financial-crisis
13.9.2018
Kategorie: Ekonomika

Ekonomika: Zima se blíží

Sdílejte článek:

CHRISTOPHER P. CASEY

Fanoušci televizní série HBO Hra o trůny znají dobře motto rodu Starků: “Zima se blíží.” Toto motto varuje před blížící se katastrofou, ať už ji přivedou samotní Starkové, zničující víceleté chladné počasí nebo něco mnohem zlověstnějšího severně od zdi.

Alespoň od doby, kdy sovětský ekonom Nikolai Kondratieff popsal v roce 1925 hlavní hospodářské cykly, byly recese spojeny se zimním počasím.[1] Ačkoli Kondratieffovy teorie obsahovaly tolik fantazie jako Hra o trůny, používání sezón jako analogie pro fáze hospodářského cyklu je intuitivní. Pokud jaro představuje oživení a léto vrchol ekonomického růstu, může být americká ekonomika teď ve fázi podzimu. Všichni by měli být teď stejně opatrní jako lidé ve Westerosu.

Proč přijde Zima

Jen málo mainstreamových ekonomů očekává recesi. Zdůrazňují “silné”ekonomické statistiky, “zdravý” akciový trh (i přes zisky vysoce koncentrované v tzv. “FANG” akcích) a několik varovných předstihových ukazatelů.[2][3] Ale stejně přesný sentiment existoval před poslední recesí nejvíce neslavně, když tehdejší předseda Federálního rezervního systému Ben Bernanke řekl v lednu 2008 – přesně jeden měsíc po tom, co recese technicky začala: „federální rezervní systém v současné době nepředpokládá recesi.”[4]

Jak se mohl předseda Bernanke tak mýlit, a proč se i dnes mohou mainstreamoví ekonomové tak mýlit? Odpověď spočívá v jejich chybných teoriích hospodářského cyklu. Bez teorie, která přesně popisuje recesi, sledování předních indikátorů nebo jiných příznaků zpomalení je asi stejně účinné jako čtení čajových listů. Člověk může předpovědět něco pouze tak, že porozumí kauzalitě.

Rakouská ekonomická škola vysvětluje hospodářské cykly, protože popisuje jejich fenomén (např. “shluk chyb”, který potká podniky a jiné ekonomické subjekty), proč se opakují a proč se nejprve opakovaně objevili v 19. století (spolu s bankovnictvím frakčních rezerv a / nebo centrálními bankami). Stručně řečeno, když se uměle zvyšuje peněžní nabídka, úrokové sazby se snižují a deformují. Vzhledem k tomu, že úrokové sazby jsou univerzálním tržním signálem pro všechny podniky a hospodářské subjekty, investice a nákupy, které se dříve jevily jako ztrátové nebo neudržitelné, se nyní zdají ekonomicky rentabilní nebo rozumné. Tyto výdaje jsou však skutečně “chybně investovány” ve vztahu k přirozenému úrokovému kurzu. Když se úrokové sazby vrátí na svou přirozenou úroveň a strukturu, nastane recese. Recese jsou nevyhnutelným stavem, který koriguje špatné investice tím, že navrací kapitál a investice na svoje oprávněné místo.

Co způsobí, že umělý boom skončí a začne zimní období? Ludwig von Mises nabídl stručné vysvětlení:

Boom může trvat jen tak dlouho, jak úvěrová expanze postupuje stále rychlejším tempem. Boom skončí, jakmile úvěrová expanze skončí – na trhu s úvěry již nebude hromaděno dodatečné množství fiduciárních prostředků.[5]

V USA je míra růstu “dodatečného množství fiduciárních prostředků” nízká (jak je znázorněno červenou čárou níže). Nejdůležitějším měnovým ukazatelem, který je třeba analyzovat, je rakouská definice peněžní zásoby známá jako “True Money Supply” (“True Money Supply”, “TMS”). Vyvinutá byla Murrayem Rothbardem a Josephem Salernem (a často komentovaná Ryanem McMakenem z Mises institutu), TMS přesněji zachycuje činnost Federálního rezervního systému než tradiční měření jako M2. Od března roku 2017 dosahuje průměrnou míru růstu pouhých 4%. [6]

Smiley faceVzhledem k tomu, že rakouská teorie hospodářského cyklu popisuje dopad peněžní expanze a kontrakce na úrokové sazby, které naopak ovlivňují ekonomiku, signalizují úrokové sazby rovněž možný konec současné umělé ekonomické expanze?

Když přijde zima

Úrokové sazby jistě vzrostly. Vzhledem k tomu, že sazby na desetiletých amerických dluhopisech klesly pod 1,4% před více než dvěma lety, dnes je na nich sazba téměř 3,0% pro většinu roku 2018.[7] Při prognóze recese se však načasování a pravděpodobnost lépe podaří analyzovat strukturou zájmu o ně (nazývané jako výnosová křivka) spíše než celkovou úrovní úrokových sazeb.

Výnosová křivka představuje grafické znázornění výnosů z pevně úročených cenných papírů zaokrouhleno na dobu splatnosti. Existují různé metody měření “rovinnosti” výnosové křivky, ale jeden z nejpopulárnějších je výnos na dlouhodobém dluhopisu (např. desetiletý dluhopis) minus výnos z krátkodobějšího dluhopisu (např. dvouletý dluhopis). Na základě této metodiky se výnosová křivka značně zpomalila v posledních několika letech na úrovně, které byly pozorovány těsně před Velkou recesí.

Smiley faceHistoricky, výnosová křivka, která se dostatečně zplošťuje, až se obrátí, tj. když krátkodobé úrokové sazby jsou vyšší než dlouhodobější úrokové sazby, signalizuje, že brzy bude následovat recese. Invertní výnosová křivka má jedinečnou schopnost předvídat recesi.

Jak vysvětlil ekonóm Robert Murphy, předpověděla každou recesi od roku 1950:

Nejen, že se pouze jedenkrát jednalo o falešnou předpověď (která se i tak stále ještě spojovala se zpomalením), ale každá skutečná recese v tomto časovém horizontu byla předcházena obrácenou (nebo téměř obrácenou) výnosovou křivku. Jinými slovy, neexistují žádná falešná negativa, ani pokud jde o prediktivní schopnosti výnosové křivky v poválečném období.[8]

Uznání prognostické schopnosti výnosové křivky překračuje rámec rakouských ekonomů jako je Dr. Murphy. Mnoho studií – včetně ekonomů z FEDu – cituje tento jev. Federální rezervní banka v New Yorku, když uvedla některé z těchto výzkumů, uznává “empirickou pravidelnost, že sklon výnosové křivky je spolehlivým předpovědím budoucí reálné ekonomické aktivity.”[9]

Rozpoznání ale neznamená pochopení, neboť mainstreamoví ekonomové nejsou schopni nabídnout vysvětlení. Nicméně, signály recese na základě výnosové křivky se dobře drží rakouské teorie ekonomického cyklu, která poukazuje na důležitost bank při vytváření peněz a snižování úrokových sazeb (což dělá strmější výnosovou křivku, jelikož většina jejich vlivu spočívá v kratších splatnostech). Jedná se o zvrácení tvorby peněz – a dopad bank na úrokové sazby -, což způsobuje, že kratší úrokové sazby se neúměrně zvyšují (typický způsob, jakým se výnosová křivka vyrovnává).

Kromě toho, pokud umělý boom skončí, když úrokové sazby již nejsou uměle potlačeny, pak je logické, že struktura úrokových sazeb se vrátí zpět do svého přirozeného stavu. Pomalejší výnosová křivka odpovídá přirozenému složení úrokových sazeb očekávaných na volném trhu. Rakouský ekonóm Jesús Huerta de Soto popsal základní důvod, proč volné trhy vytvářejí plošší výnosové křivky:

. . . tržní úroková sazba má tendenci být stejná po celou dobu trvání trhu nebo produktivní struktury ve společnosti, a to nejen intratemporálně, tj. v různých oblastech trhu, ale také intertemporálně. . . podnikatelé nutí sebe sama, pohánění touhou po zisku, co povede lidi k nižšímu investování ve fázích, ve kterých je úroková sazba. . . je relativně nižší a investovat do fází, ve kterých se očekává úroková míra. . . vyšší.[10]

Stručně řečeno, předpovídací síla výnosové křivky odpovídá pouze vysvětlující síle rakouské teorie ekonomického cyklu. Pokud se bude nadále zplošťovat a převracet, bude pravděpodobně následovat recese, jak se odhalí chybné investice v ekonomice.

Ale spíše než úplně přijmout analýzu výnosové křivky, vysocí úředníci amerického FEDu neustále tlachají o jejím využití. Stejně jako mistři ve Westerosu v konklávě, kteří určovali příchod zimy, oni často vidí recesi až po její nástupu.[11]

Závěr

Podobnosti mezi klimatem ve Hře o trůny a stavem americké ekonomiky jsou velké. Až do nedávného začátku zimy prožil Westeros neobvykle dlouhé období dobí, kdy žádná zima nebyla. Stejně tak podle Národního úřadu pro ekonomický výzkum je současná expanze USA druhá nejdelší a trvá už devět let (110 měsíců).[12]

Stejně jako recese nejsou fenomény endogenní pro volné trhy (spíše, jak bylo popsáno výše, jsou způsobené umělou expanzí peněžní zásoby, kterou obvykle vytvářejí / koordinují centrální banky), tak i zimy ve Westerosu vypadají, že pocházejí z umělého, exogenního zdroje. Jeden protagonista John Snow vysvětlil při popisu nadpřirozených bílých chodců: “pravý nepřítel nebude čekat na bouři. Přináší bouři se sebou.” Noční král je ve Westerosu ekvivalentem předsedy FEDu (s hlavním rozdílem, že Noční král úmyslně přináší zimu).

Konečně, stejně jako příští zimní období ve Westerosu, může být další recese v USA historicky neobyčejně silná. Ve Hře o trůny mnoho postav (alespoň rolníci) věří, že tato zima bude nejhorší za 1000 let. Vzhledem k bezprecedentním měnovým machinacím FEDu od roku 2008 může být další recese mnohem horší než ta poslední a potenciálně tak ničivá jako Dlouhá noc ve Hře o trůny.

Asi před rokem, když mluvila stejně sebejistě jako červená kněžka R’hllor, tehdy předsedkyně Federálního rezervního úřadu Janet Yellenová věřila, že další finanční krize a recese může být odvrácena po dobu nejméně jedné generace:

Řekla bych, že  už nikdy nebude další finanční krize? . . . To by bylo pravděpodobně příliš přehnané. Ale myslím si, že jsme na tom mnohem lépe. . . a doufám, že se toho nedožijeme během našich životů a já nevěřím, že se toho nedožijeme.[13]

Nic nevíte, paní Yellenová. Zima přichází.

Autor: Christopher P.Casey, z anglického originálu přeložil Mike, zdroj: mises.org

 • 1. Kondratieff, Nikolai. The Major Economic Cycles. 1925.
 • 2. Minutes of the Federal Open Market Committee. 12-13 June 2018.
 • 3. “Tech Sector Contributed All of the Stock Market Gains So Far in 2018” Gaudiano, Anora. MarketWatch, Inc. 2 July 2018. <https://www.marketwatch.com/story/tech-sector-contributed-all-of-the-stock-market-gains-so-far-in-2018-2018-07-02>
 • 4. Associated Press “Bernanke: Fed Ready to Cut Interest Rates Again”. The Washington Post. 10 January 2008. <http://www.nbcnews.com/id/22592939/#.UunFy2eA3IU>.
 • 5. Von Mises, Ludwig. Human Action. 1949. Chapter XX. Interest, Credit Expansion, and the Trade Cycle 6. The Gross Market Rate of Interest as Affected by Inflation and Credit Expansion. 1949.
 • 6. True Money Supply differs from M2 in that it includes treasury deposits held at the Federal Reserve and excludes short time deposits, traveler’s checks, and retail money funds. <https://mises.org/library/austrian-definitions-supply-money >
 • 7. Federal Bank of St. Louis. <https://fred.stlouisfed.org>
 • 8. Multiple Interest Rates and Austrian Business Cycle Theory. Murphy, Robert P. <http://consultingbyrpm.com/uploads/Multiple%20Interest%20Rates%20and%20ABCT.pdf>
 • 9. Federal Reserve Bank of New York. The Yield Curve as a Leading Indicator. <https://www.newyorkfed.org/research/capital_markets/ycfaq.html >
 • 10. Huerta de Soto , Jesus. Money, Bank Credit, and Economic Cycles. 2009. <https://mises-media.s3.amazonaws.com/Money_Bank_Credit_and_Economic_Cycles_De%20Soto.pdf?file=1&type=document>
 • 11. Replace Yield Curve as a Recession Predictor? The Fed Considers an Alternative ” Eavis, Peter. The New York Times. 5 July 2018.https://www.nytimes.com/2018/07/05/business/dealbook/yield-curve-recession-alternative.htmland “Bernanke Warns Against Reading Wrong Yield Curve Signal” Tett, Gillian and Rennison, Joe. Financial Times. 18 July 2018. <https://www.ft.com/content/e72fdf28-8a1c-11e8-bf9e-8771d5404543>
 • 12. National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/cycles.html
 • 13. “Fed’s Yellen Expects No New Financial Crisis in ‘Our Lifetimes’”. Reuters.
  <https://www.reuters.com/article/us-usa-fed-yellen/feds-yellen-expects-no-new-financial-crisis-in-our-lifetimes-idUSKBN19I2I5

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc květen 2019: *****

Dagmar Karlíková 500,- Kč, Dagmar Bowyer 500,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Pavel Kosmata 100,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Anonymní dárce 1984,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ivanka Trávníčková 300,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, ing. Jan Kocura 500,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Dagmar Lavičková 300,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Švestka 500,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Milan Tahovský 500,- Kč, Rudolf Bláha 200,- Kč, Pavel Šána 100,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Marin Vacek 500,- Kč, Luděk Kurka 100,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Martin Ondráček 200,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Ladislav Hegyi 300,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Miroslav Meder 400,- Kč, Jiří Novák 100,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Milan Černý 500,- Kč

Celkem za měsíc: 15 078,00 Kč
Vybráno 43.08%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 24 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (7 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
1 komentář

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.