Gádžové neumí využívat systém a závidí nám – část 2. – rekapitulace

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 4,92 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

REDAKCE PP 02|08|2013

Tak jsme to schytali. Článek “Gádžové neumí využívat systém a závidí nám” rozzlobil hodně lidí. Každého však z jiného pohledu. Jedni jsou oprávněně iritováni z možností, které náš sociální stát poskytuje “sociálně vyvoleným”, druzí nám vyčítají, že jsme se jeho otištěním dopustili laciné proticikánské propagandy, nedůstojné racionálně uvažujícího člověka, neboť vše v článku je absolutní nesmysl, hlouposti vycucané z prstu a navíc populisticky nabízené jako cikánské vychloubání.

 

 

Jaká je tedy pravda? Text nenechal v klidu ani nejvyšší patra Úřadu práce. Zde je jeho vyjádření:

 

TISKOVÁ ZPRÁVA ÚŘADU PRÁCE ČR
Praha, 31. 7. 2013

 

Sociální dávky jsou určeny jen opravdu potřebným

 

V poslední době koluje po internetu příběh, ve kterém níže podepsaný Jiří Máška popisuje příběh Roma. Ten mu vypráví o tom, jak se dá „zbohatnout“ mimo jiné i díky pobírání sociálních dávek. Protože se jedná o naprostou snůšku lží a nesmyslů, považuje Generální ředitelství Úřadu práce ČR (ÚP) za nutné vysvětlit pravý stav věci.

 

Podle autora „návodu“ jak získat co největší obnos od státu či obce je nejdůležitější porodit každý rok dítě. A pak si vyzvednout šek a najednou vybrat 230 tis. Kč. 

 

Jedná se o holý nesmysl. V první řadě – maximální celková částka, kterou může rodič na jedno dítě v rámci rodičovského příspěvku dostat, je 220 tis. Kč. Délku a výši příspěvku si může volit pouze v případě, že alespoň jeden z rodičů má v den narození takový příjem, že odpovídá ze 70% 30násobku denního vyměřovacího základu (DVZ). Ten je nutný pro výpočet peněžité pomoci v mateřské. Pokud příjem rodiče DVZ převyšuje, může dotyčný dostat maximálně 11 500 Kč měsíčně. Jestliže je příjem nižší nebo odpovídá 70% 30násobku DVZ, bude pobírat nejvýše 7 600 Kč za měsíc. Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte. Podstatný je také fakt, že rodičovský příspěvek může rodina pobírat pouze na jedno, obvykle nejmladší, dítě.

 

V rámci systému státní sociální podpory (SSP) je ještě jedna dávka určená přímo dětem – jedná se o přídavek na dítě. Jedná se o základní, dlouhodobou dávku pro rodiny s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených potomků. Nárok na ni vzniká, pokud je rozhodný příjem rodiny nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny. Při rozhodování o jejím přidělení je rozhodující příjem za předchozí kalendářní rok, do kterého se započítává i rodičovský příspěvek. Výše přídavku je pak odstupňována podle věku dítěte (viz následující tabulka).

 

Věk nezaopatřeného dítěte v rodině Výše přídavku na dítě v Kč měsíčně:

do 6 let 500
od 6 do 15 let 610
od 15 do 26 let 700

 

Úplná rodina (oba rodiče) s počtem nezaopatřených dětí Životní minimum rodiny Hranice rozhodného příjmu v Kč měsíčně pro nárok na přídavek na dítě (2,4násobek životního minima rodiny)

 jedno do 6 let 7 710 18 504

dvě 5, 8 let 9 850 23 640

tři 5, 8, 12 let 11 990 28 776

čtyři 5, 8, 12, 16 let 14 440 34 656

Pokud jde o způsob výplaty – neexistuje žádná možnost, jak vyplatit peníze předem formou nějakého šeku. Dávky vyplácí ÚP měsíčně, a to vždy buď na účet, nebo poštovní poukázkou.

 

Dalším výmyslem je tvrzení, že pokud se člověk domluví s pronajímatelem, aby mu stanovil co nejvyšší nájem, může na tom vydělat. A od města tak dostat na bydlení, elektřinu, vodu apod. další tisíce.

V první řadě je třeba upozornit na to, že takové jednání vykazuje znaky trestněprávního jednání. Jestliže úřad práce nebo jiný orgán veřejné správy takový postup zjistí, je povinen jej okamžitě předat orgánům činným v trestním řízení, tj. Policii ČR. Pokud jde o pravomoci ÚP, může v takových případech vyčíslit tzv. přeplatek na výplatě dávek a ten na dotyčném vymáhat (v kritických případech i exekučně).

 

V této souvislosti považuje ÚP za důležité zdůraznit i to, že nájem žádné město neplatí. Autor má pravděpodobně na mysli příspěvek na bydlení za systému SSP, respektive doplatek na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi. Náklady na bydlení, tj. nájem a energie musí příjemce dávek pravidelně dokládat (měsíčně a kvartálně). Podle skutečných a uznatelných nákladů na bydlení pak příslušné orgány stanoví konkrétní výši dávek. V obou případech se musí jednat o rodiny či jednotlivce s nízkými příjmy. 

 

Pokud jde o příspěvek na bydlení, má na něj nárok vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Oba příspěvky je možné vyplácet v průběhu 10 let maximálně 84 měsíců. Výjimku tvoří domácnosti, ve kterých žijí výlučně lidé starší 70 let a osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech.

 

Autor vybájeného emailu se také zmiňuje o tom, jak je jednoduché získat finance třeba na nákup jídla, uhlí a oblečení. Podle něj si tak může 5ti členná rodina přijít až na 30 tis. Kč měsíčně.

 

Podle všeho se jedná o dávky pomoci v hmotné nouzi, tj. příspěvek na živobytí. Tyto dávky nemohou v případě takové domácnosti nikdy dosáhnout takové výše. Odvíjejí se totiž od výše životního minima. 

 

Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc

 

jednotlivec = 3 410
2 dospělí 3 140 + 2 830 = 5 970
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 3 140 + 1 740 = 4 880
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 3 140 + 2 830 + 2 140 + 2 450 = 10 560
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300

 

Autor neopomíjí ani další dávky, na které si je podle jeho vyjádření možné sáhnout. Třeba na nákup aktovek a dalších školních pomůcek pro děti. 

 

Pro tyto účely jsou sociálně potřebným určené dávky v rámci mimořádné okamžité pomoci. Ale ani v tomto ohledu není možné poskytnuté prostředky jen tak zpronevěřit. Aby je žadatel dostal, musí předložit pádné důvody, proč o příspěvek žádá. Místní ÚP jsou samozřejmě připraveny poskytnout finance v co nejkratší době. Tak, aby dotyčný neměl zbytečné problémy. Zároveň ale velmi podrobně posuzují jednotlivé případy. O tom, na co žadatel peníze použil, vedou záznamy a od klientů požadují patřičné doklady. A v neposlední řadě mohou úřady práce, v případě pochybností o správném využití poskytnutých prostředků, uhradit částku přímo obchodníkovi nebo v případě kroužků, škol v přírodě apod. přímo škole.

 

Při žádosti o jakoukoli dávku, ať už ze systému státní sociální podpory nebo hmotné nouze, musí žadatel a následně i příjemce dávek prokazovat všechny příjmy. Pokud je zatají, může mu vzniknout přeplatek, který na něm bude ÚP vymáhat. 

 

„Návod na zbohatnutí“ končí tím, jak si imaginární příslušník romského etnika pochvaluje možnost „nakoupit“ například elektroniku na splátky a následně rovnou z prodejny zamířit s úlovkem do nejbližší zastavárny. Důraz klade i na to, že nejlepší cestou, jak získat finance, je použít sílu a nátlak na pracovníky úřadů.
I v tomto ohledu by se jednalo s největší pravděpodobností o trestnou činnost. Navíc – při posuzování žádostí o dávky v hmotné nouzi přihlíží úřady práce ke všem příjmům žadatelů a zajímají se také o to, jaký majetek dotyčný vlastní. 

 

Pokud jde o nátlak ze strany klientů prostřednictvím verbální či fyzické hrozby, může jít opět o formu trestněprávního jednání. Informace o takových incidentech neprodleně obdrží orgány činné v trestním řízení. Je pravda, že se pracovníci ÚP občas s podobným jednáním setkávají a určitě to není výsada Romů. Všechna pracoviště proto učinila potřebná bezpečnostní opatření a spolupracují na místě se státní či městskou policií nebo s bezpečnostní službou. Výhrůžkám ani násilí nepodléhají.

 

Kateřina Beránková,
tisková mluvčí Úřadu práce ČR

 

 

Tolik vyjádření ÚP. Měl by “závadný text”, zde přetištěný, roztrhat na kusy, vyvrátit nehorázné lži a pomluvy. Zkusme si to všechno tedy zrekapitulovat.

 

 

Ad. 1 Oněch 230 000,- za dítě na ruku – rodičovský příspěvek a přídavky na děti. V původním textu je zmíněno, že se jedná o částku i s přídavky, tedy rozloženo na 2 roky 220 000,- + 12 000,- Kč je 232 000,- Kč. Nelze samozřejmě jednoznačně řící, že částka je vyplácena najednou, většinou v pravidelné měsíční splátce jako všechny dávky, ale dle našich informací se stávají i případy s různou formou záloh, obzvláště u některých jedinců se silným hlasem a početnou rodinnou “oporou”. Částka je tedy reálná v případě porodu na “sociální kšeft” ob jeden rok.

 

Dostupnost dávky pravda, částka v článku však odpovídá delšímu časovému úseku.

 

Ad. 2,3,5,6 Nájem, voda, elektřina. Nikdo v původním textu netvrdí, že není trestné takto podvádět. Ovšem, že se tak děje a sociální systém to umožňuje, je realita. Příspěvek na bydlení respektive doplatek na bydlení ze systému dávek pomoci v hmotné nouzi je dle našich informací zneužitelný velmi lehce. Kdo dokáže pronajímateli a nájemci vzájemnou ústní dohodu? Proč těch všelijakých ubytoven pro sociálně vyloučené asi tolik vzniká? Co se tedy opravdu děje s přeplatky za energie? Opravdu to někdo kontroluje? Dotazovali jsem se všude možně. Nekontroluje to nikdo, jen se při předkládání těch měsíčních plateb “posuzuje” jejich výše. Od stolu. Máš papír, máš nárok? Máš dávku. Hotovo, vyřízeno.

 

Dostupnost dávky pravda, částka u nájmů (byť by se jednalo o trestněprávní jednání, které však bude velmi těžko dokazatelné) může odpovídat, energie sociálka platí.

 

Ad. 4 Jídlo, oblečení. Dávka se nazývá pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na živobytí. Ano, možná to není právě 30 000,- Kč na rodinu a měsíc, avšak čím více členů domácnosti, tím více peněz. Při šikovném sestěhování příbuzenstva, většinou v invalidním důchodu, nebude zase částka tak nerealistická.

 

Dostupnost dávky pravda, částka v článku je mírně diskutabilní, odvíjí se od počtu členů domácnosti.

 

Ad. 7 Zboží na úvěr. Samozřejmě jasný trestný čin úvěrového podvodu. Opět nikdo v původním textu netvrdí opak. Čím je z podstaty však umožněn? Na trhu působí mnoho bankovních i nebankovních společností, které se předhánějí v nabídce splátkového prodeje a sociální stát, který garantuje “sociálně potřebným” velmi solidní příjem, který prochází i kalkulačkami jinak ostražitých poskytovatelů úvěrů. Jistě, není možné to opakovat stále dokola, existují různé registry neplatičů, avšak některé společnosti, hlavně její dealeři, všechny ty registry nekontrolují a opět je tu faktor více početné domácnosti.

 

V zásadě tedy tato možnost existuje, byť se opět jedná o trestněprávní jednání, a také se tak dle našich informací běžně děje. Částka 200 000,- Kč za rok může být vícečetnou domácností dosažena, exekutoři v drtivé většině opravdu ostrouhají.

 

Ad. 8 Školní potřeby. Jedná se o dávku v rámci mimořádné okamžité pomoci. Pokusy o její zneužívání máme jasně potvrzené od obchodníků, kteří opravdu někdy souboj nervů prohrávají a peníze vrací jak je popsáno v původním textu. ÚP sice opět “posuzuje” nárok, ale však již víme jak na to?

 

Dostupnost dávky pravda, částka realistická.

 

Sečteno a podtrženo. Článek “Gádžové neumí využívat systém a závidí nám” je samozřejmě fiktivní nadsázka, co se týká autentičnosti rozhovoru, což bylo v původním textu jasně uvedeno. Nelze však tvrdit, že se jedná o naprostou snůšku lží a nesmyslů, jak tvrdí jeho oponenti. Všechny popsané sociální dávky i možnosti jejich zneužití reálně existují a stát navíc neumí zneužívání uhlídat.

 

Co z toho všeho vyplývá? Nikdo netvrdí, že život na dávkách je cesta k závratnému bohatství, ale spoustě “šikovných” jedinců umožňuje pohodlnou cestu životem aniž by v nejmenším zavadil o pracovní proces. Je třeba jen mít hodně dětí, početnou domácnost, nejlépe s “invalidními důchodci”, řádnou dávku drzosti a asertivity při jednání s nešťastnými zaměstnanci ÚP a samozřejmě hroší kůži. Pak na sociálním státě můžete vydělávat jak je v původním článku popsáno, co do způsobu, částky budou nižší, ale často lépe, než pokud celý život dřete od rána do večera, neboť spousta poctivě denně pracujících má příjmy srovnatelné, ne-li někdy opravdu nižší než jsou možnosti zneužívaného sociálního systému! V tom je podstata problému, na který chtěl článek upozornit a vnímavý čtenář jej jistě i takto pochopil.

 

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc listopad 2018: *****

Jan Procházka 500,- Kč, MUDr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Vít Fortelka 2019,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 300,- Kč, Jan Slaba 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, David Bezděk 150,- Kč

Celkem za měsíc: 5 519,00 Kč
Vybráno 15.76%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
loading...
politicon-banner
4 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.