eetzarez
29.12.2017
Kategorie: Ekonomika

EET jako pomsta podnikatelům: Stát využívá závisti

Sdílejte článek:

EPSHARK

Elektronická pomsta socialistického státu podnikatelům v podobě EET už přežívá více než rok. Ministerstvo financí však ve prospěch slídivé činnosti Velkého bratra již neargumentuje ekonomickými přínosy, ale ohání se výsledky průzkumů veřejného mínění.

Dokonale tak potvrzuje ryze politický aspekt tohoto totalitního projektu. Ostatně, Babišovi tento klacek na podnikatele, založený na třídní nenávisti, práskačství a závisti vyhrál parlamentní volby.

Stát využívá většinovou podporu závistivé veřejnosti

Ministerstvo financí při příležitosti oslav Velké elektronické kontrolní revoluce (VEKR) konané na počest vítězství státu nad podnikateli předložilo řadu mělkých argumentů na oslavu projektu Elektronické evidence tržeb (EET).

Především, úřad argumentoval na podporu EET tím, že se „nepotvrdilo žádné zneužívání elektronické evidence tržeb“. A nepotvrdilo se prý ani to, že EET bude likvidovat drobné podnikatele a živnostníky…

Nebýt tragičnosti situace, dalo by se konstatovat, že taková argumentace je směšná.Pokud má přínosem EET být to, že ještě úplně nezničila podnikatele, pak tím stát zpochybňuje nejenom smysl EET, ale i samotnou podstatu svého konání.

Vláda tu přece není od toho, aby konala represe či agrese vůči skupinám obyvatelstva. A už vůbec tu není od toho, aby represe konala tak rafinovaně, že při těchto ekonomických útocích své oběti vždy jen vážně „poraní“, ale „nezabije“ (tzn., nezažene všechny podnikatele do krachu)…

Úřednická numera

Dosluhující ministr financí také uvedl, že v systému bylo od spuštění EET evidováno 3,6 miliardy účtenek a podnikatelé přiznali tržby za 1,3 bilionu korun.

K čemu jsou taková numera užitečná veřejnosti? Možná tak k vyvolání pláče nad tím,kolik energie a lidských kapacit hrazených z kapes skutečných daňových poplatníků muselo být vyplýtváno na to, aby armády státních úředníků přesně a důkladně evidovaly činnost podnikatelů.

Kam se z životů lidských vytratil zdravý rozum? Copak daňový poplatník, který financuje chod státu, k něčemu potřebuje, aby stát evidoval (24 hodin denně), analyzoval a prezentoval počty zaúčtovaných lízátek, rohlíků, smažáků a vypitých štamprlí? To nemají úředníci nic užitečnějšího na práci?

Ekonomice by tito státní sčítatelé účtenek a tržeb podstatně více pomohli, pokud by svoji marnotratně plýtvanou pracovní sílu nabídli skutečnému trhu, který dnes kvůli nedostatku lidí musí dovážet pracovníky z Mongolska, neboť čím dál více našinců si svůj plat navyklo pobírat z veřejných zdrojů za nepotřebné činnosti , jako je „evidování tržeb“.(Copak nemáme ČSÚ, který na profesionální úrovni den co den sčítá vše možné i nemožné?)

Evidování nesmyslů

Poplatník, občan, však namísto šikany a evidování nesmyslů potřebuje tvorbu skutečných hodnot, kvalitní nabídku produktů a služeb, co největší konkurenci mezi podnikateli a z toho pramenící dobrou cenu.

Nic z toho nezajistí stát svým kocourkovským evidováním transakcí mezi obchodníky a spotřebiteli. Bizarních údajů sypaných z rukávu ministerstvem financí se nikdo nenají (tedy, s výjimkou kontrolorů, kteří tato čísla sumarizují a zaplavují jimi éter), i kdyby bylo kontrolní sčítání nepotřebného balastu vydáváno za nebetyčný úspěch…

Státní „úspěchy“ EET

Státní správa provedla za první rok fungování EET přes 76 tisíc kontrol, které(podnikatelům, kteří zákazníka „smrtelně poškodili“ tím, že mu nevystavili účtenku, pozn. redakce) uložily 4000 pokut. „Celkem bylo na pokutách vybráno 38,4 milionů korun. Nejmenší pokuta byla 100 korun, nejvyšší 260 tisíc korun. Mezi nejčastější pochybení, která jsme řešili, bylo nevystavení účtenky, nebo neposlání tržby do systému,“ uvedl úřad.

(zdroj: MF ČR)

Kdo nejde s námi, jde proti nám

Velmi „silný“ neekonomický argument předložil samotný ministr Pilný. Poctiví podnikatelé prýsystém EET přivítali…

„Všichni poctiví podnikatelé vítají EET, protože se narovnalo podnikatelské prostředí,“ zanotoval na krajně demagogickou notu Pilný.

Přeložíme-li jeho slova do češtiny, chtěl tím říci, že kdo z podnikatelů nevítá a neslaví EET, je podvodník a nepřítel státu (možná i pracujícího lidu).

Míra demagogie takového „argumentu“ překonává i ty největší perly vypuštěné kdy z úst duchovního otce EET, Andreje Babiše. Srovnatelnou „kvalitu argumentů“ snad byli schopni produkovat jen pohlaváři v dobách nejhlubšího úpadku za dob socialistické diktatury.

Jistě, kdo nejde s námi, jde proti nám. Kdo společně s námi nevítá EET, ten jde proti nám, jde proti vůli lidu a proti zájmům státu, který vždy neomylně určují úředníci ministerstva financí…

Pilného slova je však nutno přeložit do ještě srozumitelnějšího jazyka.

Vzhledem k tomu, že většina podnikatelů nepřivítala zavedení EET s dostatečným nadšením (na náměstích se nekonaly manifestace podnikatelů na počest EET; na Prvního máje nebyly v ulicích k vidění alegorické vozy podnikatelů velebící pokrokovou linii organizátorů EET…) , dá se v logice Pilného „argumentu“ říci, že podnikatelé jako společenská třída jsou (dle názoru státu) nepoctiví; jsou to tedy podvodníci a podle toho by s nimi měla sjednocená tripartitní železná pěst státu a pracujících naložit!

Demagogický hřeb

Zlatý demagogický hřeb pak výročním oslavám Velké elektronické kontrolní revoluce nasadil „argument“ o masivní podpoře lidu pro zavedení EET. Ministr Pilný a jeho náměstkyně Schillerová (údajná budoucí ministryně) představili průzkum veřejného mínění o EET, v němž zjistili následující:

„Téměř dvě třetiny občanů (64 %) považuje zavedení elektronické evidence tržeb za pozitivní opatření. Dalších 59 procent lidí se domnívá, že EET přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí. Podíl postupně stále stoupá. Více než dvoutřetinová většina lidí aktuálně souhlasí i s pozitivním přínosem EET.“

Postup z učebnice

Ohánět se většinovou podporou lidu, která údajně plyne z (vlastního, za veřejné prostředky zaplaceného) průzkumu, je nekorektní a nepřípustná metodika, která symbolizuje zneužívání moci:

1. stát nejdříve (na základě ryze politické myšlenky Andreje Babiše) zavedl krajně represivní opatření (EET) vůči jedné specifické skupině obyvatel (která riskuje, podniká, netyje z veřejných zdrojů a nečerpá zaměstnanecké výhody)

2. následně (za cizí peníze) prováděl kampaň na obhajobu tohoto represivního opatření (například formou Účtenkovky)

3. a poté si stát provedl průzkum spokojenosti lidu, jenž, nepřekvapivě (vzhledem k propagandě), dopadl tak, jak dopadl…

Takový postup jakoby vypadl z učebnice totalitarismu a diktatury. Úřad, který má k dispozici všechna myslitelná ekonomická data, obhajuje zavedení vládního opatření průzkumem na limitovaném vzorku obyvatelstva, aby tím dodatečně ospravedlnil smysl zavedení EET?

Průzkum nenávisti

Průzkum, který je založený na třídní nenávisti a závisti, přitom nelze považovat za seriózní, natož za argument na obhajobu represí. Výsledek průzkumu byl jasný předem a to na základě znalosti sociální a profesní stratifikace obyvatelstva.

Většina obyvatel v ČR nepodniká (zaměstnanci, penzisté, nezaměstnaní atd.) a většina obyvatel pobírá (jak plyne ze statistických zákonitostí) podprůměrnou mzdu. Lze se pak divit tomu, když — pod vlivem masivní babišovské a sociálně demokratické propagandy (ministr Mládek: „Podnikatelé jsou paraziti“) — veřejnost jásá nad represí vůči drobným podnikatelům?

Balzám na frustraci

Pro velkou část nepodnikatelské veřejnosti je EET balzámem na frustrovanou duši. Proč bych se snažil o zlepšení vlastní situace? Mnohem víc přece potěší (a je to mnohem jednodušší), když stát zhorší situaci druhých, například skupiny nenáviděných podnikatelů .

A v tomto směru minulá vláda, jejímž tahounem byl Andrej Babiš, urazila velký kus cesty…

Skrze EET, jejímž prostřednictvím stát nahlíží podnikatelům do kuchyně, nabídla vláda lidem alespoň částečnou léčbu závisti a vytvořila dojem vykonání definitivní pomsty vůči podnikatelům , čemuž větší část obyvatelstva tleská.

Ministerstvo se dovolává podpory 2/3 veřejnosti. Ale nezapomínejme, že zbylá třetina (poražených), to nejsou 3 lidé, ani tři sta disidentů… To jsou miliony lidí.

Vláda, která koná svoji politiku proti vůli a proti názoru plné třetiny občanů, se rozhodně nemá čím chlubit , i když formálně jedná v duchu primitivního výkladu pojmu demokracie, dle kterého může většina vnutit menšině prakticky cokoliv a pokud možno co nejvíce represivního.

Smysl vládnutí

Metodika obhajoby EET a výsledky průzkumu zadaného ministerstvem financí ukázaly na dva zásadní důkazy.

1. Především, jasně se prokazuje, že došlo k tvrdému rozdělení společnosti na 2 tábory, přitom ten větší tábor (podporovaný vládou) se netají touhou zakroutit tomu druhému krkem. V čem je přínosné vytváření takového antagonismu mezi skupinami obyvatel? Má tohle být smyslem vládnutí a smyslem státu?

2. Nejnovější sebeoslavné vystoupení organizátorů EET také prokázalo, že tento „projekt“ má nikoliv ekonomický, ale bytostně politický charakter. Byl to jen politický kalkul k získání voličů, což se hnutí ANO skutečně povedlo.

Ministrovo zdražení

Je symptomatické, když po roce působení EET stát zapomněl na údajné ekonomické přínosy pro státní kasu (slibováno bylo 18 miliard Kč ročně) a namísto se ministr Pilný jen snaží odvrátit nařčení z negativních dopadů…

A tvrdí, že EET vedlo ke zdražení jen u těch obchodníků, kteří jsou (či dříve byli) nepoctiví…

„Vedlo to (EET, pozn. redakce) samozřejmě i k negativním jevům. Některé restaurace zdražily, ale zdražily, protože jim to nevycházelo,“ prohlásil Pilný.

Realita přitom tvrdě odporuje postoji šéfa finančního resortu.

Data ze statistického úřadu za období leden až září 2017 v sektoru Ubytování, stravování a pohostinství (USP) uvádějí, že sektor USP vzrostl o 9,5 % ve stálých cenách a o 19,2 % v cenách běžných. Tedy došlo jednoznačně k výraznému celoplošnému zdražení.

Pokud to ministr popírá, pak nerespektuje tvrdá data ČSÚ.

K markantnímu nárůstu cen přitom došlo za situace snížení DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016. Tržby jsou přitom zjišťovány bez DPH. Vzhledem k poklesu DPH mohli hostinští snížit celkovou cenu pro zákazníka a stejný díl tržeb inkasovat pro sebe. A dosáhnout růstu prostřednictvím zvýšení prodeje.

Místo toho však zdražili, neboť museli, aby tím kompenzovali náklady na EET.

Jasně to vynikne ve srovnání s předchozím rokem. Za období leden až září 2016 (EET ještě nebyla) došlo k růstu tržeb v sektoru USP o 5,1 % ve stálých cenách a o 6 % v cenách běžných. Což je zanedbatelné zdražení.

Srovnání růstu ve stálých cenách mezi roky 2016 (+5,1 %) a 2017 (+9,5 %) je vysvětlitelné vyšším růstem nominálních mezd (+3,7 % za období 1–9/2016; odhadovaných cca 7 % za 1–9/2017).

A samozřejmě výrazně vyšším růstem HDP: nyní je to 5 % meziročně, loni to bylo 1,8 % meziročně… V potaz je nutno brát také letošní výrazně vyšší počet turistů a jejich rekordní počet ubytování a logicky i návštěv restaurací…

 

ZDROJ: epshark

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč, Vitesse PSP Ltd. 100,- Kč, Jan Pšenička 400,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 300,- Kč, Jiří Chudý 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Josef Bárta 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Zdeněk Poslední 200,- Kč, Miloslav Konopiský 300,- Kč, Jiří Novák 200,- Kč, Roman Martínek 100,- Kč, Hynek Charous 500,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Robert Knopp 126,80 Kč (5 eur), Stanislava Kovaříková 200,- Kč

Celkem za měsíc: 47 342,60 Kč
Vybráno 135.26%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 11 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (25 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
98 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.