ksckom
10.12.2015
Kategorie: Historie, Společnost

Jak pravda a láska nezvládá vítězit nad rudou lží a nenávistí

Sdílejte článek:

TOMÁŠ FLAŠKA 10|12|2015

Popírat zločiny komunistického režimu je něco podobného, jako popírat plynové komory v Osvětimi. Je to skoro jako byste dnes osmdesátiletému staříkovi řekli, že to s jeho tátou v lágru byla lež. Že vlastně spáchal sebevraždu. 

Nedivme se pak, že i žijící příbuzní obětí komunistické perzekuce občas něco podobného vytočí, především proto, že na rozdíl od zpochybňování holocaustu, není zpochybňování zločinů komunismu a jejich zlehčování, trestné. 

Jméno jednoho z chartistů, politického vězně, se nedávno objevilo na jedné liberecké tramvajové zastávce. Tato skutečnost neunikla pozornosti místních komunistů a následně se ozval bratr toho chartisty, který jim zaslal otevřený dopis, který zde s jeho svolením uveřejňuji. 

Věro Skřivánková, Dano Lysáková – Vy prolhané a zlé komunistky, reaguji formou otevřeného dopisu na Vaše vyjádření v článku „Jak pravda a láska nezvládá vítězit nad lží a nenávistí“, uveřejněného v listopadovém vydání Libereckého zpravodaje (zde, vydání 11/2015, str. 15, první odstavec tohoto článku).

Pro faktickou představu jej zde uvádím v plném znění, abych mohl konkrétně popsat Vaše lži, hloupost a zlobu, tedy všechny vlastnosti fanatickým komunistům tak blízké:    

„Jak pravda a láska nezvládá vítězit nad lží a nenávistí“

V listopadu nastává opět velké oslavování tzv.„sametového převratu“. Ani naše město není výjimkou.

Při této příležitosti pokřtila nejvyšší hlava katolické církve v České republice Dominik Duka tramvajovou zastávku Na Rybníčku, která je přejmenována na Rybníček–zastávka René Matouška…

Pan arcibiskup mohl být také požádán, aby požehnal i zastávce Textilana, U Starých pekáren a např. i ulici U Mlékárny.

Možná by si při této příležitosti občané Liberce, a to nejen ti bez práce, připomenuli prosperující podniky, které jsou dnes stejnou virtuální realitou, jako přínos René Matouška pro Liberec.

Ano, již 26 let si značná část slušných občanů ČR svým způsobem připomíná 17. listopad 1989 jako počátek konce vlády jedné strany KSČ. Vzpomínají na tento den jako na konec doby, kdy se žilo v zadrátovaném koncentráku nesvobody slova a povinného velebení bolševizmu. V opačném případě – děti žádné VŠ vzdělání, žádná vyšší pracovní pozice ani přes odpovídající kvalifikaci a další státní mocenské šikanování. A když se někdo odvážil tento režim kritizovat veřejně, pak následovaly přímé perzekuce včetně věznění!

I proto se slaví konec tohoto rudého bolševizmu v naší zemi, který za politické postoje popravil v 50. letech stovky svých „nepřátel“. Vždyť přece platilo „kdo nejde s námi, jde proti nám“. Tento režim (= KSČ) uvěznil, někdy i na desítky let, několik set tisíc občanů ČSR. Dalším ukradl jejich po generace budované majetky, ale i obyčejné drobné živnosti. Statisíce lidí opustily tuto zemi, protože zde již necítily naději na svobodný a důstojný život pro sebe a své děti. A téměř všichni opouštěli tuto zemi potupně, ilegálně a s rizikem, že když je „komunista“ lapí, tak je navždy „ocejchuje“ a ve většině případů i ztrestá vězením. Mám pokračovat ve výčtu zločinů, které se pod praporem komunistů odehrály nejenom v naší zemi? Ale ne, vždyť Vy tato fakta také znáte a jako vždy a jako každý komunista je budete přinejmenším bagatelizovat či přímo popírat, tedy vědomě lhát!

A teď k Vašim konkrétním lžím a výmyslům z uvedeného článku.

Kardinál Duka předmětnou zastávku nepokřtil, jak lživě uvádíte, ale pouze přednesl krátký projev a posléze pouze společně odhalil pamětní tabuli na zastávce MHD. Zastávka také nebyla přejmenována. Stále se jmenuje Na Rybníčku (tak je i nadále uváděna v jízdních řádech a všech ostatních oficiálních zdrojích). Jen získala ke svému názvu podtitul „Reného Matouška a dalších libereckých signatářů CH 77“. To je hrůza viďte, když po 89‘ mizí různé místopisné názvy např. se jménem Vašeho V. I. Lenina – jedním z řady bolševických tyranů, masových vrahů – a naopak jsou pojmenovávány i po odpůrcích komunismu!

Myslíte ty prosperující podniky, které Vaše KSČ nezřídka ukradla po roce 1948, zplundrovala je a produkovala v nich povětšinou výrobky, které svou kvalitou s bídou uspokojovaly náš uzavřený trh a byly „hitem“ v ještě zaostalejším taktéž komunistickém SSSR? Tedy ty prosperující podniky, které pod přímým řízením KSČ dostaly naši zemi hospodářsky z předválečného 10. místa na světě někam na úroveň 40. místa? 

A poslední pasáž se již přímo dotýká mého zemřelého bratra Reného Matouška. Tak tedy můj bratr za svého života opravdu nebyl a ani být nemohl přínosem pro město Liberec. A také se nikdo při realizaci myšlenky připomenout jeho jméno nějakou formou v Liberci, tímto pouze Vámi zmiňovaným důvodem neoháněl. Vzpomínková tabule se jmény i jiných libereckých chartistů vznikla pod patronací pana náměstka primátora Mgr. Langra, jako připomenutí statečného osobního postoje těchto občanů z Liberecka. Vedle toho naopak má i za cíl nezapomínat na odporné způsoby pronásledování této skupiny občanů represivními složkami vládnoucí KSČ. Tito signatáři často přišli o dosavadní zaměstnání, o rodinu, zdraví a v přímé souvislosti i o život tak, jak tomu bylo i v případě mého bratra Reného.  

Škoda, že jste si 17. listopadu nenašly cestu a čas na vzpomínkovou akci u památníku obětem komunismu s navazujícím odhalením výše uvedené pamětní tabule. Mohly jste o této akci napsat pravdu a ne výmysly. Mohly jste se za KSČ svým jménem pokusit omluvit za ohavnosti, které se za její vlády neoddiskutovatelně děly. Z přítomných třeba naší rodině za to, že Renému jistý soudruh kapitán ve vězení na Borech strkal hlavu do záchodové mísy s výkaly, za to že byl na 22 měsíců odsouzen Vaší soudružkou JUDr. Miladou Rosenbergovou (za tiskovinu s apelem na dodržování lidských práv platících jen na papíře i v tehdejší ČSSR + odeslání kopie dopisu tehdejšímu předsedovi ÚRO, vlastizrádci ze srpna 68´, s. K. Hoffmannovi, do Anglie), ztrátu rodiny, zdraví … Naše rodina by totiž Vaši upřímně myšlenou omluvu pokorně přijala a křesťansky Vám osobně (členkám KSČ – KSČM) odpustila.

Ale protože k tomu nedošlo, žádám Vás pro příště – neberte si již nikdy více jméno mého zesnulého bratra Reného Matouška do Vašich prolhaných a zlých úst.

V jedné věci však s Vámi musím souhlasit, a to s titulkem v záhlaví Vašeho příspěvku „Jak pravda a láska nezvládá vítězit nad lží a nenávistí“.  Ano, slušní lidé stále nevítězí nad lží, nenávistí a zlem, jehož nedílnou součástí jste se po tomto článku staly pro naši rodinu i Vy dvě osobně –  Věro Skřivánková a Dano Lysáková!

10. prosince 2015

46849, Kořenov 1253

                                                                                  Jiří Matoušek

Na celé té věci je ještě zajímavé, že ten časopis, kde vyšla ona slova soudružek, vychází den před tím (16. listopadu), než byla ona zmiňovaná zastávka označena. Prostě jedovatá slina připravená dopředu! 

ZDROJ: Tomáš Flaška

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč, Miroslav Andreska 500,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč

Celkem za měsíc: 19 349,00 Kč
Vybráno 55.28%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 70 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 4,85 out of 5)
Loading...