ISLAMETNIC

Finanční elity aneb mají plán nebo nemají

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Předem se omlouvám všem čtenářům a především samotnému Petru Hamplovi. Při čtení jeho pravidelného komentáře mi to ale nedá (opět mi to nedá – ale vážně po P.H. nejdu; jen prostě na některé věci opravdu považuji za nutné reagovat; už to může vypadat, že jsem se na něj zaměřil, ale opravdu ne; takže se pane Hample nezlobte, není to osobní.)

Jde mi o jednu velice důležitou otázku – Existuje tajný (a více méně vlastně veřejný) plán na destrukci evropské civilizace, na islamizaci Evropy a likvidaci evropských národů prostřednictvím masové migrace z civilizačně a kulturně zcela nekompatibilních zemí?

Petr Hampl ve svém pravidelném komentáři píše:

Čtvrtek 26. dubna

Dánský miliardář tlačící multikulturní propagandu Anders Holche Povlsen přišel při poslední vlně útoků o většinu své rodiny. To není novinka.

Snad to ale pomůže vyvrátit iluze o tom, že finanční elity naplňují nějaký tajný plán a že mají situaci pevně v rukou. Nemají! Situace je jim totálně vymkla z rukou a oni sami nevědí, co bude v příštím okamžiku. Nedokážou už zastavit probuzené sebevědomé džihádisty, jejichž počet neustále roste. Nedokážou už ani zkrotit běsnící neomarxisty. A nedokážou si poradit ani se svými vymytými mozky a začít racionálně přemýšlet.

Páchají kolektivní sebevraždu, a jestli nebudou včas odstaveni od moci, strhnou s sebou celé národy, civilizaci a rasu.

Konec citace

Logika

Z hlediska formální matematické logiky se jedná o chybu. Nebo fintu. Jde o spojení dvou podmínek (1. finanční elity naplňují nějaký svůj tajný plán – „A ZÁROVEŇ“ – 2. mají situaci pevně v rukou; což zřejmě má znamenat „děje se jen to, co je naplánováno a jinak nic jiného“, navíc rozšířené na „a děje se výhradně to, co VYHOVUJE VŠEM ČLENŮM ELIT BEZ VÝJIMKY“).

Spojíme-li dvě podmínky do jedné, v matematickém jazyce do konjunkce, pak nepravdivost spojených dvou podmínek neznamená, že neplatí ani jedna z podmínek, ale pouze a výhradně to, že neplatí obě zároveň. https://cs.wikipedia.org/wiki/Konjunkce_(matematika) Je to jako, když řeknu „teď je světlo a teď je zároveň tma“ – to neplatí. Nemůže být světlo a tma zároveň (prosím neslovíčkařit co je a co není světlo a co je a co není tma). Ale zároveň to neznamená, že není ani světlo ani tma ale něco jiného, třeba bflmpsvz. Znamená to, že neplatí oba výroky zároveň, aniž by tím byla vyloučena pravdivost kteréhokoli z obou výroků samostatně. Ale zdánlivě, na první pohled to vypadá jako vyloučení obou – nejen současně, v konjunkci, ale i samostatně.

Proto se této techniky s oblibou používá – k výroku, který chceme zpochybnit, ale neumíme ho zpochybnit, přidáme „A“ (konjunkce; ve smyslu „a zároveň“) a dopíšeme nesmysl, očividně nepravdivý výrok. Druhý výrok, druhá část „pasti na logiku“ pak viditelně není pravda a splní svůj účel tím, že zdánlivě, mylně a manipulativně vyvolá dojem o nepravdivosti i prvního výroku, první části konjunkce dvou výroků.

Z pohledu výše zmíněného komentáře tedy to, že nějakému miliardáři muslimští teroristé zavraždili děti vůbec, ale opravdu vůbec nevyplývá, že by mocenské a finanční elity neplánovaly využití islámu k destrukci západní civilizace. Z faktu, že nějakému miliardáři islámští teroristé zavraždili děti, vyplývá jen několik věcí:

 • žádný plán není dokonalý a do všech detailů

 • náhoda je svině, i pro miliardáře

 • shit happens, i miliardářům

 • když se kácí les, létají třísky, občas (a klidně) i do vlastních řad

 • (plus btw, dánský miliardář není částí skutečných mocenských a finančních elit)

Islámští teroristé byli a jsou dlouhodobě financováni, podporování, vyzbrojování západními tajnými službami. Ale když nějaký islámský terorista zavraždí amerického vojáka v Sýrii (když se hádají o to, kdo bude dané místo v Sýrii okupovat, zda USA přímo nebo USA nepřímo prostřednictvím ISIL), tak to neznamená, že americké tajné služby neposílaly spoustu let danému teroristovi a jeho kumpánům peníze, zbraně, zpravodajské informace, nedodávaly mediální podporu atd. Ale mohli bychom říci „je to iluze, že americké tajné služby financují a vyzbrojují AlKajdu a ISIL v Sýrii a ISIL proto nikdy nezabije jediného amerického vojáka, ale to se stalo, takže tedy americké tajné služby nikdy ISIL nepodporovaly“. (A McCain se s teroristy z Islámského Státu nikdy nevyfotil. ;-)

Výše zmíněný argument se smrtí dětí miliardáře při teroristickém útoku muslimů na křesťany (nazývejme věci pravými jmény, ne?), tento „argument“, který by měl vyvracet plán elit na islamizaci a podporu masové migrace, tento „argument“ je na úrovni argumentace:

Josef Novák havaroval na silnici do Dolní Lhoty. Snad to pomůže vyvrátit iluze o tom, že Josef Novák jel úmyslně do Dolní Lhoty a úmyslně havaroval. To rozhodne ne!“

A pak už je jen krůček k tomu věřit, že Josef Novák vůbec do Dolní Lhoty nikdy jet neplánoval a nechtěl. V případě Josefa Nováka a jeho cesty je to viditelné absurdní. V případě finančních elit a jejich plánu je to absurdní až na druhý pohled.

Plánují vůbec elity?

Otázka zmíněná v úvodu této úvahy, tedy „ Existuje tajný (a více méně vlastně veřejný) plán na destrukci evropské civilizace, na islamizaci Evropy a likvidaci evropských národů prostřednictvím masové migrace z civilizačně a kulturně zcela nekompatibilních zemí?“ má obecnější rámec v otázce:

Plánují finanční a mocenské elity? Plánují mocenské a finanční elity způsoby, cesty, nástroje, svoje kroky k dosažení svých vlastních cílů nebo – na rozdíl od všech lidí s IQ nad 90 – žádné plány nevytváří a vše zcela pasivně přijímají tak, jak to přichází?

Plánování je součást vědomé lidské činnosti. Když ráno vstanete, plánujete. Plánujete dojít do koupelny a vyčistit si zuby. Pak si dát snídani. Atd atd atd. To, že celá řada takových plánů v běžném životě probíhá zcela automaticky, mnohdy podvědomě, neznamená, že k plánování nedochází. Znamená to jen, že ten plán, jeho vznik, parametry a svoje kroky jako realizaci našeho plánu NEVNÍMÁME jako cíleně vykonávanou a předem naplánovanou činnost. Ale přitom opravdu jde o vytvoření a realizaci plánu, o zaměření aktivity na dosažení cíle, vědomě (chci si vyčistit zuby) a podniknutí kroků, které více či méně dokonale k tomu cíli vedou.

Nebo k tomu cíli nevedou – selhání plánu z hlediska realizace cíle je obvyklá i v běžném životě. Víte kolikrát jsem si naplánoval, že oslovím nějakou dívku, která se mi líbila, co jí řeknu, ji to snad zaujme a začneme spolu chodit? Mnohokrát. A víte kolikrát to dopadlo úplně jinak ? Také mnohokrát, jen trochu méně mnohokrát. Znamená to, že jsem neměl žádný plán? Znamená to, že jsem ty dívky pokaždé oslovil, aniž bych je vůbec oslovit chtěl a aniž bych měl jakýkoli úmysl nebo plán, co by ideálně mělo následovat? Ne. Znamená to jen to, že se ten úmysl nedal realizovat takovým plánem, jaký jsem vymyslel, nebo jsem ten plán realizoval špatně.

Argument „je to failure, takže to znamená, že na začátku nebyl žádný plán a žádný úmysl“ je prostě zcela chybná úvaha. Je to jako tvrdit, že Adolf Hitler nikdy nechtěl válku, protože tu válku prohrál (téměř 6 let poté, co ji vědomě a úmyslně zahájil). Mohli bychom tedy stejnou logikou tvrdit, že Hitler válku nechtěl, protože ji pak prohrál. To takhle jednou měl Wehrmacht přehlídku v Berlíně, Adolf tam stojí na tribuně, kouká a ….najednou mu němečtí vojáci pochodují Polskem, pak dokonce vypalují běloruské, ukrajinské a ruské vesnice (i jiné….). A on tam, chudák Adolf, pořád stojí na tribuně, protože válku nikdy nechtěl, když ji pak Německo prohrálo a když pak on sám (celkem logicky) spáchal sebevraždu, což „vyvrací jeho úmysl zahájit válku“.

Z hlediska otázky, zda někdo něco naplánoval nebo se mu to jen zcela pasivně děje je nutno vyhnout se logickým pastem.

 1. To, že plán dopadne špatně, neznamená, že nikdy žádný plán neexistoval.

 2. To že dopadne špatně pro toho, kdo je z tvorby plánu podezřelý, neznamená také vůbec to, že by žádný plán neexistoval nebo že by ho nemohl vytvořit ten, kdo je podezřelý a na koho důsledky plánu dopadly špatně

 3. collateral damage, vedlejší ztráty, tedy například smrt někoho, kdo by dokonce byl i z okruhu tvůrců plánu (což není případ dánského miliardáře a jeho dětí, protože i dánský miliardář je stále o několik pater pod skutečnými centry moci), tedy vedlejší ztráty naprosto nevylučují existenci plánu (i když se jich mnoho lidí právě tak rádo chopí)

A je nutno mít na paměti několik pravidel:

 1. žádný plán není dokonalý, protože

  1. nikdo nezná přesně výchozí podmínky

  2. nikdo nezná přesně mechanismy fungování „světa“ (a je pozitivní, že je to podle mne vyloučeno z principu, protože náš svět je naštěstí chaotický systém), tedy jak se budou měnit podmínky na základě těch či oněch kroků

  3. nikdo není schopen předvídat PERFEKTNĚ A DO NEKONEČNÉ BUDOUCNOSTI reakce všech účastníků „hry“

 2. každý z účastníků tvorby plánu má svoje vlastní cíle ( proto také není možné řídit perfektně ani ostatní hráče a tím ani celou realizaci plánu; a zároveň také není proto možné sestavit stoprocentní, absolutně deterministický plán), tedy každý má svoje vlastní cíle

 3. které téměř stoprocentně maskuje před ostatními (např. ve firmě neřekne finanční ředitel, že se chce zbavit obchodního ředitele, protože je pro něj konkurencí v budoucím boji o místo CEO);

 4. všichni účastníci tvorby plánu si navzájem více či méně lžou (a mezi sebou navíc různě, s různou intenzitou a s různým překroucením)

 5. nikdo z hráčů, kteří mají plán realizovat

  1. nezná celý plán

  2. nezná většinou vůbec natožpak plně jeho skutečné cíle (protože všichni ostatní maskují svoje cíle a navzájem si všichni lžou, nebo prostě jen každý vidí věci svým pohledem, svými brýlemi)

  3. nezná většinu dalších hráčů-realizátorů

  4. nemůže se s nimi koordinovat

  5. sleduje svoje vlastní cíle, které nejsou ani předem ani v průběhu známy ani tvůrcům a režisérům plánu, ani dalším hráčům

 6. zpětná vazba má zpoždění

 7. a navíc je i při zpětné vazbě nemožné doladit plán do stoprocentního plánu (viz bod 1.)

 8. vedlejší ztráty jsou povolené

 9. výsledek neurčuje existenci nebo neexistenci plánu

 10. Prostě a jednoduše:

ZAPOMEŇTE NA TO, ŽE PLÁN ZNAMENÁ, ŽE NĚKDO NAPLÁNUJE ÚPLNĚ VŠECHNO, VŠECHNY KROKY A ČINY VŠECH LIDÍ NA CELÉ PLANETĚ DO JEDNOHO A NA KAŽDOU MINUTU NA DESET LET DOPŘEDU A ŽE SE PŘITOM ANI JEDNOU NEZMÝLÍ A NESPLETE, I KDYBY TO CHTĚL UDĚLAT TAKTO PODROBNĚ.

Takhle se neplánuje a nikdy neplánovalo a nikdy plánovat nebude. Ale to neznamená, že se vůbec neplánovalo, vůbec nic neplánuje a vůbec nic nikdy plánovat nebude.

Pane Hample, velice si Vás vážím. Ale to neznamená, že nebudu diskutovat s těmi Vašimi tezemi a myšlenkami, se kterými zásadně nesouhlasím a které považují za tak důležité otázky, že je nutné, aby se v široké alternativě tříbilo a diskutovalo jejich vnímání a možné vysvětlení.

Bez co nejlepšího porozumění probíhajícím procesům a silám, které za těmito procesy stojí, není možné účinně proti těmto procesům bojovat. A myslet si, že mocenské elity jsou hodní strejdové, kteří jistě nemají žádné zlé úmysly, a vlastně vůbec nic neplánují, vše se jen nějak samovolně děje zatímco mocenské elity jen koukají z okna a mlčí, to je opravdu podle mne velice naivní a ještě více nebezpečná iluze.

Z toho, že jednomu miliardářovi zabili muslimští teroristé děti, nevyplývá ani v nejmenším, ani jedinou špetičkou, že by to byl důkaz vyvracející existenci plánu SKUTEČNÝCH MOCENSKÝCH A FINANČNÍCH ELIT NA ROZVRÁCENÍ EVROPSKÉ JUDEO-KŘESŤANSKÉ CIVILIZACE A NA VYHLAZENÍ EVROPSKÝCH NÁRODŮ.

Shit happens, i miliardářům. Těm drobným miliardářům, kteří jsou pouhou kamuflážní sítí skutečných mocenských a finančních elit, tomu komparzu, sboristům na jevišti. Sboristům, které si kdykoli hvězdy a režiséři celé scény kdykoli nahradí kýmkoli novým kdykoli si zamanou. Protože na každého se něco najde. Před dvaceti lety v pubertě sáhl spolužačce v kině na prsa, aniž by k tomu měl písemný, notářsky ověřený souhlas vlastnoručně podepsaný onou dívkou, jejími zákonnými zástupci a nejméně dvěma (raději však třemi nebo čtyřmi) svědky. Prý, podle nejmenovaného spolužáka ze školky měl už jako malé dítě rasistické sklony (nejraději hrál Černého Petra). Před deseti lety špatně vyplnil řádek 854, na straně 251, výkazu č. 28769-233 a) a tím okradl stát na daních (o 2 koruny a deset haléřů). Nebo něco jiného. Něco se vždycky najde. Nebo se mu ve vhodnou chvíli vypne brzdová soustava v autě.

Vidí lidé skutečnost?

Mimochodem, napadá mne ještě jeden velice zajímavý aspekt celé poznámky Petra Hampla. Všichni, kdo se zajímají o otázku migrace, VĚDÍ, že již před mnoha lety EU přijala fakticky plán, maskovaný jako „studie“, na dovoz 80 milionů migrantů z Afriky a Blízkého Východu. Všichni vědí, že OSN přijala Globální kompakt a Migrační pakt, podle kterého je základním lidským právem každého parazita usadit se ve vyspělé zemi, kde mu musí být zajištěno veškeré pohodlí a komfortní život na účet původních obyvatel, kteří svojí prací a prací svých předků vytvořili z vlastního území bohatou zemi, zatímco kulturní obohacovač a jeho předci vytvořili z vlastního území rozvrácenou a zuboženou ………. ehm, zemi. Pardon. Málem – málem jsem to napsal naplno. To by se kavárna po…….a. Samozřejmě myslím „pokakala“. Nic jiného bych nenapsal, nejsem Pavel Novotný, reprezentant hodnot Fialovy ODS, který je tak chytrý, že umí mluvit jako dobytek. A na rozdíl od Jiříka ze Zlatovlásky k tomu ani nemusel ochutnat maso z kouzelného hada, už se tak rovnou narodil.

Takže tedy všichni víme, že cíleně a vědomě je podporována nelegální migrace, ustupování a podlézání muslimům a jiným destruktivním skupinám, víme, že pro muslimy, pro nelegální migranty (kteří navíc z 90% nebudou nikdy schopni se začlenit do evropské společnosti a nikdy nebudou schopni pracovat ve vyspělé evropské ekonomice) a jiné destruktivní neproduktivní skupiny je v politickém systému všemožná podpora, víme, že zdánlivé mocenské elity (všichni ti Makróni i Makrely) se snaží podpořit nelegální migraci, ať už přímo politikou států a pomocí nařízení Brusele nebo nepřímo činností neziskových a jiných zločineckých organizací.

Toto vše ví i Petr Hampl. A přesto, jakmile vidí tři děti miliardáře zavražděné muslimskými teroristy, tak náhle vidí migraci, islamizaci a muslimský terorismus jako něco, co se děje MIMO záměr elit, vlastně snad přímo proti vůli elit. Těch skutečných elit, ne čučkařů a poskoků jakými jsou Maron, Junckers, Tusk, Merkelová a spol. Na jedné straně tak všichni vidí ty velké, komplexní události a trendy. Všichni vidí zcela jasně plánovanou, všemožně podporovanou a uskutečňovanou praxi islamizace a zaplavení Evropy migranty z civilizačně a kulturně zcela nekompatibilních civilizačních okruhů. A stačí jedna – promiňte, ale v tomto pohledu jedna drobná událost, jeden malinkatý střípek puzzle, jeden pixel celkového obrazu, o kterém JE ALESPOŇ MOŽNÉ PROHLÁSIT, že nebyl přímo takto do podrobností naplánován – a „Heuréka“, náhle tu máme „důkaz nade vši pochybnost“, že islamizaci a masovou migraci nikdo uvnitř struktur moci neplánuje, tedy vlastně nikdo z mocenských a finančních elit nechce.

Proč se o tom rozepisuji? Po false flag Christchurch jsem napsal malou sérii článků – mimojiné na téma, jak lidé nevidí skutečnost, ale to co vidět chtějí nebo to, co si myslí, že se od nich očekává, že uvidí. Tady máte naprosto jasný případ – vzdělaný, vysoce inteligentní člověk, Petr Hampl. Člověk, který vystudoval ještě v době, kdy vzdělání bylo skutečné vzdělání a ne laciná náhražka, kdy dnes k získání „vysokoškolského“ titulu stačí umět alespoň trochu číst a psát a hlavně hodně žvanit a tvářit se u toho suverénně a hlavně moderně „tolerantně“ a prostě multi a taky trochu kulti, případně být ještě homo nebo nebýt běloch. Petr Hampl, člověk, s poměrně hodně kritickým myšlením, člověk stojící mimo mainstream, mimo establishment, v „alternativě“. A přitom vidí jednu věc – Migrační pakt, agitace o „nutnosti“ dovozu desítek milionů pologramotných afrických muslimů, vidí Globální kompakt, vidí moc médií, vidí dokonce (a tady nesouhlasím) všemocnost elit tak velikou, že proti nim nemá cenu bojovat, a stačí jedna příležitost – muslimští teroristé zavraždí náhodou i děti miliardáře – a Petr Hampl v tom najednou vidí důkaz, že nelegální migraci a islamizaci Evropy nikdo nenaplánoval, mocenské elity ji jen pozorují, vlastně ji nechtějí, ale zároveň ji v údajném rozporu s vlastními plány a cíli podporují, propagují a dokonce i hrubou silou prosazují.

Lidé prostě vidí jednu věc (zřejmý a uskutečňovaný plán mocenských a finančních elit, Globální kompakt, Migrační pakt, veřejnou a velice agresívní podporu masové nelegální migrace a snahu ji legalizovat atd.) a přitom při první příležitosti (nebo kterékoli další v pořadí) se domnívají, že vidí něco zcela jiného. A náhle vidí masovou migraci jako neplánovanou, nepodporovanou, mocenskými a finančními elitami nechtěnou a tedy jen pasivně pozorovanou. A najednou je jakoby masová migrace proti záměrům všemocných elit, protože došlo k jedné drobné události – a nezlobte se, ale smrt tří dětí je z pohledu geopolitických megatrendů opravdu jen jedna dílčí událost. A lidé náhle nevidí Globální kompakt a Migrační pakt jako někým sepsané, ale jako náhodně se objevivší proti vůli mocenských elit.

Možná, že zločinci z neziskovek, ze všech těch Open Arms, Lékařů bez hranic (a bez svědomí) a podobných kriminálních organizací, že tedy podle této představy vlastně vozí nelegální migranty proti své vůli. Normálně takhle jedou lodí na Rýn na ryby. A najednou koukají a jsou proti své vůli u libyjských břehů, proti své vůli si naladí vysílačku na frekvenci svých spolupracovníků z jiných (zcela otevřeně ziskových) kriminálních struktur arabských a afrických pašeráků, proti své vůli si vyslechnou, kde mají naložit náklad, proti svému vůli tam dojedou, proti své vůli a proti svým plánům naloží dalších několik desítek negramotných „syrských“ „inženýrů“ ze Středoafrické republiky, Nigérie, Somálska, Mali a ČADu, a pak – a to už tedy úplně proti své vůli a aniž by to kdy plánovali – dojedou do Evropy a tam začnou – opět proti své vůli – hlasitě a agresivně požadovat přijetí „uprchlíků“. A struktury moci vůči nim nijak nezasáhnou, opět zcela proti své vůli.

Shrnuto – islamizace a masová migrace lidí, kteří se v 90% (jsem optimista, ale spíše to bude 95-98%) nikdy nebudou schopni začlenit do evropské společnosti a fungovat v moderní evropské ekonomice jinde než v oblasti kriminálních aktivit (prodej drog, krádeže, prostituce) jsou vědomě a cíleně organizované, podporované a prosazované a tudíž chtěné a plánované mocenskými a finančními elitami. A na tom nezmění nic ani jedna drobná událost, kterou nikdo do podrobností nenaplánoval (dokonce ani samotní muslimští teroristé na Srí Lance neměli plán se jmenným seznamem obětí – ale to neznamená, že neměli plán teroristického útoku na křesťanské kostely). A dále – lidé nevidí skutečnost, jaká je, ale jakou ji vidět chtějí, jaká se jim řekne a prezentuje jako „rozumná, inteligentní vysvětlení“, jak se od nich očekává, že skutečnost uvidí. Manipulace lidské mysli, velice efektivní, účinná a nenásilná. Perfektně fungující.

Manipulace perfektně fungující. Ať již pro sledování událostí ve Christchurch, nebo pro „vyšetřování“ asi tak stopadesátého požáru křesťanského kostela/chrámu ve Francii (tentokrát Notre Dame). Nebo pro širší rámec – pro pochopení podstaty dnes probíhajících velkých trendů v naší civilizaci. Pro porozumění nebo neporozumění tomu, co jsou spouštěcí mechanismy, kde jsou centra iniciátorů a režisérů negativních, destruktivních a anticivilizačních fenoménů a trendů. Takových trendů, jakými jsou islamizace evropské společnosti a kultury. Podpora muslimského terorismu (od bombových útoků až po každodenní teror ve stylu například zastrašování a šikanování evropských dětí muslimskými spolužáky nebo desítky let kolaborací policie podporované znásilňování bílých britských dívek muslimskými migranty v Británii s možná až milionem obětí). Pro pochopení takového fenoménu, jakým je mocenskými elitami chtěná, plánovaná, podporovaná a prosazovaná masová nelegální migrace. Nenaplánovaná v každém detailu, ale přesto vědomě a cíleně naplánovaná a realizovaná.

Mocenské a finanční elity, i ty skutečné mocenské a finanční elity, plánují. Plánují, svoje plány mění a nejsou schopni (naštěstí pro nás ostatní) realizovat svoje plány dokonale, protože už samotné plány (všechny plány, viz výše)mají k dokonalosti daleko.

Lze proti tomu bojovat?

Petr Hampl na jednu stranu věří (viz jeho knihy a články, které doporučuji k přečtení), že se proti mocenským a finančním elitám a jejich záměrům a plánům nedá nic dělat, protože tyto elity mají dnes tak velikou moc, že je nikdo a nic nemůže ohrozit, jen a jedině rozvrat elit samotných. A zároveň je přesvědčen, že tyto elity nic neplánují, nic neřídí, nic nechtějí, jen to vše tak jako pozorují. Na jedné straně tak elity jsou všemocné a jakýkoli odpor proti nim je předem marný. A zároveň tyto elity jsou zcela pasivní a nic nedělají. Plánují a ovládají vše a zároveň neplánují a neovládají nic. Ale obojí zároveň platit nemůže. Petr Hampl by si tak měl vybrat, aby zacelil vnitřní logický rozpor ve svém vidění světa – buď jsou elity všemocné a vše řídí a ovládají, a proto proti nim nemá smysl bojovat. Anebo neřídí a nekontrolují vůbec nic. Ale nelze tvrdit jednou to a jednou to. Podle mne to prostě je tak, že – jako všichni lidé – tak i elity plánují a řídí věci, snaží se dosáhnout svých cílů (které mohou být nesmyslné nebo pro ostatní nepochopitelné), ale nedokonale, protože v chaotickém systému nelze plánovat naprosto přesně, perfektně a dokonale.

Z drobných nedokonalostí a nepřesností realizace plánu mocenských a finančních elit nevyplývá neexistence plánu a neexistence cílů mocenských a finančních elit. To je nutné mít na paměti, protože jinak se opravdu ocitneme ve světě, kde nemá smysl jakkoli bojovat proti věcem, které se nám nelíbí. Nikdo za ně totiž v takovém pojetí světa nemůže, nikdo je nechce, nikdo je naplánuje, nepodporuje, nerealizuje, jen se tak nějak prostě dějí bez aktivity jakéhokoli člověka – a pak se proti tomu opravdu nedá nic dělat, protože by to bylo jako bojovat proti obíhání Marsu okolo Slunce. Takový pohled se právě někteří podporovatelé masové migrace a islamizace snaží implementovat do mysli lidí – jako když vítač Horáček prohlásil, že masová migrace je jev, proti kterému nemá smysl nic dělat, protože ‚to je jako protestovat proti tomu, že prší‘.

Ale tak to není.

Ve skutečnosti to je jinak.

Protestovat a bojovat proti islamizaci, muslimskému terorismu a proti masové migraci je jako protestovat a bojovat proti tomu, že nám někdo zcela konkrétní zcela konkrétně, plánovaně a vědomě chčije na hlavu.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Stanislava Urbancová 300,- Kč, Jana Nováková 500,- Kč, Jan Dočekal 500,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, ing. Olga Žlábková 1000,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč, Libor Heidler 222,- Kč, Anonym 500,- Kč, Kateřina Levová 500,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč

Celkem za měsíc: 17 737,- Kč
Vybráno 50.67%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 494 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (23 votes, average: 4,09 out of 5)
Loading...
33 komentářů