islam9218
5.2.2019
Kategorie: Multikulturní soužití

Evropa: Případ mizejících žen

Sdílejte článek:

JUDITH BERGMAN

  • “Nejlepší by pro vás bylo počkat venku. Zde jsou samí muži…V této kavárně nejsou ženy vítány.” – Muž v kavárně v Sevranu, v televizi France 2.
  • “V této kavárně nesedáváme společně, jsme v Sevranu, ne v Paříži. Tady je jiná mentalita, je to jako doma.” ¬ – jiný muž v kavárně v Sevranu, v televizi France 2.
  • Zdá se, že ženy “byly z kaváren a ulic doslova a do písmene vymazány”. “Takže si teď dávají pozor na to, co říkají a raději mlčí, aby se vyhnuly vyhrůžkám a nebyly pod nátlakem.”– Caroline Sinz, reportérka, televize France 2.
  • Tato islamizace Francie je podněcovaná a posilovaná velkými investicemi z Kataru – především do mešit, které se v současnosti odhadují na 22 miliard dolarů.
  • “Tento pokřivený druh morálky, jenž je často prosazován menšinami na úkor většiny, vyústil ve fakt, že veřejný prostor, který údajně patří jak mužům, tak i ženám, je ženám zakázán.”– Pascale Boistard, bývalá francouzská ministryně pro práva žen.
  • Francouzští ministři předstírají překvapení a rozhořčení nad tím, že ženy v těchto předměstích nakonec podlehly neustálému teroru namířenému proti nim a mizí z ulic.

Podle záběrů natočených skrytou kamerou nedávno vysílaných televizí France 2, ženy doslova zmizely z kaváren a barů v některých převážně muslimských předměstích Francie. V dokumentu se objevily dvě ženské aktivistky Nadia Remadna a Aziza Sayah z akční skupiny La Brigade des Mères (Brigáda matek) bojující za práva žen, které vešly do kavárny v Sevranu, který je předměstím Paříže, a setkaly se tam s překvapením a nepřátelstvím všech přítomných mužů. Jeden z mužů jim řekl“Nejlepší by pro vás bylo počkat venku. Zde jsou samí muži… V této kavárně nejsou ženy vítány.”

Jiný muž jim řekl: “V této kavárně nesedáváme společně, jsme v Sevranu, ne v Paříži. Tady je jiná mentalita, je to jako doma.”

Na předměstí Lyonu reportérka televizního kanálu France 2 Caroline Sinz hovořilas mladou ženou, která jí řekla, že se prostě bojí jít ven a aby se vyhnula útokům muslimských mužů ve své čtvrti, obléká se do volných, plandavých šatů a chodí bez make-upu.

Podle slov Caroline Sinz se zdá, že ženy “byly z kaváren a ulic doslova a do písmene vymazány”. Caroline Sinz dále vysvětluje, že ženy v těchto oblastech dříve proti statusu quo protestovaly, ale teď se bojí…

“Bojí se, protože v mnoha městech otevřeně promluvily, ale byly uráženy a napadány… “Takže si teď dávají pozor na to, co říkají a raději mlčí, aby se vyhnuly vyhrůžkám a nebyly pod nátlakem.”

Axelle Lemaire, francouzská ministryně pro digitální záležitosti, a první vládní úřednice, která komentovala záběry natočené skrytou kamerou, uvedla, že v dokumentu je zaznamenán“neakceptovatelný” a “nelegální” případ “diskriminace žen”. Nicméně, sama rychle dodala, že to nesouvisí s náboženstvím a dodala, že francouzská muslimská komunita by kvůli tomu neměla být obviňována.

Poznámka Axelle Lemaire o náboženství odhaluje úmyslnou ignoranci evropských politických elit odmítajících řešit problémy související s islamizací. Sevran je součástí departementu Seine-Saint-Denis, oblasti, ve které žije 1,4 milionu lidí a z nichž je více než 600 000 muslimů. Již v roce 2011 vysoce respektovaný politolog a znalec islámu Gilles Kepel ve své zprávě Banlieue de la République“(“Předměstí Republiky”) napsal, že Seine-Saint-Denis, se stejně jako jiná předměstí stává paralelním islámským společenstvím, více a více odříznutým od zbytku francouzské společnosti. Skutečnost, že ženy zmizely z ulic Sevranu, nelze oddělovat od faktu, že tyto společnosti jsou islamizovány.

Tato islamizace Francie je v posledních pěti letech podněcovaná a posilovaná velkými investicemi z Kataru – především do mešit. Tyto investice se v současnosti odhadují na 22 miliard dolarů. Investicemi do mešit Katar zjevně šíří wahhábismus / salafismus – zvláště radikální formu islámu – po celém světě.

Islámské právo šaría se o roli žen v islámu vyjadřuje zcela jasně. Předtím, než budou francouzští politici zase prohlašovat, že nedávné události nijak nesouvisí s islámem, by jim někdo měl poradit, aby si přečetli Korán. Korán uvádí, že žena musí poslechnout svého manžela (naprosto) ve všem [Korán 4:34] [1] a že její role je v domě, kde by měla přednostně pobývat, pokud ovšem nemá legitimní důvod vyjít mimo dům [Korán 33:33]. [2] V zemích, kde je právo šaría uplatňováno, jako je například Saudská Arábie, nemůže bez svolení svého manžela žena opustit domov.

Vzhledem k podřízenému postavení žen podle práva šaría je naprosto přirozené, že francouzská předměstí, která byla islamizována a ve kterých je právo šaría respektováno, nyní připomínají Saúdskou Arábii. Kumulativní účinky islamizace podporované katarskými penězi a vlivem mohou být překvapením pouze pro ty politické a kulturní elity, které ji tvrdohlavě odmítají vzít na vědomí a odmítají se podívat pravdě do očí.

Další francouzský politik, bývalý ministr práce Eric Woerth, uvedl, že filmový dokument “probodává srdce Republiky. Srdcem Republiky je rovnost mužů a žen.” Není však toto prudké prohlášení o “liberté, égalité, fraternité” (svobodě, rovnosti, bratrství) tak trochu opožděné? Kde byli tito politici, když hřmělo? Před rokem francouzská ministryně pro práva žen Pascale Boistard v rozhovoru řekla:

“Na našem území existují oblasti, kde ženy nejsou akceptovány, kde nejsou respektovány, a kde jsou téměř povinny žít s touto nepříjemnou skutečností každodenního života. A zdá se, že každý to považuje za víceméně normální… V mnoha čtvrtích jsou ženy omezené v pohybu na určité oblasti (foyer, východ ze školy…) a nemají prakticky přístup jinam, například na hřiště nebo tam, kde je zábava. Je to normální, že v některých kavárnách nejsou žádné ženy? Tento pokřivený druh morálky, jenž je často prosazován menšinami na úkor většiny, vyústil ve fakt, že veřejný prostor, který údajně patří jak mužům, tak i ženám, je ženám zakázán.”

Podřizování, ponižování a terorizování žen na předměstích probíhá po celá desetiletí, přímo pod nosy těch politiků, kteří tvrdí, že se starají o práva žen a “srdce Republiky”, ale rozhodli se tento fakt prostě ignorovat. Již zesnulá Samira Bellil, autorka knihy Dansl’enfer des tournantes (V pekle skupinových znásilnění. V angličtině kniha vyšla pod názvem To Hell and Back.) vydané v roce 2002, popsala svůj život dospívající dívky v pozdních osmdesátých letech na předměstí – jak již naznačuje název její knihy – jako čisté peklo. V rozhovoru pro časopis Time v roce 2002 řekla“Od okamžiku, kdy dívka vyjde ven, si chlapci myslí, že mají právo se jí pošklebovat a chovat se k ní podle svého. V extrémních případech to vede k násilí a agresi.” Samira Bellil byla opakovaně znásilněna mladými muslimy, kteří ji znali a zaměřili se na ni, protože podle nich “každá dívka v sousedství, která kouří, používá make-up a nosí atraktivní oblečení, je děvka”. Tehdy časopis dále napsal:

“Policie se hrozí toho, že by tyto oblasti měla hlídat. Bojí se násilí. Výsledkem je, že slušnost a pořádek v mnoha banlieues (předměstích) upadly a skupiny mladých mužů mají za to, že mohou na ženy útočit beztrestně…”

Tohle bylo před patnácti lety.

Ve stejném článku časopis Time citoval také Fadelu Amaru, šéfku organizace “Ni Putes ni Soumise”(“Ani děvky, ani podřízené”), která lobuje za ženy, aby mohly žít normální a moderní život. Fadela Amara uvedla, že od roku 1992 musí ženy na francouzských předměstích čelit šíření vlivu islámského fundamentalismu:

“Během uplynulých deseti let se situace žen na předměstích radikálně zhoršila… Vidíme vzestupnou tendenci urážení mladých žen, které nosí džíny, nárůst nucených a dohodnutých sňatků, více mladých žen je donuceno ukončit školu a dochází k nárůstu polygamie.”

O patnáct let později francouzští ministři předstírají překvapení a rozhořčení nad tím, že ženy na těchto předměstích nakonec podlehly neustálému teroru namířenému proti nim a mizí z ulic.

Autor: Judith Bergman, překlad původního textu: Europe: The Case of the Vanishing Women, překlad: Zdeněk Denis Blažek

Judith Bergman je spisovatelka, komentátorka, právnička a politická analytička.


[1] Korán 4:34: “Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Alláh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži vydržují ženy ze svého bohatství (svých majetků). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a v mužově nepřítomnosti střeží to, co Alláh nařídil střežit. A před těmi, jejichž neposlušnosti se obáváte, se varujte – nejprve je upozorněte, (a když pokračují i nadále) nesdílejte s nimi lůžko, a (nakonec) – bijte je! Nebuďte však na ně zlí, jestližebudou opět poslušné!”

[2] Korán 33:33: “A zůstaňte ve svých domech a neukazujte se, jako jste činily za bývalých časů nevědomosti. A nastolte modlitbu, řiďte se zakátem a poslechněte Alláha a jeho posla. Alláhův úmysl je očistit vás od nečistoty [hříchu], ó lidé z domu [Prorokova], očistí vás,jak nejvíce bude moci.”

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červen 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Marek Janicko 250,- Kč, Petr Keklak 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiří Sajbrt 1000,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Jiří Sika 200,48 Kč, David Bezděk 250,- Kč, Anonym 1000,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Mojmír Prokop 1000,- Kč, Anonym 100,- Kč, Jiří Peterka 1000,- Kč, František Sous 200,- Kč, Renata Doležalová 500,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Otakar Ježek 200,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Jiří Novák 150,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč

Celkem za měsíc: 16 755,48 Kč
Vybráno 48.02%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 3 319 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
56 komentářů
    • texas