VIRVAKCINA
4.3.2021
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Dva obrázky a ich neskrytý význam

Sdílejte článek:

V.K.

Všetci vakcinátori argumentujú pri svojej propagácii očkovania proti infekcii Covidu historickými skúsenosťami s očkovaniami, akými boli napríklad očkovanie proti Poliomyelitíde, Kiahňam, Tuberkulóze a podobne.

Aj keby sme opomenuli argumenty ktoré principiálne spochybňujú očkovanie ako liečebno-preventívnu metódu, tak potom existuje jeden zásadný argument, ktorý úplne vyvracia a degraduje všetky spomienky vakcinátorov na staré zlaté časy očkovania: Áno, nech je navzdory pochybnostiam a argumentom pravdou, že očkovacie kampane v histórii znamenali obrovský úspech v boji proti infekciám. Ale jedno je pravdou určite – tie dnešné kampane nemajú totiž vo svojej podstate s tými očkovaniami v histórii okrem metódy nič spoločné. Opakujem: Dnešné očkovanie proti infekcii Covidu je niečo iné ako boli očkovania proti Kiahňam, Tuberkulóze, Poliomyelitíde, atď., Dalo by sa povedať, že vakcinátori dneska zneužívajú, degradujú všetky tie vzory z histórie, na ktoré sa odvolávajú. A pre toto tvrdenie existujú tri hlavné dôvody:

1. Zmyslom očkovaní v histórii bolo potlačenie a vyliečenie nemocí, teda pomoc ľuďom. Hlavným zmyslom vašej dnešnej kampane dneska nie je boj proti infekcii, ale je zisk, zárobok. A medzi pomocou a honbou za ziskom je dosť výrazný rozdiel. Všetci propagátori očkovania by si tento základný fakt, tento stimul pre výrobu dnešných vakcín a ich aplikáciu mali dostatočne uvedomiť, pretože majú zásadný a potenciálne tragický dopad na ľudí, ktorí sa nechajú očkovať.

‘Komentované správy’, dizidentské internetové periodikum, si všimli jednu, pre všetkých vakcinátorov tragickú a pre celý svet neprehliadnuteľnú skutočnosť: Porovnali, ako sa chovali vynálezcovia vakcíny proti Poliomyelitíde oproti tomu, ako sa chovajú výrobcovia dnešných vakcín proti Covidu-19. Firmy vyrábajúce dnešné vakcíny sa totiž údajne nechcú vzdať patentov na ne, hoci ich k tomu Svetová zdravotnícka organizácia WHO priamo vyzýva. Treba tu spomenúť, že Covid spôsobil paralýzu ekonomiky a života miliárd ľudí na celom svete, kým Poliomyelitída bola iba otázkou individuálneho zdravia a ekonomiku priamo neovplyvňovala.

Tu je obrázok z internetového Slobodného vysielača ako odkaz na článok v Komentovaných správach. Obidve, Slobodný vysielač ako aj Komentované správy sú dizidentské médiá, rozumej médiá odvažujúce sa vykričať tú pravdu, ktorú tie médiá, za ktoré my občania platíme, potierajú, dehonestujú a potláčajú. Väčší banditizmus by bol ešte pred pár desiatkami rokov nepredstaviteľný, ale zapadá to plne do obrazu dnešnej covidovej reality:

11

V článku je uvedená odpoveď na otázku ktorá bola údajne kedysi položená autorom vakcíny proti Poliomyelitíde ohľadom jej vlastníctva, teda patentovania. Autor vakcíny Jonas Salk odpovedal na túto otázku údaje takto: „Povedal by som, že [vlastníkom vakcíny sú ] ľudia. Neexistuje žiadny patent. Mohli by ste si patentovať slnko? Nejde to.“

Druhý autor vynálezu vakcíny proti Poliomyelitíde Albert Sabin zas otvorene povedal, že jeho vakcína je „darom všetkým deťom sveta.“ (Zdroj: Komentovaný výber, link pod obrázkom vyššie).

Vnímate ten posun morálky doktorov a vedcov v priebehu pár desiatok rokov? Ak áno, nech vás poteší, že ste normálni. Ale nech vám je výstrahou, že pravdepodobne budete v budúcnosti za vašu normálnosť musieť znášať príkoria.

Na druhom obrázku je autor vakcíny proti “ Poliu”Jonas Salk:

22

  • Zdroj: https://pr0gramm.com/top/Salk/4363221

A komentár na obrázku hovoríľ: “Jonas Salk sa rohodol nepatentovať v roku 1955 vakcínu proti Poliomyelitíde, aby bola dostupná miliónom ľudí ktorí ju potrebovali. Výsledkom bolo, že sa vzdal zárobku odhadovanému na 7 milárd dolárov. Ďakujeme ti, Doktor Salk (1914-1995).”

Čo dodať na adresu dnešných doktorov a vedcov ? Jediné – “No comment”. Lebo čokoľvek týkajúce sa morálky, zodpovednosti a iných cností u nich pohltili chtíč po zisku, alebo strach ho stratiť. A väčšina klinikov ktorí praxovali obrazne povedané pri lôžku pacienta v predchádzajúcich desiatka rokov môže tento “vývoj”, v skutočnosti degeneráciu medicíny dokladovať aj na svojich osobných skúsenostiach.

2. Zdanlivo logicky naväzujúc na predošlé fakty, v skutočnosti však prekračujúc jeden z elementárnych princípov medicíny na ktorom je založená autorita a dôvera k lekárom je ten fakt, že v záujme honby za ziskom sa dnešným vakcínam nedá veriť že obsahujú skutočne a iba to, čo slúži zájumom zdravia: Dnešné vakcíny sú veľmi pravdepodobne niečím iným ako boli vakcíny používané pred desiatkami rokov.

Fakty o nežiadúcich, aj umelo pridávaných škodlivých prímesiach pridávaných do vakcín sa postupne dostávali na verejnosť a v spojení s rizikami vyplývajúcimi z bodu 1. je naprosto oprávnená nedôvera nechať si aplikovať do svojho tela a svojím deťom substancie ktoré do vakcín nepatria: Pošlete do lesa svoje deti na noc, keď viete že v tom lese žijú divé zvery? Uveríte propagandistom, že však cez deň chodilo po tomto lese množstvo ľudí a nič sa im nestalo?

3. Vakcíny aplikované v histórii boli vakcínami proti prirodzene sa vysytujúcim mikroorganizmom, boli súčasťou zápasu proti prírodným pliagam. Existujú nielen oprávnené pochybnosti, existujú priame odkazy na fakty, že súčasné vakcíny sú pravdepodobne súčasťou úmyselnej a premyslenej agendy, ktorá začína genetickou modifikáciou mikroorganizmu, jeho distribúcie po celom svete, nasledujú obrovské zisky za predaj boja proti infekcii a drastické omedzovanie prirodzených práv a slobôd. Je úžasné sledovať, ako sa pred našimi očami obracia zmysel demokracie – sloboda a ochrana jednotlivca sa pomocou hystérie más zvrhli v pravý opak – dnes je oficiálne demokrat ten, kto presadzuje hystériu potláčania práv jednotlivca. Uvedomme si pritom jeden základný fakt – pre vyvolených všetky tzv. ochranné omedzenia pod rôznymi zámienkami neplatia. Nie je pravda, že Covid ochromil ekonomiku. Burzové indexy lámu rekordy a bohatí zarábajú len tak fičí: Covid je skutočnu pandémiou iba pre individuálne práva, pre sociálne vzťahy a pre drobných živnostníkov. To, čo sa ľuďom prezentovalo po desaťročia ako “demokratické hodnoty”, to sa dneska scvrklo či zvrhlo na niečo, čo nemá s demokraciou nič spoločné. Dneska existujú v podstate iba iba tri “demokratické hodnoty”: Korupcia, liberálny fašizmus a byrokratický teror (autor výroku pravdepodobne Martin Kohler počuté v relácii Casus Belli, CLobodný vysielač).

Tu je citát roku 2021: “Treba nájsť tú jaskyňu z ktorej vyletel ten netopier s Covidom a zavrieť ju aj so všetkými jej zamestnancami.” Autora nebudem zverejňovať, lebo už ho údajne vyšetrujú kvôli nejakým jeho údajným podvodom. Dá vám radu: Neverte žiadnemu rozsudku týkajúceho sa hospodárskej kriminality. Malú časť takto odsúdených síce tvoria tí čo prepadli sitom korupcie, ale vo väčšine prípadov ide o ideologickú pomstu voči tým ktorí porušili zásady mafiózneho vládnutia korporácií. Keby sa totiž súdilo spravodlivo, tak by dnes za merežami sedela drvivá väčšina tých, ktorých nám ich mediálni komplici prezentujú ako naše vzory a reprezentanti. Chcete dôkaz? Naštudujte si ako funguje lobbyzmus, systém kadejakých poradcov, PR-mangement, alebo trebárs systémy ako Cum-ex, Cum-cum, či vratky z DPH. Nebudete veriť, ale aj toto všetko je súčasťou agendy s krycím menom Covid.

Už začiatkom 19. storočia napísal Goethe drámu o doktorovi ktorý sa upísal diablovi. A čokoľvek potom doktor Faust urobil sa obrátilo vďaka jeho zmluve s Mefistofelom na zlo. Keď chcel podať matke mladého dievčaťa prostiedok na spanie, tak jej podal smrtelný jed. Keď sa dostal do hádky s jej bratom, Mefistofeles ho zabije. Keď začal Faust obchodovať, Mefistofeles zmenil jeho obchod na pirátstvo (zdroj: Goethe: Faust, kap. Das Werk, str. 483-484).

Nebol vlastne Goethe prorokom? Nepripomína vám dnešná covidová realita zmluvu s diablom ?

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Jiří Dostál 200,- Kč, Anonym 673,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Roman Suchý 500,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Karel Jeřábek 163,- Kč

Celkem za měsíc: 15 364,00 Kč
Vybráno 43.89%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 224 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (16 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
politicon.cz
3 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)