george-soros
1.12.2020
Kategorie: Politika

Evropa se nesmí podřídit Sorosově síti

Sdílejte článek:

HELENA MALLOTOVÁ

V posledních dnech se ze všech stran dozvídáme, že je třeba zatočit s Polskem a s Maďarskem. Přikládám tedy svůj překlad (z němčiny) mediálního souboje Orbána se Sorosem. Stojí za přečtení. Bitva pokračuje, i když, bohužel, za českého statečného mlčení.

George Soros na diskusním fóru “Project Syndicate” napadl přímo maďarského předsedu vlády Victora Orbána. Ten útok opětoval stanoviskem, které zveřejnila maďarská vláda (zdroj: www.achgut.com

“Evropa se musí postavit Maďarsku a Polsku”, vyzval Soros evropské vlády a zaútočil přímo na maďarského předsedu vlády s vážnými obviněními. Citát: “EU si nemůže dovolit, aby při určování toho, co je právní stát, přistoupila na kompromisy. To, jak bude reagovat na Orbánovu a Kaczyňského výzvu, rozhodne o tom, zda přežije jako otevřená společnost, která zůstává věrná hodnotám, na jejichž základech byla postavena. Jsem přesvědčený přívrženec EU jako modelu otevřené společnosti, stojícího na principech právního státu. Vzhledem ke svému maďarsko-židovskému původu mě situace v Maďarsku trápí o to víc. Již více než třicet let se tam angažuji jako filantrop. Orbán zřídil v Maďarsku vychytralý kleptokratický systém na vyrabování země. Suma, o kterou obohatil svou rodinu a přátele, je těžko vyčíslitelná, ale mnozí z nich mezitím enormně zbohatli. Orbán teď využívá novou vlnu COVIDU-19 k tomu, aby změnil maďarskou ústavu a volební právo a aby se ústavními prostředky ustavil jako doživotní předseda vlády. To je pro maďarský lid tragédie.”

Odpověď Victora Orbána následovala obratem uveřejněním stanoviska na stránkách maďarské vlády: “Evropa se nesmí podřídit Sorosově síti”.

Odpověď na článek Georga Sorose. Victor Orbán:

“Z mnoha stran slyším, že předseda vlády by s Georgem Sorosem diskutovat neměl. Argumentují tím, že Soros je hospodářský zločinec, protože svoje bohatství získal spekulacemi, zruinoval miliony lidí, dokonce vydíral celá národní společenství. Tak jako vlády nesmějí vyjednávat s teroristy, tak ani předsedové vlád nesmějí diskutovat s hospodářskými zločinci. Já jsem teď ale k tomu přesto přinucen, protože George Soros, dolarový miliardář a spekulant maďarského původu, ve svém článku z 18. listopadu na stránkách Project Syndicate vydal přímý rozkaz vedoucím osobnostem Evropské unie. Přikazuje jim, aby tvrdě potrestaly ty členské státy, které se nechtějí uchýlit pod ochranu globální a otevřené společnosti sjednocujícího se evropského impéria.

Evropě dávají v průběhu dějin odedávna sílu národy. Ačkoliv jsou různého původu, pojily je společné kořeny naší víry. Základ našeho společenství představoval evropský model rodiny, vycházející z židovsko-křesťanských tradic. Byla to křesťanská svoboda, která umožňovala svobodu myšlení i kultury a vedla k blahodárné soutěži mezi evropskými národy. Velkolepé propojení rozdílností činilo z Evropy po celá staletí vedoucí světovou sílu.

Každý pokus o sjednocení Evropy pod ochranu Říše ztroskotal. Historická zkušenost nám také vzkazuje, že Evropa bude zase velká až poté, co budou opět velké její národy a budou odolávat veškerým imperiálním snahám.

Znova se dávají do pohybu velké síly s cílem, aby národy Evropy přestaly existovat a aby se kontinent sjednotil pod ochranou Globální říše. Sorosova síť, která je skrz naskrz propletená s evropskou byrokracií a politickou elitou, pracuje po léta na tom, aby se z Evropy stal přistěhovalecký kontinent. Pro státy Evropské unie dnes představuje Sorosova síť, vyhlašující globální otevřenou společnost a usilující o likvidaci národních celků, to největší nebezpečí. Cíle sítě jsou zjevné: Pomocí urychlené migrace se vytvoří otevřená společenství se smíšenými etniky a multikulturalismem, odstraní se rozhodování na národní úrovni a předá se do rukou globální elity.

Evropská unie vězí v problémech. V roce 2008 ji postihla dlouho nevídaná hospodářská krize, v roce 2015 začala migrační krize a v roce 2020 ničivá pandemie. Protože Evropa ještě ani nepřekonala své předchozí krize, mohou důsledky koronavirové pandemie způsobit ještě větší starosti. Již nyní vidíme, jak se zadlužují státy, jak stoupá nezaměstnanost, v jak kritickém stavu je hospodářství mnoha zemí. Evropská solidarita nebyla nikdy potřebnější, nikdy nebylo zapotřebí větší soudržnosti a vzájemné pomoci evropských národů.

Spekulant, který sám sebe označuje za “filantropa”, během žádné z těchto krizí nedbal o zájmy Evropanů, nýbrž vždy jednal ve svůj vlastní prospěch. Za připomenutí stojí jeho útok na forint a na největší maďarskou banku během hospodářské krize.

Plán na urychlené přijímání migrantů a kvóty na jejich přidělování, vypracovaný během migrační krize, obsahuje i jeho financování.

Nyní tu je tedy návrh, abychom se, namísto vzájemné solidarity a pomoci, navzájem trestali. Sorosem řízená síť se již nezastaví ani před otevřeným vměšováním. Chce na národní státy vykonávat doposud nevídaný nátlak. Štve evropské národy proti sobě. Nástroje sítě jsou všudypřítomné a lze je najít na nejrozličnějších dějištích veřejného života. Na výplatní listině George Sorose je dlouhá řada politiků, novinářů, soudců, úředníků, za obyčejnými občany se skrývajících politických agitátorů. A ačkoliv onen miliardář sám každého ze svých nepřátel obviňuje z korupce, on sám je nejzkorumpovanější člověk na světě. Podplácí a kupuje si koho jen může. U koho se mu to nezdaří, toho kompromituje, ponižuje, zastrašuje a ruinuje pomocí strašlivé zbraně, sítě levicového mediálního backgroundu. Četní vysoce postavení úředníci EU spolupracují se sítí George Sorose na vybudování jednotného impéria.

Chtějí vystavět systém institucí, který pod záštitou otevřené společnosti vnutí svobodným, nezávislým národům Evropy jednotné myšlení, jednotnou kulturu, jednotný společenský model. Tím lidu odejmou právo rozhodovat o vlastním osudu. Tomuto cíli slouží také jejich návrh nazvaný Vláda práva (Rule of Law), který ve skutečnosti vládu práva, právní stát (Rule of Law) neuznává, uznává právo silnějšího (Rule of Majority).

Tyto rozdíly jsou očividné. Soros chce otevřenou společnost (Open Society), my chceme chráněnou společnost (Safe Society). Podle jeho názoru může být demokracie pouze liberální, podle našeho názoru může být také křesťanská. Podle jeho názoru může svoboda sloužit pouze seberealizaci, podle našeho názoru může svoboda napomáhat v následování učení Ježíše Krista, službě vlasti a ochraně našich rodin. Základem křesťanské svobody je svoboda rozhodování. A právě ta je teď v ohrožení.

My, členské státy EU, které se nacházejí ve východní polovině EU, víme velmi dobře, co to znamená být svobodný. Historie středoevropských států představovala stálý boj za svobodu proti velkým impériím, znovu a znovu jsme bojovali za právo na naše vlastní rozhodování. Na vlastní kůži jsme zažili, že všechny imperiální snahy dělají z člověka zajatce. Je nás tu ještě pár z generace bojovníků za svobodu – od Estonska po Slovinsko, od Drážďan až po Sofii, kteří jsme žili v zemích bývalého východního bloku a kteří máme ještě osobní vzpomínky na to, jaké to je povstat proti vládě zvůle (Rule of Man) a její komunistické verzi. Zastrašování, materiální a morální ničení, fyzický a duševní nátlak. Něco takového už nechceme zažít.

Ti přední západní politici, kteří celý svůj dosavadní život prožili ve světě zděděné svobody a vlády práva (Rule of Law), by nyní měli naslouchat těm, kdo za svobodu bojovali a na základě vlastních zkušeností umějí rozlišovat mezi vládou práva (Rule of Law) a vládou zvůle (Rule of Man). Musejí akceptovat, že my se ani ve 21. století nechceme vzdát své svobody vybojované na konci století dvacátého.

Boj o novou Bruselskou říši, nebo případně boj proti ní, nebyl ještě rozhodnut. Zdá se, že Brusel už má převahu, ale velká část národních států ještě odolává. Pokud si chceme zachovat svoji svobodu, nesmí se Evropa podvolit sítím, spřádaným Sorosem.”

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč

Celkem za měsíc: 13 432,- Kč
Vybráno 38.37%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 919 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (33 votes, average: 4,64 out of 5)
Loading...
13 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)