FALTYNEK2
13.4.2021
Kategorie: Společnost

Faltýnkovy deníčky

Sdílejte článek:

JIŘÍ PAYNE

ANO, jsme proti korupci! Nikdy jsem žádnou firmu nevlastnil! S kým se my vlastně můžeme potkat jako poslanci? Pohlídám tři dotace … jsem ze staré školy a používám takový velký černý diář … a pak to buď řeším, anebo neřeším.

Naše Listina v druhém odstavci článku 2 stanoví známou veřejnoprávní zásadu, že stát smí činit jenom to, co je mu výslovně zákonem povoleno: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

Poslanec a senátor pochopitelně také vykonává státní moc, proto při tom také smí dělat pouze to, co je mu zákonem výslovně dovoleno. Každý poslanec a senátor to slibuje při získání mandátu. Není-li v žádném zákoně výslovně uvedeno, že poslanec smí v jakékoliv věci či v jakémkoliv rozhodování mimo zákonodárnou činnost lobbovat, pak to činit nesmí.

Úkolem poslanců a senátorů je zastupovat zájmy občanů, věnovat se v jejich zájmu tvorbě legislativy, tedy pravidel, podle kterých se bude řídit život v ČR. Úkolem poslanců je také kontrolovat činnost vlády, zda dodržuje platné zákony. Jak to má dělat? Prostřednictvím návrhů, hlasování, interpelací, … Některé další dílčí úkoly jsou jim svěřeny v dalších zákonech.

Z toho ale vyplývá, že je zakázáno to, co bylo běžným zvykem u poslanců za komunismu: zasahovat do činnosti samosprávy, do přidělování dotací, do výběrových řízení.

Samospráva je pod explicitní ochranou Evropské charty místní samosprávy (http://myop.wz.cz/pdf/evropska.pdf), která v čl. 4 odst. 4. stanoví: Pravomoci poskytnuté místním společenstvím jsou zpravidla plné a výlučné. Jiný orgán, ústřední či regionální, do nich může zasáhnout nebo je omezit jen stanoví-li tak zákon.

Samospráva je tedy ‚nadústavním‘ dokumentem chráněna proti jakýmkoliv zásahům do rozhodování v samostatné působnosti ze strany zákonodárců s výjimkou zákonů platných pro všechny. V přenesené působnosti je samospráva automaticky vázána pouze zákony a poslanci ani senátoři do fungování státní správy také nesmí zasahovat ani ji ovlivňovat.

Zákon obcích č. 128/2000 Sb. v odst. (4) § 93 stanoví: Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

To je mimořádná pravomoc, která slouží například k tomu, aby poslanec nebo senátor informoval na zastupitelstvu o stávající nebo připravované legislativě, případně aby informoval o politické situaci. Nesmí zasahovat do jednání zastupitelstva věcně, k tomu nemá žádné zmocnění. Ochrana proti neoprávněnému zasahování do samostatné působnosti spočívá v tom, že poslanec nebo senátor vystupuje veřejně před všemi politickými subjekty zastoupenými v zastupitelstvu. Pokud by se poslanec nebo senátor pokusil v rámci svého vystoupení na zastupitelstvu vyvíjet nějaký vliv na rozhodnutí v samostatné působnosti, musí počítat s tím, že za to nese trestní odpovědnost. Pochopitelně ‚o to více‘ je trestné jakékoliv ovlivňování při jednání s představiteli samosprávy mimo zasedání zastupitelstva.

Může se jednat o několik trestných činů:

Předně je to v trestním zákoníku § 329 Zneužití pravomoci úřední osoby:
(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch,
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,
bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.

Přitom podle druhého odstavce písmeno c) téhož paragrafu může být udělen až dvojnásobný trest tomu, kdo způsobí vážnou poruchu v činnosti … územní samosprávy, … To znamená, že pokus zasahovat do činnosti a rozhodování samosprávy je trestný i v případě, že nezpůsobí ani prospěch, ani škodu, stačí, když naruší správnou činnost samosprávy.

Odstavec (4) v témže paragrafu stanoví, že i příprava je trestná. A samozřejmě je trestná pro obě strany, tedy jak pro poslance či senátora, tak pro případného představitele samosprávy, který s ním o takové věci vede jakékoli jednání (získání dotace, porušení spravedlivé soutěže při jakýchkoli veřejných zakázkách a podobně).

Další trestní postih může mít podobu pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Je zakotven v trestním zákoníku v § 257:

(1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že
a) lstí nebo pohrůžkou násilí nebo jiné těžké újmy přiměje jiného, aby se zdržel účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
b) jinému poskytne, nabídne nebo slíbí majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži,
c) žádá nebo přijme majetkový nebo jiný prospěch za to, že se zdrží účasti v zadávacím řízení nebo ve veřejné soutěži, nebo
d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu,
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

Druhý odstavec téhož paragrafu výslovně stanoví, že ještě vyšší trest může být uložen tomu, kdo prospěch komukoli (včetně kterékoli obce nebo kraje) a samozřejmě i škodu (včetně škody způsobené státu) vyvolá jako úřední osoba.

Další stíhatelné jednání může mít podobu zneužití informace v obchodním styku podle § 255:

(1) Kdo neoprávněně zveřejní, zpřístupní nebo sdělí třetí osobě informaci dosud nikoli veřejně přístupnou, jejíž zveřejnění je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním styku, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný následek nebo tím opatří sobě nebo jinému větší prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Kdo neoprávněně užije informaci dosud nikoli veřejně přístupnou, kterou získal při výkonu svého zaměstnání, povolání, postavení, funkce nebo jinak a jejíž zveřejnění je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování v obchodním styku, tím, že uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo operace v obchodním systému nebo na organizovaném trhu se zbožím, a způsobí tím větší škodu nebo jiný závažný následek nebo tím opatří sobě nebo jinému větší prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta nebo zákazem činnosti.

Z výše uvedeného vyplývá jeden podstatný závěr: kdokoli se stane svědkem lobbování kteréhokoliv poslance nebo senátora, včetně poslance Faltýnka, měl by ve vlastním zájmu co nejdříve poskytnout svědeckou výpověď policii, protože jinak se sám vystavuje trestnímu stíhání.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2021: *****

Josef Budějovský 500,- Kč, Jiřina Kozáková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Rene David 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, ing. Jiří Babinský 500,- Kč, Věra Baarová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Lubomír Vylíčil Phar. 5000,- Kč, Novákovi 500,- Kč, Marek Janičko 100,- Kč

Celkem za měsíc: 11 700,00 Kč
Vybráno 33.42%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 424 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (16 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
14 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)