christian
29.4.2020
Kategorie: Multikulturní soužití

Globální katastrofa: 260 milionů křesťanů je intenzivně pronásledováno

Sdílejte článek:

RAYMOND IBRAHIM

 • Nejhorším státem pro křesťany – státem číslo 1 na seznamu – je severokorejská paranoidní diktatura. “Když jsou v Severní Koreji křesťané odhaleni, tak jsou deportováni do pracovních táborů jako političtí zločinci nebo jsou dokonce na místě zabiti.”
 • Všechny statistiky a zprávy o globálním pronásledování křesťanů ukazují, že “islámský útisk” je hlavním “původcem pronásledování” křesťanů v sedmi z deseti pro ně nejnebezpečnějších zemích a že v 38 státech z 50 jsou muslimové ve většině nebo zde tvoří značnou část populace.
 • Část těchto incidentů souvisí s technologickým pokrokem. V Indii (č. 10) – kde “hinduističtí radikálové často útočí na křesťany a jsou za to trestání mírně nebo vůbec ne – “vláda plánuje zavedení celostátního systému rozpoznávání obličeje. Podobná situace je i v Číně (č. 23)…” — World Watch List 2020, Open Doors.
 • Zřejmě nejvíce znepokojujícím trendem je to, že počet pronásledovaných křesťanů neustále rok od roku roste…
 • Zastaví se někdy tento trend a obrátí se, anebo se bude dále prohlubovat a rozšíří se i do zemí, kde je dosud náboženská svoboda a rovnost?

Globální pronásledování křesťanů dosáhlo nevídaných rozměrů: Zpráva World Watch List 2020 publikovaná nedávno nevládní organizací Open Doors bije na poplach: “Na celém světě je nyní intenzivně pronásledováno 260 milionů křesťanů.” V této každoročně vydávané zprávě je vybráno a seřazeno 50 zemí, ve kterých jsou křesťané pro svou víru nejvíce pronásledováni.

A dále: “Z důvodů souvisejících s vírou bylo zavražděno 2 983 křesťanů. Průměrně tedy bylo pro svou víru každý den zavražděno 8 křesťanů.” “Bylo napadeno 9 488 kostelů a křesťanských budov” a “3 711 křesťanů bylo zadrženo bez soudního příkazu, zatčeno, odsouzeno a uvězněno.” (Poznámka: všechny citace v tomto článku jsou ze zprávy World Watch List 2020.)

Nejhorším státem pro křesťany – státem číslo 1 na seznamu – je severokorejská paranoidní diktatura. “Když jsou v Severní Koreji odhaleni křesťané, tak jsou deportováni do pracovních táborů jako političtí zločinci nebo jsou dokonce na místě zabiti.”

Všechny statistiky a zprávy o globálním pronásledování křesťanů ukazují, že “islámský útisk” je hlavním “původcem pronásledování” křesťanů v sedmi z deseti pro ně nejnebezpečnějších zemích a že v 38 státech z 50 jsou muslimové ve většině nebo zde tvoří značnou část populace.

Převážná většina těchto muslimských států se řídí nějakou formou islámského práva šaría. Buď je toto právo vynucováno přímo vládou, nebo samotnou společností, ale nejčastěji vládou i společností zároveň. Společnost – zejména členové rodiny – mají sklon být při uplatňování práva šaría fanatičtější. Následuje stručná charakteristika sedmi muslimských zemí, které se umístily v první desítce:

 • Afghánistán (č. 2) je “islámská společnost, kde křesťanství existuje v podzemí.” Nejen, že je “nezákonné, aby Afghánec opustil islám”, ale členové rodiny jsou často prvními, kdo odpadlíky napadnou nebo je zavraždí.
 • V Somálsku (č. 3) je “konverze ke křesťanství považována za zradu.” “Členové rodiny a vůdci klanu odpadlíky týrají, zastrašují nebo dokonce zabíjejí.” Islámské hnutí “mladých bojovníků” aš-Šabáb vraždí křesťany “na místě, hned jakmile je objeví.”
 • V Libyi (č. 4) “neexistuje svoboda projevu, není tam s křesťany zacházeno rovnoprávně, jejich církve nejsou uznávány a není tam možné stavět žádné kostely.”
 • Pákistán (č. 5) “je zemí, ve které působí řada radikálních islámských skupin”, které “pravidelně útočí” na kostely. Jak v očích vlády, tak v očích obyvatelstva “jsou křesťané druhořadými občany. Státní zákony proti rouhání vůči islámu jsou proti křesťanské menšině nepřiměřeně uplatňovány, což znamená, že je téměř nemožné a nebezpečné hlásit se veřejně ke své křesťanské víře.”
 • V Súdánu (č. 7) “vláda křesťanským lídrům vyhrožuje nebo je rovnou zatýká. Byla zbořena řada kostelů. Islamističtí radikálové křesťany brutálně napadají, zejména v horském regionu Nuba, kde byly tisíce křesťanů zavražděny nebo vysídleny.”
 • V Jemenu (č. 8) “umožnila občanská válka radikálním islámským skupinám rozšířit své operace v určitých oblastech, což vedlo k únosům a vraždění křesťanů. Veřejné křesťanské aktivity jsou zakázány a opuštění islámu nezákonné. Muslimům, kteří se rozhodnou následovat Ježíše, hrozí trest smrti.”
 • V Íránu (č. 9), který “se řídí islámským právem,… jsou práva a profesní možnosti křesťanů silně omezeny… je nezákonné vydávat křesťanskou literaturu a pořádat bohoslužby v jazyce farsí [perštině]. Odpadlíci od islámu jsou vládou pronásledováni.”

Některé smutně proslulé trendy vývoje jsou opět na vzestupu. Křesťané v subsaharské Africe jsou “stále více ohrožováni islámskými extremistickými skupinami”:

V Burkině Faso (č. 28, vzestup o 33 míst oproti roku 2019), která byla dlouho známá svou náboženskou tolerancí, křesťané tvrdí, že bojují o přežití. V zemi byly zavražděny desítky katolických kněží. Zavražděni nebo uneseni násilnickými islámskými bojovníky byli rovněž protestantští pastoři a jejich rodiny. Na konci roku 2018 řekl prezident Mali (č. 29), že existence jeho země je kvůli islámským džihádistům ohrožena. Středoafrická republika (č. 25) je v ustavičném chaosu částečně kvůli bojům s povstaleckými islámskými bojovníky, z nichž mnozí útočí na křesťany. A Kamerun (č. 48) čelí násilí na severu země – který stále zůstává pevností hnutí Boko Haram [které společně s muslimskými pastevci etnické skupiny Fulbů vraždí křesťany v Nigérii (č. 12)].

Militantní islám se objevil také v oblastech, kde bychom jej nečekali. “Na Srí Lance (č. 30; v roce 2019 byla ještě č. 46) zemřelo 250 lidí a více než 500 jich bylo zraněno při útocích na katolické a protestantské kostely a hotely o Velikonoční neděli 2019.” Maledivy (č. 14) – mezi lidmi vnímané jako krásný ostrovní stát a turistická destinace – jsou baštou práva šaría:

Ústava Malediv vyžaduje, aby všichni občané Malediv byli muslimové. V důsledku odpadlictví od islámu může být dotyčný zbaven svého občanství a potrestán podle práva šaría. I zahraniční pracovníci, kteří jsou křesťany, jsou pečlivě sledováni, což činí církevní život neobyčejně obtížným a tento prakticky neexistuje. Církve jsou zakázány zákonem a nosit Bibli na veřejnosti není dovoleno. Země je tak přísně kontrolována islámským zákonem, že Bible ani není plně přeložena do rodného jazyka většiny obyvatel Malediv.

Alžírsko si pohoršilo o pět míst – posunulo se z 22. místa v loňském roce na 17. místo v roce 2020 – kvůli systematickému zavírání protestantských kostelů. V několika případech byli křesťané násilím vyhnáni uprostřed bohoslužby. Také tlak ze strany rodiny zůstává intenzívní zejména vůči křesťanům, kteří byli dříve muslimy.”

Kromě “útlaku ze strany islámu” jsou křesťané pronásledováni a napadáni po celém světě více než kdykoliv předtím. Část těchto incidentů souvisí s technologickým pokrokem. V Indii (č. 10) – kde “hinduističtí radikálové často útočí na křesťany a jsou za to trestání mírně nebo vůbec ne – “vláda plánuje zavedení celostátního systému rozpoznávání obličeje. V Indii bylo zaznamenáno nejméně 447 potvrzených incidentů násilí a zločinů z nenávisti vůči křesťanům. Existuje obava, že zvýšená míra sledování odhalí daleko více těchto útoků.”

Podobně Čína (č. 23), která usiluje o to, aby všechna náboženství včetně křesťanství “dodržovala stranickou linii komunismu”, “zavádí celostátní systém sociálního kreditu, podle kterého orgány plánují odměňovat ‘dobré’ občanské chování a trestat to ‘špatné'”:

Jedna komunita se již údajně rozhodla postihnout sankcemi ty, kteří “ilegálně šíří křesťanství”. Je snadné pochopit, jak by mohla být použita technologie sledování společně se systémem sociálního kreditu k tomu, aby byl každodenní život velmi obtížný pro každého, koho čínská vláda považuje za nedostatečně “čínského” – tedy i pro křesťany.

Zřejmě nejvíce znepokojujícím trendem je to, že počet pronásledovaných křesťanů neustále rok od roku roste: “260 milionů křesťanů je intenzivně pronásledováno,” bije na poplach nová zpráva World Watch List 2020. To představuje nárůst o 6 % oproti roku 2019. Tehdy čelilo pronásledování 245 milionů křesťanů. A to byl nárůst o 14 % oproti roku 2018, kdy bylo pronásledováno 215 milionů křesťanů.

Zastaví se někdy tento trend a obrátí se, anebo se bude dále prohlubovat a rozšíří se i do zemí, kde je dosud náboženská svoboda a rovnost?

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč

Celkem za měsíc: 10 678,00 Kč
Vybráno 30.50%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 317 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (16 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
politicon.cz
43 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.