migrants

Jako slušný občan jste méně než krimigrant a zločinec. Smiřte se s tím

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Africký krimigrant vyhoštěný z Německa do České republiky znásilnil 16-letou dívku v poli u Litoměřic. Kulturní obohacení. Do Evropy přišel mj. díky Angele a jejímu pozvání pro všechny africké a arabské lemply, kteří jsou příliš líní a neschopní na to, aby zlepšovali situaci ve svých vlastních zemích, a zároveň kteří jsou velice „cacní“ žít si pohodlně na účet jiných lidí (to v lepším případě) nebo prostě realizovat (to v tom horším případě) základní příkaz islámu, tedy obsazovat cizí území, dosud islámem nezotročená. Ehm, neobsazená. Ehm, neobohacená. Multikulturně neobohacená, že? Je mimochodem zvláštní, že multikulturalisté vítají islám. Kamkoli islám přijde a získá dostatečnou sílu (odhadem z historie okolo 40% populace), tam zavede brutální monokulturu. To je jako zvyšovat přírodní rozmanitost sázením bolševníku. (Jak příznačné.)

Ale zpět ke kauze znásilnění české dívky nelegálním migrantem.

Na případu je zarážející fakt, že dotyčný nelegální migrant (krimigrant) byl v Německu odsouzen za násilný trestný čin nebo více násilných trestných činů. Po odsezení si trestu, v islamistickém Německu jistě mírnému, aby nebyl nebohý africký zločinec frustrován nebo snad nedejbože přímo dotčen, tak tedy po odsezení si trestu byl „vypovězen“ do České republiky. A to přesto, že není původem z České republiky, nemá české občanství, nikdy tu neměl trvalý ani jiný pobyt. Evropskounijní kvóty na rozmisťování islámských okupantů, verze 2687.

Dokázalo Německo, že dotyčný krimigrant přišel do Německa z České republiky? Stoprocentně ne. Nebyl zadržen na hranicích mezi Českou republikou a Německem, mohl přijít odkudkoli. Německo nemůže dokázat, že dotyčný krimigrant přišel do Německa z ČR. Může to jedině tvrdit, stejně jako dotyčný krimigrant může jedině tvrdit, že je syrský dvanáctiletý sirotek, který vystudoval jadernou fyziku na univerzitě v Damašku a do Evropy přiletěl z Mogadišo přes Moskvu na letiště Praha Ruzyně.

Odkud jinud než přes Moskvu by asi tak letěl, že? Koneckonců, „Evropskou“ Unií placený „think tank“ politruků tvrdí, že Rusko tajně podporuje nelegální migraci do Evropy. A to přesto, že Rusko celou dobu otevřeně Evropu varuje před otevíráním se destrukci a rozvratu, jaký masová a navíc nelegální migrace nutně přináší. A to přesto, že Rusko celou dobu otevřeně varuje Evropu (i ostatní země NATO) před podporou, kterou „západní“ země a jejich armády i tajné služby skrytě i zcela otevřeně poskytují islámským teroristům.

Rusko celou dobu otevřeně a jasně Evropu i USA upozorňují na šílené důsledky šílené politiky Západu, Rusko jako jediná země opravdu bojuje proti islámskému terorismu (od Čečenska až po Sýrii, snad dnes i v Libyi dojde ke stabilizaci, když Rusko podporuje a snad bude podporovat generála Haftara, který možná porazí západem podporované a dosazené teroristy z Islámského státu a AlKajdy, jen pro marketingové účely přejmenované). Ale na koho jiného to svést než na Rusko? Ale co, „ministr“ zahraničí Zaorálek, za ČSSD, dokonce tvrdil, že Rusko nelegální migranty z Afriky tajně přepravuje letadly do zemí EU, aby rozvrátilo evropské státy a mohlo je snadněji obsadit. 

Debilita protiruských fanatiků nezná hranic. „No borders“ pro debilitu multikulturalistů. (Termín debilita v této souvislosti nemyslím jako urážku, ale jako přesné vyjádření intelektuálních schopností multikulturalistů. Kdo se tím cítí dotčen, ať se sebou něco udělá a neotravuje.)

Mimochodem, kdyby to tak opravdu bylo a Rusko opravdu dopravovalo nelegální migranty do zemí EU, tak vlastně podle přesně stejných „multikulturalistů“ a jiných neomarxistů-neobolševiků bychom měli být Rusku vděčni. Protože přeci platí základní teze „co nelegální migrant, to kulturní obohacení; co nelegální migrant, to pracant a dříč, který vydělá na evropské důchody; co nelegální migrant, to slušný, tichý, pokorný a vděčný inženýr, lékař nebo doktor věd; kdo nechce nelegální migranty, okrádá vlastní zemi o rozkvět, ekonomický a technologický rozmach a vůbec skvělou budoucnost.“ Nebo snad ta teze vlastně ani tak moc neplatí ani pro neomarxistické fanatiky? (Neomarxistické-neobolševické fanatiky dnes zásadně pro-krimigrantské, proti-vzdělanostní, pro-islamizační, proti-národní, proti-rodinné, proti-heterosexuální, proti-národní; a také proti-ruské, protože Rusko jaksi vzdoruje jak globální neo-totalitní moci, tak neo-marxistickému destruktivnímu šílenství).

Co je tedy v celé kauze afrického kriminálnického krimigranta důležité, je to, že Německo protiprávně a v rozporu se všemi mezinárodními dohodami, smlouvami a pravidly, včetně pravidel Schenghenu, poslalo afrického zločince a nelegálního migranta do České republiky. Věřím, že „padni, komu padni“ a Evropská komise okamžitě zahájí s Německem kárné řízení a pozastaví Německu jakékoli platby rozpočtu Evropské Unie (při zachování povinnosti Německa platit, jako v jiných případech). Že je to z mojí strany naivní? Ale ne! To se mi nechce věřit, že by v úžasné, skvělé, demokratické Evropské Unii nebyl dodržován jeden z naprosto nejzákladnějších principů práva, tedy rovnost všech před zákonem. (Rovnost před zákonem, tedy rovnost bez apriorní diskriminace, bez apriorního podřízení nějakého člověka nebo subjektu, jakým je například apriorní diskriminace žen v islámském „právu“; viz Mimochodem, první koncept rovnosti před zákonem zavedl Chamurapiho zákoník přibližně z roku 1 700 př. n. l., muslimské země tento princip částečně začínají zavádět v roce 2 019 n. l. To jen drobná poznámka. S ničím to jistě nesouvisí a s tamtím už vůbec ne.)

Zároveň předpokládám, že nelegální a nelegitimní přesunutí afrického kriminálníka a krimigranta do České republiky z Německa formou pseudo-vyhoštění z Německa proběhlo za nějaké asistence státní moci České republiky. Pokud ne, dopustili se příslušné německé úřady a konkrétní němečtí úředníci a policisté trestných činů. Česká republika by měla požádat o vydání příslušných německých úředníků a policistů do České republiky k trestnímu stíhání. Pokud ale byl zmíněný africký kriminálním a krimigrant přijat do České republiky jakoukoli formou zahrnující oficiální úřady české státní moci a správy, je potřeba rozšířit trestní stíhání o příslušné úředníky české státní moci. Pokud byl dotyčný kriminální a krimigrant podporován neziskovkami, musí být „pracovníci“, tedy vlastně přesněji „plat pobírající parazité“ z neziskovek také trestně stíháni. Pašování lidí, vlastizrada.

§ 309

Vlastizrada

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.

§ 314

Sabotáž

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky anebo poškodit mezinárodní organizaci zneužije svého zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce nebo se dopustí jiného jednání k tomu, aby

a) mařil nebo ztěžoval plnění důležitého úkolu mezinárodní organizace, orgánu veřejné moci, ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, hospodářské organizace nebo jiné instituce, nebo

b) způsobil v činnosti takového orgánu anebo takové organizace nebo instituce poruchu nebo jinou závažnou škodu,

bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.

(2) Odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(3) Odnětím svobody na deset až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,

c) ohrozí-li takovým činem závažně mezinárodní postavení České republiky nebo postavení mezinárodní organizace, jejíž je Česká republika členem, nebo

d) zorganizuje-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

(4) Příprava je trestná.

Litera scripta manet. Co je psáno, to je dáno. Alespoň ve slušných zemích, kde je vláda práva a ne zvůle mocných.

Německá strana prý českou stranu neinformovala o tom, za jaké násilné trestné činy byl zmíněný africký krimigrant v Německu odsouzen. Promiňte, ale – jak to jen říci – no, nevím – možná třeba: K…a, do h…u, děláte si p….l ?!?!?!?!?!?!?!?!

Německo nám do naší země pošle odsouzeného zločince, který není a nikdy nebyl naším občanem a ke kterému nemáme absolutně žádné povinnosti a kterého vůbec nemáme naprosto, absolutně žádnou povinnost přijmout podle platných mezinárodních smluv a dohod, a ani nám nesdělí, za jaké trestné činy byl dotyčný krimigrant v Německu odsouzen? Jsme snad stále ještě Protektorat Böhmen und Mähren ?!

Pardon. Hloupá otázka. Vlastně jsme protektorát. Drtivou většinu zákonů nám posílá EU-Reichskommisariat přímo z Brusele a naši poslanci jen formálně „schvalují“/akceptují říšská EU nařízení, stejně jako to činila protektorátní „vláda“. (Škoda, že nejsem v ODS – už by mne vyloučili, protože kritika Evropské Unie se zásadně neshoduje s hodnotami eurohujerské, kolaborantské a zbaběle lokajské Fialovy „ODS“.)

Časem nikým nevolená neo-totalitní struktura Evropské komise (která ve skutečnosti společně s celým úřednickým aparátem ovládá EU), přejde na „efektivnější“ formu a bude rovnou posílat „Rozkasy pro obyvatele“. Elektronicky. Zařídí to Piráti, aby to bylo moderní a cool. Takže až Vám mailem přijde „Na rozkas Votze a neivršího Prezidenta německe Armady“, tak se nedivte. Já Vám to avizoval předem.

Druhý aspekt celého zločinu afrického nelegálního migranta, který mne zaujal, je skutečnost, že neomarxisté  jsou více než samotným zločinem pohoršení tím, že lidé nas…ně komentují zločin afrického krimigranta na šestnáctileté dívce. (Napsal bych „naštvaně komentují“, ale lidé to komentují prostě nasraně a ne naštvaně, tak píši „nas..ně“, abych snad někoho neurazil. Abych neurazil třeba nějaké snow flakes multikulti neobolševické redaktorky iDnes. To bych vážně nerad.) Dokonce ani najednou nevadí zveřejnit celé jméno člověka, který si dovolil vyjádřit svoji nas..ost nad tímto odporným zločinem. Jindy nějaký muslim podřeže stařenku a nejen, že se nedozvíme jeho jméno, dokonce se píše „mladík….frustrovaný…zdravil sousedy….náhle se zradikalizoval…s ničím to nesouvisí“ – a tady, když jde o slušné a poctivé občany této země, najednou se napíše do článku celé jméno. A do článku se také přidají neo-bolševickými multikulturalisty tolik oblíbené výhrůžky policejními represemi proti těm, kteří prostě a jednoduše vyjadřují veřejně svoje – zcela oprávněné – rozhořčení nad odporným zločinem. Když bílý mladík před třiceti lety na střední škole údajně sáhl na večírku (na mejdanu, jistě divokém, co bychom si nalhávali, na mejdany mládež nechodí poslouchat vážnou hudbu a popíjet čaj s mlékem) spolužačce na prsa nebo na zadek, tak feministické křídlo neomarxismu/neobolševismu řve výroky, že jeden až žasne, jaké vulgarity, primitivismu a tupé nenávistné agresivity jsou „ženy“-feministky schopny. Zato když nelegální migrant z Afriky znásilní šestnáctiletou dívku, tak to se musí potichounku, hlavně aby chudák kriminálník, zločinec a dovezený úchyl snad nějak nebyl dotčen.

Redaktorky iDnes, třeba Lada Režňáková, jsou úplně vedle, když někdo komentuje expresívním jazykem zločin afrického nelegálního migranta. Ale o nenávistných výrocích proti Donaldu Trumpovi, nebo proti Viktoru Orbánovi, nebo proti Vladimíru Putinovi, nebo proti Miloši Zemanovi, o těch žádný článek nenapsaly. Výzvy k podřezání prezidenta České republiky zvoleného ve svobodných a demokratických volbách je nechávají v klidu. Zato výzvy k přísnému trestu pro nelegálního migranta z Afriky, který se opakovaně v Evropě dopouští násilných trestných činů, jsou z toho úplně multikulturně neobolševicky paf.

Pozn.: Lada Režňáková na své stránce o sobě uvádí, že neumí psát všemi deseti. No, to není těch nejdůležitějších deset, které je nutno mít při psaní článku pohromadě k použití, milá Lado.

Bylo by stejné haló, kdyby šestnáctiletou dívku znásilnil třeba třicetiletý bílý český muž a na sociálních sítích lidé psali „prase“ „zastřelit“ „uříznout mu ptáka“? Vyšetřovala by „pachatele“ podobných výroků policie? (Ale jde o afrického krimigranta s kriminální minulostí, současností a bez pochyb i budoucností, stejně jako u veliké části celé nelegální migrace. Tak tu hned máme pravdě orwellovský svět Thought police – policejní kriminalizace myšlení.

Ale čemu se divíme. Český řidič tiráku, kterému do návěsu bez jeho vědomí vleze tlupa nelegálních migrantů, ten dostane dva roky vězení. Zločinci z neziskových organizací vědomě pašují do Evropy tisíce a tisíce nelegálních migrantů, včetně islámských teroristů (například dva z pachatelů teroristického masakru v klubu Betaclan přišli do Evropy jako „uprchlíci“, bezpochyby za spolupráce neziskových organizací), a nejen že tito pachatelé trestné činnosti a spolupracovníci teroristů nedostanou žádný trest vězení, ještě dostanou příspěvek ze státní kasy (z kapes slušných občanů, těch slušných občanů, které pak nelegální migranti vraždí, okrádají, zastrašují a znásilňují).

Jaké je tedy z celé kauzy ponaučení?

Nelegální migranti budou v Evropě páchat trestné činy v míře dosud nevídané. Stačí zmínit naprostý rozvrat kdysi bezpečného Švédska. A půjde mimochodem o trestné činy brutalitou a bezcitností pachatelů v Evropě nevídané za nejméně 70 let, kdy skončil předchozí pokus Německa vylepšit Evropu nějakým prima echt Deutsch plánem. (Stačí zmínit případy nigerijským krimigrantem zaživa rozřezané dívky v Itálii, případy dívek upálených zaživa – ano, už i v Evropě máme toto „kulturní obohacení‘, útoky kyselinou, které se v Londonistánu staly naprosto epidemické, vraždy dívek „ze cti“ za jejich svobodný názor, anti-humánní a nelidskou ženskou obřízku, která se již v Evropě provádí po desetitisících a státní mocí je tolerována, přestože jde o jasný trestný čin těžkého ublížení na zdraví s trvalými následky, útoky granátem na policejní nebo hasičská auta, vystřílení koncertů, podpalovaní kostelů a katedrál, atd atd atd Mohl bych tady napsat 100 stran o tomto „přínosu“ přijímání muslimských migrantů.) Míra zločinnosti a brutalita zločinů muslimů a migrantů bude mocninou jejich počtu. Tady je graf, jak to bude – https://cs.wikipedia.org/wiki/Exponenci%C3%A1ln%C3%AD_funkce. Ve Švédsku, Británii, Francii již tuto křivku z běžného života dobře znají, jen ji v policejních statistikách zatajují falšováním a zamlčováním údajů.

Multikulti neomarxisté/neobolševici se budou zastávat a požadovat „práva“ pro pachatele zločinů, když půjde o pachatele z řad muslimů nebo krimigrantů tak dvojnásob. (V Británii byly muslimské znásilňovací gangy známé roky a roky a policie vědomě a úmyslně nezasáhla.)

Neobolševici budou na slušné občany poštvávat policii a vytvářet tak atmosféru strachu slušných občanů, strachu slušných lidí vyjádřit svůj názor. Autocenzura. Jako za té minulé totality. Už zase budeme vychovávat svoje děti „ale tohle nikde neříkej, je to pravda, ale nesmí se to říkat, protože bychom z toho měli problémy“ – dnes snad ještě strašnější než za minulého bolševika, protože dnešní bolševik bude bezpochyby odebírat děti z takových „nespolehlivých“ rodin a dávat je přednostně homosexuálům a jiným sexuálně úchylným a duševně nemocným osobám, případně rovnou muslimům a jiným … ehm, pardon. ;-)

A občas neobolševici poštvou multikulti Sturmabteilung, tedy „Antifu“ na lidi s nepohodlným názorem. Nebo to prostě spáchá nějaký zfanatizovaný multikulti neobolševik s vymytým mozkem sám o sobě. Jako když dva multikulti neobolševici napadali Ladislava Jakla a reprízovali tak „spravedlivé rozhořčení správných Němců, kteří výchovně napadli židovského obchodníka a jeho rodinu“. Zatím ještě multikulturalisté netahají svoje oběti vysvlečené po ulici za vlasy. Zatím ještě multikulturalisté nenutí vlastence, tedy „xenofoby, rasisty, nacisty“, aby vlastním kartáčkem na zuby drhli dlažební kostky na ulici. Ale pokud je slušní lidé nezastaví, tak i k tomu multikulturalisté dospějí. Němcům to také chvíli trvalo. A také byl čas, kdy slušní Němci mohli nacismus zastavit.

Evropská Unie přestala být prostorem vlády práva. V Evropské Unii neplatí základní principy práva. „Právo“ v EU má jediný důležitý princip – účel světí prostředky. Zejména když jde o účel rozvrátit a zničit to vše, co všichni řádní občané Evropy milují a co multikulturní neobolševici nenávidí. Zejména když jde o to zničit svobodnou, demokratickou a prosperující společnost, pak platí tisíckrát, že v EU účel světí prostředky. Nevládne nám právo, ale zvůle a bezpráví.

Pro neomarxisty/neobolševiky a jejich cíle a snahy o rozvrácení a destrukci demokratické, svobodné, kapitalistické společnosti, která tvoří základ moderní společnosti judeo-křesťanského civilizačního okruhu, je africký násilník a krimigrant více, než slušný evropský občan. Více než kterýkoli slušný evropský občan, dokonce i více než je pro ně šestnáctiletá dívka, které nelegální migrant a již dříve odsouzený zločinec zničil celý život.

Je to prosté. Neomarxisté nenávidí vyspělou západní společnost. Nenávidí její svobodu, demokratičnost, ekonomické, technologické ba i humanistické úspěchy. Nenávidí to vše, a proto proti tomu všemu bojují. Všemi prostředky. Proto také ubývá svobody i demokracie s každým rokem, kdy jsou neomarxisté u moci uvnitř mocenských struktur, zejména těch skrytých (deep state).

Cílem neomarxistů/neobolševiků je zničení svobodné a demokratické společnosti. Neobolševici ve svých plánech na destrukci funkční, efektivní a vysoce humánní společnosti Západu nespoléhají ani na dělnickou třídu, ani na žádné jiné řádné občany. To proto, že je naše civilizace příliš úspěšná a lidé jsou v ní příliš spokojeni na to, aby „revolucí“ rozvrátili tuto společnost, tento společensko-ekonomický model, který funguje prokazatelně nejlépe na světě ze všech známých (a upřímně: i ze všech vůbec realisticky představitelných). Neomarxisté/neobolševici ve svých plánech na destrukci a rozvrat naší civilizace spoléhají na „menšiny“ – homosexuály (homosexualizace, aktivní propagace a přímo adorování homosexuality), eko-fanatiky (snahy rozvrátit postupně ekonomiku), asociály (o práci nejevící parazitické skupiny), transgendery a jiné psychicky labilní a duševně nemocné osoby (k duševně nemocným osobám neobolševici sahají v mnoha směrech – viz duševně nemocná pubertální Greta), nezaměstnané a nezaměstnatelné, muslimy a jiné skupiny, které naprosto a ve své základní podstatě nejsou schopny integrace a akceptování norem demokratické a svobodné společnosti, nelegální migranty (nezaměstnatelné v moderní ekonomice) atd. Dokonce i zločinci – každý vrah má v dnešním neomarxistickém pojetí „lidských práv“ více práv, než kterýkoli slušný občan ba dokonce má vrah více údajných „práv“ než má nebo kdy v neomarxistickém vidění světa měla jeho oběť.

Nelegální migrant, zločinec, úchyl je pro multikulti neomarxisty/neobolševiky více než kterýkoli řádný občan Evropy. Je pro ně mnohem více než Vy se svým řádným životem, se svojí pracovitostí a se svým dodržováním zákonů i nepsaných morálních norem. Zločinec, úchyl, krimigrant – to jejich spojenec. Jejich spojenec v neomarxistickém plánu na rozvrácení fungující, efektivní a vysoce humánní západní civilizace.

Jako slušný občan jste méně než krimigrant a zločinec. Smiřte se s tím. Nebo si to prostě nenechte líbit!!!

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč, Miroslav Andreska 500,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč

Celkem za měsíc: 19 349,00 Kč
Vybráno 55.28%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 870 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (41 votes, average: 4,71 out of 5)
Loading...
64 komentářů