greta
26.10.2019
Kategorie: Společnost

Dopis Grétě

Sdílejte článek:

OLDŘICH LUKÁŠ

Milá slečno Gréto Thunbergová,

nedávno jsem se vrátil ze Středního východu, kde jsem se setkal se sirotky, které válka připravila o všechny příbuzné. V Africe jsem viděl děti, které trávily denně deset i více hodin v hlubinách země, kde za směšnou mzdu těžily pro nadnárodní korporace vzácné nerosty, aby uživily své mladší sourozence, jelikož rodiče jim zavraždily islámští fanatici. V jihovýchodní Ásii mě šokovala děvčátka donucená beznadějnou bídou k prostituci. Ve své rodné zemi jsem působil v ústavech pro děti narkomanů či alkoholiků, které se už nikdy domů nevrátí, neboť není, kam. Žádné z těchto dětí nemělo šanci prožít dětství takové, jako většina nás, běžných Evropanů. Šílení vládci světa je přímo či nepřímo připravili o vše, téměř i o život, natož pak o dětství.

Proto jsem cítil velké pohnutí, když jsi při zahájení klimatického summitu v New Yorku osočila světové státníky, že ti ukradli dětství. Jen bych rád věděl, jak konkrétně se ti něco tak smutného stalo. Připravili tě o rodinu, o střechu nad hlavou, musela jsi těžce pracovat, zneužívali tě? Umírala jsi na mor, hladem či zimou? Nejspíš všechno najednou, vždyť jsem tě neviděl ani jedinkrát se usmát, což nemůže být náhodou. Do očí dětí jako jsi ty přeci patří radost, nikoli nenávist.

Pod dojmem tvého vystoupení jsem se pokusil zrevidovat své dosavadní názory na roli oxidu uhličitého (CO2) v oteplování planety. Výsledek jsem vtělil do několik úvah – viz dále. Prosím tě jako expertku na klimatologii o posouzení, zda jsem už konečně zaujal ten jediný správný postoj.

Ke změnám teplot a klimatu na planetě docházelo odjakživa, dokonce i v dobách, kdy člověk, jak ho známe, neexistoval. Střídaly se doby ledové i meziledové. Dnes se průměrná teplota pohybuje o necelé dva stupně pod tisíciletým průměrem, od poslední doby ledové dokonce na nejnižších hodnotách. Tak argumentují ti, kteří s tebou nesouhlasí, dokonce tvrdí, že hlavní odpovědnost za teplotní výkyvy nenese člověk a CO2, ale aktivita (a teplota) Slunce a jeho vzdálenost od Země.

Představ si, že zcela ignorují, že v atmosféře je 78 procent dusíku, 21 procent kyslíku a jedno procento ostatních plynů, z toho CO2 plných 0,04 %. A že za posledních 100 let stoupl jeho podíl z 0,03 na závratných 0,043 procent! Když si z toho odečteme produkci požárů (Brazilie, Sibiř, Kalifornie, Afrika), sopek (vč. podmořských), má člověk na svědomí za oněch sto let vzestup podílu CO2 možná až o celou jednu setinu procenta! Přitom teprve zdvojnásobení celkové koncentrace tohoto plynu by vedlo k oteplení atmosféry o jeden stupeň Celsia. Teprve teď plně vidím celý smysl obrovského humbuku kolem snižování produkce CO2. Nebýt tebe, nikdy bych tu hrůzu nespatřil.

Navíc tvoji odpůrci, kterým nevadí, jak jsi rozhořčená, tvrdí, že daleko větší vliv než CO2 mají na teplotu atmosféry vodní páry. Ba co víc, že CO2 není škodlivý plyn, neboť je důležitý pro fotosyntézu v pevninském i vodním prostředí, tedy pro růst lesů, plodin či planktonu, dokonce i korálů. A vyvozují z toho nepochybně zcestné závěry, že než obětovat tisíce kilometrů čtverečních půdy pro malebné fotovoltaické elektrárny je prý přínosnější na té půdě hospodařit dle zkušeností mnoha generací našich předků, zalesňovat, budovat remízky, rybníčky, meandry apod.

Vidíš, takovými pitomostmi se, Gréto, zabývají, a přitom tvoji fandové (říkají si prý gretens) přicházejí s naprosto převratnými návrhy na řešení krize s CO2. Například ve tvém rodném Švédsku navrhnul jeden gretén, dokonce prý profesor, abychom baštili své mrtvé. A jiná greténka nedávno navrhla na setkání s US zákonodárci pojídat malé děti, aby se zabránilo klimatické katastrofě. Lidstvo by se prý tak přirozeně vrátilo k pradávným tradicím indonézských či afrických prapředků.

Jiní chytráci zase spočítali, že v létě vyprodukuje městské sídliště denně tolik tepla, kolik ho spotřebuje v zimě na celodenní vytápění. A nemůže prý za to CO2, ale asfaltové a betonové plochy a plech (auta). A tak blbnou s výsadbou zeleně, zelenými parkovišti a střechami, se zachycováním srážkové vody, zvlhčovadly ovzduší, apod. A přitom jim vůbec nevadí, že auta jezdí na uhlovodíky místo na elektřinu, jak správně žádáš.

Nedivím se, že jsi z toho smutná. Snad tě potěším alespoň tím, že u nás v České republice dosahuje veškerý potenciální výkon solárů téměř 2 000 MW, tedy výkonu jaderné elektrárny Temelín. Ten sice za rok vyrobí desetkrát více elektřiny, přitom za méně než desetinu ceny, funguje v zimě, v létě, ve dne i v noci a za jakéhokoliv počasí, jenomže představuje trvalé ohrožení – viz Fukušima. Fotovoltaika sice zabere část orné půdy (na které stejně z rozhodnutí EU nemůžeme nic pořádného pěstovat), ale kromě drobných problémů s likvidací fotočlánků po dožití, což se brzy vyřeší, nepředstavuje žádné nebezpečí. Také proto na fotovoltaiky budeme každoročně přispívat cca 35 miliardami korun ročně. Máš radost?

Rovněž rozvoj elektromobilů, za které tvé greténské hnutí tolik pléduje, má u nás zelenou. Najezdí-li elektromobil patnáct tisíc kilometrů ročně průměrnou rychlostí 70 km/hod, budeme po přechodu na elektromobily potřebovat další Temelín neustálého výkonu. Pravda, večer, kdy se všichni vrátí domů a budou nabíjet, půjde o výkon cca trojnásobný, ale naši greténi přišli s geniálním nápadem – auta s lichými čísly budou jezdit v noci a dobíjet ve dne a po týdnu si to prohodí se sudými. Stačí pak dořešit už jen maličkost: zdvojit či ztrojnásobit kapacitu národní elektrické sítě vč. transformátorů. Auto na benzín sice natankuje za pár minut, zatímco elektromobil dobije baterie tak za čtyři hodiny, ale to pro naše gretény také není problém – prostě každý začne nabíjet o čtyři hodiny dřív! A že budeme potřebovat čtyřiadvacetkrát víc dobíjecích stanic než máme dnes benzínových pump? Žádný problém, EU nám na ně dá dotace.

Věřila bys, Gréto, že ani přes tato fakta nedají odpůrci elektromobilů pokoj? Plácají, že baterie vydrží jen na dvě stě tisíc kilometrů, pak že se musí vyměnit, přičemž cena baterie představuje polovinu ceny auta. Navíc že musí být stále v teple, aby se nezničila. Jakoby vytápěná garáž byla nějakým problémem, nemluvě o tom, že auto může samo sebe ohřívat ze svých baterií. Jakmile v Krušných horách začnou nezištné zahraniční korporace těžit naše lithium ve velkém, bude dozajista i cena baterií neustále klesat, až se stane téměř bezvýznamnou.

Politici jsou opravdu zlí, jak jsi jim v New Yorku po zásluze vmetla to tváře. Naštěstí ne všichni jsou takoví. Jistě víš, že v desítkách zemí po celém světě proběhly v pátek 20. září protesty za ochranu klimatu. Dvě stovky iniciativ vyzvaly k celosvětové stávce. Akce proběhla ve sto padesáti zemích. Také na Staroměstském náměstí v Praze, kde se sešly asi dva tisíce mladých lidí (studentů).

A jak myslíš, že jejich aktivitu veřejnost ocenila? Zase ranou pod pás. Prý, proč radši ti študentíci nejdou vysazovat stromky či uklízet ulice? Prostě se těm vidlákům nezavděčíš. Dokonce ani biopaliva jim nevoní. Prý že se na jejich výrobu spotřebuje více fosilní energie, než kolik se jí biopalivem nahradí, biosložky jsou dvakrát dražší než benzin, vytlačují potravinářskou produkci, ničí půdu a nevím co ještě.

Posledním výkřikem odpůrců greténismu je tvrzení, že hlavní příčinou klimatickýchzměn není CO2, ale celosvětový úbytek vegetace, která je jakousi planetární klimatizací. Prý že za posledních 20 let jsme zlikvidovali 350 milionů ha zeleně (více než čtyřicet Českých republik). A že za posledních sto padesát let se množství zelené hmoty na zemi snížilo o třetinu. Vrcholem drzosti je tvrzení, že boj proti CO2 je největším celosvětovým podvodem, že globální oteplování se prý již dokonce na celou generaci zastavilo. Že i kdyby se oceány na povrchu nepatrně ohřály, hlubinných vod se to vůbec nedotkne (aby se za současných podmínek ohřály o 1 stupeň, museli bychom takto topit 40 tisíc let).

Jak vidíš, milá Gréto, musíme znovu vyrazit do ulic a ještě pevněji ovládnout masmédia, aby lidé pochopili, co si mají myslet. Musíme umlčet hlasy volající po podpoře lokálních malorolníků a zákazu přepravy potravin z druhého konce světa, po vytěsnění TIR tranzitu na kontejnerové vlaky, po využívání jaderné či dokonce volné energie, po zastavení válek, testů raket a jaderných zbraní, po zákazu vypalování pralesů, po tvrdé kontrole a redukci HAARP, G5, elektrosmogu, chemtrails, po rušení zbytečné letecké a námořní dopravy vč. vojenské. Neboť tam prý jsou hlavní rezervy boje s CO2 a oteplováním. Představ si, že dokonce svalují vinu i na invazi islámských imigrantů, kteří jen v Paříži dokážou za noc podpálit 3000 aut. Tomu říkám demagogie! Vidím to správně?

Přeji ti, milá Gréto, pevné duševní zdraví, smysl pro humor a úsměv na tváři. Buď tím, čím opravdu jsi! Máš přeci svůj rozum, svou duši, své svědomí. Jen loutky si potřebují půjčovat cizí!

Tvůj pozorný posluchač (gretén?)

Oldřich Lukáš, Pilsen, ČR

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč, Miroslav Andreska 500,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Ladislav Konopka 300,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč

Celkem za měsíc: 20 399,00 Kč
Vybráno 58.28%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 2 388 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (36 votes, average: 4,89 out of 5)
Loading...
21 komentářů