03135-GenderRC-Connect-1200x626-FINAL
14.10.2018
Kategorie: Společnost

Gender nadevše

Sdílejte článek:

JOSEF LEBDUŠKA

Dočetl jsem se ve zprávách, že Česká ženská lobby podala ve čtvrtek trestní oznámení na kněze Petra Piťhu kvůli kázání, které pronesl v katedrále svatého Víta na konci září.

 

Podle trestního oznámení se Piťha měl dopustit úmyslného šíření poplašné zprávy a snažil se veřejnost a věřící přesvědčit, že Istanbulská úmluva rozvrací rodiny. O co tedy jde?

Istambulská úmluva, správně Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, uvádí, pro ženy a muže platí nejen biologické rozlišení mužského a ženského pohlaví, ale existuje (údajně podle Úmluvy) rovněž společensky konstruovaná kategorie pohlaví, jež ženám a mužům určuje specifickou roli a chování. V Úmluvě se tvrdí, že výzkum prokázal, že určité role a modely chování mohou vést k tomu, že násilí vůči ženám je považováno za přijatelné.

Úmluva pak nově definuje některé trestné činy, jako například: mrzačení ženského genitálu, vynucený sňatek, nebezpečné pronásledování (stalking), vynucený potrat a vynucenou sterilizaci a požaduje po státech, aby takové jednání zavedly jako trestný čin do svého trestního řádu. Státy pak mají povinnost zajistit, aby kulturní zvyklosti a obyčeje nesloužily jako záminka k ospravedlňování výše uvedeného chování.

Za ČR podepsal smlouvu velvyslanec při Radě Evropy Emil Ruffer (ČR ji podepsala jako jedna z posledních zemí EU) dne 12. května 2016. Přitom v ČR již dávno existují právní normy zrovnoprávňující muže a ženy a to jak v pracovněprávních vztazích, tak i v občanském životě, to, co je v Úmluvě definováno jako trestný čin, již dávno trestným činem v ČR je – viz zákon č. 135/2006 Sb.. Při ochraně před domácím násilím a tak Úmluva pro naši republiku nic nového nepřináší, až na zavedení prvků tzv. genderové ideologie do školní výchovy, kdy v Úmluvě je uvedeno: „Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování žen a mužů s cílem vymýtit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy anebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.“ (Obecné závazky -Článek 12). Dále: „Tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uzpůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků.“ (Vzdělání – Článek 14).

Podobné snahy pak spíše vyznívají jako útok na tradiční podobu rodiny, definování třetího a dalšího pohlaví a jako projev sociálního inženýrství. Úmluva přitom prezentuje násilí jen jako typicky mužskou záležitost, jako kdyby neexistovalo násilí žen na mužích a zde je Úmluva velmi snadno zneužitelná.

K tomu 13. května 2018 čeští katoličtí biskupové vydali pastýřský list, ve kterém kritizují Úmluvou rozmělňování přirozené identity pohlaví a také Ústavní soud Bulharska rozhodl v červenci 2018, že Istanbulská úmluva je neslučitelná s Ústavou Bulharska.

V ČR je momentálně v kurzu živit se jako člen neziskovky. I proto máme Genderovou expertní komoru, jen je kapánek genderově nevyvážená, asi 99% členů jsou ženy. Cíl si stanovila nemalý, „začlenit genderovou perspektivu do agend státu i soukromého sektoru za pomoci vysoce kvalifikovaných odbornic a odborníků.“ (Genderově správně by snad bylo, “lidí, kteří nám pomáhají”, ne?

A co Česká ženská lobby, která je rovnou poradním orgánem Rady vlády pro rovnost mužů a žen? Ta má vskutku pestrou činnost, prosadila stáhnutí výstavy aktů z Akademie věd, sepisovala petice proti neškodným reklamám od pivovaru Bernard, zajišťuje například přepisování učebnic pro děti, aby byly správně genderově korektní a podobně. Je to zřejmě vskutku to pravé, co potřebujeme a na co mají jít peníze z vybraných daní, aby se děti ve školách učily namísto “Ema má mísu”, správně “máma spravuje auto”, či aby v učebnicích místo věty: “Na akci byli dobrovolníci a dobrovolnice”, byla správná věta: “Na akci byli lidé, kteří nám pomáhají”. Ano, tak je to genderově prý správné.

Tedy vybrané daně místo na užitečné věci, jako například opravy silnic, budování železničních koridorů, na zdravotně postižené, armádu, policisty a podobně, použijeme na pár odbornic, no jaký pár, ve skutečnosti na stovky aktivistek pracujících zcela jistě za víc, jak minimální mzdu.

Tedy nedivím se, genderová lobby podala trestní oznámení, protože Úmluva nařizuje odvod nemalých finančních prostředků ze státního rozpočtu do genderového neziskového sektoru. „Strany vydělí přiměřené finanční a lidské zdroje pro náležité uplatňování integrované politiky, opatření a programů zaměřených na prevenci a potírání veškerých aktů násilí spadajících do působnosti této úmluvy, a to i těch, jež zajišťují nevládní organizace a občanská společnost.“ (Článek 8 – Finanční zdroje). A o cizí peníze, o ty jde podobným organizacím především.

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Jiří Dostál 200,- Kč

Celkem za měsíc: 13 628,00 Kč
Vybráno 38.93%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 142 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (24 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
politicon.cz