TANKRA
21.2.2020
Kategorie: Historie

Jak sovětské tanky spoléhaly na západní technologie II.

Sdílejte článek:

HYNEK RK

Sovětské tankové válečné konstrukce

V této kapitole se podíváme na sovětské válečné konstrukce vyvinuté těsně před 2. světovou válkou a během ní. Můžeme obecně konstatovat, že v tomto případě se už setkáváme s mnohem větším podílem vlastních sovětských konstrukcí a vliv západních či německých vzorů je menší než v předcházející dějinné etapě.

 

Začneme lehkými tanky. Typ T-40 znamenal dle historika Ch. Chanta rozchod s předchozími konstrukcemi (založenými na britských vzorech) (14). A v podstatě následující sovětské lehké tanky T-60 a T-70 vycházely z T-40. Ovšem pohled do jiného materiálu ukáže určitou závislost na západních výrobcích a technologiích. U tanků T-40 se do prototypů montoval americký motor Dodge D-5 o výkonu 87 koní (4 koně = 3 kW), jehož licenční výrobu připravovala automobilka GAZ, sériové stroje dostávaly jeho tankovou modifikaci GAZ-202 o výkonu 85 koní. Přičemž: “Tento motor se obdobně jako tankový diesel V-2 poved a sloužil pak v různých úpravách k pohonu všech sovětských lehkých obrněnců nejen za války, ale až do 70. let 20. století.” (15). Motor GAZ-202 původně amerického původu používal i velmi rozšířený lehký sovětský tank T-60, kterého vzniklo 5 661 kusů. A později i lehký tank T-70, který měl zabudován motor GAZ-203 o výkonu 140 koní, který se skládal ovšem ze dvou motorů GAZ-202 (už jen po 70 koních). Tohoto tanku vzniklo dokonce 8 231 kusů. Konečně vrchol sovětských lehkých tanků T-80 obdržel stejný motor ovšem se zvýšeným výkonem na 170 koní a označením M-80. Tohoto tanku vzniklo ovšem už jen 77 kusů. Motory GAZ-202 respektive GAZ-203 ještě využilo samohybná děla SU-76 a SU-76M, těch druhých vzniklo do listopadu 1945 celkem úctyhodných 12 054 kusů (16).

Legendární tank T-34

Legendární sovětský střední tank T-34 měl nezanedbatelné americké kořeny. Historik Ch. Chant ve své “Encyklopedii tanků” z nakladatelství Mustang popisuje následující historii vývoje tohoto tanku: “Kořeny tanku T-34 vývojově sahají k řadě rychlých tanků BT, které používaly pojezdové ústrojí a zavěšení pásů podle tanku Christie.” (17). Pokud stručně shrnu vývoj tanku dle Chanta, tak na základě tanku BT-IS (v podstatě BT-7M se skloněným bočním pancířem), který sám vycházel z tanků BT vznikl prototyp tanku A-20 (někdy označován jko BT-20). Tank měl podvozek typu Christie a ještě kanón ráže 45 mm. Na něj navazoval prototyp A-30 s kanónem ráže 76,2 mm. Z těchto dvou prototypů konstrukční tým pod vedením M. I. Koškina a Al. Al. Morozova vyvinul tank T-32, který už se na rozdíl od předchozích prototypů a tanků BT mohl pohybovat pouze po pásech. Z T-32 (pozor nezaměnit s těžkým tankem T-32 zmíněným výše) pak už byl vyvinut známý tank T-34 (18). Velmi podobně vidí vývoj tanku T-34 český historik Vl. Francev, který nezmiňuje akorát prototyp A-30. Připomíná také to, že do začátku války na východní frontě Rudá armáda převzala více než 1 200 těchto tanků! (19) Nedávno vydaná kniha historiků An. Uljanova a Dm. Šeina uvádí názor sovětského konstruktéra lehkých tanků a samohybných děl N. A. Astrova: “Svou celkovou koncepcí je T-34 v podstatě kopií Christieho tanku a sovětského BT.” (20). Konečně M. Hughes a Ch. Mann uvádí, že: “Podvozek tanku T-34 vycházel z osvědčeného a v praxi vyzkoušeného systému Christie, který úspěšně fungoval v tancích řady BT.” (21).

Další příspěvkem západních technologií k vývoji sovětského tanku T-34 byl zřejmě i tankový motor V-2. Vznětový, vodou chlazený vidlicový dvanáctiválec byl použit už u tanku BT-7M. Měl objem 38 litrů a výkon 493 koní při 1800 otáčkách za minutu (22). V článku “Americké kořeny sovětského tanku T-34″ na specializovaném webu valka.cz se píše, že: “Součástí charkovské továrny ChPz na „lokomotivy“ byl i cech na výrobu motorů M-17, vyvinutých z původního amerického Liberty. Zde také existovalo oddělení pod vedením ing. Čeplana, jež ve spolupráci s katedrou motorů VAMM A CIAM pracovalo na vývoji tankového vznětového motoru. V roce 1933 zkonstruovalo oddělení dieselový dvanáctiválec do „V“ BD-2 o výkonu 400 k při 1700 ot/min, jenž byl v roce 1935 pokusně namontován do tanku BT-5. V roce 1937 byl ještě nedopracovaný diesel přijat do výzbroje jako motor V-2. Ačkoli to nebyl karburátorový benzinový motor, ale vznětový diesel se vstřikovacími čerpadly, totožnost koncepce a stejný „design“ dílů vede dnes některé vojenské historiky k přesvědčení, že naftový motor V-2 byl vyvinut na základě benzinového motoru Liberty. Do roku 1939 motor V-2 vyzrál a bylo jím vybaveno asi 800 kusů tanku BT-7M, a tento motor se pak stal i pohonnou jednotkou famózního T-34.” (23). S tím by se dalo souhlasit, až na to, že motor M-17 byl motorem vyvinutým z motoru BMW (viz výše). Německá wikipedie uvádí, že se často tvrdí, že motor V-2 byl vyvinut na základě leteckého motoru Mikulin M-100, což byl původně francouzský motor Hispano-Suiza 12Y, ale doklady k tomu chybí. Motory M-5 a M-17 byly rovněž od Mikulina, respektive šlo o Mikulinovou kanceláří připravené licenční výroby. O využití M-100 v tancích ovšem nejsou známy žádné zprávy. Nicméně i tak je přesto přijímán s jistotou to, že původ motoru V-2 je z leteckého motoru (24). Že je něco takového nejspíše velmi blízko pravdě, se dá podpořit i tím, že jakékoliv výkonnější předválečné a válečné sovětské letecké motory byly buď západními konstrukcemi anebo z nich byly vyvinuty, jak jsem již nedávno psal (ODKAZ). A v podstatě se to týká i jiných výkonějších motorů. I když samozřejmě “přetavit” benzínový motor v naftový představuje jistě také nemalou porci technického umu. Vše v této podkapitole uvedené lze vztáhnout i na samohybná děla stavěná na podvozku tanku T-34. Šlo o stroje SU-122, SU-85 a SU-100 (25). Ještě dodejme, že část tanků T-34 (1 279 kusů) dostala staré letecké motory M-17. A to, že tanků T-34 vzniklo od konce války asi 51 tisíc kusů (26).

Těžké tanky

Těžké sovětské tanky vyvinuté nedlouho před 2. světovou válkou a během ní, byly asi nejpůvodnějšími sovětskými konstrukcemi. Šlo o typy KV-1, KV-1S, KV-2, KV-85, JS-1 a JS-2 potažmo JS-3 (někdy se označuje jako IS-1, IS-2 a IS-3). A zejména v případě strojů JS šlo o tanky, které ovlivnily vývoj tankových konstrukcí na celá poválečná desetiletí. Tyto tanky ovšem také využívaly slavný motor V-2 (27). Vedle toho by se našly i nějaké drobnější věci (podobně jako na výše uvedných konstrukcích). Jako třeba to, že kanon tanku JS-2 D-25 řáže 122 mm měl na svém konci mohutnou úsťovou brzdu německého typu (28). Z tanku JS-2 pak vycházela samohybná děla ISU-122 a ISU-152 (z tanku KV-1 byla odvozena i samohybka SU-152) používající pochopitelně tentýž motor V-2 (29).

Závěr

Jak je patrné tak i v případě sovětských tankových konstrukcí a konstrukcí jiných sovětských obrněnců bylo v poměrně dost velké míře použito technologií ze západu. Motorů, pojezdového ústrojí, podvozků apod. A i nejslavnější sovětský tank T-34 měl částečně ale nezanedbatelně západní respektive americký původ.

 

Poznámky:

(14) Chant, Ch. Encyklopedie tanků. Plzeň: Mustang 1997, str. 229.
(15) Francev, Vl. Sovětské tankové imperium. Praha: Grada Publishing 2016, str. 63.
(16) Tamtéž, str. 107-110.
(17) Chant, Ch. Encyklopedie tanků. Plzeň: Mustang 1997, str. 232.
(18) Tamtéž, str. 232-233 a 92.
(19) Francev, Vl. Sovětské tankové imperium. Praha: Grada Publishing 2016, str. 65.
(20) Uljanov, An. a Šein, Dm. T-34 jede do války. Praha: Grada Publishing, 2019, str. 36. Pozor věta říká, že jde o koncepci tanku nikoliv o celý tank.
(21) Hughes, M. a Mann, Ch. Tank T-34. Praha: Nakladatelství Svojtka&Co. 2000, str. 37.
(22) Tamtéž, str. 34.
(23) Novotný, Fr. Americké kořeny sovětského tanku T-34 [online, 2002]. Dostupný z (přístup XI/2019): http://www.valka.cz/513-Americke-koreny-sovetskeho-tanku-T-34.
(24) Německá wikipedie, heslo “Diselmotor W-2″.
(25) Francev, Vl. Sovětské tankové imperium. Praha: Grada Publishing 2016, str. 114-115.
(26) Tamtéž, str. 132 a 133.
(27) Tamtéž, str. 68, 118 a 133.
(28) Tamtéž, str. 118.
(29) Tamtéž, str. 118-120.

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2020: *****

Vladimír Pospíšil 800,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jiří Sika 500,- Kč, Ernest Wachtl 30,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jakub Malinovský 36,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Sabo 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Marie Kouklíková 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Jan Dočekal 500,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 300,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč, Eduard Ezer 500,- Kč

Celkem za měsíc: 13 678,00 Kč
Vybráno 39.08%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 020 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (17 votes, average: 3,41 out of 5)
Loading...
politicon.cz
loading...
63 komentářů

Napsat komentář: Joe Profaci Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.