8.5.2015
Kategorie: Humor

Jak se baví internet: Veselé krematorium I.

Sdílejte článek:

EMA 08|05|2015

Nejvíc jsme se těšili na důležité soudruhy z fabrik a institucí, kteří se domáhali práva promluvit u rakve zesnulého a leckdy z toho bylo politické školení tak pitomé, že klasikové marx­ -leninismu se v hrobě chytali za hlavu. U dobrovolných řečníků z „jézédé“ a vůbec z vesnic, kteří se přišli ke katafalku rozloučit ze sousedské ochoty, šlo o snahu promluvit co nejkrásněji, nejvznešeněji a nejdůstojněji, překročit každodenní všednost i sebe sama. Vznesli se někdy do tak vzdálené vyjadřovací roviny, až v ní zabloudili. U venkovských velebníčků se to možná dělo z opravdové křesťanské lásky…

Měli jsme už své typy, rotory, kteří mluvili na pohřbu, kdykoli v jejich podniku nebo v obci někdo umřel. V takovém případě byly připraveny tužky a notové sešity, na jejichž čisté stránky jsme výroky řečníků zapisovali – někdy všichni pří­tomní na kůru, aby se to stihlo.

Těmi zápisy se mohu prokázat. Po některých řečnických perlách jsme však na tom byli tak, že hráč na lesní roh neudržel dech a vyráběl pauzy, nad varhanami plula rozchechtaná tvář operního dirigenta, a níže podepsaný zpěvák se štípal na jistém citlivém místě, aby vůbec byl schopen nasadit tón. Tím chci dokumentovat, že všechny výroky jsou autentické:

 • Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí…
 • Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
 • Tak jako noc má své ráno, tak i život má své smutné chvíle, z nichž jednu právě prožíváme.
 • Moc boží se neprojevuje v tom, aby se nám vedlo lépe. A tak až se budeme dívat na svět od božího trůnu, budeme chápat jeho složitosti daleko snáz.
 • Vážený soudruhu, život, který jsi tolik miloval, skončil. Máme účast s tvojí ztrátou.
 • Čas se neohlíží, aby nám způsobil neocenitelnou ztrátu.
 • Zákon zániku se právě naplnil a my provázíme našeho soudruha tam, kam už není návratu.
 • Jeho život byl neobyčejný, to však neznamená, že nebyl prostý a bohatý.
 • Byl samotář, ale ve společnosti byl oblíben.
 • Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
 • Před námi leží soudruh, který skonal svůj život v nízkém věku.
 • Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
 • Až neuneseme dále štafetu života, předáme ji dalším tvým jménem.
 • Byl to soudruh, který znal sám sebe, a osud jej odvolal z kruhu své milované rodiny.
 • Jsou to smutné chvíle, když osud vytrhne z kruhu svých přátel dobrého člověka.
 • Složil zbraň teprve tehdy, když mu ji smrt vyrazila z rukou.
 • Byl to takový soudruh v letech dospívání.
 • Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých – manželky, která záhy zemřela.
 • Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného Severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
 • Tvoji odbojovou činnost dovedl ocenit i nepřítel – a tak ses ocitl v Terezíně.
 • Své zkušenosti železničáře uplatňoval i ve všech funkcích, nejen jako předseda národního výboru, ale i při zakládání zemědělských družstev.
 • Sedmadvacet let pracoval na šachtě v Úžině a z toho dvaatřicet let bydlel v Třmících.
 • Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
 • Pracoval čtyřicet let na dole Prezident Gottwald, který byl dříve znám jako Ksindl.

 • Listí spadlo, napadl sníh – a všude je ticho, protože příroda se položila v spánek.
 • Vyučil se v kyselině sírové, kde dokončil své studium maturitním vysvědčením.
 • Už jen z prospektu jeho sociálního zařízení…
 • A teď vás všechny žádám, abyste povstáním uctili našeho pozůstalého.
 • Byl to jen prostý, obyčejný dělník. A přece – když jsme si vloni před volbami dělali s manželkou žebříček těch nejlepších v naší obci, kdo byl na jeho špici? On, Kracík! Ten prostý dělník! Ale žádné funkce neměl. A proč? Protože byl houbař. On vzal raději ten svůj klacek a šel do lesa. A přece: kdyby tento Kracík, tento prostý dělník, kdyby byl býval prezidentem, dařilo by se nám určitě mnohem lépe! Nebo kdyby byl aspoň dělal soudruhu Husákovi pomocníka…
 • Tam nahoře mezi hvězdičkami, kde se ztrácí Večerníček, povídá si nyní váš dědeček se svým panem řídícím.
 • Sloužil v Pohostinství lidem, kteří jeho pomoc potřebovali.
 • Pracoval jako prokurátor – měl rád lidi a lidé měli rádi jeho.

11709_1404122783243325_7305316831169268620_n

11205183_10206757535766654_4145915771920912124_n

11182246_461483960684923_3072188861070071402_n

10650031_859082657460147_879803395242866703_n

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč

Celkem za měsíc: 33 650,00 Kč
Vybráno 96.14%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 17 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (7 votes, average: 4,43 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
1 komentář
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.