euflag
31.8.2021
Kategorie: Společnost

Evropa na rozcestí

Sdílejte článek:

VLADISLAV SVOBODA

Evropská unie nepoznala přes sedmdesát let válku. Představa, že by například Nizozemsko nebo některý jiný stát napadl svého souseda je nepředstavitelná. Životní úroveň je oproti jiným kontinentům vysoká.

Přesto jsme se podle některých ocitli na pokraji katastrofy. A to tak obrovské, že někteří z nás nechtějí mít děti. “Jsem vystrašená. Planeta a příroda kolabují. Jsem zklamaná a vyděšena reakcí vlád na tuto krizi.” Podle těchto žen (i pár mužů se najde) je nezodpovědné přivést na svět potomka a tím přispívat k možné katastrofě. “Mám pocit, že nemohu s čistým svědomím přivést dítě na tento svět a nutit jej přežít v apokalyptických podmínkách,” prohlásila jedna žena. Jiná žena pro změnu prohlásila: “Oteplování klimatu, vymírání zvířat, pandemie. Podle mého názoru je ekologie hlavním argumentem, proč nemít děti.” Jedním z těch kteří nechtějí mít další děti se stal princ Harry se svou ženou Megan, protože se domnívají, že tím sníží uhlíkovou stopu, kterou by toto dítě na svět přineslo.

Pamatuji si za svůj už docela dlouhý život, že podle vědců bylo mléko zdravé. Poté přišli jiní vědci kteří tvrdili, že mléko není zdravé. Vždy záleží na úhlu pohledu, ale záleží i na osobní charakteristice dotyčných vědců. Zvláště těch kteří se chtějí proslavit a nebo naběhnou na aktuální módní vlnu. A díky tomu se vždy objeví skupinky či nesmiřitelné sekty. Není desetiletí, aby nějaké nevznikly. Chtějí lidem pomoci, jak tvrdí, a důrazně vyžadují pozornost třeba tím, že se přilepí na dlažbu. Některé sekty šly ještě dál. Japonská sekta Óm šinrikjó (Nejvyšší pravda) k prosazení svých myšlenek použila nervově paralytickou látku – sarin.

V poslední době se do popředí dostávají dvě sekty (už slyším jak se hlasitě a odmítavě ozývají) Extinction Rebellion a Animal Rebellion, které “na základě vědeckých prací a nedostatečných opatření” ví, že je nutné okamžitě jednat, protože svět se řítí k bodu zlomu a politická vůle něco dělat je mizivá a jejich požadavky logické a nevyhnutelné k dosažení uhlíkové neutrality. Chtějí zabránit nejhorším dopadům klimatické krize, zastavit hromadné vymírání druhů ( které svět doprovází od jeho vzniku) a předejít rozpadu společnosti,

A jak toho chtějí dosáhnout? Vláda musí říct pravdu a vyhlásit klimatickou a ekologickou krizi, spolupracovat s institucemi (kterými) a s veřejností komunikovat urgentnost změny. Vláda musí jednat okamžitě, zastavit ztrátu biodiverzity a redukovat emise skleníkových plynů na nulu do roku 2025 (během ani ne čtyř let!), protože se řítíme ke klimatické katastrofě se sociálním kolapsem, masovým hladověním a smrtí miliard živočichů i lidí. Vláda musí respektovat rozhodnutí Citizen Assembly (Shromáždění občanů – takže volby jsou zbytečné). Jak píšou chtějí narušit ekonomiku, a tak otřást stávajícím politickým systémem (že by inspiraci hledali u Frakce rudé armády či u Rudých brigád…).

Jejich cílem, jak prohlašují, je politická změna a tím má být nikým nevolené Občanské shromáždění, které by dohlíželo na zavádění požadovaných změn a představovalo demokratický nástroj (a volby jsou co?) pro řešení současné krizové situace.

Ještě štěstí, že tento přístup neměly ženy (i někteří muži) v období I. světové války a pandemie Španělské chřipky, či v období velké světové krize v letech 1929 – 1933 nebo za II. světové války, jinak by Evropa nedosáhla svého blahobytu a nikdo by nevydělával na naše důchody. A jsme u problému který Evropu čeká. Aby mohla udržet svůj blahobyt (včetně slušných důchodů) a chod průmyslu bude potřebovat pracovní sílu, kterou bude muset hledat mimo EU. Co to bude pro EU znamenat? Pomalá, nenápadná civilizační a kulturní změna, která už díky globalizaci probíhá. Příchozí nesníží svou natalitu, ale díky vyšší životní úrovni, se naopak zvýší. Přístup příchozích k ekologii, zvláště v třídění odpadu, bude nižší. V důsledku to znamená, že obyvatelé EU místo snížení své uhlíkové stopy ji naopak zvýší a na důchod odpůrkyň dětí, budou muset vydělávat především příchozí.

Podle členů z těchto sekt bychom měli být všichni vegani.(to znamená vybít všechny hospodářský zvířata). Na ty bychom se chodili dívat do ZOO ( pokud by nám to povolili). Tímto krokem bychom spasili svět. Ale co s těmi desítkami miliony lidí, kteří jsou životně závislý na masném průmyslu se od nich nedozvíte (asi by se šli pást na nejbližší louku).

Aby toho nebylo málo, schválil Evropský parlament klimatický zákon, který pod názvem Green Deal ( Zelený úděl) má být novou evropskou biblí. Podle této “bible” má EU do roku 2030 snížit emise CO2 na 55% (Oproti roku 1990) a do roku 2055 zavést bezuhlíkovou ekonomiku. Přitom EU se podílí na emisích 8%, zatímco Čína každý měsíc zprovozňuje dvě nové uhelné elektrárny a podílí se na emisích 30% a Rusko 8% a o kolik Evropa sníží emise, hravě doženou státy jako Čína, Indie a další státy Asie, Afriky a Latinské Ameriky. K tomu se ještě stačí podívat jak rychle mizí pralesy v Brazílii, Indonésii a další státech. Důsledkem tohoto “Green Dealu” bude růst cen elektřiny, topení, bydlení, dopravy a ve svém důsledku i potravin. Přitom tolik prosazovaná elektromobilita je tou nejhorší formou boje proti CO2, protože se produkce CO2 pouze přesune jinam a automobily se opět stanou luxusním zbožím. Ke všemu se v Evropě, oproti světu, rušením uhelných elektráren snižují zdroje energie. A jsou preferované obnovitelné zdroje. Oproti přímořským zemím jako je Nizozemsko, Německo a další, povětšinou bohatých států, nemá naše země takové možnosti a stavba fotovoltaických elektráren na zemědělské půdě je cesta do pekla(stačí řepka olejná). V důsledku chudí začnou chudnout a začnou naslouchat populistickým lídrům, kteří jim budou slibovat modré z nebe a Evropou se proženou ničivé lidské bouře, z kterých se může Evropa dlouho vzpamatovávat. A to je to nejhorší co by mohlo Evropu postihnout. Horší než tzv. klimatická krize. Je nutné tyto ideje odmítnout, aniž bychom nevěnovali pozornost případným klimatickým změnám. Ale ne pouze evropsky, ale celosvětově, bez toho by byla snaha Evropy zbytečná. A další pozornost bychom měli věnovat EU, protože přes své klady, je v jejím fungování nutná změna.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč

Celkem za měsíc: 16 133,00 Kč
Vybráno 46.10%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 322 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (15 votes, average: 3,87 out of 5)
Loading...
15 komentářů

Napsat komentář: Jiří Vyhnalík Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)