adrianazatceni
20.2.2017
Kategorie: Multikulturní soužití

Islámské bludiště Adriany M.

Sdílejte článek:

JURAJ POLÁČEK

Racionální pohled na kauzu značná část obyvatelstva vnímat nebude a ve skutečnosti si zapamatují jen to, čemu chtějí věřit – že byla zatčena za hanobení islámu a protimigrační výroky.

Tento týden si bude zřejmě mnoho lidí pamatovat jako “pronásledování názoru za islám“. Policie zatkla ženu za natočení a přechovávání urážlivého videa s extremistickým názory na muslimy.

Adriana M., kterou podle jejího tvrzení ve Finsku napadli muslimové, pořezali ji a ještě ji i obžalovali na policii, se rozhodla natočit video vyjadřující její názor na muslimskou invazi do Finska a zároveň její názor na potenciální příchod muslimů do bývalého Československa.

Zaprvé je třeba připomenout, že ačkoli je vyjádření o náboženství i extrémní formou typu pálení a pomočení Koránu neslušné, není extremismem z hlediska zákona. Za pálení Koránu a jeho použití jako toaletní pomůcku nemůžete být potrestáni.

Ve skutečnosti jsou důvodem k zatčení explicitní výhrůžky na muslimy. Adriana M. řekla: ” … jsou to pro mě paraziti, kteří jsou horší než svrab, když se neumí přizpůsobit oni nám, tak zde nemají co hledat … Tak jsem se rozhodla, že patří to obecně čistě jen k muslimům a islámu. Všechny si vás postupně budu lovit a každý, kdo se mi postaví do cesty a bude mě chtít zastavit, tak dopadne velmi těžko na hubu … Půjdu po každém jednom muslimovi a každý, kdo přijde jak do mé země, co se týče Československa, je mi jedno, jestli jste nasraní, že to nazývám Československo, ale prostě jsme jedna krev a jsme jedni bratři a já jsem se narodila jako Čechoslovenka, takže … (nesrozumitelné) a rychlostí větru odejde odkud přišel … Každý, kdo se mi postaví do cesty velmi silně doplatí na hubu, protože každého si najdu a všechno mu … “

Slova “budu lovit” se dají vykládat jako vyzývání k násilí, resp. slib, že bude každého jednoho muslima pronásledovat. Prokuratura neměla jinou možnost, jak po upozornění udělat z toho kauzu a posunout případ k soudu, který rozhodne, zda se dají její slova v daném kontextu vykládat jako obrazné pojmenování protestu, nebo v jejich doslovném znění.

Zkuste si představit jinou situaci. Například nějaký anglický nacionalista by prohlásil: ” … jsou to pro mě paraziti, kteří jsou horší než svrab, když se neumí přizpůsobit oni nám, tak zde nemají co hledat … Tak jsem se rozhodl, že patří to obecně čistě jen k Slovákům. Všechny si vás postupně budu lovit a každý, kdo se mi postaví do cesty a bude mě chtít zastavit, tak dopadne velmi těžko na hubu … Půjdu po každém jednom Slovákovi a každý, kdo přijde jak do mé země, co se týče Velké Británie rychlostí větru odejde odkud přišel … Každý, kdo se mi postaví do cesty velmi silně doplatí na hubu, protože každého si najdu a všechno mu … “. Jak byste tento výrok chápali?

To je jedna rovina, trestněprávní. V ní jde o podezření z vyzývání k násilí vůči skupině obyvatel na základě jejich náboženské příslušnosti, k islámu.

Mluvčí Úřadu speciální prokuratury řekla: “Obviněná je ze zločinu výroby extremistických materiálů spáchaného spolupachatelství, v souběhu s přečinem násilí proti skupině obyvatel, v souběhu s přečinem hanobení rasy a přesvědčení, v souběhu s přečinem podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti. Návrh byl doručen na Specializovaný trestní soud v Banské Bystrici, který o něm rozhodne.

A zde začíná první balík problémů. Obviněná Adriana M. je obviněna ze zločinu výroby materiálu, o kterém se prokuratura domnívá, že je extremistický, a který převedla na území jiné země. Není zatím známo, zda vydávala podobné videa i na území Slovenska. I když je slovenskou občankou, pobývala se v zahraničí. Míru (ne)kompetence však jako neprávník neumím posoudit.

Rozhodně však bude nutné posuzovat materiál v kontextu společenské krize, kde přistěhovalci ve výrazné většině islámské víry, nepřicházejí do Evropy hledat ochranu před válkou, jak je to často prezentováno, ale usídlit se zde. V řeči islámu, kde je nejvyšší povinností každého věřícího muslima rozšířit vládu Alláha po celém světě (džihád), to znamená získat zemi pod svou kontrolu.

Možná je čas, aby se o islámu i na poli právní teorie začalo uvažovat jako o ideologii, která má kromě náboženského i další aspekty. A aby se začala zkoumat tato ideologie v celé své šíři a posuzovala se (ne)kompatibilita s naší koncepcí práva a uspořádání společnosti.

Názor Adriany M. vyjádřený v této souvislosti jednoduchou, urážlivou a expresivní formou je pak jen názorem, na který má právo, pokud mluví – jak je přesvědčena – o ideologii potlačující základní lidská práva, které jsou základem našich ústavních práv.

Říkáme-li, že totalitní ideologie jako komunismus a fašismus nemají místo ve veřejném prostoru, kvůli desítkám milionů důkazů své obludnosti na hřbitovech celého světa, kvůli genocidě, potlačování lidských práv, stejně se dá bez problémů dívat na fundamentalistický islám, ke kterému se přiklání polovička evropské populace dosud žijících muslimů. A kteří jsou dnes posilování masivní vlnou migrace z oblastí, kde je velbloud, nebo kůň cennější než žena, kde jsou od malička vychováváni k názoru, že nemuslimové jsou méněcenní a kteří považují Západ za oblast hříchu, který je třeba vyčistit – i za cenu násilí.

Co však přidává na pikantnosti je vznesení obvinění z přečinu, kde se mluví o pomluvě rasy či etnika. Muslimové nejsou rasou, ale skupinou lidí charakterizovanou přihlášením se k určité ideologii, která je často redukována jen na náboženskou stránku.

Neuvěřitelným rozšířením obvinění je však hanobení přesvědčení! V překladu to zřejmě znamená, že když budu přesvědčen, že dnes bude pěkně a někdo bude mou vizi “hanobit” jde o nezákonný čin. Demokracie je možná pouze tehdy, když existuje svoboda slova, svoboda názoru, svoboda veřejně svůj názor bez strachu z postihu vyslovit, svoboda být vyslechnut, tj nesmí být obstrukčními prostředky bráněno názor vyslovit. V neposlední řadě je součástí svobody nutnost postavit mimo trestního práva obvinění z pocitu uraženosti. Pokud je to totiž součástí svobod i svoboda kritiky názoru, řízení a úmyslů osob a nějaké organizované skupiny, pak svoboda neexistuje, pokud se kritikou uražená osoba obrátí na policii, soudy a advokáty a pokud jim tito dají za pravdu. Neexistuje svoboda nebýt uražen názorem nebo kritikou někoho druhého.

Druhý problém je samotný postup mocenských orgánů. Soudy a policie které se zabývají kriminalitou v miliardových hodnotách nemají speciální status, ale na boj s “extremismem”, byla zřízena Speciální prokuratura a zasahuje NAKA, která byla původně určena pro boj s obzvlášť nebezpečnými trestnými činy. A tak kvůli jedné mladé ženě jsou zburcované jednotky této mašinérie.

Vyšetřovatel Národní kriminální agentury obvinil 24-letou ženu ze zločinu výroby extremistických materiálů v souběhu s přečiny násilí proti skupině obyvatel, hanobení národa, rasy a přesvědčení a podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti,” uvedla v pátek pro TASR mluvčí prezídia Policejního sboru SR Denisa Baloghová. Opět se objevuje trestný čin hanobení rasy a opět tu máme zde slavné hanobení přesvědčení. Policie se však v tomto případě ztotožnila s požadavkem prokuratury.

Podle neověřených informací (komentář jejího přítele Pavla Szentiványiho na sociální síti Facebook) Adrianu M. prý nalákala Slovenská policie do Ružomberku a 2:25 v noci vtrhla do bytu a zatkla ji. Adriana M. byla jako obzvláště nebezpečné a mazané individuum zavřená do útěkové vazby. Prý mohla utéci a vyrábět další videa.

To jako vážně? Je Adriana M. zvlášť nebezpečným zločincem? Hodně to připomíná zásah při prohlídce statutární neziskové organizace ‘Naše Slovensko pomáhá’ Martina Žáčika, kdy NAKA porušila zákon, který stanoví, že čas domovní prohlídky by se měl za běžných okolností konat od sedmé hodiny ranní. Mohu si o jednání Adriany M. myslet cokoliv, jediné, co by mě nikdy nenapadlo, že bude připravena se zabaleným batůžkem utéci zadním východem jako ve scéně špatného akčního filmu.

Zdá se, že se to stává normou. Třeba “extremisty” zastrašovat a ukázat jim, kdo je tady “pánem”. Chyba je, že ti, kteří nyní nadšeně tleskají promptní noční akci policie si neuvědomují, že díky gumového obuškovému zákonu se dalším cílem mohou stát i oni, ale kdokoliv jiný, kdo se jakýmkoli kritickým způsobem zmíní o stávající vládní moci. Adriana M. je pak jen vděčným naivním objektem, na kterém si státní moc testuje budoucí represe.

V komunistických časech se vyprávěl vtip:

  • V padesátých letech v zahradě britského diplomata blízko Londýna našli jednou tělo mrtvého sovětského diplomata. Angličan vypráví, co se stalo:
    Pozval jsem ho k sobě na návštěvu. Večer jsme seděli spolu v salonu.
    Já jsem pil whisky, jako je u nás zvykem, on pil vodku, jako je u nich zvykem.
    Pak jsme si šli lehnout a usnuli jsme. Pozdě v noci někdo zazvonil.
    Vstal jsem a šel jsem se podívat, kdo to je, jak je u nás zvykem a můj host vyskočil z okna ve třetím patře, jak je u nich zvykem …

Za dob komunistů jsme si zvykli, že nečekané noční návštěvy jsou zlověstným příznakem. Staré “dobré” časy se vracejí.

Závěr

Případ Adriany M. je již dnes vlajkovou lodí protimigrační a protiislámské rétoriky bez ohledu na podezření z reálného spáchání trestného činu. Jelikož důvěryhodnost mainstreamových médií klesá velmi hluboko, racionální pohled na kauzu značná část obyvatelstva vnímat nebude a ve skutečnosti si zapamatují jen to, čemu chtějí věřit – že byla zatčena za hanobení islámu a protimigrační výroky. Pokud si podívají na zprávy se vzbouřenou Francií na pokraji občanské války mezi státní mocí a převážně migrantskou populací, pokud si dnes může v každé západní zemi přečíst o znásilňování, přípravách na islámem motivované atentáty a čištění cesty pro další statisíce migrantů ze strany západních představitelů, komu mají věřit? Většina obyvatelstva tuto politiku zásadně odmítá.

Politici jednají proti vůli lidu a Adriana M. vlastně jen nahlas formuluje tyto obavy. Svým způsobem je i ona obětí pomýlené, nebo dokonce zvrácené politiky evropských elit. Pokud bude odsouzena, z jejího obvinění se stane ikonický sakrální příběh Johanky z Arku, která se postavila proti nastupující totalitě státní moci. Jen na rozdíl od Pussy Riot nebudou kvůli ní chodit na protestní procesí zástupy zprofanovaných evropských politiků. Její podporovatelem se stane mlčící většina, která má zatím volební právo.

A to se tedy budou po volbách “standardní” politici divit. Nikdo z nich nebude chápat, jak se “to” mohlo stát. Ale to není nic nového, většina těchto politiků kromě podepisování faktur za eurofondy nechápe vůbec nic už velmi dávno.

K tématu ještě dodatek od stop-multikulti.cz: Mnoho lidí po našem víkendovém sdílení akce na podporu mladé Slovenky Adriany soptilo mnoho o hlouposti, plebsu a o tom, že pálit knihy je špatné. Pokusíme se krátce vysvětlit, proč chceme podpořit akci Islám v ČR nechceme ohledně akce na podporu mladé ženy.

Knihy se pálily mnohokrát. V demokracii i mimo ni. V tomto případě jde o specifickou záležitost. Slečna na videu je k islámu a svým odpůrcům velmi mevybíravá. Nikdo jí údajně nezastaví. Lidé její slova na pokraji vyhrožování odsuzují. Odsoudil někdo z těchto lidí slova předsedy Evropského parlamentu o tom, že by se povinné kvóty na migranty měly prosadit i silou?

Když údajný umělec Kohout nalil své sperma do svěcené vody v kostele v Polsku, nikoho nenapadlo jej i za tak nechutný projev jakkoliv stíhat. Jak je možné, že močení na knihu islámu někdo najednou řeší tak radikálně?

Adrianu navštívila ve dvě v noci elitní slovenská jednotka určená na boj s organizovaným zločinem. Organizovaný zločin je tedy přímý přenos na Facebook s močením na korán a pálením? Adriana potřebuje vědět, že i přes expresivní povahu má na takový projev právo.

ZDROJE: Juraj Poláček, stop-multikulti.cz

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2019: *****

Milan Tahovský 1000,- Kč, Jakub Malinovský 55,- Kč, Petr Macura 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Jitka Rytířová 800,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Milan Černý 500,- Kč, Věra Heyduková 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Vlatimil Běhan 50,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Tomáš Foldyna 751,44 Kč (30 eur)

Celkem za měsíc: 5 156,44 Kč
Vybráno 14.73%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 20 times, 2 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (29 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
24 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.