invazeislam960
15.5.2018
Kategorie: Společnost

Evropa nepotřebuje migraci s invazí muslimů

Sdílejte článek:

IN

Invaze muslimů do Evropy podporovaná politiky, byznysmeny, představiteli kulturní sféry a neziskovými organizacemi je nám vysvětlována několika způsoby. Prvním pokusem přesvědčit Evropany o přínosu imigrantů byl odkaz na stárnoucí generaci, dalším vyvolat soucit z údělu utíkajících před válkou, brnkání na strunu lidskosti a solidarity. Pravda je však úplně jinde. Za všemi přesuny národů stojí především kšeft. Jde o obrovské přerozdělování moci a zisků, které směřují do ksapes několika málo světových lídrů. Porovnáme li počet obyvatestva, na které dopadnou neblahé důsledky chování elitářských miliardářů, musíme se pouze divit, jak snad je dav ovladatelný.

Stárnoucí populace v Evropě rozhodně není takový problém, který by bylo vhodné řešit dovozem muslimských rodin a v ještě větším měřítku mladých černochů a Arabů vyznávajících Alláha. Daleko logičtějším způsobem obrany před vyšším průměrným věkem obyvatel našeho kontinentu je podpora mladých rodin a zlepšení podmínek pro jejich život. Jaká je skutečnost? Česká republika trpí absolutním nedostatkem státních jeslí a mateřských školek, soukromé jsou extrémně drahé. Chcete li zapsat dítě do školy, absolvujete několik kol přijímacích procesů, abyste nakonec často zjistili, že nemáte šanci. Přestože je nám vysvětlováno, že seniorů je více, než bývalo dříve, babičky a dědové už prostě tolik nefungují.

Následují zápisy do prvních tříd základních škol. Ani zde nemáte nic jisté, první třídy v některých lokalitách jsou přeplněné, takže rodiče podvádí s trvalými bydlišti. Přivést dítě na svět s tím, že nevíte, co s ním budete dělat, je de facto obrovským rizikem, netýká se to jen Prahy. Přidejme starosti s lékařskou péčí pro něj, třeba najít zubaře je opravdu oříšek. Také otázka bydlení pro mladé rodiny nepomáhá zrovna tomu, aby lidé uzavírali manželství a měli více dětí. Sociální dávky se rozpouští především ve sféře obývané méně přizpůsobivými občany, kteří se i díky nim množí jako kobylky. Tyto výhody nejsou určené všem. Je ale vidět, že tam, kde se stát stará, není s množstvím dětí problém.

Stárnutí je přirozený proces. Evropa je hustě osídlená a případné snížení velikosti populace by jí neuškodilo. Zemědělská půda je vyčerpaná, lesy vytěžené, energetická zátěž je na kraji možností. Ekologové si ztěžují na znečištění ovzduší. Takže v čem je problém? Především v tom, že méně lidí znamená nižší zisky. Prodávalo by se menší množství produktů, musely by se zúžit státní aparáty, v podstatě jde především o byznys. Příroda si umí poradit s tím, je li třeba vyšší porodnost, či naopak je třeba ji eliminovat. Důkazem je množství kluků narozených po válkách. Umělé vyrovnávání stavů nikdy nic dobrého nepřineslo. V době roborizace a moderních technologií bude možnost nahrazovat velkou část fyzicky pracujících moderními stroji.

Soucit v nás vyvolávaný je vrcholem arogance. Většina oblastí, ze kterých se k nám hrnou davy nájezdníků z kulturně naprosto odlišných národů, prošla válkami způsobenými ve jménu obchodu a vměšování, v posledních desetiletích především amerického. Nadnárodní korporace z těchto míst vytěží maximum, poté je zanechají svému osudu. Kam nezasáhnou těžební společnosti, odpracují si své zbrojařské firmy, které stojí za řadou lokálních konfliktů. A v neposlední řadě jsou likvidace nepohodlných vůdců a diktátorů, kteří dokázali vládnout svým zemím nezávisle na plánech mocností, a udržet na uzdě místní opozici a projevy náboženské nesnášenlivosti. To jsou příčiny migrace. Proč my bychom měli být solidární? Naše společnosti nikde nikoho nezotročovaly, nikde jsme nic netěžili a nepodněcovali k nepokojům. Arabské jaro je společnou akcí USA, Francie a Velké Británie, o válkách  v Sýrii a Iráku lze tvrdit to samé. Vyvolání změn režimů nebylo v zájmu Evropanů, naopak těch se všechno dotklo nejvíce. Přišli jsme o bezpečné dovolenkové destinace, migrace postihla  především Evropu, dochází k nebezpečným a násilným incidentům.

Organizátorům migrace není nic svaté. To platí doslova, vždyť na papežském stolci sedí arcikacíř vyznávající Marxe. Překrucování faktů, ohýbání pravdy a lhaní, úpravy statistik, zamlčování násilných incidentů a nestejný metr při posuzování závažnosti trestných činů, nepřipravenost na statisíce nově příchozích a neschopnost navracet nepřizpůsobivé jsou jen jednou stránkou věci. Další je hazard se životy a zdravím. To se netýká jen těch, kteří jsou verbováni na gumové čluny, mezi nimiž jsou i děti, ale jde především o nás. Nemoci, které už jsme neznali, násilí, které k evropské kultuře nepatří, nenávist k bílé rase i k ženám, absolutní negace křesťanských hodnot, nulová pracovní morálka, nevzdělanost, neochota integrovat se bez nesplnitelných nároku a akceptovat míru pohostinnosti,  prosazování vlastních zvyků a zákonů se souběžnou ignorací místních zvyklostí a právního řádu, sexuální nezdrženlivost, to vše je součástí masové migrace. Přestože máme špatné zkušenosti s minulými generacemi přistěhovalců z muslimských zemí, jsme přesvědčováni o tom, že tentokrát to vyjde. Nevyjde, je to lež, kterou nás zásobují političtí a mediální přisluhovači největších byznysmenů.

Vše, co se děje kolem migrace, je prostý kšeft. Zisky z něj jsou astronomické, celý tento průmysl živí desetitisíce sluníčkářů z neziskového sektoru, tisíce politiků a úzký okruh miliardářů. My všichni ostatní jsme jen pokusní králíci v tom, kolik lze vůbec vydržet, co vše si necháme líbit. Znásilněné ženy, rasisticky urážené a násilím oblažované děti ve školách, kde jsou domorodci v menšině, pouliční bitky, nebezpeční devianti a násilníci s nožem v kapse, šířící se strach. Pokud za toto máme nabízet solidaritu, někoho si ubytovat doma, nechat z námi odvedených daní živit další příživníky, pak jsou na místě  občanské nepokoje vedoucí ke změně našeho režimu. Nelze důvěřovat nikomu, kdo vám tvrdí, že je naší povinností změnit vlastní život ve jménu lásky k migrantům. A protože tito lidé sedí ve vládách evropských zemí včetně naší, v parlamentech, mají své noshledy v médiích a ovlivňují i sociální sítě, začněte používat vlastní mozek a přemýšlejte o tom, proč z nás všech dělají chodící terče. Nebo vám je to vše jedno?

ZDROJ: inadhled.cz

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč

Celkem za měsíc: 43 682,80 Kč
Vybráno 124.80%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 10 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (22 votes, average: 4,68 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
31 komentářů

Napsat komentář: Maximus Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.