20.1.2014
Kategorie: Společnost

Jaká bude Evropa za 30 let?

Sdílejte článek:

E-MAILEM 20|01|2014

 

Výhled na příštích 20 až 30 let za předpokladu, že nedojde k radikální změně.

 

 

1. Okolní svět

 

a. Chudnutí ropných velmocí způsobené klesajícími zásobami kvalitní ropy, intenzivnějším využíváním obnovitelných zdrojů a novými technologiemi zvyšujícími nezávislost na ropě. V muslimských zemích, které žily jen z ropy, vzniknou nová centra nestability, poroste chudoba a migrační vlny.

b. Globální růst populace způsobí výrazný růst cen a snižování dostupnosti potravin, vody a dalších zdrojů. I ve vyspělých zemích poroste význam soukromého zahrádkaření, farmaření a lokálních trhů – lidé se budou snažit drahé potraviny částečně sami vyprodukovat a směňovat je.

c. Afrika – pokračující populační exploze, podporovaná humanitární pomocí, způsobí intenzivnější konflikty, hlad a nedostatek pitné vody. Nedostatek vody částečně vyřeší nové technologie v čištění a odsolování vody, ale to bude mít dvojí účinek – sníží se úmrtnost, podpoří se populační exploze a tím i zvýšená poptávka po zdrojích.

 

– africká příroda bude vystavena fatální devastaci ze strany přemnožených afričanů

– migrační tlaky z Afriky do vyspělých zemí budou výrazně silnější

 

 

2. Evropa – společenské změny

 

a. Celkový počet imigrantů, jejich potomků a míšenců se minimálně zdvojnásobí

 

b. Prohlubující se rasové konflikty. Poroste radikalismus ze strany imigrantů a jejich ultra-levičáckých spojenců a současně i obranný bílý nacionální radikalismus.

c. Sílící fenomény typu “white flight” (útěk bílých lidí z oblastí, kde žije velký počet barevných) a segregace obyvatelstva.

 

Ve velké míře bude docházet ke spontánní segregaci – z neklidných předměstí a “barevných” čtvrtí bílí obyvatelé odejdou do bezpečných bílých čtvrtí a obcí. Předměstí a imigrantské čtvrti měst zůstanou čistě barevné a budou se rozrůstat. Poroste počet čistě “černých”, středně velkých měst s dominancí islámu.

d. Bílé obyvatelstvo bude vyššího průměrného věku, než barevné menšiny plodící více potomků

e. Možnost dožívat se velmi vysokého věku (i 150 let) díky pokroku v nanotechnologiích a medicíně. Člověk bude mít možnost si na objednávku ze svých kmenových buněk nechat “vypěstovat” nové, zdravé orgány a transplantovat je. Implantáty a nanoboty budou schopné lidské tělo čistit, zdokonalovat a “opravovat” zevnitř.

f. Pokračující urbanizace – rostoucí problémy ghett, gangů a pouliční kriminality. Předměstí a ghetta obývaná imigranty, problémy a nepokoje s tím spojené, se budou objevovat i ve střední Evropě.

 

 

3. Evropa – trh práce a ekonomické změny

 

a. Nové technologie budou zlevňovat a automatizovat stále více pracovních činností a nahrazovat lidskou práci.

 

b. Hlavní roli při uplatnění na trhu práce budou hrát kvalitní odborné znalosti a zkušenosti, především z technických oborů a řemesel.

 

c. Poroste nezaměstnanost hlavně u mladých lidí a to především u absolventů humanitních oborů.

 

d. Geneze nových povolání a živností – díky nezaměstnanosti budou lidé “vymýšlet” stále nová povolání a formy podnikání v sektoru služeb (mnohé budou kontroverzní, za hranicí etiky) ve kterých se budou nezaměstnaní snažit realizovat se a vydělávat.

 

e. Díky novým technologiím nebude ve stále více firmách a oborech nutné dojíždění do práce, ve většině oborů bude možné pracovat po vysokorychlostním internetu, přes komunikační rozhraní a zabezpečená spojení odkudkoliv. To mimo jiné způsobí, že kromě firem i velký počet zkušených odborníků přesídlí do daňových rájů a pracovat budou pouze po síti.

f. Sociální stát bude neudržitelný a radikálně se sníží sociální výdaje a péče. Důvody :

 

– odchod firem a odborníků před daňovým zatížením (zmíněno v bodu 3 e.) Nebudou zde silní plátci daní, kteří by financovali sociální stát.

– také stárnutí bílé populace a nezaměstnanost mládeže zvýší náklady na sociální systém.

– černošské, muslimské a cikánské menšiny budou silně zatěžovat sociální systém evropských států, protože většina z nich nebude ochotna pracovat, a pokud ano, stejně budou na pracovním trhu nevyužitelní.

 

To bude dáno tím, že jsou všeobecně méně pracovití a méně intelektuálně zdatní, takže se zpravidla hodí na manuální práce. Ale manuální práci většinou nebudou firmy potřebovat, protože ji nahradí nové efektivní technologie a automatizace výroby. Tento začarovaný kruh bude zdrojem konfliktů a tlaku na soc. výdaje.

 

 

4. Evropa – politické změny

 

a. Do vlád se budou tlačit islámské skupiny a zástupci dalších kulturně odlišných menšin

 

b. Expanze muslimů a dalších menšin v Evropě způsobí změny ve veřejné sféře, v politické kultuře a akceschopnosti vlád řešit problémy

c. Parlamenty budou heterogenními směsicemi zastupitelů různých ras a kultur, zástupců různých etnik, ideologií, náboženství. Jejich schopnost shodnout se, vytvořit akceschopné vlády a přijímat rozhodnutí bude téměř nulová.

 

d. Islámský terorismus nebude mít podobu jedné teroristické sítě, ale budou vznikat regionální nezávislé teroristické skupiny

e. “Levicové” a středo-levé strany, které staví svou politiku na koncepci silného sociálního státu a přerozdělování se dostanou do konfliktu se situací popsanou v bodech 3 e. a 3 f. Některé se proto budou dále radikalizovat směrem k ultra-levicovému proudu opírajícímu se o hlasy imigrantů a menšin a prosazujícímu zestátňování.

 

Závěrem: Objeví se nové zdroje nestability a ty stávající budou zesilovat – politická nestabilita, rasově-náboženské konflikty, vysoká kriminalita, ekonomické výkyvy a nejistota, sílící imigrační tlak na Evropu. Naprostá většina budoucích zdrojů nestability, problémů a konfliktů bude mít přímou, či nepřímou souvislost s přítomností imigrantů odlišných kultur a ras a jejich potomků v Evropě.

 

Pozitiva, která nám přinese budoucnost, budou spočívat hlavně v technologickém pokroku, dostupnosti nových technologií a možnostem pracovat i studovat “z domova” pro široké spektrum občanů.

 

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Jiří Dostál 200,- Kč, Anonym 673,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Suchý 500,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Karel Jeřábek 163,- Kč

Celkem za měsíc: 15 364,00 Kč
Vybráno 43.89%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 174 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (11 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz