Orwell_1984
10.2.2019
Kategorie: Společnost

EU se už přetváří na plnocennou orwellovskou antiutopii

Sdílejte článek:

JUDITH BERGMAN

  • Problém je v tom, že tato iniciativa vytrubovaná jako ušlechtilá pochází z organizace, které se v Evropě už řadu let věnuje cenzurování svobody slova.
  • Směrnice v tomto návodu stanovují, že žurnalisté by „měli dbát, aby nedocházelo k pokračování stigmatizace výrazů jako ‚muslim‘ nebo ‚islám‘ jejich spojováním s určitými činy… Neumožňujte extremistům, aby jejich tvrzení o jednání ‚ve jménu islámu‘ zůstala nezpochybnitelná. Zdůrazňujte diverzitu v muslimských komunitách…, kde bude nutné a pro zpravodajství přínosné, abyste referovat i o nenávistných komentářích vůči muslimům, tak tam takovou informaci zprostředkujte zmírňujícím způsobem.” Jinými slovy, tyto směrnice od žurnalistů požadují, aby veřejnost dezinformovali.
  • Je to ta samá Evropská komise, která nedávno vyjádřila svůj nesouhlas se stažením Rakouska z „Globálního paktu OSN za bezpečnou, řádnou a pravidelnou migraci.“ Tento Pak také stanovuje, že mediální kanály, které nepodporují migrační agendu OSN, budou nezpůsobilé k veřejnému financování. Jak to tedy je s tím “plným respektem Evropy k fundamentálním principům svobody projevu, svobody tisku a plurality“?

EU spustila komplexní Akční plán proti dezinformacím. Jeho účelem údajně je, jak uvádí poslední tiskové prohlášení Evropské komise, “chránit její demokratcké systémy a veřejné debaty jak před volbami do Europarlamentu 2019, tak před četnými národními a místními volbami, které budou v členských státech probíhat do roku 2020″.

V červnu 2018 se vůdci členských států EU sešli v Evropské radě a pozvali i Evropskou komisi, “aby do prosince 2018 předložili … akční plán s konkrétními návrhy na koordinovanou reakci EU na problém dezinformací…” Je to ten akční plán, který Komise veřejnosti prezentovala 5. prosince.

Tento akční plán se soustřeďuje na čtyři oblasti:

  1. Na vylepšené vyslídění dezinformací (na tento projekt Evropská komise vyčlenila 5 milionů euro a zjevně od členských států očekává, že ty k němu na národní úrovni přispějí také).
  2. Na koordinovanou reakci – instituce EU a členské státy zřídí Systém rychlé reakce, aby „zařídily sdílení dat a hodnocení o dezinformačních kampaních.“ Ten Systém rychlé reakce bude zřízení v březnu 2019 a „bude doplňován dalšími posilujícími relevantními zdroji.“
  3. Na výzvy internetovým platformám a internetovému průmyslu, aby zajistily “transparentnost politických reklam, vystupňovaly úsilí při rušení aktivních falešných účtů, ocejchování nikoliv lidmi prováděných šíření zpráv (zpráv šířených automaticky „internetovými roboty“) a při kolaboraci s ověřovateli faktů a s akademickými výzkumníky na detekci dezinformačních kampaní, aby se tyto jejich objevy o dezinformátorech staly dobře viditelné a co nejvíce se rozšířily“ tak, jak předepisuje už před tím podepsaný Předpis pro postupy proti dezinformacím.
  4. Na zvýšení uvědomělosti a svéprávnosti občanů: Kromě „cílených kampaní za uvědomělost“ budou ještě „instituce EU a její členské státy propagovat mediální gramotnost pomocí k tomu určených programů. Pomoc se bude poskytovat národním multidisciplinárním týmům nezávislých kontrolovatelů faktů a výzkumníkům, kteří budou zachycovat a odhalovat dezinfomrační kampaně všude po sociálních sítích.“ V roce 2018 jsou totiž občané náhle už „mediálně negramotní“ je třeba je přivést ke „svéprávnosti,“ aby se jim řeklo, jak mají smýšlet a co si mají myslet.

Podstatné přitom je, jak bylo zmíněno výše, že tento Akční plán spoléhá na už předtím zavedený Předpis pro postupy proti dezinformacím, který v říjnu 2018 podepsali internetoví giganti jako — Facebook, Google, Twitter a Mozilla. Tento Předpis pro postupy proti dezinformacím je totiž nezbytný, neboť, jak tvrdí komisař EU pro Bezpečnost unie Sir Julian King:

„Pro naše společnosti představuje militarizace falešných zpráv závažnou bezpečnostní hrozbu. Podvracení věrohodných kanálů za účelem přinášení podvrhů zpráv se zkázonosným a společnost rozdělujícím obsahem vyžaduje, abychom na to reagovali s otevřenýma očima na základě zvyšování transparentnosti, dohledatelnosti a odpovědnosti. Internetové platformy musí sehrát kriticky důležitou roli při obraně jejich infrastruktur před zneužíváním nepřátelskými činiteli a při udržování svých uživatelů i společnosti jako celku v bezpečí.“

V září komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabriel o tomto Předpisu pro postupy proti dezinformacím řekla:

„Je to poprvé, kdy tento průmysl souhlasí, že celosvětově na základě dobrovolnosti stanoví standardy samo-regulace k boji prodi dezinformacím. Tento průmysl se zavazuje k široké škále činností počínaje transparentností v politické reklamě až po rušení falešných účtů a odklánění peněz od pachatelů dezinformací, a to my vítáme. Tyto činnosti by měly přispět k rychlé a měřitelné redukci dezinformací na internetu.  Kvůli tomu bude Komise zvlášť bedlivě sledovat účinnost jejich realizace.

„Předpis pro postupy by měl před volbami do Europarlamentu na jaře 2019 přispět k tomu, aby kampaň byla transparentní, férová a věrohodná, přičemž se budou plně respektovat evropské základní principy svobody projevu, svobody tisku a plurality.“

Podle viceprezidenta odpovědného za Jednotný digitální trh Andruse Ansipa tento Předpis pro postupy a Akční plán proti dezinformacím představuje “ochranu naší demokracie proti dezinformacím. Už jsme zažili pokusy o vměšování do voleb a referend, kdy důkazy poukazují na Rusko jako na primární zdroj těchto kampaní.“

Šéfová zahraniční politiky EU Federica Mogherini k tomu prohlásila:

„Ochránit tento prostor a nedovolit nikomu, aby šířil dezinformace, které rozdmychávají nenávist, rozkoly a nedůvěru v demokracii je naší svatou povinností.“

To zní přeci ušlechtile: EU chce občany chránit před „falešnými zprávami“ a před vměšováním do demokratického procesu na národní i evropské úrovni od zahraničních mocností, jako je Rusko.

Problém ale je, že tato jako ušlechtilá vytrubovaná iniciativa pochází od organizace, která už řadu let v Evropě cenzuruje projevy, takže je tudíž dost těžké úmysly za těmito vyhlašovanými záměry vnímat tak, jak jsou deklarovány. Konec konců to byla právě Evropská komise, která se v květnu 2016 spolčila s Facebookem, Twitterem, YouTube, a Microsoftem na těch “Předpisech pro jednání při boji proti nezákonné nenávistné mluvě na internetu” (Google+ a Instagram se k těmto Předpisům pro jednání také potom v lednu 2018 přidaly).

Tyto Předpisy pro jednání zavazují společnosti sociálních médií, aby do 24 hodin revidovaly a vymazaly „ilegální nenávistnou mluvu“. Podle těchto Předpisů pro jednání, jakmile společnosti dostanou požadavek, aby takový obsah odstranily, tak takový požadavek musí “vyhodnotit podle jejich pravidel a směrnic, zda se na to vztahují národní zákony o boji s rasismem a s xenofobií… „Jinými slovy giganti sociálních médií fungují místo Evropské unie jako její dobrovolní cenzoři.

EU má kromě těchto Pravidel chování ještě několik iniciativ zaměřených na zvyšování cenzury.Nedávno např. EU  vyzvala k předkládání návrhů na to, jak vyhledávat obsah za účelem “monitorování, prevence a bránění nenávistné mluvě na internetu”. Také sponzoruje projekt, který „usměrňuje” žurnalisty ohledně toho, co mají psát: Podle Programu rovnosti a občanství EU (REC) financovala EU publikaci příručky s návody pro žurnalisty o tom, jak mají psát o migrantech a migraci. Tyto návody tvoří součást projektu VYSLOVENÍ ÚCTY — rovněž financovaného EU — který se “zaměřuje na propagaci kvalitního referování o migrantech a etnických a náboženských menšinách jakožto na nepostradatelný nástroj boje proti nenávisti”. Návody v této příručce mj. stanovují, že žurnalisté jsou povinni:

„Dbát, aby nedocházelo k pokračování stigmatizace výrazů jako ‚muslim‘ nebo ‚islám‘ jejich spojováním s určitými činy… Neumožňujte extremistům, aby jejich tvrzení o jednání ‚ve jménu islámu‘ zůstala nezpochybnitelná. Zdůrazňujte diverzitu v muslimských komunitách… ,kde bude nutné a pro zpravodajství přínosné, abyste referovat i o nenávistných komentářích vůči muslimům, tam takovou informaci zprostředkujte zmírňujícím způsobem.” Zpochybňovat veškeré falešné výchozí podklady, z nichž tyto komentáře vychází.“

Jinými slovy, tyto směrnice od žurnalistů požadují, aby veřejnost dezinformovali. Jak by měl pak člověk logicky reagoval na celý ten EU sponzorovaný „Akční plán proti dezinformacím“?

Konec konců je to ta samá Evropská komise, která nedávno vyjádřila svůj nesouhlas se stažením Rakouska z „Globálního paktu OSN za bezpečnou, řádnou a pravidelnou migraci.“ Právě tento Pak také stanovuje, že mediální kanály, které nepodporují migrační agendu OSN, budou nezpůsobilé k veřejnému financování. Jak to tedy je s tím “plným respektem Evropy k fundamentálním principům svobody projevu, svobody tisku a plurality“?

Co by se od Evropy dalo čekat, až se tento nový Akční plán proti dezinformacím rozvine, je ve skutečnosti jen ještě více cenzury.

Autor: Judith Bergman, The Gatestone Institute

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 13 765,- Kč
Vybráno 39.32%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 677 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (17 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
18 komentářů