých se veřejnost dozví, popírání historických faktů a zamlčování příčin vedoucích k degradaci lidí a celých národů se stalo standardem, dle kterého média přistupují k mezinárodní i vnitropolitické situaci.

Naší donedávna nejvýznamnější stanicí byla Česká televize. Její vliv na české obyvatelstvo je dosud výrazný. Přestože nejznámější tváře vystupují velmi profesionálně, je už dlouho zřejmé, ze kterého směru přichází instrukce předcházející především zpravodajským pořadům. Diváci, kteří nejsou ochotní pochybovat o slovech redaktorů, moderátorů a hostů ve vysílání, nemají ani důvod hledat jiné zdroje informací. Důvěryhodnost ČT a ČRo je pro ně svatá a v případě, že náhodou někde získají možnost vnímat i jiné zprávy, než jsou zvyklí, považují je za fake news a odmítají připustit, že je aspoň něco jinak, než jak to je podáváno na jejich oblíbené stanici. Pravděpodobně si i myslí, že ,,odborníci” zvaní do diskuzí jsou špičkou mezi znalci daných problematik a v podstatě ani jiní další nejsou, protože se na obrazovce pořád točí ti samí. Kam až vedou toto lhaní a manipulace s lidmi? A netýká se to pouze migrace, Sýrie, Ukrajiny, ale též čehokoliv spojeného s Ruskem, Čínou, Zemanem a Trumpem. Opakem je glorifikace Havla, Söröse a Evropské unie, respektive naší existenční potřebě být její součástí. To samé platí o existenci NATO. Naprosto se záměrně přehlíží průnik neziskovek do škol, médií a nejvyšších pater politiky. V závěsu jde podpora genderového inženýrství spojená s potlačení přírodních zákonů a logického myšlení.

Nedávno šokovala svět brutální vražda dvou Evropanek na severu Afriky. Tam, kam každý rok míří statisíce Evropanů na dovolenou a lze se domnívat, že vliv kultury našeho kontinentu by měl být v této lokalitě opravdu podstatný. Dvě mladé dámy se vydaly ve své naivitě dále od přímořských letovisk a zcela naivně rozložily stan poměrně daleko od civilizace. Možná se dosud také dívaly na severskou obdobu ČT a netušily, co vše se děje v reálném světě. Ignorovaly nebezpečí plynoucí z návštěvy země s obyvatelstvem muslimského vyznání. Možná ve svých představách toužily po normálním přátelství, které byly zvyklé navazovat kdekoliv v křesťansky smýšlejících zemích. Nelze vyloučit, že chtěly přesvědčit své známé o tom, že není důvod se bát cestovat, ostatně i u nich jistě běhající v televizi reklamy na nabídky krásné a bezpečné dovolené v Maroku a Tunisku. Dopustily se neuvěřitelného a tragického omylu. Nebyly první a jistě ani poslední, nicméně jejich životy skončily skutečně drsně. O fanatičnosti vrahů svědčí i pořízení nahrávky a její odeslání pozůstalým. O degeneraci politiků a médií pro změnu to, že chtějí jakékoliv rozmnožování přeposlání tohoto videa trestat až čtyřletým vězením. Přitom co jiného, než pravdivý záznam zločinu může ukázat lidem pravdu? Tu však nikdo nesmí znát a opět se lže a trestá.

Neinformovanost veřejnosti vede k dalším následkům. Například sociální sítě jsou plné reakcí, které doslova šokují. Někdo upozorňuje na to, že ženy se dostaly někam, kde neměly co dělat. Tito lidé vůbec nevnímají možnou naivitu způsobenou nedostatečnou schopností reálně posoudit nebezpečí. Kolik z našich studentů sociálně a humanitně zaměřených vysokých škol by podobné místo navštívilo se stejnou naivitou? Další reakce omlouvaly nikoliv vrahy samotné, ale jejich příslušnost k islámu. Jistě, existuje mnoho muslimů, kteří by nic podobného neudělali, nicméně pravděpodobnost, že podobný zločin způsobí někdo, kdo uctívá Proroka Mohammeda, je daleko vyšší, než to, že by něco podobného udělal křesťan, Žid či ateista. Navíc důkazů o tom, že immáni a další islámští církevní představitelé přímo vybízí své věřící k násilí vedenému vůči jinověrcům, je nesmírně mnoho. Pochází nikoliv jen ze zemí, v nichž je islám doma, ale i z evropských metropolí, kde je původní obyvatelstvo postupně nahrazováno muslimy. V ČT nám nikdo neukáže, co se děje v britských, francouzských a belgických městech, v nichž stojí řada mešit. Nikdy tam neuvidíme ani to, jak se mění švédské prostředí a jejich předměstí, nebo berlínské gangy složené z imigrantů ve věku od 14ti let výše a terorizující celé čtvrti.

Záměrné překrucování faktů, zamlčování podstaty islámu a důsledků jeho agresivního pronikání do Evropy vede k pomýlenému vnímání především u mládeže. Právě na ni míří velká část multikulturní propagandy. Na druhém místě jsou tzv. intelektuálové. Hra na inteligenci a snaha na ně působit pomocí preferovaných odborníků, jejichž náhled je buď dobře ohodnocený, nebo jim prostě stačí být vidět a tím se dostat do podvědomí národu, jede na plné obrátky. U politiků lze vnímat jistou shodu odpovídající potřebě udržet se u koryta, u zdroje peněz a moci. Vzhledem k tomu, kdo vládne Evropské unii, lze předpokládat, že každý, kdo se postaví doktríně multikultury, bude vzápětí semletý a rozdrcený. Ostatně to vidíme i na českém premiérovi, jehož mlžení kolem přistupování a nepodepisování Globálního paktu je jen další ,,perlou´´ v jeho funkčním období (to lze říct o kličkování Babiše v kauze Huawei) Konstatovat, že materiály s paktem spojené nečetl a ani číst nebude, protože na to nemá čas, je absolutním selháním, navíc se objevil dokument ze zasedání vlády, kde svým podpisem schválil přistoupení ke Globálnímu paktu. Je s podivem, s jakou arogancí se český národ dokáže smířit. Nikoliv pouze u členů vlády, ale i u většiny poslanců v Parlamentu, Senátu a nakonec i u těch, kteří nás zastupují v orgánech EU.

Je třeba si přiznat, že spojené síly ČT, ČRo, významných mediálních impérií, komediantů, Seznamu a politiků jdoucích ruku v ruce s neziskovým sektorem jsou opravdu důslednou skupinou ovládající tento stát. Stojící proti nim, tedy Miloš Zeman, pár reálně uvažujících politiků, dále aktivní autoři článků na nezávislých serverech, v ČT neuveřejňovaných odborníků a veřejně známých osobností, to opravdu momentálně bez podpory široké veřejnosti nedokážou změnit. Nedostatek skutečných informací povede i nadále ke zkresleným představám o islámu, migraci a jednou i k tomu, co se děje už nyní v zemích, v nichž se islám postupně rozšiřuje. Vražda dvou turistek je jen špičkou ledovce. Jednou se budou podobné věci dít i přímo u nás za přihlížení těch, kteří se budou bránit pouze tím, že o problematice nic nevěděli, protože média o tom nic neříkala. Ostatně sociální sítě už nyní přináší důkazy o tom, kam směřuje uvažování mladé generace a bohužel i těch starších, v nichž je pocit svobody podpírán falešnou solidaritou a neschopností uvědomit si, že Západ před 30ti lety nastoupil cestu k socialismu, zatímco my jsme z něj utekli. Rusko už dávno není Sovětský svaz, Čína je kapitalističtější než Francie, Anglie a Švédsko jsou blíže k chalifátu než k tradičním historickým odkazům rytířů a Vikingů. Lže se nám neustále. Jsme s tím smířeni?

Autor: J3.K

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2020: *****

František Šmíd 700,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, MUDr. Miroslav Kameníček 1000,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Petr Jan 300,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Pavel Novák 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Martin Štěpánek 400,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jan Kupka 1000,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Mirko Hampl 200,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jan Bezděk 500,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Stanislav Esner 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Marin Svoboda 100,- Kč, Ladislav Oudes 500,- Kč, Miloslav Gajdušek 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Bohuslav Maceška 50,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jiří Sika 238,54 Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. Lukáš Vašíček 200,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Martinek 100,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč

Celkem za měsíc: 15 171,54 Kč
Vybráno 43.34%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 211 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (40 votes, average: 4,98 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Napsat komentář: Anonym Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.