History of World War II- America Was Providing Military Aid to the USSR, While Also Supporting Nazi Germany
8.5.2016
Kategorie: Historie

Historie Rooseveltovy pomoci Stalinovi aneb mohl SSSR bez ní sám vyhrát válku?

Loading...
Sdílejte článek:

STANISLAV KOROLEV 08|05|2016

Často se u nás diskutuje o tom, zda by SSSR mohl zvítězit v 2. světové válce bez pomoci západních spojenců, a jaký byl vlastně rozsah americké pomoci. Myslím, že nejlépe kvalifikováni k takovému hodnocení jsou ti, kdo byli jejími příjemci. Proto jsem přeložil článek z 12.5.2003. Někdy je dobře číst pravdu.” – Tomáš Haas

6. listopadu 1940 se Franklin D. Roosevelt stal prvním prezidentem v historii USA, který byl zvolen ve třetím prezidentském volebním období. Velmi brzy potom Roosevelt prohlásil, že USA úplně podporují Anglii v boji proti Adolfu Hitlerovi. Franklin D. Roosevelt řekl, že USA jsou připraveny půjčit a pronajmout vše, co Anglie potřebuje k vedení války. Od tehdy se datuje známý příměr o “zahradní hadici”.
 .
V USA byl ale v platnosti zákon o neutralitě, který Spojeným státům nedovoloval přímou podporu Anglie. Američané si ale byli vědomi závažnosti situace, ve které se Anglie v té době nalézala. Velká Británie neměla nic, co k vedení války potřebovala – Britové měli velký nedostatek zbraní a jejich devizové rezervy byly vyčerpány. Pro Američany bylo naprosto nepřípustné dovolit Německu dosáhnout nadvlády nad Euroasijskou oblastí. USA nalezly chytrý způsob, jak situaci vyřešit.
 .
Roosevelt si vzal krátkou “dovolenou” z volební kampaně a 16. prosince 1940 se vrátil do Washingtonu. Den poté prezident uspořádal tiskovou konferenci, na které řekl, že nejlepší obranou Spojených států je úspěšná obrana Velké Británie. Porovnal americkou pomoc Anglii dodávkami zbraní a lodí k pomoci sousedovi, jehož dům je v plamenech: půjčíte mu co v nouzi potřebuje a o úhradu se v tu chvíli nestaráte.
 .
Byl to zářný příklad amerického PR: myšlenka “obrany” byla veřejnosti předložena stručně, názorně a přesvědčivě. Kongres Spojených států schválil Zákon o půjčce a pronájmu 14. března 1941. Zákon dal prezidentovi pravomoc prodat, půjčit, nebo pronajmout vojenskou techniku nebo informace vládě kterékoliv země, jejíž obrana proti agresi je životně důležitá pro obranu USA. Dohoda se Sovětským svazem byla podepsána 11. června 1942.
 .
Mělo by být zmíněno, že ačkoliv Rooseveltova “zahradní hadice” přispěla k uhašení plamenů války, na konci roku 1940 a na začátku roku 1941 měla i opačný efekt a dala by se přirovnat k hadici benzinové pumpy: hadice přidala palivo pro velkou bitvu.
 .
Hitler si byl velmi dobře vědom, že Zákon o půjčce a pronájmu nepřímo znamenal vypovězení války Německu. Věřil, že jeho skutečným cílem bylo přimět Třetí říši k vypovězení války Spojeným státům. To ale Hitler udělat nechtěl. Chtěl vyřadit Stalina ze hry, protože Churchill a Roosevelt do sovětského vůdce vkládali velké naděje. 18. prosince 1940 Hitler schválil plán Operace Barbarossa. V dopise z 21. června 1941 psal vůdci italských fašistů Benitu Mussolinimu, že anglické naděje na vítězství ve válce závisí na pouze dvou faktorech – Americe a Rusku. Hitler věděl, že Německo nemá možnost zbavit se USA, ale má příležitost tohoto cíle dosáhnout pokud se jedná o Rusko. Byla to rostoucí síla Anglie a Ameriky, co vedlo Adolfa Hitlera k útoku na Sovětský svaz.
 .
Bylo to jistě sebevražedné rozhodnutí, ale Hitler neměl jinou možnost. Stalinovou tragickou chybou bylo, že nedokázal realisticky zhodnotit situaci až do začátku války 22. června 1941. Stalin se na válku nepřipravil, což pro SSSR znamenalo nesmírné ztráty. Na podzim 1941 německá armáda okupovala Ukrajinu, Bělorusko, Moldavii, pobaltské republiky a rozsáhlé oblasti Ruska. Fašisté se blížili k Moskvě.
 .
V jednáních se SSSR 22. září až 1. října USA a Velká Británie schválily pravidelné měsíční dodávky 400 letadel, 500 tanků protiletadlových a protitankových děl, munice, hliníku a jiných strategických surovin Sovětskému svazu. Rooseveltova “zahradní hadice” začala pracovat devět měsíců před tím, než byla podepsána oficiální dohoda mezi Amerikou a Sovětským svazem.
 .
Během druhé světové války dodaly USA zemím protihitlerovské koalice válečný materiál v hodnotě 46 miliard amerických dolarů. Tyto dodávky reprezentovaly 13 procent amerických výdajů na obranu. Lví podíl dodávek směřoval do Velké Británie – 30 miliard dolarů. Sovětský svaz obdržel válečný materiál v hodnotě 9,9 miliard dolarů, Francie 1,4 miliardy a Čína 631 milionů. USA zásobovaly válečným materiálem celkem 42 zemí.
 .
Sovětský svaz obdržel statisíce vojenských vozidel a motocyklů. Nedostatek paliva byl řešen dodávkami celkem 2,5 milionů tun ropých produktů. Rooseveltova štědrá “zahradní hadice” dodala Stalinovi 595 lodí, včetně 28 fregat, 105 ponorek, 77 obchodních lodí, 22 torpedových člunů, 104 protiponorkových plavidel a jiných lodí. Sovětské letectvo dostalo 4,952 stíhaček Aerocobra a 2,410 stíhacích letadel Kingcobra. Nejslavnější sovětský pilot druhé světové války, trojnásobný Hrdina Sovětského svazu Alexander Pokryškin, vzlétal proti Hitlerovým leteckým esům ve stíhačce Aerokobra.
 .
Dohodou o půjčce a pronájmu získal Sovětský svaz 2,700 bombardérů A-20 a 861 nombardovacích letadel B-25. Sovětské tankové divize byly vyzbrojeny 7,056 tanky, armáda dostala 8,218 protiletadlových děl, 131,600 kulometů a menších pěchotních zbraní.
 .
Sovětská propaganda se snažila zmenšovat důležitost americké pomoci. V minulosti bylo zdůrazňováno, že SSSR vyrobil 30,000 tanků a 40,000 letadel od roku 1943. Je to pravda. Ale musí být rovněz vzato do úvahy, že dodávky v rámci americké půjčky a pronájmu přicházely do Sovětského svazu během nejkritičtějšího období války – hlavně v druhé polovině roku 1942.
 .
Navíc SSSR by nikdy nebyl schopen vyrobit své vlastní zbraně během válečných let, kdyby nebylo americké pomoci. USA ve válečných letech dodaly Sovětskému svazu 2,3 miliony tun oceli. Toto množství dostačilo k výrobě 70,000 tanků T-34. Objem dodávek aluminia byl 229,000 tun, což dostačovalo pro pokrytí potřeb sovětského leteckého a tankového průmyslu pro dva roky.
 .
Je nutno zmínit i dodávky potravin: 3.8 milionů tun konzervovaného vepřového masa, uzenin, másla, čokolády, sušených vajec atd. Sovětská armáda dostala rovněž 423,000 telefonů a desetitisíce bezdrátových stanic. SSSR dostal materiál a strojové vybavení pro rafienrie ropy, baterie, stany padáky a tak dále a tak dále. Rudá armáda byla obuta do 15 milionů párů amerických vojenských bot.
 .
Americká vojenská pomoc přicházela do Sovětského svazu železnicí via Irán a v konvojích do hlavních sovětských přístavů. Asi 3,000 nákladních lodí připlulo do přístavů Murmansk, Archangelsk a Vladivostok a vyložilo 1,3 milionů tun nákladu (za nesmírných ztrát na životech námořníků amerického, kanadského a britského obchodního loďstva, zejména v “konvojích smrti” do Murmasku a Archangelsku, pozn. překl.). Bylo by nesprávné zmenšovat význam tak všeobsáhlé pomoci z Nového světa, důležitého faktoru vítězného ukončení války.
 .
Historikové a politici se stále dohadují o výsledcích a lekcích druhé světové války. Ty hlavní jsou známé: prohráli oba hlavní participanti “velké politické hry” 1939 – 1940. Ano, sovětský vůdce Hitlera nakonec porazil, ale následkem byla ideologická krize a nakonec tragický kolaps totalitární supervelmoci – Sovětského svazu.
Stojí za zmínku, že zůstatek válečného dluhu Sovětského svazu Spojeným státům z dohody o půjčce a pronájmu – 722 milionů dolarů – nebyl dosud splacen. Britský dluh válečné půjčky v celkové výši 30 miliard dolarů podle Dohody o půjčce a pronájmu byl splacen poslední splátkou v prosinci 2006.
 .
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc únor 2020: *****

Vladislav Vydra 100,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Petr Koubský 500,- Kč, Jiří Nováček 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Martin Vavrinka 100,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Květa Sekyrová 200,- Kč, Pavel Janeček 200,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Šána 107,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, ing. Jiří Lechner 800,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Milan Černý 500,- Kč, Josef Malý 250,- Kč, MUDr. Jiří Roh 1000,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Mario Valent 484,78 Kč (20 eur), Karel Kubela 50,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Pavel Jurášek 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Ivana Benová 108,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Zuzana Karlová 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Richard Kovaříček 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Jiří Novák 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Jan Horáček 500,- Kč, Nezn. dárce 0,01 BTC, Eduard Ezer 500,- Kč, ing. Ivan Svoboda 500,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč, Jan Bezděk 1000,- Kč


Celkem za měsíc: 19 920,78 Kč
Vybráno 56.91%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 869 times, 5 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (15 votes, average: 4,40 out of 5)
Loading...
loading...
Loading...

Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.