clovek-v-tisni-logo_image_620x349
29.4.2019
Kategorie: Společnost

Hřejeme si hada na prsou aneb když se z nestátní neziskové organizace stane mocné impérium

Sdílejte článek:

JITKA TATÍČKOVÁ

Máte děti, které jsou součástí českého vzdělávací systému ve všech jeho stupních? Pokud ano, jste si jisti, že se ve škole učí pouze matematiku, jazyky, dějiny, zeměpis a odborné předměty, které je připravují na budoucí povolání? Myslíte si, že škola vychovává děti k lásce k vlasti, k hrdosti na vlastní národ, kulturu, historii, a to všechno s pokorou k těm, kteří kdy v minulosti byli za pravdu stíháni a mnohdy za ní položili život? Pokud si myslíte, že přesně takto to ve školách funguje, pak se velmi mýlíte. Naše děti jsou kromě vzdělávání v klasických předmětech bohužel také ve školách vystavovány manipulacím, lžím, a jejich mínění a názor na společnost a svět kolem nás je zcela cíleně utvářen tím „jedním správným“ směrem. Podle něj není lepší budoucnosti než s EU, je nutné žít v multikulturním světě, přijímat zde migranty z jiných, s křesťanstvím neslučitelných „pseudokultur“, pomáhat jim a chránit je.


Co se děje v českém školství jsem zjistila tak trochu náhodou. Dcera, studentka pražského gymnázia, mi před rokem sdělila, že jdou se školou na exkurzi do mešity. Horlivý pan učitel zeměpisu měl potřebu ukázat studentům, jak žijí muslimové. Na třídních schůzkách, kde jsem proti podobným aktivitám školy protestovala s tím, že návštěvu mešity v tomto třaskavém období považuji za velice nevhodnou, mi bylo učitelem sděleno, že je to v rámci výuky o religionismu v zeměpise, že podobné exkurze mají děti učit „kriticky myslet“, a že studenti si sami mají vytvořit svůj názor na islám. Návštěvu křesťanského kostela pan učitel ovšem nepovažoval za nutnou. Při vyhroceném sporu na třídních schůzkách bylo odkryto, že podobné aktivity školy jsou prováděny v rámci projektů, do kterých je škola zapojena a které pořádá organizace Člověk v tísni. Pokud si tedy myslíte, že Člověk v tísni je výhradně humanitární organizací, která pomáhá lidem potřebným, věřte, že toto je jen okrajová část jejích aktivit. Je to jakási zástěrka, která kryje politickou propagandu prováděnou na našich školách – od základních po střední i vysoké.

Člověk v tísni zaplavil české školy mnoha projekty s politickou propagandou, z nichž nejrozsáhlejší je projekt Jeden svět na školách. V rámci tohoto projektu jsou dětem promítány instruktážní filmy na různá témata. Jedním z úhelných témat je téma migrace. Jenom seznam výukových materiálů k tomuto tématu najdete na 5 stránkách! ČvT na těchto „výukových“ materiálech spolupracuje ještě s dalšími podobně zaměřenými „neziskovkami“. Pokud zhlédnete ukázky několika instruktážních filmů, hned máte jasno. Jeden z nich pod názvem „Bojovníci ze severu“ vypráví příběh mladíka původem ze Somálska, žijícího v západní Evropě, který se cítí vykořeněný a který se nechal s kamarády naverbovat do radikálního hnutí, aby bojoval za Alláha. Hlavnímu hrdinovi se povedlo z radikálního hnutí uniknout, ale jeho kamarád tam zůstal a provedl teroristický čin, při kterém zahynulo mnoho civilistů. Co je cílem tohoto instruktážního filmu, píše ČVT na svých stránkách: „(…) žáci si uvědomují obtíže, kterým musí migranti v majoritní společnosti čelit…“.

Jiným filmem promítaným ke stejnému tématu je film „Jsem tu nový“. Hlavní hrdina, osmiletý kluk (čirou náhodou z afrického Konga), přichází z uprchlického tábora do Holandska. Ptáte se, proč mají vaše děti tento film ve škole vidět? Podle ČvT proto, aby „se zamyslely nad důvody, proč lidé opouštějí své domovy, a aby se pozitivně naladily na příchod nového spolužáka.“. No vidíte, a já si myslela, že přizpůsobit se musí ten, kdo někam přichází, a ne ti, kteří jsou tam doma.

Shrnuto a podtrženo – filmy mají vzbudit v našich dětech soucit, lítost, podněcovat jejich snahu uprchlíkům pomoci a přizpůsobit se jim. Přijmout za své multikulturní tendence, protože jsme přece všichni „jeden svět“ a všichni jsou stejní a mají mít stejná práva a my máme morální povinnost takovým lidem pomoci.

Samotná organizace ČvT ve své výroční zprávě z roku 2000 píše k projektu toto: „Naše cíle: oslovit především mladé lidi a prostřednictvím filmů jim představit soubor hodnot, které tvoří základ demokracie. Prezentovat Českou republiku jako zemi, jejíž občané prosazují otevřenou společnost v celosvětovém měřítku.“

Podle ČvT mají tedy tyto filmy o migraci představovat soubor hodnot, které tvoří základ demokracie. Skutečně? Ptal se někdo českých občanů, zda si přejí prosazovat otevřenou společnost? Pochybuji, že všichni občané této země by s takovými myšlenkami souhlasili. Nechci žádnou otevřenou společnost. Nechci ji ani pro sebe, ani pro své děti. Mám tedy tomu rozumět tak, že podle ČvT islám představuje soubor hodnot, které jsou demokratické? Pak je asi těmi demokratickými hodnotami myšleno kamenování žen, pedofilie, mrzačení ženských pohlavních orgánů, brutální rituální porážky, dětské sňatky apod.

Situace je skutečně vážná – do tohoto projektu je zapojeno více než 3600 škol v celé České republice.

Jiným projektem, který se objevil na středních školách pod záštitou ČvT, je projekt „Hledá se LEADr“. Jde v něm o vyhledávání mladého politického potěru mezi studenty, samozřejmě s tím správným neomarxistickým a probruselským světonázorem. Podle webu ČvT je jeho cílem vypracovat metodiku projektu i pro školní výuku.

Aby byl úspěch indoktrinace mládeže tím správným názorovým a myšlenkovým proudem zajištěn opravdu dokonale, zakladatel a spolupracovník Člověka v tísni – veřejnoprávní Česká televize – pořádá na středních školách tzv. Dny médií. V rámci přednášek a projekcí se studenti setkávají s žurnalisty reprezentující jen a výhradně „pražskou kavárnu“, za mnohé jmenujme Václava Moravce, Erika Taberyho, Marka Wollnera apod. Přednášky s těmito „správně orientovanými“ novináři a moderátory mainstreamových médií museli studenti předmětného pražského gymnázia absolvovat povinně a museli z jejich obsahu připravit prezentaci.

Pokud si tedy stejně jako já myslíte, že politika do školy nepatří, že máme v naší zemi sekulární školství, pak vás zklamu, bohužel tomu tak není. Z příkladu gymnázia mé dcery, jehož aktivity delší dobu sleduji, je jasné, že se na školách dějí věci, o kterých mnozí rodiče nemají ani tušení, a troufám si tvrdit, že jsou to věci na hranici zákona a že by stálo za to na ně upozornit školskou inspekci.

Alarmující na tom všem ovšem je, že tuto politickou propagandu na školách dělá ČvT za SOUHLASU ministerstva školství, které mu k tomu udělilo akreditaci. Bez akreditace ministerstva by nebylo možné tyto „vzdělávací“ projekty na školách provozovat.

Co vlastně o Člověku v tísni píše wikipedie? Najdete toto: „nestátní nezisková organizace, obecně prospěšná společnost“. Aby bylo možné o organizaci říci, že je „nestátní nezisková“, musí podle mezinárodně sdílené definice NNO splňovat např. toto: „soukromý charakter a nezávislost na státu“ (tedy že organizace není zřízena státem či veřejnoprávním subjektem). Tak se na to pojďme podívat blíže. Zakladatelem ČvT je Česká televize – tedy veřejnoprávní subjekt. Na aktivitách ČvT se podílí celá řada veřejnoprávních novinářů. Je proto zcela pochopitelné, že kriticky se o aktivitách ČvT v mainstreamových médiích nikdy nedočtete. Zajímavé je také financování této organizace. Při podrobném zkoumání výroční zprávy za rok 2017 zjistíte, že 37 % jde ze zahraničních státních rozpočtů, dalších 31 % příjmů jsou příjmy z EU, téměř dalších 8 % jde z českého státního rozpočtu. Jak chcete v tomto případě mluvit o nezávislosti na státu?

A jak vysvětluje wikipedie termín „obecně prospěšná společnost“? Je to společnost, jejímž posláním je přispívat k dosahování obecného blaha. Co z politicky orientovaného obsahu činnosti ČvT ovšem lze považovat za „směřování k obecnému blahu“?

Podívejme se na pár čísel. Pánkovo impérium vzniklo v roce 1999 a v roce vzniku disponovalo s 91 milióny korun, což byly jejich příjmy, granty a dary. V roce založení vykázalo ztrátu ve výši 67 mil. V dalších letech se příjmy zvyšovaly v řádech desítek procent, ještě v roce 2013 disponovala společnost rozpočtem ve výši 687 miliónů, aby za rok na to v roce 2014 byla pokořena hranice jedné miliardy korun (1,07 miliardy korun). V roce 2015 byl rozpočet 1,475 miliardy, v roce 2016 již 1,761 miliardy a v roce 2017 již závratných 2,053 miliardy korun. Ztráta, kterou ČvT vykazoval až do roku 2013, se v roce 2004 přehoupla do zisku a od té doby společnost vykazuje kladný hospodářský výsledek. Zajímavá neziskovka, že? Při srovnávání čísel je ale pozoruhodná ještě jedna skutečnost – v roce 2015 vykázala společnost zisk 9,39 mil. Kč při příjmech 1,475 miliardy. O rok později měla příjmy o 19 % vyšší, ale zisk pouhých 2,38 miliónů, a v roce 2017 dokonce společnost vykázala zisk pouhých 720 tisíc. Že by nějak špatně hospodařila?

Člověk v tísni se z původně humanitární organizace za 20 let své působnosti vyvinul v organizaci politickou s cílem ovlivňovat naši mládež. Rozkládá společnost za pomoci darů od velkých korporací, bank i drobných dárců, kteří možná ani netuší, k čemu opravdu jejich peníze slouží, kope proti vlastnímu národu, utahuje šrouby. Pánkovo impérium patří mezi největší podporovatele neomezené migrace, zrovnoprávnění homosexuálních svazků s heterosexuálními, multikulturalismu, šíření levicových idejí a blahořečení socialistickému projektu Evropské unie. Z dnešních mladých lidí tak ČvT dělá Gottwaldovu mládež, mnohdy stojící proti vlastním rodičům, kteří si uvědomují nebezpečnost neomarxistických tendencí, a tím působí destruktivně na vztahy v rodinách.

Nechci pro své dcery takovou budoucnost. Ne, opravdu nejsme „jeden svět“. Jsme národ Čechů, hrdých Čechů, kteří jsou zvyklí pro pravdu pokládat život. Politickou propagandu ve školách musíme zastavit. Zastavit, než bude pozdě.

Autor: Ing. Jitka Tatíčková, fb


 


Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2021: *****

Roman Dubravský 500,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 555,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč

Celkem za měsíc: 2 655,00 Kč
Vybráno 7.58%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 4 044 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (51 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz
116 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.