africaninvadersspain-850x550MIGRANTI
19.11.2020
Kategorie: Multikulturní soužití

(I)legální migrace: Od teorie k praxi

Sdílejte článek:

JAN BARTOŇ

bartonSoučasná světová politika žije dvěma fenomény. Tím prvním je prosazování klimatické změny jako dílo lidské civilizace a druhým je migrace nejen mezi státy ale napříč kontinenty.

V tomto komentáři se zaměřím zejména na fenomén migrace, protože ten dle mého mínění již zásadně ovlivňuje politiku v řadě států tak zvaného Západu a na přístupu k migraci dnes probíhá jasná dělící čára mezi tak zvaně „progresivními“ silami a „reakcionáři“. Protože progresivisté, ať už na území EU nebo USA či Kanady, do značné míry ovládají média, politická konfrontace mezi příznivci migrace a jejími odpůrci se v současnosti nese zejména v duchu akcentování humanismu v progresivních médiích. Ti, co s migrací nesouhlasí, jsou nálepkováni jako „krajně pravicoví“ a podsouvá se těmto politikům neúcta k hodnotám, na nichž údajně stojí a padá západní společnost.

Nejprve ale musíme definovat či redefinovat samotné pojmosloví. Migrace se stala tématem OSN a na základě toho OSN přijala Globální pakt OSN o migraci (plným názvem Globální kompakt pro bezpečnou, řízenou a legální migraci; anglicky Global compact for safe, orderly and regular migration). Je zajímavé, že slovo „regular“ se do češtiny překládá mnoha způsoby, mimo jiné i jako „odpovídající zákonům“. Pro české slovo legální existují dle slovníku dva výrazy – legal a lawful. Slovo „regular“ se také překládá do významu „obvyklý, běžný“. V tomto významu by pak mohl být Globální pakt OSN o migraci chápán jako snaha regulovat něco, co je „běžné“ a je tedy tomu třeba dát jakousi „fazonu“. Český překlad dle Wikipedie jako by naznačoval, že kromě legální migrace existuje i migrace ilegální. Anglické adjektivum irregular se také do češtiny překládá jako protiprávní či závadný, běžnější je však význam neregulérní či nepravidelný. Pro adjektivum ilegální lze v angličtině použít i slovo illegalprávě ve spojení illegal alien – ilegální přistěhovalec. Aniž bych byl nějakým vynikajícím znalcem angličtiny, natož angličtiny právnické, považuji volbu slova regular místo legal v názvu paktu v angličtině, za signifikantní matení pojmů.

Teorie migrace je založena na tom, že migrace je základním právem člověka. Je jistě zajímavé, že anglický text výslovně uvádí, že pakt OSN o migraci nerozlišuje mezi legální a ilegální migrací, ale mezi regular and irregular migration. Kromě toho text paktu nerozlišuje ani mezi uprchlíkem a ekonomickým migrantem. V zásadě sice mají státy právo „regulovat“ migraci, nicméně musí dodržovat „mezinárodní právo“. Jestliže tímto právem má být právě pakt OSN o migraci, je budoucnost nalinkovaná. Státy, které sice pakt odmítnou, mohou postupovat v otázce migrace „suverénně“, nicméně existuje-li již jednou na půdě OSN schválený pakt o migraci, budou tyto státy pod trvalým tlakem „harmonizovat“ své právo dle tohoto paktu.

Nyní budeme velmi teoretizovat. Pokud by chtěla nějaká osoba ze státu A emigrovat do státu B, měla by o to požádat příslušné orgány státu B. Ty by měly o žádosti rozhodnout na základě údajů, které si vyžádají. Pokud stát B vydá souhlasné stanovisko, může se osoba přesunout ze státu A do státu B, pokud stát B vydá zamítavé stanovisko, osoba musí zůstat ve státě A. Jak ale vypadá praxe? Pomiňme situaci v USA, která se změnila za vlády prezidenta Donalda Trumpa naprosto zásadně ve směru rozšíření hraniční zdi mezi USA a Mexikem. To zcela jistě nový prezident Joe Biden změní a situace se vrátí k „normálu“, tj. hromadné ilegální migraci z Latinské Ameriky do USA.

Evropa, resp. EU, má z pohledu ochrany vnějších hranic EU přeci jenom docela podstatnou výhodu. Velká část hranic je tvořena vodami Středozemního moře, z východu brání ilegální migraci Ukrajina a Rusko a migrantům tak zbývají jenom pozemní hranice Bulharska a Řecka. Do Řecka se ještě mohou přeplavit na řecké ostrovy blízko Turecka. Současná řecká vláda ale není k ilegální migraci vstřícná a migranti tráví dlouhé měsíce a roky v táborech na řeckých ostrovech. Další možností je současná velmi exponovaná trasa z Libye do Itálie. Ta byla jistou dobu dokonce hlavní trasou ilegální migrace i díky tomu, že Libye je zcela rozvrácený stát, na jehož území soupeří o moc dvě frakce a kvete tu obchod s migrací. Co víme o migraci přes Itálii je to, že většina migrantů má v sobě virus covidu a že každý migrant zaplatí nemalé prostředky pašerákům za možnost nastoupit do gumového člunu k cestě do Evropy. Nyní je sice situace s vyzvedáváním člunů s migranty horší než před několika měsíci, nicméně i tak se stále ještě najdou lodě neziskových organizací, které migranty nalodí a dovezou do italských nebo maltských přístavů. Migranti, zejména ze států rozvrácených islamisty či jinými „osvobozujícími armádami“, v nichž ekonomika skomírá, samozřejmě o přijetí v EU nežádají. Prostě se jenom vydají na cestu, samozřejmě bez jakýchkoliv dokladů, jen aby dosáhli svého cíle. V této souvislosti lze proto konstatovat, že teorie paktu OSN o migraci je jedna věc a praxe naprosto odlišná.

V této souvislosti je však třeba připomenout i další rys, který se při hlasování v OSN projevil. Reprezentanti zemí, odkud migranti utíkají, vesměs hlasovali pro pakt o migraci, proti na plénu bylo pouze PĚT členských států OSN (mezi nimi USA, Česko, Maďarsko, Polsko a Izrael), později se proti vyslovily i další státy EU jako Rakousko, Slovensko, Chorvatsko a další. Státům, odkud migranti utíkají, se dříve říkávalo „rozvojové země“. To však v éře politické korektnosti nelze dále používat, fakticky se ale na ekonomické situaci lidí v těchto státech nic zásadního nezměnilo. Pokud tito lidé vidí, že situace v jejich zemi stagnuje či se zhoršuje i díky válečným konfliktům – typicky v Sýrii, Afghánistánu a některých státech Afriky – chtějí z této reality zmizet co nejrychleji, zvláště, pokud mají zprávy o tom, že se jejich známým podařilo do EU proniknout. Z mého pohledu naprosto pochopitelný tlak, který se obecně nazývá ekonomickou migrací.

Nicméně, pod skořápkou této migrace však pronikají do EU i lidé s jinými cíli než jenom mít se dobře či lépe než doma. Už i vládní politici ve Francii připouštějí, že islamistický terorismus využívá metody ilegální migrace k tomu, aby tenoristé pronikli na území EU a spáchali zde vraždy a teror na naprosto nevinných lidech. Otřesné jsou přitom vraždy, kdy jsou obětem uřezány hlavy. A z Francie dokonce přicházejí zprávy o tom, že jsou mezi školáky ve Francii ti, kteří s vraždou učitele souhlasí! (Mimochodem, ČT ukázala dopadení dvou osob v Berlíně, které jsou podezřelé z krádeže uměleckých předmětů z drážďanské galerie. Pouze v titulku jsem pak zachytil, že jeden z pachatelů je Abdulah – prostě Němec jak poleno!)

Závěr:

Valné shromáždění OSN schválilo v roce 2018 Globální pakt OSN o migraci. Ten přiznává migraci statut základního lidského práva, nerozlišuje mezi ilegální a legální migrací, nerozlišuje mezi uprchlíky kvůli přírodním katastrofám nebo válkám a ekonomickými migranty. Tento pakt však byl odmítnut řadou států EU. Nicméně, mezinárodní rámec pro migraci tak byl ustaven a je velmi pravděpodobné, že se právní názor v něm obsažený bude postupem doby vydávat za standard, který je třeba dodržovat. I ty státy, které ho dosud nepřijaly nebo dokonce odmítly, tak budou vystaveny silnému tlaku na změnu postoje. V této souvislosti upozorňuji na politiku EU, která podmiňuje výplatu dotací z rozpočtu EU „vládou práva“, což odmítá Maďarsko a Polsko jako hrubé vměšování do vnitřních věcí. Hovoří se i o „nové dohodě“ o migraci, která vrací do hry povinné kvóty a pokud by stát odmítl být solidární, musel by se „vyplatit“. I tato politika by tedy vedla k tomu, že by stát, který odmítne přijmout migranty, dostával menší dotace – dotaci by dostal, ale musel by zaplatit „výkupné“. Migrace tak zůstane stěžejním bodem politické agendy v následujícím období i v EU a pokud zůstanou vnější hranice EU bez ostrahy tak, jako doposud, přiliv migrantů poroste. I Česko bude vystaveno tlaku přijímat migranty pod hrozbou platby finanční kompenzace. To bude příští praxe.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Marek Janicko 250,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Alexandra Sklenková 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Martin Ovsenak 200,- Kč, Jan Nedved 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Miroslav Bojanovský 300,- Kč, Jiří Fridrich 100,- Kč, Oldřich Smejkal 999,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, ing. Stanislav Kužel 150,- Kč, Irena Kuželová 150,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Luděk Tesarčík 200,- Kč, Blahomír Skoupý 444,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč

Celkem za měsíc: 12 887,- Kč
Vybráno 36.82%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 1 561 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (22 votes, average: 4,45 out of 5)
Loading...
20 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)