dopis
16.9.2021
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Fiktivní otevřený dopis fiktivnímu Jardovi F

Sdílejte článek:

MICHAL BRAND

Jakákoli podobnost jakýchkoli postav zde uvedených s jakoukoli žijící osobou je čistě náhodná a je ryze čtenářovou fantazií. Jedinou výjimkou je docent Šmucler, který opravdu existuje, a Decimus Junius Juvenali, který byl básníkem v době antického Říma.

Nazdar Jardo,

píšu ti tento otevřený dopis, i když jsme se osobně nikdy nepotkali – což je velké štěstí, protože kdyby se naše setkání uskutečnilo, mohlo by dojít k tomu, že ty bys měl pochroumaný obličej a dost by ti ubylo zubů. A já bych měl na krku obvinění z ublížení na zdraví nebo něco podobného. Ale co – zuby by ti možná spravil nějaký šikovný zubař, třeba známý docent Šmucler. A já bych se z toho mohl vysekat, protože bych se mohl prohlásit za nebinární, nezletilé, univerzitně hned dvakrát vzdělané syrské uprchličko z Afghánistánu, kde jsem pro českou armádičku dělalo tlumočníčko z češtiny do češtiny, zdravilo jsem sousedy a po posledním tvém tv interview jsem bylo poněkud frustrovaňoučké.

Zatímco ty vypadáš už drahnou dobu poněkud neklidný a ke studně v zahradě bych s tebou fuckt nešel ani náhodou.

Vlastně ani do zahrady.

Vlastně vůbec nikam.

Tykám ti, i když jsme se nikdy nepotkali. V jednom fiktivním televizním rozhovoru jsi zcela fiktivně ;) řekl, že když jsi hrubě a velice úchylně osočil svého názorového oponenta a obvinil jej veřejně ze spoluviny ze smrti tisíců a tisíců lidí, tak že toho teď lituješ. A prohlásil jsi výslovně, že toho jako teda lituješ proto, že toho člověka osobně neznáš a obvykle teda lidem, které neznáš, prý jako teda netykáš. Takže toho svého hnusného, odporného, amorálního, zvrhlého vyjádření své psychicky nemocné a zvrácené osoby lituješ, protože jsi tykal.

No hele, Jardo, já ti tykám, protože sice vždy vykám všem lidem, které neznám dobře, ale těm lidem vykám na znamení mojí úcty k nim – dokud a pokud si s nimi nezačnu tykat na znamení vřelejšího, bližšího vztahu s nimi. Což teda rozhodně nepadá do úvahy ve tvém případě, že bych k tobě cítil nějakou úctu, takže ti nebudu vykat. Ale nedělej si marné naděje, že bys ve svém osamělém životě zahořklého zneuznaného dědka blábolícího odporné zvrhlé zvrácenosti snad potkal někoho, kdo by k tobě měl vřelý, bližší vztah. Na to si zkus najít nějaké zvíře, které za žrádlo a teplý pelech bude předstírat vztah k tobě. Taky teda budeš muset vynášet z toho pelechu výkaly. Ale furt lepší, než kdybys psal na twitter nebo dával TV rozhovory – to jsou ty výkaly mnohem hodnotnější a mnohem, mnohem méně odporné.

Vždyť ty jsi tak odporná, zvrácená a úchylná „mysl“, že bys byl třeba klidně schopen napsat na twitteru k hospitalizaci úřadujícího prezidenta a zároveň k hospitalizaci předchozího prezidenta něco takového, jako se objevilo na twitteru před pár dny při zprávě o hospitalizaci předešlého Pana Prezidenta, pana Václava Klause a současného Prezidenta České republiky, pana Miloše Zemana:

Hospodin to už nevydržel a rázně vstupuje do předvolebního klání. Václav Klaus byl hospitalizován ve vojenské nemocnici o víkendu, Miloš Zeman v úterý. Pane Babiš, co vy na to? Tres faciunt collegium…

Na výše zmíněném příspěvku na twitteru vidíš, Jardo, jací dobytci se mohou onanovat ze své malosti a ubohosti na dnešních sociálních médiích. A to dokonce aniž by byli zcenzurováni nebo jim byl natrvalo zablokován účet – to ovšem jen v případě, že jejich upocená zvrácenost si za cíl svých útoků vezme osoby – a v daném případě Osobnosti – které nejsou oblíbené u nastupujícího neomarxistického, multikulti, Greta Reset kovid-fašismu.

Ehm, nikoli Greta Reset, ale Great Reset fašismu. I když – vzhledem k pseudo-ekologickému aspektu nepopiratelného šílenství nastupující totality by možná termín Greta Thurnberg Reset nebo zkráceně Greta Reset také mohl vyjadřovat podstatu nastupující – vlastně již hodně pokročilé – totalitní rakoviny.

Vlastně, kdybych měl vyjádřit míru své neúcty k tvojí odporné, zvrácené osobě, nejen že bych ti rozhodně nevykal, ale dokonce bych musel v tomto svém čistě fiktivním dopise, v tomto ryze uměleckém literárním dílku psát zájmeno „ty“ a všechny jeho tvary výhradně nejen malým písmenem a nikoli velkým („ty“ nikoli „Ty“), ale rovnou výhradně s písmenem „t“ psaném dolním indexem:

ty, tebe, tobě-ti, tebe, ty, tobě, tebou jakož i tvůj, tvoje

Ale to by se ti blbě četlo, ehm, sakra, to by se ti blbě četlo ty jeden…ty jeden….no, ty jeden…. asi tušíš, že?

V tomto svém fiktivním dopise fiktivně předpokládám, že číst a psát fiktivně umíš, když jsi fiktivně získal všechny ty různé fiktivně vědecké fiktivní tituly, což samo o sobě je důkazem par excellence a ty pak jsi živoucí prima facie a navíc mnohonásobná probatio plena, jakého úpadku dosáhla dnešní „věda“.

Latinské termíny používám, abych primitivním upoceným ubožákům, kteří se jako autor výše citovaného tweetu snaží dělat dojem latinskými citáty k zamaskování prázdnosti a slizké, malé ubohosti svých „myšlenek“, abych jim ukázal, že je to nástroj laciný, snadno dostupný a že tento nástroj nedokáže přeměnit na myšlenky ty odporné sračky, které lidé alá autor zmíněného tweetu vypouští. Autor tweetu se sice může snažit své zvrácené primitivní výkřiky namaskovat jako myšlenky použitím latinského rčení „Tres faciunt collegium“, ale takový pokus jen dokládá nízké sebevědomí autora toho tweetu. Ostatně, to nízké sebevědomí autora onoho tweetu je zcela namístě, protože je to – jak uvádím výše: jen ryzí náhodou ;) – stejně nízká a odporná existence, jako ty, Jardo.

Když už jsme u šermování latinou, napadl mne jiný latinský citát:

Propter vitam vivendi perdere causas

Abys to nemusel jako ten obrat „Tres faciunt collegium“ pracně hledat, Jardo, znamená to:

Zničit smysl života pro jeho záchranu; zničit jakýkoli důvod k životu, pro pouhé přežívání.

Je téměř neuvěřitelné, že Decimus Junius Juvenalis tak přesně vystihl již před 19 stoletími všechny ty dnešní lockdowny, dennodenní teror povinných roušek, povinných testů, vynuceného osamění lidí v zamčených bytech a domech, té státem nařízené likvidace obyčejných každodenních lidských kontaktů mezi sebou navzájem, toho dennodenního televizního strašení mrazáky na mrtvoly.

Je téměř neuvěřitelné, že Decimus Junius Juvenalis tak přesně vystihl již před 19 stoletími to dnešní dennodenní strašení psycho-halucinacemi „umírajících stařečků a umírajících stařenek“ prý „ kvůli dětem, které je zcela nezodpovědně navštívily, nedejbože s nimi mluvily nebo je rovnou obejmuly“. Což je všechno hřích nekonečné velikosti, jakýkoli lidský kontakt, jakákoli vřelost a opravdovost vztahu jsou super-hříchem v pojetí světa dle představ psychopatů a osamocených, vnitřně však po lidském vztahu zoufale a marně toužících asociálů, jakými se jen hemží poslední dobou všechna „nekonspirační“ „seriozní“ média stejně jako se jimi hemží celá ta oficiálně, současnou nastupující, resp. současně instalovanou totalitou povolená „věda“.

Je téměř neuvěřitelné, že Decimus Junius Juvenalis tak přesně vystihl již před 19 stoletími to dnešní dennodenní strašení mrtvými a strašení „nakaženými“. A vlastně již před 19 stoletími předpověděl i ten dnešní mediální dennodenní teror a zastrašování a deptání lidí pomocí rozhovorů s duševně nemocnými osobami, které se vyznačují nízkým sebevědomím i zoufalou sociální-vztahovou neúspěšností, což se pak tito lidé v médiích snaží kompenzovat hlásáním svých úchylných vizí plných mrtvol.

A na základě těchto svých halucinací a fantasmagorií se tito psychopaté a sociopaté snaží prosazovat své představy světa, jaký by měl být – jako uspořádaný a perfektně zorganizovaný lágr Auschwitz, kde my všichni budeme z „epidemiologických důvodů“ (případně „ekologických“ důvodů) žít hůře než zvířata, ale jejich holínky se budou lesknout, jejich uniformy budou černé, čisté a perfektně vyžehlené, a jejich hole, biče a zbraně budou vždy připravené nás potrestat za jakýkoli náznak svobodné vůle, za sebemenší odpor proti zvrácenému šílenství instalovaného táborového režimu.

Vlastně vás, vás všechny hlasatele malého PSEUDO-„dobra“ za cenu velkého super-zla, vás všechny, Jardo, básník Decimus Junius Juvenalis naprosto perfektně předpověděl. A přesně vystihl, v čem spočívá nebezpečnost a zvrhlá zločinnost jednoho každého z vás, z celé té vaší grupy úchylných a anti-humánních hlasatelů „apokalypsy zítra ráno v šest“.

Závěrem ti nepřeji nic dobrého. Vůbec nic. Jsem si jist, že za to, co ty a tobě podobní pro nás všechny pomáháte nainstalovat, za to si nezasloužíš ani úplně mrňavou zmrzlinu v pekle. Jen to peklo.

Které si tebe a všechny tobě podobné najde, protože jak praví staro-řecké úsloví:

οι μύλοι των θεών αλέθουν αργά αλλά αλέθουν εξαιρετικά καλά

Neboli Boží mlýny melou pomalu ale jistě

Anebo protože – a nebudeme machrovat s antikou, použijeme hezké české rčení – protože:

Na každou svini se vaří voda.

Na každou.

Pamatuj si to.

S fiktivním pozdravem fiktivnímu Jardovi F fiktivní Michal B

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč

Celkem za měsíc: 11 633,00 Kč
Vybráno 33.23%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 497 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (21 votes, average: 4,48 out of 5)
Loading...
12 komentářů

Napsat komentář: Dawe Jufa Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)