Nože-Palestina, nuz
22.1.2019
Kategorie: Společnost

Evropský parlament: Bojujte proti terorismu zákazem nošení nožů

Sdílejte článek:

ZBROJNICE

Bruselští odborníci se opět činí. Po té, co Evropská unie přijala zákazy v oblasti legálního držení zbraní zákonadbalými občany v reakci na teroristické útoky páchané nelegálními zbraněmi, nyní přišli s dalším nápadem, jak bojovat proti terorismu. Všimli si totiž, že celá řada teroristických útoků byla spáchána za použití nožů. Patrně pod domněnkou, že pachatelé nevěděli, že je nezákonné bodat a řezat do lidí, nyní Evropský parlament vyzval členské státy k přijetí zákazu nošení nožů a k přijetí úplného zákazu na vybrané typy nožů.

Doporučení Evropského parlamentu

Evropský parlament 20.12.2018 schválil zprávu zvláštního výboru pro terorismus. Ta obsahuje celou řadu doporučení týkajících se výměny informací, spolupráce a postupu proti pašování zbraní, či například výzvu k tomu, aby členské státy uzavřely modlitebny a rozpustily organizace, které nejsou v souladu s příslušnou evropskou a národní legislativou, právním státem, lidskými právy a které podněcují k teroristickému násilí, nenávisti či diskriminaci.

Kromě toho si zpráva všímá, že několik útoků z poslední doby bylo provedeno za použití různých typů nožů a přichází s následujícím řešením:

Vybízíme členské státy k zhodnocení možných omezení v oblasti nošení nožů bez oprávněného důvodu, a zejména zákazu zvlášť nebezpečných nožů, jako jsou zombie nože či motýlky a prosazování těchto opatření online.

Význam slovního spojení „oprávněný důvod“ je přitom nutno vnímat vzhledem k jeho převažujícímu evropskému výkladu (Británie, Německo), podle nějž pro „běžné civilisty“ oprávněné důvody k nošení nože neexistují, ledaže se jedná o příslušníka konkrétní profese, která se bez nože neobejde (a přitom jej musí mít u sebe na ulici).

Zhodnocení možných omezení

Osobně výzvu k zhodnocení možných omezení v oblasti nožů velmi vítám a doufám, že ji někdo provede v dostatečně podrobné rovině. Níže si dovolím shrnout několik základních možných výchozích bodů.

Británie

V Británii je zakázáno:

 • prodávat nože osobě mladší 18 let, s výjimkou zavíracích nožů kratších než 7,62 cm
 • nosit na veřejnosti nože bez oprávněného důvodu, ledaže jde o zavírací nůž s čepelí kratší než 7,62 cm
 • nosit, kupovat nebo prodávat zakázané nože

Zcela zakázány jsou v Británii následující nože:

 • motýlky
 • nože maskované jako jiné předměty
 • vystřelovací nože
 • vypadávácí nože
 • nože vyrobené z jiných materiálů než kovu (vyjma kuchyňských pro použití v domácnosti nebo hraček)
 • zombie nože, tj mající ostří, ozubené ostří a obrázek nebo nápis (na rukojeti nebo čepeli), který naznačuje účel spočívající v násilném užití
 • meče a samurajské meče – s ostřím delším než 50 cm (vyjma historických a dále mečů vyrobených tradičními metodami před rokem 1954)
 • mečíky ukryté v holích
 • tlačné dýky
 • foukačky
 • teleskopické obušky
 • kubotany a hroty na klíčence
 • házecí hvězdice
 • kusari-gama – srp na provaze
 • kyoketsu-shoge – nůž na provaze
 • řemdihy
 • drápy na ruce nebo nohy
 • boxery

Za oprávněný důvod je v Británii považováno:

 • nošení nože k užití v práci a z práce
 • nošení nože do galerie nebo muzea k jeho vystavení
 • užití v divadle, filmu, televizi, při historickém vystoupení nebo pro náboženské účely
 • za účelem ukázky či výuky užití nože.

Oficiální web vlády podotýká, že v případě obvinění o oprávněnosti nošení rozhodne soud.

Porušení výše uvedených zákazů je možné trestat odnětím svobody v délce až 4 let a pokutou v neomezené výši. V praxi je trest odnětí svobody ukládán v 55% případů. Při opakovaném porušení je uložení trestu odnětí svobody povinné.

Výsledek:

 • 40.147 trestných činů s noži ročně (Zdroj), tedy 68 trestných činů na 100.000 obyvatel
  • Srovnání – ČR 1.480 – vč. útoků autem, obuškem, jiným nástrojem (Zdroj), tedy 14 trestných činů na 100.000 obyvatel
 • přibližně 40% nárůst za 5 let (Zdroj)
 • míra kriminality s noži vede některé k volání po zákazu ostrých kuchyňských nožů, zatímco šéf několika nemocnic v Londýně situaci na příjmovém oddělení srovnává s polní nemocnicí v Afgánistánu
 • nože užívány v 30% vražd (Zdroj)
 • teroristické útoky s noži:
  • 2013 Londýn
  • 2017 (březen) Londýn
  • 2017 (červen) Londýn

Francie

Ve Francii je jakýkoliv nůž s pevnou čepelí nebo zavírací nůž s uzamykacím mechanismem považován za zbraň. Prodávány mohou být jen osobám starším 18 let. Nosit nůž smí jen osoba s oprávněným důvodem, například pro výkon profese. Při převážení v automobilu musí být uzamčeny v bezpečné schránce a nedostupné cestujícím.

Porušení „nožových“ zákazů je ve Francii možné trestat odnětím svobody v délce až jednoho roku a pokutou € 15.000. V praxi je údajně uložení trestu odnětí svobody málo pravděpodobné a u nožů s délkou čepele kratší než dlaň typicky dochází pouze ke konfiskaci a uložení nižší pokuty – nelze na to však spoléhat.

Výsledek:

 • teroristické útoky s noži (případně i v kombinaci s jiným nástrojem):
  • 2013 Paříž
  • 2014 Tours
  • 2015 Nice
  • 2015 Saint-Quentin-Fallavier
  • 2015 Thalys (vlak)
  • 2016 Paříž
  • 2016 Marseille
  • 2016 Magnanville
  • 2016 Rouen
  • 2017 Paříž
  • 2018 Trèbes
  • 2018 Paříž
  • 2018 Štrasburk

Německo

V Německu lze u sebe teoreticky nosit nože s pevnou čepelí s délkou do 12cm a otevírací nože, které lze otevřít výhradně obouručně. V praktické rovině i tyto nože bývají policisty konfiskovány, v případě nožů neodpovídajících těmto parametrům pak od roku 2008 hrozí trestní stíhání. Od roku 2002 jsou zcela zakázány některé typy nožů, jako vystřelovací, gravitační a tlačné dýky.

Podobně jako ve Francii lze nože přepravovat v uzamčené schránce – pokud k přepravě existuje legitimní důvod.

Porušení zákazu se trestá pokutou ve výši až € 10.000.

Výsledek:

 • celoněmecké statistiky neexistují, nicméně například v Baden-Württemberg (11 mil obyvatel – podobný počet obyvatel jako ČR) došlo k zvýšení počtu trestných činů spáchaných s noži z 5.255 v roce 2013 na 6.231 v roce 2017 (Zdroj), tedy 57 trestných činů na 100.000 obyvatel
  • Srovnání – ČR 1.480 – vč. útoků autem, obuškem, jiným nástrojem (Zdroj), tedy 14 trestných činů na 100.000 obyvatel
 • kvůli nárůstu násilné trestné činnosti jsou zaváděny tzv. „bezzbraňové zóny“, v nichž jsou nože zakázány zcela, viz článek Německo: zavádění bezzbraňových zón (Waffenverbotsgebiet)
 • teroristické útoky s noži:
  • 2015 Berlín
  • 2016 Würzburg

Švédsko

Švédsko zakazuje nošení jakýchkoliv nebezpečných předmětů, k nimž řadí i nože. Zvlášť nebezpečné nože (motýlky, šavle, bodáky, házecí hvězdice atd.) je zakázáno osobám do 21 let nabývat a jejich uvedení na trh či dovoz vyžaduje zvláštní povolení, které se dává jen sběratelům.

Výjimku ze zákazu tvoří vojenské nože k uniformě, nože pro sběr hub, výkon povolání či běžné multifunkční nástroje.

Za porušení zákazu je nejčastěji ukládána pokut SEK 1.500 (ca. 4.500 korun českých), nicméně vláda v současnosti prosazuje změnu úpravy, která by narušení nožových zákazů trestala odnětím svobody.

Výsledek:

 • V roce 2017 bylo zaporušení nožových zákazů trestáno 2.100 osob.
 • Teroristický útok s nožem v 2015 Vasteras

Rakousko

Rakousko zakazuje držení a nošení nožů maskovaných jako jiné předměty (např. nože v přezce opasku). V souvislosti s vysokým nárůstem násilných trestných činů páchaných noži nyní v Rakousku dochází k zavádění bezzbraňových zón po německém vzoru, došlo také k zavedení zákazu nošení nožů azylanty a někteří politici a média volají po všeobecných zákazech držení a nošení nožů, podobně jako to činí Evropský parlament. K tomu blíže v článcích:

V roce 2017 v Rakousku zaznamenali 1.060 trestných činů s noži (zdroj), tedy 12 trestných činů na 100.000 obyvatel (ČR: 14 na 100.000 obyvatel, vč. útoku obuškem, automobilem, jiným nástrojem).

Zhodnocení

 • Británie: velmi přísné zákazy v oblasti nožů, kriminalita s noži je 4,9x častější než v ČR.
 • Německo: velmi přísné zákazy v oblasti nožů, kriminalita s noži je ve spolkové zemi Baden-Württemberg 4x častější než v ČR.
 • Francie: velmi přísné zákazy v oblasti nožů, od roku 2013 spácháno 11 teroristických útoků, při nichž byly použity nože.
 • Rakousko: přísnější legislativa v oblasti nožů než v ČR, kriminalita s noži na srovnatelné úrovni.

Pachatelé zakázaných útoků, zakázaných vražd a zakázaných teroristických činů zřejmě zákazy nošení a držení nožů od jejich spáchání odradit nedokáží.

Pohled českých zákonodárců

K výzvě Evropského parlamentu ve vztahu k nožům se pro zbrojnice.com vyjádřili poslankyně Jana Černochová (ODS), vedoucí výboru pro obranu, dále poslanec Pavel Růžička (ANO), člen a ověřovatel výboru pro bezpečnost, a také senátorka Jitka Chalánková (nezávislá).

Ani u jednoho z nich se návrh nesetkal s pochopením, přičemž jej označili za bizarní (sen. Chalánková), zcestný (posl. Černochová) a záhadný (posl. Růžička).

Poslankyně Černochová k návrhu uvedla: „Potvrzuje se tím nastolený trend, který prosazuje Evropská komise minimálně od roku 2015, a to přesně v duchu a intencích – čím méně zbraní, tím více bezpečnosti. Tato teze je jeden velký omyl a chybou, jehož neuvážené prosazování se naopak může v budoucnu stát bezpečnostní hrozbouDalší zákazy a regulace legálních zbraní svědčí o bezradnosti některých členských zemí EU a jejich představitelů, kteří nemohou najít recept na vzrůstající násilí a nechápou, že když je něco zakázáno, ještě to neznamená, že zločinec tuto věc nepoužije, nebo si neopatří dostupnou alternativu, která je v konečném důsledku stejně účinná nebo devastující. Nežijeme v ideálním světě bez válek, zločinu a násilí, ačkoliv bychom si to moc přáli, a tak se musíme podle toho chovat a být zodpovědní. Nesmíme bezmyšlenkovitě naskakovat na první pohled snadná řešení, právě ty jsou často těmi dobrými úmysly, které dláždí cestu, co nakonec vede do pekla.

Podle senátorky Chalánkové je návrh vágní a směřuje k úplnému zákazu nožů: „Takový návrh nepodporuji, je totiž podle mne stejně neúčelný. Je marný.

Poslanec Růžička doplnil: „Co se týká „zvlášť nebezpečných nožů“ mohu jenom konstatovat, že každý nůž je nebezpečný, a kategorizovat jaký nůž je nebezpečný více a který méně, je úsměvné. To můžeme rovnou zkoumat, zda je nůž hodně ostrý nebo málo ostrý.

ZDROJ: zbrojnice.com

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2019: *****

František Šmíd 600,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Pavel Kosmata 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marie Švajdová 200,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Anonymní dárce 222,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Luděk Kurka 100,- Kč, Oto Tvrz 200,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Šána 100,- Kč, Vlastimil Kornas 666,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč

Celkem za měsíc: 6 738,00 Kč
Vybráno 19.25%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 3 045 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (23 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
41 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.