20.1.2014
Kategorie: Společnost

Jaká bude Evropa za 30 let?

Sdílejte článek:

E-MAILEM 20|01|2014

 

Výhled na příštích 20 až 30 let za předpokladu, že nedojde k radikální změně.

 

 

1. Okolní svět

 

a. Chudnutí ropných velmocí způsobené klesajícími zásobami kvalitní ropy, intenzivnějším využíváním obnovitelných zdrojů a novými technologiemi zvyšujícími nezávislost na ropě. V muslimských zemích, které žily jen z ropy, vzniknou nová centra nestability, poroste chudoba a migrační vlny.

b. Globální růst populace způsobí výrazný růst cen a snižování dostupnosti potravin, vody a dalších zdrojů. I ve vyspělých zemích poroste význam soukromého zahrádkaření, farmaření a lokálních trhů – lidé se budou snažit drahé potraviny částečně sami vyprodukovat a směňovat je.

c. Afrika – pokračující populační exploze, podporovaná humanitární pomocí, způsobí intenzivnější konflikty, hlad a nedostatek pitné vody. Nedostatek vody částečně vyřeší nové technologie v čištění a odsolování vody, ale to bude mít dvojí účinek – sníží se úmrtnost, podpoří se populační exploze a tím i zvýšená poptávka po zdrojích.

 

– africká příroda bude vystavena fatální devastaci ze strany přemnožených afričanů

– migrační tlaky z Afriky do vyspělých zemí budou výrazně silnější

 

 

2. Evropa – společenské změny

 

a. Celkový počet imigrantů, jejich potomků a míšenců se minimálně zdvojnásobí

 

b. Prohlubující se rasové konflikty. Poroste radikalismus ze strany imigrantů a jejich ultra-levičáckých spojenců a současně i obranný bílý nacionální radikalismus.

c. Sílící fenomény typu “white flight” (útěk bílých lidí z oblastí, kde žije velký počet barevných) a segregace obyvatelstva.

 

Ve velké míře bude docházet ke spontánní segregaci – z neklidných předměstí a “barevných” čtvrtí bílí obyvatelé odejdou do bezpečných bílých čtvrtí a obcí. Předměstí a imigrantské čtvrti měst zůstanou čistě barevné a budou se rozrůstat. Poroste počet čistě “černých”, středně velkých měst s dominancí islámu.

d. Bílé obyvatelstvo bude vyššího průměrného věku, než barevné menšiny plodící více potomků

e. Možnost dožívat se velmi vysokého věku (i 150 let) díky pokroku v nanotechnologiích a medicíně. Člověk bude mít možnost si na objednávku ze svých kmenových buněk nechat “vypěstovat” nové, zdravé orgány a transplantovat je. Implantáty a nanoboty budou schopné lidské tělo čistit, zdokonalovat a “opravovat” zevnitř.

f. Pokračující urbanizace – rostoucí problémy ghett, gangů a pouliční kriminality. Předměstí a ghetta obývaná imigranty, problémy a nepokoje s tím spojené, se budou objevovat i ve střední Evropě.

 

 

3. Evropa – trh práce a ekonomické změny

 

a. Nové technologie budou zlevňovat a automatizovat stále více pracovních činností a nahrazovat lidskou práci.

 

b. Hlavní roli při uplatnění na trhu práce budou hrát kvalitní odborné znalosti a zkušenosti, především z technických oborů a řemesel.

 

c. Poroste nezaměstnanost hlavně u mladých lidí a to především u absolventů humanitních oborů.

 

d. Geneze nových povolání a živností – díky nezaměstnanosti budou lidé “vymýšlet” stále nová povolání a formy podnikání v sektoru služeb (mnohé budou kontroverzní, za hranicí etiky) ve kterých se budou nezaměstnaní snažit realizovat se a vydělávat.

 

e. Díky novým technologiím nebude ve stále více firmách a oborech nutné dojíždění do práce, ve většině oborů bude možné pracovat po vysokorychlostním internetu, přes komunikační rozhraní a zabezpečená spojení odkudkoliv. To mimo jiné způsobí, že kromě firem i velký počet zkušených odborníků přesídlí do daňových rájů a pracovat budou pouze po síti.

f. Sociální stát bude neudržitelný a radikálně se sníží sociální výdaje a péče. Důvody :

 

– odchod firem a odborníků před daňovým zatížením (zmíněno v bodu 3 e.) Nebudou zde silní plátci daní, kteří by financovali sociální stát.

– také stárnutí bílé populace a nezaměstnanost mládeže zvýší náklady na sociální systém.

– černošské, muslimské a cikánské menšiny budou silně zatěžovat sociální systém evropských států, protože většina z nich nebude ochotna pracovat, a pokud ano, stejně budou na pracovním trhu nevyužitelní.

 

To bude dáno tím, že jsou všeobecně méně pracovití a méně intelektuálně zdatní, takže se zpravidla hodí na manuální práce. Ale manuální práci většinou nebudou firmy potřebovat, protože ji nahradí nové efektivní technologie a automatizace výroby. Tento začarovaný kruh bude zdrojem konfliktů a tlaku na soc. výdaje.

 

 

4. Evropa – politické změny

 

a. Do vlád se budou tlačit islámské skupiny a zástupci dalších kulturně odlišných menšin

 

b. Expanze muslimů a dalších menšin v Evropě způsobí změny ve veřejné sféře, v politické kultuře a akceschopnosti vlád řešit problémy

c. Parlamenty budou heterogenními směsicemi zastupitelů různých ras a kultur, zástupců různých etnik, ideologií, náboženství. Jejich schopnost shodnout se, vytvořit akceschopné vlády a přijímat rozhodnutí bude téměř nulová.

 

d. Islámský terorismus nebude mít podobu jedné teroristické sítě, ale budou vznikat regionální nezávislé teroristické skupiny

e. “Levicové” a středo-levé strany, které staví svou politiku na koncepci silného sociálního státu a přerozdělování se dostanou do konfliktu se situací popsanou v bodech 3 e. a 3 f. Některé se proto budou dále radikalizovat směrem k ultra-levicovému proudu opírajícímu se o hlasy imigrantů a menšin a prosazujícímu zestátňování.

 

Závěrem: Objeví se nové zdroje nestability a ty stávající budou zesilovat – politická nestabilita, rasově-náboženské konflikty, vysoká kriminalita, ekonomické výkyvy a nejistota, sílící imigrační tlak na Evropu. Naprostá většina budoucích zdrojů nestability, problémů a konfliktů bude mít přímou, či nepřímou souvislost s přítomností imigrantů odlišných kultur a ras a jejich potomků v Evropě.

 

Pozitiva, která nám přinese budoucnost, budou spočívat hlavně v technologickém pokroku, dostupnosti nových technologií a možnostem pracovat i studovat “z domova” pro široké spektrum občanů.

 

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč, Vitesse PSP Ltd. 100,- Kč, Jan Pšenička 400,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 300,- Kč, Jiří Chudý 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Josef Bárta 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 45 415,80 Kč
Vybráno 129.75%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 20 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (11 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.