otrok
11.2.2019
Kategorie: Doporučujeme, Politika

Evropané nejsou svobodní

Sdílejte článek:

PROP

“Bílý muži, jsi otrokem ve vlastní zemi. Každý rok máš méně z plodů své práce; každý rok neseš na svých ramenech těžší břemeno; každý rok se díky levné práci cizinců stává tvá budoucnost nejistější; každý rok si o několik kroků blíže světu otroků. “- George Lincoln Rockwell

Je nesmyslem domnívat, že Evropané jsou v 21. století svobodní. Neustále slyšíme, jak jsou někteří utlačováni “rasistickou bělošskou společností” a “strukturami bělochů moci”, ale kolik bělochů se nad tím zamyslí a pochopí, že ve skutečnosti jsou to právě oni, kteří nejsou svobodní?

Když se zamyslíte nad údajně svobodnými lidmi žijícími v takzvané “demokratické” západní společnosti prvního světa, nikdy ani nepomyslíte na to, že tato poměrně dobře prosperující populace by mohla patřit mezi nejvíce utlačované a nesvobodné lidi na světě.

Jak a proč nejsou Evropané svobodní?

Evropané na celém světě jsou mentálně zotročováni institucemi pod kontrolou nepřítele – masmédii, akademickou obcí, Hollywoodem a hudebním průmyslem. Tyto okupační, podvratné a manipulační instituce podsouvají evropským konzumentům jedovaté poselství. Tím je rasové popírání, rasové míchání, degenerace, homosexualita, feminismus, transgenderismus a cokoli jiného, ​​co poškozuje individuální mysl, následně i kolektivní mysl a nakonec narušuje samotnou identitu cílové populace.

Tito zákeřní manipulátoři a čarodějové myslí útočí na západní morálku, kulturu, rasovou identitu, sexuální normy a přirozené vrozené rozdíly, aby rozložily společnost a přetvořili ji na svůj obraz. To, co dnes vidíme, je obraz Dystopia.

V podstatě byla masová kultura přebudována k útoku na společnost, kulturu a lidí považovaných za překážku cílů globalismu a kulturního marxismu.

Toto mentální zotročení bylo primárním cílem těch, kteří usilují o pád Západu, protože kdo ovládá mysl, ovládá společnost. Pokud ovládáte mysl mas pomocí prostředků veřejného vlivu, můžete je přesvědčit o čemkoli, dokonce můžete oslavovat vlastní společenský, rasový a kulturní úpadek.

Byli jsme psychologicky předěláni na nepřátele sobě samým pomocí našich vlastních hédonistických tužeb, našeho individualismu, nedostatku identifikace s tím, čím jsme, jako rasová a kulturní skupina.

Evropané jsou finančně zotročováni dogmatem státem vynucovaného multikulturalismu a diverzity. Jsou finančně zotročováni kriminálními praktikami úroků a zdíračského zdanění ze strany jejich vlád na splácení národních dluhů nahromaděných následkem lichvy. Jde o finanční a politický systém určený na zruinování západní civilizace tak, jak ji známe, a evropské identity tak, jak je a jak byla po tisíc let. Toto je finanční smyčka, která dusí lidi díky neustálému dluhovému otroctví.

Nepřátelská elita pokračuje v ničení národů prostřednictvím daní, které platí tvrdě pracující Evropané. Svými daněmi, odváděnými zločinným, úplatným a zrádným globalistickým institucím, nevědomky financují šíření programu multikulturalismu.

Není to pouze placení daní, co nevědomky slouží nepřátelským elitám. Evropané napomáhají vlastnímu nahrazení i prakticky.

Když Evropané staví nové domy, aby bylo kde ubytovat vlny přistěhovalců, následkem je zvýšení cizí populace a usnadnění vlastního vytlačení. Podobně je to s nemocnicemi, cestami, věznicemi, veřejnou dopravou atd.

Někdo musí zaplatit a vybudovat celou infrastrukturu vnuceného multikulturalismu a je to právě Evropan, který tak činí. Současně se stává cílem státem podporovaného demografického terorismu a genocidy. Tím více, čím více platí a staví.

Evropané pracují, aby zaplatili vlastní účty. Zároveň platí daně vládě, která vpouští imigranty. Evropané nejenže platí infrastrukturu pro multikulturalismus, ale ji i budují. Vše podle myšlenky “děláme správnou věc” a ​​”dobrý občan platí účty”. Neuvědomují si při tom, že tato charakteristická vlastnost Evropanů je využívána proti nim.

Evropané pracují s nadějí, že poskytnou lepší budoucnost svým dětem. Je to však extrémně naivní myšlenka s ohledem na budoucnost, která se formuje mimo jejich domovy. Lidé mají tendenci nahlížet na věci z vlastní, bezprostřední perspektivy rodinných potřeb, než by se podívali s odstupem na širší obraz a na to, jakou zemi a společnost jejich děti zdědí.

Je to individualistický a dalo by se říci sobecký způsob nazírání na věci. Je to velmi libertariánský pohled, ale ve skutečnosti to není nic menší, než sebevražedná naivita. Rodina je mikrokosmem národa. Pokud necháte rozpadnout rodinu, národ to nezničí. Pokud se rozpadne národ, rodina zůstane úplně bezbranná. Silný národ je nejlepší formou ochrany rodiny. Proto lidé, kteří kladou velký důraz na prospěch rodiny, by měli brát v úvahu i dlouhodobé následky státem vynucováného multikulturalismu na národ a budoucí rodiny.

“Otrok je ten, kdo nemůže vyslovit své myšlenky.” – Euripides

Evropané jsou zotročováni právním systémem, který využívají ničitelé západních národů na to, aby je dostali do područí autocenzury. Evropané již více nemohou vyslovit své názory bez obavy z odvety nepřáteli ovládaného právního systému. To, co dnes můžeme vidět, je právní systém, který má potlačit jakýkoliv projev nesouhlasu. Strach z vězení, mediálních útoků a zastrašování levičáky, vede lidi k autocenzuře, což umožňuje protievropské agendě pokračovat bez narušení.

Jsme pod vládou protibělošské tyranie, která naplno využívá sílu zákona na odstranění všeho politického disentu.

Neúnavné pokusy sociálních mediálních gigantů na stále větší omezování svobody projevu jsou dalším příkladem toho, že Evropané nejsou svobodní. Soustřeďování pozornosti sociálních médií na cenzuru je způsobeno rostoucím probouzením se Evropanů. Cílem je zastavení volného toku informací, které by vedly k dalšímu probouzení.

Frank Ellis v knize “Politická korektnost a teoretický boj: Od Lenina a Maa po Marcuse a Focaulta” napsal:

“Co je ta politická korektnost, která vyvolává tolik strachu mezi lidmi ve svobodných a otevřených společenstvích? Ve skutečnosti – mohou být komunity, v nichž jsou lidé vystaveni velkému psychologickému tlaku, aby byly v souladu s agendou multikulturalismu a feminismu, skutečně svobodné a otevřené? “

Je to strach, že budeme onálepkovaní a stigmatizováni. To je ta síla, z níž naši nepřátelé odvozují svou moc nad námi. Je to forma psychologické kontroly, která umožňuje našim nepřátelům pokračovat v rozkladu naší rasy, národů a kultury. Bez této kontroly by nemohli uspět a je to skutečně devastující vliv kulturního marxismu. Nutí lidi stát nečinně stranou, zatímco jejich rasa, národ a kultura jsou ničeny přímo před jejich zrakem.

Evropané se nemohou svobodně politicky organizovat za své zájmy. Od Evropanů se očekává, že přijmou politické ideologie, které zachovají probíhající ničení evropských národů. Pokud Evropané zformují politické strany nebo organizace, které prosazují zájmy Evropanů, pak jsou neustále napadány politickými a ideologickými oponenty, médii a právním systémem. Pokud dojde k politické rozpravě, která je v rozporu se státem vynucovaným multikulturalismem, okamžitě je cílem sil, které nejsou pouze jedovaté a pomlouvačné, ale i násilné. Evropanům nejsou povoleny skupiny hájící vlastní zájmy. Očekává se, že budou mlčet a hlasovat za politické strany, které pracují proti jejich zájmům jako jedna skupina.

Tyto trendy politického nátlaku můžeme vidět ve všech západních zemích. Projevují se mnoha způsoby. Je tu násilná represivní úchylka, kterou zastupuje Antifa, komunisté a anarchisté. Je tu neustálý výsměch médií. Existuje morální pobouření ze strany hlavních politických uskupení, které odsoudí každou nevhodnou stranu jako “rasistickou.”

Existují dobře financované organizace, které se zaměřují jen na zájmové skupiny hájící práva bělochů. Tyto organizace existují v každém západním národě. V Americe se nachází ADL a SPLC, ve Spojeném království existuje Hope Not Hate, Searchlight a UAF. Všechny mají značnou finanční podporu a ideologicky se snaží o zánik západní civilizace a bílé evropské identity.

Evropané nepřemýšlejí racionálně a logicky o dlouhodobých důsledcích masového přistěhovalectví a nuceného multikulturalismu právě kvůli těmto neustálým útokům na jejich vědomí. Vždy, když se objeví politická strana, která hovoří ve prospěch Evropanů, vidí, jak je napadána ze všech stran a všemi státními činovníky, kteří se ji snaží zničit.

Všichni lidé, rasy a kultury mají právo na sebeurčení s výjimkou Evropanů. Sebeurčení pro Evropany je našimi nepřáteli popsáno jako rasistické a netolerantní, protože chtějí zničit naši identitu prostřednictvím rasového a kulturního nahrazení.

Nemůžeme svobodně existovat jako Evropané v Evropě, nemůžeme svobodně předat evropské země našim dětem, nemůžeme žít svobodně, aniž nám byl vnucován multikulturalismus.

Lidé, kteří jsou skutečně svobodní, mají kontrolu nad vlastním osudem. Evropané tuto kontrolu nemají. George Lincoln Rockwell použil analogii, když mluvil o Americe jako o lodi, která je kormidlována na útesy komunisty. Podobná analogie platí i na Evropu – neřídí ji Evropané, kteří mají na mysli nejlepší zájmy Evropanů, ale směřuje do zapomnění pod vedením nepřátel evropských národů a západní civilizace. Dělají to proto, že správně řízená Evropa je hrozbou pro jejich globalistické ambice na absolutní kontrolu nad masou zombifikovaných konzumentů bez identity.

“Nikdo není skutečně svobodný, každý je otrokem bohatství, štěstí, zákona, nebo jiných lidí, kteří jim brání jednat podle svobodné vůle.” – Euripides

 

Zdroj: Smash Cultural Marxism

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč

Celkem za měsíc: 12 633,00 Kč
Vybráno 36.09%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 103 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (18 votes, average: 4,94 out of 5)
Loading...
49 komentářů