sling-1222466_960_720
16.3.2016
Kategorie: Historie

Jak se politbyro dovědělo, že Gottwald byl grázl

Sdílejte článek:

SDS 16|03|2016

Ze stenografického záznamu diskuse politického byra ÚV KSČ dne 27. listopadu 1962 k bodu „Výsledky přešetření nejdůležitějších politických procesů proti osobám, které zastávaly význačné politické funkce“ (tzv. Závěrečná zpráva Kolderovy komise):

  • Soudruh Drahomír Kolder:

Ještě bych chtěl dodat několik poznámek. K první otázce, na kterou jsme se zaměřili, to je otázka postavená také soudruhem Dolanským, jestli soudruh Gottwald měl možnost odmítnout nebo ne.

Soudruzi, fakta svědčí o tom, že tu možnost měl. Vy, jako soudruzi ze starého vedení, musíme vám postavit otázku, jak je možné, že strana s takovými revolučními zkušenostmi a s takovým postavením v mezinárodně revolučním dělnickém hnutí, mohla toto dopustit. Vezměte si Rumuny, Maďary a případy u nás. Čili srovnáme-li všechno, musíme jednoznačně říci, že Gottwald tuto možnost měl a také fakta o tom svědčí.

Druhá věc – pro nás velmi těžká. My jsme k celému šetření přistupovali tak, že věc nebude složitá, že se to táhne ke Slánskému, že Slánský je ten hlavní. Bohužel, všechna fakta svědčí o tom, že v první řadě věci řídil Gottwald. Pokud s nimi přišel do styku Slánský, tak jenom paralelně se soudruhem Gottwaldem. Od začátku Maďarska s ním korespondoval, svědčí o tom také zápis. Soudruh Gottwald říkal, že my jsme v jiné situaci než Maďaři. To uvádí řada soudruhů, kteří na předsednictvo docházeli.

Další fakta svědčí o tom, že soudruh Gottwald i Slánský věděli, jak se zachází s Pavlíkem, včetně toho sypání solí do očí. O tom svědčí dokument, který Šváb poslal soudruhu Gottwaldovi. To jsou fakta, před kterými je dost obtížné říkat opak.

Je zde dále řada dalších faktů, ze kterých je jasné, že bezpečnost organizovala provokace. Vždyť například Polda Hofman ukázal, jaká provokace byla organizována v akci „Hrad“ vůči němu. Když Kopřiva chystal provokace a poslal pistolníky ho sledovat, tak je chytil, přivedl na stanici SNB a odtamtud zavolal Kopřivu, že je rozstřílí. Kopřiva říkal, to jsou naše lidi, pusť je. To jsou všechno fakta, která se nedají oddiskutovat. Pro nás to bylo strašné. My jsme přistupovali k tomu ze snahy udělat Slánského. Ale postupně, když jsme se přísně drželi příkladů a materiálů, také to dokládáme, jak věci poprvé vyvstávaly. To neznamená, že ze Slánského snímáme odpovědnost, neboť on tyto věci tam zaváděl. Ale musíme vidět odpovědnost soudruha Gottwalda a samozřejmě jeho odpovědnost s tím, že uvedená fakta a jejich hodnocení ve světle skutečností trochu mění situaci, i když z hlediska dřívějšího hodnocení nic se neměnilo. Předložíme také celý případ Veselé. Lidé se volají k výpovědím, abychom se dopátrali pravdy.

Skutečnost je zase taková, že tak jako o případu Veselé věděl Slánský, tak také o něm věděl soudruh Gottwald. Skutečnost je taková, že Khonová, pro kterou nebylo obvinění, šla a poslala soudruhu Gottwaldovi sdělení, že to bylo nezákonné zatčení. Na materiálu je poznámka soudruha Gottwalda, kde navrhuje legendu, jak ji propustit a „najděte vhodné umístění, ať je klid“.

To je fakt, který je velmi otřesný, ale je to takové. Budeme muset prohlédnout celý archív Slánského a Gottwalda. Do archívu Zápotockého jsme se nedostali. To je například případ Závodského, kdy se rodina dovídá, že člověk nežije, až půl roku po jeho smrti. Jsou to žádosti o milost, které byly poslány. Další fakt je, že jim bylo známo, jak věci v bezpečnost jsou.

My jsme to do zprávy nedávali, ponechávali jsme to otevřené s tím, že to musíme v průběhu dalšího šetření vyjasnit.

Pro ilustraci ještě výňatky z vystoupení dalších členů politbyra:

  • Dolanský

Soudruh Gottwald schvaloval různé zatýkání a přitom narušoval stranický řád a principy kolektivního vedení, to je, soudruzi, pravda. … Otázkou je, jak se to stalo. Podle mého tím, že zde stál sám, že byl odtržen od strany a dělal věci na vlastní pěst, že se mu odcizil kolektiv lidí a on zase tomu kolektivu. … nyní, když se do toho vneslo světlo, se ukazuje, že skutečně zapomněl na stranu, nestaral se o ni. … Je to správně řečeno, že dělal sám, sám rozhodoval. … Ještě jednu věc bych řekl, že soudruh Gottwald míru zodpovědnosti má právě proto, že byl tak velkým člověkem do roku 1948. Právě proto, že ho vynesla strana. A to je ta tragédie, to je to drama. … Tak končí člověk, který byl prodchnut marxismem-leninismem. Na konci šlapání leninských principů. … Fakt ale je, že jsme o těch věcech nevěděli. Ve straně, která bojovala s buržoazií, jsme byli zvyklí se na věci neptat. Když někdo něco dělal ilegálně, i když to byl vedoucí funkcionář, bylo proti mravům strany ptát se, co to je a jak to je…

  • Hendrych

Nejvážnější je otázka soudruha Gottwalda, to je historie naší strany … První krok v ocenění byl učiněn na listopadovém zasedání ÚV KSČ. … nebyly známy některé konkrétnosti. Je potřeba říci otevřeně, že i v politickém byru, když kolem toho byla diskuse, byly určité rozpaky. Politické byro soudruha Novotného nepodpořilo. Byly určité rozpaky. Jestli jít tak daleko. … Nikdo nemůže smazat odpovědnost Gottwalda za nezákonnosti, které se staly…. Nelze vést paralelu mezi Stalinem a Gottwaldem. Vývoj Stalina byl jiný. Záležitost se Stalinem se táhla celá dlouhá léta.

Nedávno jsem se sešel na konferenci v Č. Budějovicích se s. Hofmanem. Byli jsme spolu v táboře. On sice zdrženlivě o těch věcech mluvil, ale ukázal se tento fakt. Člověk, který s ním spal, který ho vodil ožralého do postele, který ho hlídal, kterému se se vším svěřoval, toho nechal zavřít. Gottwald měl strach jet do Moskvy, když tu byla ta záležitost s Goldmanem, jestli se vrátí. To mně Hofman řekl. Člověka, který mu byl tělesným ochráncem, který byl stále v jeho blízkosti, tohohle člověka poslal rovnou do basy. Tohohle člověka povýšil na generála s vědomím, že ho dá za několik dní zavřít.

  • Novotný

Když se dívám na váhání Gottwalda, tak on se dostal již do presu, na něho působili všichni činitelé, které byly vyvolány a nakonec i tou podvrženou praxí, výslechy a tím vším, ovlivnily nakonec Gottwalda a jeho mínění v tom smyslu, že všude začal vidět nepřátele. Žádný jiný pochod u něho nebyl. Zrovna tak u Stalina. Vlivem bezpečnostních metod a nahánění, viděl v každém nepřítele. Jakmile se někdo špatně podíval nebo měl jiný názor, v tom okamžiku viděl nepřítele. Když na ústředním výboru šel po chodbě Rákosi a měli ho potkat pracovníci, museli se otočit zády ke zdi a dát ruce na zeď, tak se báli. Když šel v zahradě Gottwald, tak kdo tam byli mimo, musel utíkat. Tak to bylo. Druhá věc, jak to daleko došlo, když kolem rodin nesměli být členové strany, ale bezpartijní. Proč? Protože se muselo říkat milostivá paní, líbat ruce a pod. Je to hloupost, ale charakterizuje to.

Je třeba si vzpomenout na některé věci. Já jsem seděl na zasedání předsednictva, jak Gottwald oznámil, že přišly žádosti o milost. Přišly žádosti o milost, řekl. Já je nepředkládám. Nebo přišel a řekl, že je 13 lidí odsouzených a 11 musí dostat smrt. Že by byl pro to, aby nedostal smrt buď Löbl nebo Margolius nebo London. Že bezpečnost doporučuje Löbla a Londona, kteří pomáhali při odhalení. Sám formuloval, bude to ten a ten.

Prosím, soudruzi, abyste jednání k tomuto bodu považovali za přísně důvěrné, za uzavřené, aby se tyto škandální ostudné věci nedostaly mimo. Až otevřete případ Státní banka, to také uvidíte. Za 200 Kčs se kupovaly šperky, které měly cenu 20.000 a 30.000 korun. … Jinak na sjezdu bude krátká zpráva a pak do 4 měsíců ústřední výbor provede závěry těchto případů.

ZDROJ: sds.cz

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2021: *****

Roman Dubravský 500,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 555,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Mirko Hampl 170,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Marek Janicko 250,- Kč

Celkem za měsíc: 5 175,00 Kč
Vybráno 14.78%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 248 times, 2 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (6 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
politicon.cz

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.