8.5.2015
Kategorie: Humor

Jak se baví internet: Veselé krematorium I.

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (7 votes, average: 4,43 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

EMA 08|05|2015

Nejvíc jsme se těšili na důležité soudruhy z fabrik a institucí, kteří se domáhali práva promluvit u rakve zesnulého a leckdy z toho bylo politické školení tak pitomé, že klasikové marx­ -leninismu se v hrobě chytali za hlavu. U dobrovolných řečníků z „jézédé“ a vůbec z vesnic, kteří se přišli ke katafalku rozloučit ze sousedské ochoty, šlo o snahu promluvit co nejkrásněji, nejvznešeněji a nejdůstojněji, překročit každodenní všednost i sebe sama. Vznesli se někdy do tak vzdálené vyjadřovací roviny, až v ní zabloudili. U venkovských velebníčků se to možná dělo z opravdové křesťanské lásky…

Měli jsme už své typy, rotory, kteří mluvili na pohřbu, kdykoli v jejich podniku nebo v obci někdo umřel. V takovém případě byly připraveny tužky a notové sešity, na jejichž čisté stránky jsme výroky řečníků zapisovali – někdy všichni pří­tomní na kůru, aby se to stihlo.

Těmi zápisy se mohu prokázat. Po některých řečnických perlách jsme však na tom byli tak, že hráč na lesní roh neudržel dech a vyráběl pauzy, nad varhanami plula rozchechtaná tvář operního dirigenta, a níže podepsaný zpěvák se štípal na jistém citlivém místě, aby vůbec byl schopen nasadit tón. Tím chci dokumentovat, že všechny výroky jsou autentické:

 • Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí…
 • Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
 • Tak jako noc má své ráno, tak i život má své smutné chvíle, z nichž jednu právě prožíváme.
 • Moc boží se neprojevuje v tom, aby se nám vedlo lépe. A tak až se budeme dívat na svět od božího trůnu, budeme chápat jeho složitosti daleko snáz.
 • Vážený soudruhu, život, který jsi tolik miloval, skončil. Máme účast s tvojí ztrátou.
 • Čas se neohlíží, aby nám způsobil neocenitelnou ztrátu.
 • Zákon zániku se právě naplnil a my provázíme našeho soudruha tam, kam už není návratu.
 • Jeho život byl neobyčejný, to však neznamená, že nebyl prostý a bohatý.
 • Byl samotář, ale ve společnosti byl oblíben.
 • Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
 • Před námi leží soudruh, který skonal svůj život v nízkém věku.
 • Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
 • Až neuneseme dále štafetu života, předáme ji dalším tvým jménem.
 • Byl to soudruh, který znal sám sebe, a osud jej odvolal z kruhu své milované rodiny.
 • Jsou to smutné chvíle, když osud vytrhne z kruhu svých přátel dobrého člověka.
 • Složil zbraň teprve tehdy, když mu ji smrt vyrazila z rukou.
 • Byl to takový soudruh v letech dospívání.
 • Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých – manželky, která záhy zemřela.
 • Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného Severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
 • Tvoji odbojovou činnost dovedl ocenit i nepřítel – a tak ses ocitl v Terezíně.
 • Své zkušenosti železničáře uplatňoval i ve všech funkcích, nejen jako předseda národního výboru, ale i při zakládání zemědělských družstev.
 • Sedmadvacet let pracoval na šachtě v Úžině a z toho dvaatřicet let bydlel v Třmících.
 • Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
 • Pracoval čtyřicet let na dole Prezident Gottwald, který byl dříve znám jako Ksindl.

 • Listí spadlo, napadl sníh – a všude je ticho, protože příroda se položila v spánek.
 • Vyučil se v kyselině sírové, kde dokončil své studium maturitním vysvědčením.
 • Už jen z prospektu jeho sociálního zařízení…
 • A teď vás všechny žádám, abyste povstáním uctili našeho pozůstalého.
 • Byl to jen prostý, obyčejný dělník. A přece – když jsme si vloni před volbami dělali s manželkou žebříček těch nejlepších v naší obci, kdo byl na jeho špici? On, Kracík! Ten prostý dělník! Ale žádné funkce neměl. A proč? Protože byl houbař. On vzal raději ten svůj klacek a šel do lesa. A přece: kdyby tento Kracík, tento prostý dělník, kdyby byl býval prezidentem, dařilo by se nám určitě mnohem lépe! Nebo kdyby byl aspoň dělal soudruhu Husákovi pomocníka…
 • Tam nahoře mezi hvězdičkami, kde se ztrácí Večerníček, povídá si nyní váš dědeček se svým panem řídícím.
 • Sloužil v Pohostinství lidem, kteří jeho pomoc potřebovali.
 • Pracoval jako prokurátor – měl rád lidi a lidé měli rádi jeho.

11709_1404122783243325_7305316831169268620_n

11205183_10206757535766654_4145915771920912124_n

11182246_461483960684923_3072188861070071402_n

10650031_859082657460147_879803395242866703_n

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc srpen 2018: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Věra Vladyková 290,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč, Martin Pavlíček 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Eco Bau 500,- Kč, MUDr. Štefan Ridzoň 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, MUDr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč

Celkem za měsíc: 4 273,00 Kč
Vybráno 12.21%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
politicon-banner
1 komentář
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.