DOTACE
10.5.2017
Kategorie: Ekonomika

Dotacismus

Sdílejte článek:

PETR ZÁVLADSKÝ

Bývalý časy kdy perverze byla někde na okraji společnosti a žádný člověk, který jí trpěl, se nepokoušel se jí chlubit, protože by sklidil snad nejen posměch společnosti, ale spíše věcně trestní odpovědnost.

Doba se změnila. Dnes je jakákoliv perverze (z definice „úchylka, zvrácenost, zvrhlost, nepřirozenost“) pokládána za obdivuhodnou anomálii, kterou je třeba pěstovat a hýčkat a různými způsoby privilegovat. To, co píši, neplatí jen pro nejrůznější LGBT a jiné úchylky od normálu, ale platí to i pro ekonomické otázky a ekonomiku celé společnosti.

Znakem nefunkční společnosti je to, že stát je principiálně bohatý a občan je principiálně chudý.

Jestli to v jaké společnosti mělo smysl, tak to bylo společnost fašistická, která adorovala funkci státu a občana pokládala pouze za jakousi nicotnou součástku ve svém soukolí.

Pokud chci hovořit o nějakém úchylkářství z hlediska ekonomického, pak jsou to nepochybně dotace. Dotace, které vycházejí z principu, že stát všechny lidi okrade o nemalý finanční obnos a ten pak podle jakéhosi zvrhlého klíče poskytne lidem úchylným. Stejně, jako u LGBT. Není nakloněn tomu, že normální lidé přichází k prostředkům normálním způsobem, ale adoruje anomální způsob, který deformuje společenské prostředí podle politické úchylky těch, kteří ukořistěnými prostředky disponují.

V našich podmínkách je to kromě jiných celá extremistická sociální demokracie, která žije v nějakém podivuhodném úchylkovém světě, že veškerý společenský produkt náleží jen jí a jen ona má právo o něm rozhodovat a disponovat jím podle vlastního uvážení.

Vědomě říkám extrémistická sociální demokracie, protože pro její projevy za poslední tři, čtyři roky vládnutí nelze použít jiný výraz než extremismus. Extremismus levicový, marxistický, sprostě protitržní a proti-ekonomický.

Samozřejmě že žehrá komunistická demokracie proti bohatým. (Jé, teď jsem se ukecl, sociálistická demokracie, ne komunistická demokracie. Ta snaží se vobčankům namluvit, že když bude bohatý stát, budou bohatí vobčánkové. A vobčánkové tomu věří. Jenže je to přesně naopak. Čím bohatší je stát, tím chudší jsou lidé. Tak to prostě je, bylo to tak před věky a bude to tak vždy navěky. Bohatý stát rovná se chudí lidé.)

Jedním z důvodů, proč jsou lidé chudí, jsou takzvané dotace. Stát vyrve komukoliv, kdo je produktivní, z kapsy jeho soukromé peníze (a to dokonce i těm velmi chudým) a následně je pro svoji vlastní slávu nabídne prostřednictvím dotací pouze těm, kteří uznají moc státu nad sebou a skloní se před jeho ponižující silou jen proto, aby ukořistili díleček bohatství, které jim nenáleží a které je pouze politicky přerozděleno.

Ostatně proto volí takové strany, které přerozdělování podporují. Bohužel jen do toho okamžiku, než na vlastní kůži okusí, že přerozdělování je minulo a neokusili ten požadovaný užitek, který předpokládali, a přerozdělení se odehrálo někam jinam, než si přáli (tedy do vlastní kapsy).

Pak dochází logicky ke kritice vlády a konstatování její nekoncepčnosti a neschopnosti, protože pro jejich soukromou kapsičku nezbylo mnoho, anebo vůbec nic.

O tom, jak se vlastně sami ponižují bivakováním ve frontách již od časných ranních hodin, snad ani nebudu hovořit.

Všechny dotace jakéhokoliv typu jsou proti lidem, proti pracovitosti, proti výkonu, aktivitě, kreativitě, tvořivosti, podporují pouze a jen korupci a vytvářejí nekalou konkurenci těm, kteří z rozličných důvodů na dotaci nedosáhnou, anebo o ni dokonce velice správně nestojí.

Dotace jsou nejhorším svinstvem všech socialistických vlád a lze si jen uplivnout před orgastickou verbální adorací jakýchkoliv dotací a pokakáváním se superministra že jsme snad nevyčerpali dostatek dotačních titulů. Jedna každá koruna, která je vydána na dotacích, je určena k devastování tržního prostředí, likvidaci soutěže a primárně ke korupci nejen voličského elektorátu, ale i těch kteří jsou schopni a ochotni své podnikatelské aktivity vůbec na principu dotací založit. (Samozřejmě vůbec nehovořím o dotačním sultánovi, jeho eminenci, toho času ministru financí. To bych si nedovolil, taková drzost by mě ani nenapadla, že.)

Jenže ať to budeme promítat z jakékoliv stránky, pak dotace znamenají, že v hospodářské soutěži vítězí ten, kdo má patřičné konexe na úředníky a politiky a dokáže si dotace získat. A neobstojí argument, že teoretickou šanci dotaci získat mají úplně všichni. Prostě to není pravda, je to bohapustá lež. Kdyby dotace mohli získat všichni, samozřejmě by nemělo nejmenší smysl je provozovat, protože každý by si přišel přesně na ty peníze, které do systému zaplatil, minus náklady provozu.

Výsledkem je to, že ti někteří (pokud jde o hospodářské jednotky) získávají neoprávněné výhody nad těmi, kteří z rozličných důvodů na dotaci nedosáhli a nemohou tak konkurovat těm, kteří si pro byrokratický aparát pořídili příslušnou sadu formulářů a zvítězili tak nečestně nad těmi, kteří raději pracují, než aby vyplňovali formuláře.

Jinými slovy: souboj o peníze, které politici uloupili prostřednictvím státu z ekonomicky aktivních jednotek směrem k jednotkám méně schopným, ovšem využívajícím státní byrokracie a politiků k vlastnímu obohacení. (A znova: v žádném případě nezmiňuji výslovně žádného Andreje Bureše, ani jeho miliardové dotace a ani jiného oligarchu. To bych si přeci nedovolil.)

Dotace prostě nejsou zdarma. Stát ráno nevysere kýble peněz a nezačne s nimi páchat selektivní dobro; tak to prostě nefunguje. Funguje to tak, že tomu kdo jakkoliv je užitečný a lidé mu nechají vydělat nějaké prostředky hlasováním vlastní peněženkou, stát odebere násilně jeho zisky a pak je politicky přidělí několika vyvoleným. Téměř lhostejno, do jakého politického obsahu to zabalí. Výsledkem je bez jakékoliv diskuze transfer od ekonomicky schopných k méně schopným, zato velmi společensky vyčůraným.

Místo aby peníze zůstaly těm kteří je vlastním úsilím a dobrým odhadem trhu právem získali, stát jim je násilím odebere, zčásti si za ně zakoupí loajalitu svých voličů, zčásti budou použity jako nátlaková akce ke korupci byrokratů, kteří budou rozhodovat o redistribuci tohoto bohatství, a ve finále a hlavně k poškození hospodářské soutěže jako takové. Co do státu, který má politickou reprezentaci, jejímž primárním cílem je poškozovat hospodářství? Ptám se znova! Proč potřebujeme politickou reprezentaci, která škodí ekonomice už jen tím, že existuje???

Neplatí to jen pro dotace sdílené z národního rozpočtu. Platí to mnohonásobně pro dotace placené z Evropských zdrojů, které je stát do značné míry povinen takzvaně kofinancovat, tedy přispívat povinným dílem opět z veřejného rozpočtu pro záležitost, o které rozhodne jakýsi anonymní byrokrat někde ve velice vzdálené Bruseli. Byrokrat, který věci vůbec nerozumí, nezáleží mu na ní, jen to politicky vidí tak, nebo tak.

Jenže ekonomika není otázkou byrokratického rozhodování, jak to nějaký perořízek vidí. Ekonomika je především o konkurenci, schopnostech inovací, investicích a dalších věcech, kterým byrokrat nerozumí, nikdy takovou věc neprováděl, nechápe ji a ani nechápe důsledky vlastního rozhodování.

Já vím že i sám ministerský předseda přímo ejakuluje při výrazu dotace. Jenže (mezi námi přátelé) do soukromé ejakulace ministerského předsedy mi vůbec nic není, a pokud potřebuje nějakým způsobem něco opíchat, ať si to dělá v soukromí a ne za naše peníze.

Každý pracovní den se v našem státě odsouhlasí zhruba 1000 dotací. To je neuvěřitelné číslo. Stovky miliard korun ročně, které ničí přirozené tržní prostředí a vztahy mezi lidmi. Vláda a její úředníci, kteří to činí, jsou obyčejní zločinci, kteří by za takovéto kroky měli skončit na desítky let na Mírově. Nedělám si žádnou legraci. Na desítky let za ničení ekonomiky, za ničení soukromí životů, za ničení tržního hospodářství, za ničení a okrádání lidí. Konců konec, vůbec k tomu nemají mandát. Nikdo z nich nešel do voleb s tím, že bude krást lidem jejich peníze, co to půjde. Ani jeden z nich takový mandát nemá.

A to jsem se ještě dostatečně nerozčílil nad tím, že kontrolu nad tím, kdo vlastně dotace získává, v podstatě vůbec nemáme. Předseda vlády si rozdá dotaci podle jakéhosi kolektivního uvážení vlády a vrhne tu půl miliardy korun nějakému spřátelenému subjektu, tu vytvoří neziskovou organizaci za stovky milionů korun. Tu ho napadne, že věnuje tomu či onomu dalšímu další grant, aniž by nesl jakoukoliv odpovědnost za to, jak s těmito penězi bude ve skutečnosti naloženo, žádný výkaz z toho není k nalezení.

Vláda tak vykonává neuvěřitelnou svévoli s obrovským množstvím peněz, na které vůbec nemá právo, respektive umí je lidem ukrást, ale už jim je neumí řádně vykázat. Nezlobte se na mě, ale takovou vládu já nechci, nerespektuji ji a nerespektují ani její zákony, protože to je svévole a diktatura a takovému spolku já se vyhýbám a nehodlám se mu podvolit.

„Dotace jsou amorální, asociální, netransparentní, často nezákonné a jsou zodpovědné za ekonomické zaostávání ČR ve světě. Proto je třeba systém dotací jako takových zrušit a vrátit tak společnost a tržní vztahy zpět k normálu, kde se úspěch nebude oceňovat množstvím čerpaných dotací a občan bude bohatý.“

A jestli tomu říkáte demokracie, tak je to spíše demográcie, nebo možná ochlokracie s různými přívlastky a možná úplně nejtrefnější je výraz oslokracie.

Stát vedou oslové a spousta jiných oslů je volí. Velice to připomíná to, že občané požadují, aby se vláda pořád o něco starala a vykazovala činnost a nepochopí, že čím více se vláda stará a čím více činností vykazuje, tím hůře pro ně samotné. Čím méně vlády, čím méně přerozdělování, tím méně nespravedlností a tím více pokroku který se samozřejmě projeví i u těch, kteří nejméně dovedou.

To bychom ovšem nesměli mít úchylné, socialistické vlády. Dotace nejsou nic jiného, než jen mírně zakamuflovaný pokus o centrálně řízenou, plánovanou, socialistickou ekonomiku.

Huf! Zase jsem nasranej!

bloger_963
Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Pavel Jurášek 100,- Kč, Robert Schlesinger 100,- Kč, Alena Albrecht 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Dr. Ilja Baudyš 1000,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Karel Kubela 83,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Anonym 100,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Cígler 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Anonym 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Jana Slabá 100,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, L. Skrobacek 149,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Jan Petr 300,- Kč¨, František Vrána 50,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, ing. arch. Marie Tachezyová 200,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 13 765,- Kč
Vybráno 39.32%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 67 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (29 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...