ISLAMEU
22.10.2020
Kategorie: Multikulturní soužití

Je myšlenka opravdu svobodná?

Sdílejte článek:

YNGVAR BRENNA

Ovšem nyní bývá i pouhá kritika Islámu označována za rasismus. Kritici se navážejí do Erny Solbergové, norské předsedkyně vlády, jelikož raději mluví o svobodě myšlení, nikoliv o svobodě projevu, když je ve hře právě ona. Volba slov je pro mnohé podivná, jako kdyby chtěla to druhé vyřadit a nahradit to tím prvním. Že by si nebyla vědomá toho, že je svoboda projevu lidským právem?

 

Podle Hanse Magnuse Enzensbergera – německého spisovatele (mimo jiné) – člověk může nabýt dojmu, že migrace nesníží, nýbrž naopak zostří mentální riziko ztroskotanců. Nehledě na jejich finanční situaci jsou vykořenění migranti z arabských zemí vystavováni trvalému kulturnímu šoku skrze bezprostřední konfrontaci se západní civilizací. Zdánlivý přebytek zboží, názorů, finančních i sexuálních možností volby vede k situaci dvojsečné zbraně: na jednu stranu je to přitažlivý svět, na druhou k němu vzniká odpor a k tomu stálé připomínání zaostalosti vlastní kultury: stává se to nesnesitelným. Následky pro vlastní zažívání vlastní hodnoty, jež je již předem labilní, jsou stejně zjevné jako nutkání si ji kompenzovat konspiračními teoriemi a akty msty. Pak mnohé přemůže pokušení příjmout nabídku islamistů a kárat ostatní za to, že sami přišli zkrátka.

Jistě podivně rychle ztichnou zprávy o francouském učiteli, jež učil o svobodě projevu. Norové mají neuvěřitelně selektivní paměť. Jak často myslí na Norku, jež před pár lety spolu s její dánskou kamarádkou sťali v Maroku, ve srovnání s tím, jak často myslí na Georga Floyda? Při medializaci stětí Norky a Dánky bylo nesmírmě důležité, aby se Norové nedozvěděli o tom, že byly opravdu sťaty. Podobně švédská veřejnoprávní televize SVT stětí francouzského učitele redukuje na „vraždu nožem“ a dokonce tvrdí, že si oběť svou smrt sama vyprovokovala.

Když v těchto dnech ve městě Lillestrøm u Osla vylepují karikatury Mohammeda, nazývá starosta akci „humbukem“ a tvrdí, že o něj nestojí obyvatelstvo města. Byl to opravdu humbuk, když byl sťat francouzský učitel? Vždyť to otřáslo nejedním norským i evropským srdcem i duší. Je-li využívání svobody projevu k čemukoli, vč. jednoho proroka, humbukem, pak něco v demokracii nehraje. Avšak čím dále více lidí i přes vyhrůžky, strach, násilí a vraždy prokouklo nesmírnou zbabělost, vyhýbavost, dvojí standardy, mlžení, neupřímnost, pokrytectví, lhostejnost, ubohost, naivitu, vše spojené s nedozírným egem politiků a snahou kvůli jistému náboženství a jeho „ohrožené“ menšině nasazovat lidem náhubek. Přestává se věřit zavedenému standardu: „Budeme-li hodní, snášenliví, obětaví, oddaní, štědří atd. k nim, tak budou tak i oni vůči nám.“

Zavedené strany ve většině zemí Západu (i Severu) právě většinou nestojí o negativní pozornost okolo jisté „ideologie“ míru. O násilných jednotlivcích i ganzích, znásilněních s přepadeními, loupežích, zapalování aut, fotbalových rvačkách, kde protihráče i sudí hlava nehlava na rovinu bijí ti nezmínitelní, leč i tak označovaní za hrdé obohacení naší země, a dalších přečinech, jež jasně reprezentují tuto „ideologii“ se alespoň v „směrodatných“ a „slušných“ masmédiích šířit nemá, a když již, tak bokem, budou-li se dojmy a přesvědčení konsolidovat, pak je to nebezpečné a oni to velmi dobře ví.

Svoboda projevu si vyžádá mnoho humbuku, mnohem více než k čemu jsou celkově ležérní Norové svolní a ochotní se odhodlat, dokud jsme pod palbou my nemuslimové. O co jsme obohaceni? Nejsme snad ponecháni sobě samotným, bez zastání politiků? Podle listu Nationen a podle rozhovoru na webu www.politico.eu nechce norská premiérka a její strana vědět, co si lid myslí v referendech a pokud lid stejně hlasuje, tak ho nebude poslouchat. Zkrátka svému lidu nevěří: lid údajně nemá potřebné předpoklady a nechápe, co je k jeho vlastnímu prospěchu. Prý se nechává ovládat city, není schopen racionálních voleb. Jen, aby se nevměšoval do otázek, jež se ho týkají. Pak usnese rozhodnutí, jež není založeno na vědomostech a věcnosti.

Je migrační politika a rozhodnutí s ní spojená založená na vědomostech? Nikdo se nikdy norského lidu na tyto a další otázky neptal, žádný běžný občan na jedinou radu dotázán nebyl, natož aby předvedl své výhrady, oprávněná podezření, pochybnosti a protiargumenty a dosud nikdy nezískal vliv nad vlastním osudem. Norské úřady toho vědí velmi málo o tom, co se káže ve více než dvou stech mešitách po celém Norsku. Kolik načasovaných bomb v podobě labilních migrantů chodí po Norsku, kteří mohou kdykoliv na kohokoliv zaútočit?

Při takové míře nedůvěry k vlastnímu lidu je to až s podivem, že předsedkyně vlády přijala mandát lidu k tomu, aby zemi vedla. Diskuse na sporná témata probíhají až na výjimky jen a pouze tak, že se lidé „korektně“ baví s jinými lidmi, kteří se „korektně“ baví. Klást nepříjemné otázky a zpochybňovat schválené pravdy, to si vyžaduje značnou odvahu, a proto většina lidí ostrakizaci raději jen pozoruje s odstupem. A tak lidé nemají reálnou volbu vůči tomu, co „veřejné“ Norsko žádá od etnických Norů, pokud jde o přizpůsobování vlivům Islámu.

Masmédiím jde o to za každou cenu vytvářet pocit/iluzi sounáležitosti a soudržnosti ve stále segmentovanější společnosti tím, že uhlazují stav věcí. Kdo má na tom zájem, pokud ne zavedené strany, byrokraté a organizace, prostě stávající mocenské struktury? Ukazovat holčičku s hidžábem na reklamním plakátu veřejné služby jako třeba Technického muzea v Oslu je ryzí politikou, či politickou reklamou a nic jiného a je to určeno pro ovlivňování těch z nás, jež nepřijímají hidžáb na dětech: „koukejte, ukazujeme děti nosící hidžáb! To je u nás přijímáno a tolerováno!“ Ti, jež tak dělají, se podílejí na volání po tom odsouhlasování toho, že jsou třeba i devítileté holčičky považovány za hotové ke vdávání. Je-li tomu tak, že holčičky mohou lákat dospělé muže sexuálně tím, že odhalují vlasy, pak je snad načase vypořádat se s podstatou Islámu. Je-li dítě dítětem a nemá-li být sexualizováno, tak by se veřejnoprávní instituce takhle nechovala.

Situace se zhoršuje ne proto, že to chce většina muslimů, nýbrž protože skupinový nátlak a nedostatek korekce norské občanské společnosti kvůli strachu z „rasismu“ dovoluje vypěstovávat nepřijatelné postoje a praxe. Diskuse na tato témata nebývá podněcována etnickými Nory, nýbrž jako protestní výkřik několika málo muslimek, jimž se podařlo vysmykat z okovů, cítí, že norská společnost selhala a vyjadřují zoufalství, že se norské poměry stávají čím dále podobnějším těm, od nich uprchly.

Doléhá temno, přitom se řada lidí uchylovala do skrýší a nechávala na ostatních, aby za ně sváděli boj. Ovšem patriotem se nestanete, dokud se neodvážíte k patriotickým činům, jako např. využívat zbytků svobody projevu tam, kde to uznáváte za potřebné. Není-li nutné využívat svobody projevu a jste-li spokojení se stavem věcí a směřováním své země, no pak si dotyční vybrali stranu a jsou pasivními nepřáteli vlastního národa, svých dětí i sebe samého.

Zpochybňujete-li migrační politiku, máte-li rádi auta, zpochybňujete-li, že Země zanikne do 10 let, odkazujete-li na fakta a statistiku, považujete-li chlapce a dívky za dvě odlišná pohlaví, máte-li rád svobodu projevu, domníváte-li se, že teroristé by se v naších ulicích neměli pohybovat, máte-li za to, že jednotlivé země mají právo sebeurčení, jste-li pro právo Izraele se hájit, myslíte-li si, že zahraniční zločinci by neměli ve vaši zemi najít útočiště, anebo že lidi bez dokladů totožností a odmítající s policií a orgány činnými v oblasti migrace spolupracovat nemají být vpouštění do země, no pak jste pravicovým extrémistou! Neboť vše je pravicový extrémismus! V Norsku, zemi akčních programů proti lidem kritizujícím změnu země k nepoznání definuje vaše barva pleti, jestli jste za hanopis a „projevy nenávisti“ vinni nebo ne.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč

Celkem za měsíc: 13 432,- Kč
Vybráno 38.37%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 819 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (10 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
9 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)