20.7.2015
Kategorie: Společnost

Jak získat Nobelovu cenu

Sdílejte článek:

MILOŠ ZBRÁNEK 20|07|2015

Každý smrtelník touží po ocenění, každý smrtelník touží potom, aby zanechal svou stopu v dějinách. Zvláště osoby, které získají určitý věhlas, přímo prahnou po tom, aby jejich jméno bylo vytesáno na nějakém čestném místě a na kamenné hlavy jejich soch srali na náměstích holubi.

Než nastaly časy novověku, byla jediným oceňovatelem velikosti toho či onoho církev svatá. Taková osoba, která byla pro lidstvo obzvláště důležitá a záslužná byla prohlášena za svatou. V moderní společnosti zatoužily po ocenění i osoby světské, které neměly na svatořečení naději. Hlavně proto, že svatí jsou svatořečeni výhradně po smrti, a to nejlépe smrti mučednické a ještě se po nich požaduje spáchání nějakého zázraku. Takovou cenu není většina světských obyvatel ochotna zaplatit. Vymyslela se proto ocenění nová, která je možno obdržet již za života a mohou být spojena i s jistým finančním prospěchem. Ostatní ocenění prominou, ale naprostou jedničkou, co do prestiže, je mezi cenami cena Nobelova. Tajně po ní touží rozliční vědátoři, literáti a na rozdíl od jiných cen se tato cena štítivě nevyhýbá ani politikům. Jak ale získat takové prestižní ocenění? Nejlépe se podívat, jak uspěli jiní a načerpat tak inspiraci.

Tradici oceňování nejprestižnější cenou zavedl jistý Alfréd Nobel, bohatý Švéd, který jako boháč narodil a dál nechutně bohatnul, když vynalezl dynamit. Výbušniny byly jeho koníčkem, ale během svého života zažil i řadu ústrků. Házeli mu klacky pod nohy, když mu sem tam bouchla továrna. Městští představitelé mu tvrdili, že jeho továrna na výbušniny stojí na nevhodném místě (totiž v centru Stockholmu) a donutili jej, aby výrobu přenesl na nějakou loď kotvící uprostřed jezera, aby se požár po případné explozi, nemohl dále rozšířit. Alfréd Nobel zabedněncům sice neúnavně přednášel o tom, že nitroglycerín není tak nebezpečný, když se s ním předpisově zachází, ale když mu během přednáškového turné vybuchly dvě továrny, nezapůsobilo to na veřejnost nejlépe. Copak o to, mrtví dělníci se dali snadno nahradit, s materiálními škodami to už bylo horší, ale když vyletěl do povětří i Alfrédův bratr, musel badatel s tím nitroglycerínem něco udělat. A tak začal bádat, až, celkem náhodně, přišel na to, že když se nitroglycerín smíchá s určitým druhem hlíny, nevybuchuje při každém zatřepání, ale ničivou sílu si uchová. Tak vznikl dynamit.

Byl to ohromný vynález. Kromě stavebnictví a těžby nerostů pomohl především vojenství. Alfréd Nobel sám vynalézal dokonalejší střelivo do děl, aby jeho dynamit mohl padat na hlavy nepřátel. Tvrdil, že svým úsilím bojuje za mír, neboť ničivá síla jím vynalezených granátů odradí vojevůdce od vedení válek. No těžko říct, zda to myslel skutečně vážně. Pokud ano, byl držitel 355 patentů v této věci poněkud prostšího myšlení. Zatímco dříve žádný soudný generál do děl nitroglycerín necpal, neb by vyletěl do vzduchu dřív, než nepřítel, nyní se vojska vesele zasypávala Nobelovým objevem a počty mrtvol tak násobně vzrostly. S mírovými následky to tedy Nobelovi moc nevyšlo, jinak ovšem, krom válečných obětí, rostly i částky na kontě Alfréda Nobela.

Na počátku mnoha dobrých věcí stojí omyl. Tak tomu bylo i v případě vzniku Nobelovy ceny. Rozšířila se fáma, že Alfréd Nobel zemřel a jakési noviny přispěchaly s nekrologem, v němž Nobela označily za obchodníka se smrtí. Poněvadž Nobel nebyl dostatečně mrtev a navíc byl gramotný, nekrolog si přečetl a značně se jej toto označení dotklo. Nechtěl po sobě zanechat takovou stopu v paměti lidstva. Sepsal proto závěť, dle které měly být z úrokových výnosů jím zanechaného majetku udělovány ceny s výplatou finančního obnosu nejvýznamnějším vědcům, literátům a osobám, které se zasloužily o mír. Musíme si uvědomit, že v tehdejší primitivní společnosti na konci 19. století neexistovaly takové výdobytky pokroku jako progresivní zdanění, emisní povolenky, či daň z přidané hodnoty a to umožnilo Nobelovi zanechat tak velký majetek, že jen výnosy z něj umožňují štědré odměny odměněným i po 100 letech.

Když Nobel v roce 1896 zemřel, jeho závěť měla na příbuzné vědátora stejný účinek jako granát napěchovaný Nobelovým objevem. Vypukly soudní pře, zda vědátor nebyl náhodou debil a jeho závěť není proto neplatná. Kvůli soudním průtahům se mohly první Nobelovy ceny začít udělovat až v roce 1901.

Důvodem pro udělení cen mělo být, dle záměru Nobela, stvoření krásného idealistického díla (cena za literaturu), zásluhy o mír (cena za mír) a stvoření vynálezu, který zlepší život lidstva (vědeckých cen). Kromě „pravých“ cen existuje ještě Nobelova cena za ekonomii, která je udělována Švédskou národní bankou od roku 1968. Nobel na ekonomy nemyslel. To jim přišlo líto a tak pro ně byla v roce 1968 vymyšlena tato cena. Neuděluje se však někomu, kdo se zasloužil o prosperitu a rozvoj nějakého podniku či odvětví (něco jako Baťa), ale teoretikům, kteří vymysleli, jak by společnost prosperovala, kdyby se řídila jejich teoriemi, jimiž se ovšem řídit nemůže, protože takový magor, který by je dokázal uvést v život, se dosud nenarodil.

Obama-Peace-Prize-2

Jak tedy Nobelovu cenu získat? Již na první pohled je zřejmé, že nejtrnitější cesta je pídit se po vědecké „nobelovce“. Nejen, že člověk musí být vzdělán v exaktní vědě, kde lze všechno změřit a zvážit, ale ještě musí učinit objev, který prospěje celému lidstvu. I když, jisté výjimky existují. V roce 1918 obdržel Nobelovu cenu za chemii jistý Fritz Haber. Lidstvu prospěl tím, že vynalezl bojový plyn, kterým zahubil několik tisíc francouzských a britských vojáků za 1. světové války. Jejich smrt nebyla navíc zrovna lehká a rychlá. Pracovní úspěchy svého manžela nenesla zrovna lehce paní Haberová, která kvůli výčitkám svědomí spáchala sebevraždu. Její manžel takovými úzkostmi netrpěl a dobře udělal, neboť v roce 1918 mu za jeho objevy byla udělena Nobelova cena za chemii. Radost mu nezkazilo ani to, že si ji mohl převzít až roku 1919, neboť se po válce musel na čas skrývat jako válečný zločinec. Velká škoda, že po 2. světové válce dělal Mengele mrtvého a skrýval se v Brazílii. Nobelova cena za lékařství by jej jistojistě neminula. Láska k otravným plynům byla zřejmě rodinnou záležitostí, neboť většina Haberových příbuzných skončila v plynových komorách kvůli svému židovskému původu. Nacisté je nechali nalokat cyklonu B, dalšího objevu Fritze Habera.

Mnohem schůdnější je zaměřit se na nevědecké nobelovky. Pomiňme nyní cenu za ekonomii, která vlastně nobelovkou ani není. Zbývají ceny dvě. Za literaturu a mír. Pro získání těchto cen je nutné především pochopit systém jejich udělování. Existuje základní pravidlo, že jsou udělovány výborem buď proto, aby někomu pochlebovaly (Barack Obama – USA) nebo aby někoho nasraly (dalajláma – Čína). Je tedy třeba vědět, koho chce daný rok nobelovský výbor nakrknout a komu naopak hodlá podkuřovat.

U literární ceny se laik může domnívat, že je nutné, aby oceněný uměl dobře psát. No ne že by laureáty nebyli občas dobří spisovatelé, nutnou podmínkou to však rozhodně není. Stranou zájmu akademie zůstali takový nýmandi jako Tolstoj, Green, Orwell, či Rilke, zatímco ocenění získali velikáni jako Elfriede Jelineková, Dario Fo, či Rudolf  Christoph Eucken, jejich díla jistě zaplňují tvou knihovnu, ctěný čtenáři. Bylo by hrubou chybou navrhovat k ocenění spisovatele, jehož díla jsou mezi čtenáři oblíbena, ba nedej bože, se průměrně inteligentní čtenář tak ponoří do příběhu, že nemůže přestat číst. Opak je pravdou. Úspěšné bude takové dílo, které se číst nedá, protože tak lze předpokládat nějakou hlubokou myšlenku, i když těžko rozpoznat jakou. Právě v tom však tkví velikost autora. Nejlepší je, když hlavní hrdina trpí duševní chorobou, sexuální úchylkou, psychicky se hroutí a nakonec spáchá sebevraždu. Prvky naturalismu a pornografie jsou vysoko ceněné. Úplně ideální je, když tím samým trpí i autor. Pokud se tedy bude hledat vhodný autor, nechť je to nevyrovnaný úchyl, jehož knihu odloží čtenář již po desáté stránce.

Možná ještě jednodušší by bylo usilovat o cenu mírovou. Ta byla v minulosti přidělována osobám, či dokonce institucím, jejichž kvality dávají naději, že by Česká republika mohla poskytnout nadějné aspiranty. I zde je nutno pamatovat na základní pravidlo. Proto se Nobelovy ceny nedočkal Václav Havel, věčný čekatel. Do roku 1990 jistá naděje byla, jejím udělením by výbor vytočil československé komunisty, po roce 1990 by však její udělení nikoho nenasralo a malému českému státu, jehož byl dotyčný navíc presidentem, nebylo třeba pochlebovat. Ještě více patrné to bylo u sira Nicholase Wintona. Zachránce 669 židovských dětí nestál výboru za pozornost, ač na jeho ocenění měl dost času, neb dotyčný se dožil 106 let. Raději to přiklepli tomu panelu proti oteplování.

Jak ocenění dosáhli ti úspěšnější? Barack Obama byl prý oceněn jen proto, že vyhrál volby jako první americký černoch. No těžko u nás budeme hledat amerického černocha, který se stane českým presidentem, ale i kdyby, český president není to co americký. Navíc to není ani pravdivé tvrzení. Obama je černochem je napůl, neboť maminku měl bílou a Američanem rovněž, protože tatínek je Keňan. Tvrzení, že v Bílém domě sedí černý Američan je stejně pravdivé, jako že tam sedí bílý Keňan. A kde budeme v Česku shánět bílého Keňana? To jiný americký politik Al Gore už se trochu snažit musel. Natočil film, který je sice označován za vědecký blábol, ale který ostře kritizuje nadměrnou spotřebu energie a spalování fosilních paliv. Na kritiku svého dílka ze strany vědců Gore uvedl: „Věřím, že je správné přehánět nebezpečnost globálního oteplování. Jen tak přimějeme veřejnost, aby začala naslouchat, jaká nabízíme řešení“ Tedy pro získání Nobelovy ceny je dobré trochu lhát. Od boháče, který je významným akcionářem společnosti těžící ropu, létá soukromým tryskáčem a vlastní několik rozhlehlých rezidencí, energeticky značně náročných, je to taková míra pokrytectví, že zaujal i Nobelův výbor. To by rozhodně byla cesta, neboť těch co kážou vodu a pijí víno, máme i u nás dostatek.

Ještě lépe to skoulel Jásir Arafat. Ten dostal Nobelovu cenu míru za to, že přestal organizovat teroristické činy. Tato cesta se však pro české poměry nejeví jako vhodná. Naštěstí nemáme teroristu, který by mohl přestat zabíjet lidi a být za to odměněn. Vyberme proto za kandidáta buď politika, který umí lhát nebo literáta, který neumí psát. Když budou trpět nějakou úchylkou, jen dobře. Jak praví klasik: ZDROJE TU JSOU!

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč

Celkem za měsíc: 6 100,00 Kč
Vybráno 17.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 380 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (20 votes, average: 4,85 out of 5)
Loading...