13.9.2013
Kategorie: Společnost

Jakou prestiž má současný český novinář?

Sdílejte článek:

LUBOMÍR VYLÍČIL (E-MAILEM) 13|09|2013

Před nedávnem byly zveřejněny výsledky průzkumu o prestiži jednotlivých povolání. V nich se profese novináře hluboce propadla až někam k tradičně nepopulární uklízečce. Mnozí si začali klást otázky proč, proč je tomu tak. Prakticky souběžně je možné z jiné strany zaslechnout nářek reklamních agentur, jak prudce klesá čtenost tištěných periodik a vůbec sledovanost klasických medií. Proč? Přitom odpověď na oba tyto stesky je stejná a tak snadná.

 

 

Před zhruba dvaceti lety byl pro většinu obyvatel novinář hrdinou, který náhle směl, a proto radostně a na plná ústa sděloval lidu dříve zatajované pravdy. Později se pokoušel odhalovat skryté rejdy mocných a pak už jen alespoň trochu objektivně informovat. Ale dnes? Lidé už dávno ztratili víru, že novináři stále hledají pravdu a dychtivě lidem sdělují nové a důležité informace. Naopak. Už řadu let sílí v publiku pocit, že sdělovací prostředky takzvaného hlavního proudu tu máme od toho, aby nepříjemné pravdy skryly, zamlčely a když už to fakt nejde utajit, tak aspoň zasypaly tunami balastu.

 

Nejhorší dopad na sledovanost a důvěryhodnost medií má ale mezi lidem stále sílící přesvědčení, že už zase razí a násilně tlačí jednu jedinou politicko-společenskou linii, tu jedinou pravdu. Citlivější čtenář, pamatující reálný socialismus, se vzrůstajícím odporem po léta pozoruje, jak politická korektnost, vyčuhující nejdříve jen tu a tam jak sláma z bot z ojedinělých článků, postupně houstne a slévá se v jednolitou řeku propagandy. A na tu je český čtenář a divák z dobrých důvodů přímo přecitlivělý.

 

K tomu je nutné otevřeně konstatovat, i kdyby se někteří intelektuálové na hlavu postavili, že český člověk ve své zdrcující většině agendu politické korektnosti nepřijal. To je prostě fakt. Ba co více, člověk žijící ze své práce, (s vyjímkou části zaměstnanců státu a některých umělců z metropole) vnímá zelenou, multikulturní, genderově vyváženou politickou korektnost jako ideologii násilně importovanou, bytostně cizí a jeho světu nepřátelskou, asi tak podobně jako kdysi marxismus-leninismus.

 

Pokud si ale někdo v mediích stále myslí, že tento odpor hloupého a nevzdělaného obyvatelstva lze přehlušit a zlomit dalšími, vyššími dávkami propagandy, pak ať je mu výstrahou výsledek přímé presidentské volby. V té mnozí občané hlasovali tak, jak hlasovali, právě ze vzdoru a na truc všem mediím.

 

Proto bych si dovolil našim novinářům, plačícím nad ztrátou prestiže, jakož i našim reklamním agenturám, smutně zírajícím na propad tržeb, navrhnout několik jednoduchých, ale podle mého soudu účinných opatření k nápravě. Zkuste prosím alespoň maličko, v rámci mantinelů daných majitelem media (protože i novinář je jen člověk a jeho rodina chce jíst), pozměnit tón a celkové vyznění článků tak, aby nebyly v v tak zásadním, radikálním a do očí bijícím rozporu s každodenní zkušeností Vašich potenciálních čtenářů a posluchačů. Postupně. Pomalým každodenním tlakem na ony mantinely, které jsou Vám vymezeny, otočte trend!

 

Omezte oikofobii a špinění vlastního hnízda. Neznám ve svém okolí nikoho, kdo by ještě chtěl číst a slyšet ty stále znovu a opakovaně citované výsledky jakýchsi podivných průzkumů, jak že jsou ti Češi nejšpinavější, nejtlustší, nejhorší řidiči, největší opilci, huliči a zejména pak zloději z celé Evropy, zkrátka odporná chátra.

 

V té souvislosti prosím zmenšete i neadekvátní prostor pro okrajové, marginální názory všelikých aktivistů etnického a ekologického byznysu. I Lojza z Horní Dolní už pochopil, že jde o několik desítek lidí, královsky placených jak ze zahraničí, tak i z našeho státního rozpočtu, kteří mají za ty peníze jen jedinou povinnost – alespoň jednou ročně Českou republiku očernit a pošpinit v tuzemsku i zahraničí.

 

Neškodilo by také trochu ubrat plyn při plnění plánu demontáže většinových hodnot. Nevěřili byste, jak už ta dlouhodobá propagace všeho cizího, jiného a takzvaně odlišného lidi dráždí. Češi bývali odjakživa národem velice tolerantním, ale roky agresivního mediálního vyzdvihování „alternativního“ udělaly své a lhostejný nezájem začíná přecházet v temné mručení. Není ojedinělý názor, že celkové vyznění mainstremových médií, tedy že bílý, heterosexuální a pracující muž je jen odpudivou skvrnou na tváři pokrokového lidstva, postoupilo od původní směšnosti až téměř k hranici útlaku.

 

 

Zkuste si také občas vyjít ven, z akvária pražské umělecko-intelektuální kavárny a poslechnout si, co si o všech těch Vašich krásných, spravedlivých a tolik pokrokových myšlenkách, které skrze media prosazujete, myslí skuteční lidé, občané. Jen si to poslechněte a nezacpávejte si uši! Že cikán v ulici je pro ně hrozbou, a ne obohacením, že genderová nevyváženost kupodivu feministkám nevadí v hutích, ale jen u prestižních pozic, spojených s mocí a penězi, že cokoli zeleného je ze tří procent naivní technicko-ekonomický nesmysl a ten zbytek je megatunel a gigapodvod a že opatření, inzerovaná státem jako ochrana, péče o občana a jeho bezpečí znamenají, že mu zase uberou z misky a zkrátí řetěz.

 

A pak, jestli smím ještě požádat, omezte prosím co nejvíce tak zvanou pro-říšskou propagandu. Mám tím na mysli onen typ článků, který si už jen ti nejstarší pamatují z tisku čtyřicátých let minulého století. Tenkrát to byly články ve prospěch říše Velkoněmecké. Později pak, jak vzpomínají ještě mnozí, ve prospěch té následující říše, která sama sebe nazývala Táborem míru a socialismu. A dnes? Jde přitom pořád o to stejné myšlenkové schéma, které však lidi kupodivu stále stejně a nesmírně prudí. O tom, jak jsme malí, blbí, neschopní a ztracení a že jen ve stále těsnějším a užším svazku s Velikou Říší … bla bla bla.

 

Buďte tedy politicky nekorektní. Je to jediná cesta. Její alternativou je postupná marginalizace a následný ekonomický kolaps media. Vzpomeňte, že právě ti nejslavnější a nejvyzdvihovanější novináři minulých časů dosáhli svého věhlasu tím, že psali proti proudu. Zkuste to i Vy. POLITICKÁ NEKOREKTNOST JE NOVINÁŘSKOU ODVAHOU DNEŠNÍ DOBY !

 

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč, Vitesse PSP Ltd. 100,- Kč, Jan Pšenička 400,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 300,- Kč, Jiří Chudý 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Josef Bárta 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 45 415,80 Kč
Vybráno 129.75%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (10 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
1 komentář
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.