SIKLOVA
29.12.2015
Kategorie: Společnost

Jiřina Šiklová: “Lidem chybí vzdělání, nejsou schopni uvažovat, a proto odmítají imigranty.”

Loading...
Sdílejte článek:

LUCIE PROVAZNÍKOVÁ 29|12|2015

Socioložka z minulého století Jiřina Šiklová přišla s inovativním přístupem k posuzování vzdělanosti a schopnosti uvažování ve společnosti. Každý, kdo nesouhlasí s islámem, imigrací či politikou EU je podle ní nevzdělaný hlupák (rozhovor s ní zde). Tato svými názory očividně přezrálá (či nedozrálá?) paní se svým titulem z historie a filozofie z FF UK z roku 1958, pravděpodobně získaným úpornou obhajobou teorií marxismu a leninismu (mj. tehdy nadšená komunistka a členka KSČ), tvrdí, že český lid je lid nevzdělaný, neschopný uvažovat, přemýšlí jako za komunistů, a proto se k neřízené muslimské imigraci diktované EU staví spíše negativně. Zde je přepis mého dopisu této dámě.

Inu, co se ukazuje být přínosem 40 let totality, je, že čich na totalitní režim Češi bezesporu mají – a ničím jiným politika Evropské Unie není. Povím vám proč, paní Šiklová. Protože multikulturalismus na Západě už dávno selhal, lidé začali projevovat nespokojenost, a tak evropským špičkám nezbyla jiná cesta, jak zabránit vzpourám proti Pákistáncům znásilňujícím malé děti, než prosazovat své etnomasochistické cíle a obhajovat multikulturalismus neustálým utužováním demokratických režimů, až se postupně dostali k nynější totalitě. A český lid čichá nějakou lumpárnu, když mu někdo chce něco diktovat. Snad že se nám to z historie dostalo do genů.

A proč multikulturalismus selhal? Protože kultura je v prvé řadě tmelícím, sjednocujícím prvkem ve společnosti, který dává jejím členům pocit sounáležitosti, hodnotový systém a řád nezbytný k jejímu fungování.Multikulturalismus je nefunkční proto, že do tohoto řádu vnáší chaos, tříští společnost a snaží se uměle potírat očividné rozdíly, které jsou prostě mezi některými kulturami natolik markantní, že spolu žít nemohou. Zapište si tuto nejmodernější definici kultury za uši (právě jsem ji vymyslela a ospravedlněním budiž mi to, že si kulturu každý sociolog definuje, jak chce, a ta moje zdá se mi býti – překvapivě – velmi fikaná a aktuální).

Ale k té informovanosti o islámu. Ono je to zapeklité, víte? Lidé, kteří o islámu informovat chtějí, jsou nazváni fašisty, xenofoby či rasisty. To poslední označení je obzvlášť tristní, jelikož islám nemá s rasou nic společného: sám epileptik Mohamed prohlásil islám za politicko-ideologický systém, který jednou ovládne celý svět, a na rozdíl od Hitlera mu byl obvod lebky či barva očí jeho příznivců u jeho psychopatické pedofilní zadnice. (O jeho epilepsii se vedou spory, ale mně se tato verze nesmírně líbí, protože by to napomohlo vysvětlit jeho rozhovory s andělem Gabrielem, který mu prý kázal vraždit nevěřící, bít ženy a souložit malé holčičky.)

Ti, kteří o islámu informovat chtějí, jsou umlčeni sofistikovanými totalitními neomarxistickými praktikami, které se sem plíží z rozkládajícího se Západu. Takže nakonec má mít výsadní právo srovnávat Korán a Bibli bývalá členka KSČ, která na stará kolena nemá co jiného na práci, než ničit vlast a budoucnost mladším generacím a nazývat plošně všechny, kdo nesdílí její názor, nevzdělanci. Bravo, paní „socioložko“. Co že jste to říkala o „komunistickém přemýšlení“? Ráda vám pořídím nové zrcadlo.

A zatímco vy budete úporně mezi těmi nenávistnými a k násilí vybízejícími verši v Koránu (97,4% – to není můj výmysl, ale statistika vědce Billa Warnera) hledat paralelu s Biblí, má být Martin Konvička propírán ve své masokostní moučce. A mezitím muslimové napříč Evropou usilují o zavedení práva šaría a porušování základních lidských práv, nadržené opice znásilňují ženy a děti, rozmnožují se mnohdy v příbuzenských vztazích, což vede k ještě větší degeneraci a nízkému intelektu, než jaký implikuje vyznávání této středověké násilné netolerantní ideologie samo o sobě. Věděla jste, že průměrné IQ v Sýrii je kolem 83, v Africe ještě níže, zatímco v Evropě 100 a v Asii až 108? Ale všechny vědecké studie zabývající se tímto fenoménem jsou označeny za rasistické či nekorektní: hlavně o tom nemluvit.

Ano, muslimové jsou chudáci. Ale duševní chudáci, uvěznění v nařízeních jednoho psychopata, který kromě toho, že notnou část života přepadal karavany, loupil, znásilňoval(!), zabíjel, či souložil devítiletou Aishu, tak přišel na vykutálený způsob, jak dobýt svět: ideologickým sjednocením tehdy nábožensky roztříštěných arabských kmenů. Tak vznikl islám, milá paní Šiklová. Válečná strategie ze sedmého století, podotýkám. A věděla jste, že ten vykutálený pedofil měnil své postoje ke křesťanům, Židům i arabským pohanům podle toho, kdo s ním zrovna byl ochoten laškovat (bojovat proti jeho nepřátelům) a kdo ne? Arabskými pohany vyznávajícími pouštní božstva zprvu pohrdal, ale když zjistil, že mnoho křesťanů a Židů pro svoji víru nezíská, pohrozil ohněm pekelným těm beduínským psům a vzal zavděk i jimi. Pak Židy systematicky vraždil a otročil (odtud ta nenávist k Židům). Považuji za nutné předeslat, že pro muslimy je Mohamed kultovní postavou, modlou, vzorem. Vše, co dělal Mohamed, je správné. Radikální islám a násilí je z tohoto důvodu součástí každého islámu.

Proti islámu se nejostřeji staví právě lidé vzdělaní, schopní uvažovat a (nebo) s osobními zkušenostmi s muslimy. Já sama jsem žila v několika městech s velkou muslimskou menšinou, navštívila pár fajnových ghett (včetně švédského Malmö a manchesterského „Pákistánu“) a přišla do styku s mnoha muslimy, Kurdy či ex-muslimy. Kromě toho je znalost náboženských směrů součástí mého studia. A proč se proti imigraci staví jiní lidé? Asi proto, že umí používat obsah své dutiny lebeční, protože na to, aby člověk poznal, že mezi islámem a buddhismem je jakýsi zapáchající rozdíl, nepotřebuje studovat na univerzitě. Rozhodující je totiž schopnost vidět věci komplexně, reálně a schopnost samostatného syntetického myšlení, které český univerzitní systém záměrně potlačuje. Ale i ti, kteří se proti islámu staví pouze ze strachu, mají v demokracii právo svůj názor vyjádřit a podílet se na rozhodnutí, s kým chtějí žít. Ostatně, strach je jen reakce na hrozící nebezpečí a zajišťuje přežití lidské rasy.

Ano, máte pravdu v tom, že příčinu imigrantské krize nelze vidět jen ve válce v Sýrii, ani ve světových politických pletkách, ani ve finančních zájmech. Evropská civilizace si za to může sama svým způsobem života, ztrátou hodnotového systému, rozpadem instituce rodiny, rozmazáním mužské a ženské role ve společnosti a následným snížením porodnosti, absencí opravdového smyslu života. Zkrátka tím, že se zaměřuje na materiální hodnoty a tlačí lidi do konzumismu. Prvotní příčina pádu západní civilizace je zneužití a rozpad konstruktu peněz na počátku 20. století, ale to nechám na ekonomech. Jenže řešení tohoto hnilobného procesu západní civilizace nevede přes přijetí milionů lidí vyznávajících ideologii, která sice není založená na konzumismu a hájí instituci rodiny, ale dělá to naprosto zvrácenými praktikami.

Rozumní jedinci, kteří mají schopnost syntetického myšlení a hlubšího vhledu, se dokáží poučit z multikulturního fiaska Západní Evropy bez nutnosti osobních zkušeností. Žádám vás tímto tedy, abyste se za svá pohrdavá, urážlivá a nepravdivá vyjádření o těch, kteří se stavějí proti imigraci a islámu, veřejně omluvila.

ZDROJ: Lucie Provazníková

lucie-provaznikova

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2020: *****

František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Alena Fuszteiová 300,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Přemysl Hrůza 1000,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Kamil Potoček 300,- Kč, Ivanka Podzimková 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Jan Bezděk 1000,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Iva Floríková 300,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, ing. Josef Musil 200,- Kč, Richard Kovaříček 200,- Kč, Vlastimil Kornas 66,60 Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč


Celkem za měsíc: 11 847,60 Kč
Vybráno 33.84%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 272 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (56 votes, average: 4,95 out of 5)
Loading...
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
111 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.