dolejs
15.2.2016
Kategorie: Historie

Dolejš (KSČM): Komunismus není zločinný ani špatný

Sdílejte článek:

HNC 15|02|2016

Komunisté z KSČM se navenek pro někoho tváří demokraticky, to je ale pouhá iluze a přetvářka. I soudruh Jiří Dolejš prezentuje komunismus, komunistické režimy a KSČM jako něco maximálně demokratického a dobrého.

Soudruh Dolejš, který byl mj. člen zločinné Komunistické strany Československa (KSČ), se nikdy nestyděl za to, že je komunistou. Soudruh Dolejš tvrdí, že na komunismu (jako ideologii) není nic zločinného ani špatného, pouze prý někteří lidé tuto myšlenku dehonestovali.

12. 2. 2016 odpovídal v pořadu Hyde Park místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš na dotazy diváků. Dolejš v pořadu mimo jiné řekl:

 • „Nestydím se za to, že jsem komunista, protože si nemyslím, že komunismus jako ideologie je něco zločinného, něco špatného. Bohužel konkrétní činy některých lidí tuto myšlenku dehonestují.“
 • My s předchozí KSČ máme určité souvislosti, pochopitelně, stejně jako ona mluvíme o socialistické společnosti, byť dodáváme poučeně, rokem 1989, ale jsme právně-nástupnickou organizací, pochopitelně, 2/3 členů současné KSČM vstupovalo ještě do KSČ“
 • „Myslím si, že zakázat politickou stranu je jedna z nejzažších možností a neměla by být nadužívána. A myslím si, že pokud dojde k zákazu politické strany, tak by měla být prokazatelně (přímo) nebezpečná společnosti. Jinak je to omezování politické soutěže a nemohu s tím souhlasit. Myslím si, že to co se stalo např. v Ukrajině, že tam nebyla připuštěna Ukrajinská komunistická strana k volbám, že je to zásadní chyba, nedemokratické.“
 • Karl Marx byl chytrý pán, byť žil před 150 lety, koneckonců, myslím že byl v Británii oceněn jako myslitel tisíciletí, takže k jeho myšlenkovému odkazu se určitě vracíme.“

Pojďme se podívat na fakta o komunistech, KSČM:

1/ Komunismus je beztřídní společnost, lidská pospolitost. Komunismus nikdy nikde nebyl, ani ve zločinném Sovětském svazu. Komunismus nikdy nikde nebude, protože komunismu nelze dosáhnout. Komunismus je utopie, podvod! Důležitý fakt: Každý komunistický režim (socialismus, který měl komunismus společnosti po čase budování a úspěchů přinést) byl a je bez výjimky totalitní a zločinný. 

2/ Program KSČM vychází z marxistické teorie, viz. web kscm.cz. Je známo, že Karl Marx s Friedrichem Engelsem došli k závě­ru o nutnosti války a likvidaci Slova­nů. Němec Marx byl ve své době znám svými rasistickými a antisemitickými názory a výroky. Asi jeho nejznámnější výrok je o revolučním holocaustu: „Třídy a rasy příliš slabé na to, aby se přizpůsobily novým životním podmínkám, musí uvolnit cestu. Musí zahynout v revolučním holocaustu“.

3/ KSČM převzala veškerou členskou základnu zločinné KSČ. Zákon č. 198/1993 Sb., ze dne 9. července 1993, o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (celé znění zákona zde), označuje KSČ za organizaci zločinnou a zavrženíhodnou. KSČM je tedy plná komunistických zločinců, a to včetně Jiřího Dolejše.

4/ 205 000 politických vezňů či více prošlo v letech 1948-1989 komunistickými věznicemi v Československu. Posledním politickým vězněm komunistického režimu v Československu, který byl utýrán ve vězení, byl Pavel Wonka, který zemřel 26. dubna 1988. Wonka byl známý český antikomunista, disident, který vždy odvážně vzdoroval komunistickému teroru. Takže komunistický režim nezabíjel své obyvatele pouze v 50. a 60. letech!

5 / KSČM hodlá v Česku znárodňovat firmy! Cílem KSČM je znárodění firem! To veřejně říká Jiří Dolejš, video zde. Komunisté chtějí opět krást! To nemůžeme dopustit!

6/ Když si říkají komunisté, tak vyznávají diktaturu proletariátu, to je ideologie, ne názor. Pokud budou tvrdit, že diktaturu proletariátu nevyznávají, tak nemohou být považováni za komunisty a název jejich strany nemůže obsahovat slovo „komunistická“. Diktatura proletariátu je: vláda dělnické třídy vzniklá vítěznou socialistickou revolucí, nahrazení soukromé vlastnictví výrobních prostředků vlastnictvím společným – odstranění vykořisťování člověka člověkem, atd.

7/ Na oficiálním webu KSČM (kscm.cz) je Manifest komunistické strany, ve kterém stojí: „Komunisté pokládají za nedůstojné, aby tajili své názory a úmysly. Prohlašují otevřeně, že jejich cílů lze dosáhnout jen násilným svržením celého dosavadního společenského řádu. Nechť se panující třídy třesou před komunistickou revolucí! Proletáři v ní nemají co ztratit, leda své okovy. Dobýt mohou celý svět.“

8/ Komunisté z KSČM vyznávají ideologii marxismu-leninismu. To ochotně přinává předseda strany Vojtěch Filip ve videu zde. Co je marxismus-leninismus? Marxismus-leninismus je komunistická ideologie oficiálně založená na teoriích marxismu a leninismu. Jako samostatnou ideologii ji sestavil Josif Vissarionovič Stalin v knize Otázky leninismu. Marxismus-leninismus byla oficiální státní a stranickou ideologií SSSR a KSSS a ostatních spřátelených komunistických režimů a stran.

9/ Komunisté mají za vzor marxistické zločince (Lenina, Stalina, Gottwalda atd.). Mnoho komunistů z KSČM popírá komunistickou genocidu. Více článek Člen KSČM popírá komunistické genocidium. Místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek obdivuje zločince Klementa Gottwalda, video zde. Šéf komunistů zase zakladatele komunistické genocidy Lenina, video zde.

10/ V únoru 2015 KSČM uspořádala ve svém sídle (ul. Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1) výstavu ( „Výstava ke dni zářící hvězdy, dni narození věčného generálního tajemníka korejské strany práce, soudruha Kim Jong Ila“) na počest příjezdu nového velvyslance KLDR v Praze Kim Pchjong-ila. Kim Pchjong-il je syn masového vraha a zakladatele severokorejského režimu Kim Ir-sena, mladší nevlastní bratr zesnulého Kim Čong-ila a strýc stávajícího severokorejského diktátora a zločince Kim Čong-una.

11/ Komunisté z KSČM obdivují zločinný režim (socialismus) v Korejské lidově demokratické republice (KLDR). Komunisté považují KLDR za krásnou socialistickou zemi, která vede hrdinný boj, viz. komunistická kondolence k úmrtí Kim Jong-ila:

 • „Vážený soudruhu,
  se zármutkem v srdci jsem přijal smutné zprávy, že Kim Čong-il, velký vůdce Vaší země, zemřel. Velmi jsme si vážili Kim Čong-ila, jenž se obětoval, aby přinesl blaho korejskému lidu, zajistil bezpečnost KLDR a dosáhl mírového sjednocení Koreje. Komunistická strana Čech a Moravy pevně věří, že Korejská strana práce překoná nynější smutek a nadále povede hrdinný boj korejského lidu za obranu socialismu ve Vaší krásné zemi.
  Přijměte, prosím, můj soudružský pozdrav.“

12/ Komunisté chtějí v České republice revolučně překonat kapitalismus a nastolit socialismus, viz stanovy KSČM.

13/ KSČM porušuje Ústavu České republiky! Konkrétně článek 5: „Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.“ KSČM se hlásí k marx-leninskému komunismu, a to už samotným názvem.

14/ KSČM se nikdy za zločinný komunistický režim neomluvila ani se od něj nedistancovala. Pojďme se podívat na dokument (Prohlášení k občanům ČSSR) ze dne 20.12.1989, kterým komunisti argumentují:

 • „Protože naše bývalé vedení nenašlo v sobě dosud tolik cti a odvahy veřejně se omluvit, činí tak delegáti mimořádného sjezdu KSČ. Omlouváme se naší mládeži i všem občanům, kteří byli postiženi ne­oprávněnými represemi, omlouváme se dětem těch rodičů, které trpě­ly postihy ještě v dalších generacích. Omlouváme se za veškerá příkoří i členům strany, kteří za svoje reformní postoje, za nesouhlas s protizákonným vstupem vojsk pěti spojeneckých zemí v roce 1968 museli KSČ opustit a ztratili postavení rovnoprávných občanů.
  Autor: Delegáti mimořádného sjezdu KSČ“

Toto není oficiální dokument KSČ. Omluvilo se pouze několik delegátů sjezdu, ne samotná KSČ, a už vůbec se neomluvila KSČM.

15/ KSČM a její členové propagují marxistické zločince. KSČM a její členové mají za vzor masové vrahy! Je to tak, důkazy jsou nezvratné! Třeba oficiální web KV Plzeňského kraje KSČM.

16/ KSČM je ideovým i právním nástupcem zločinné KSČ. KSČM prokazatelně a dlouhodobě porušuje tyto zákony České republiky:

§ 401 Útok proti lidskosti
§ 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí
§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
§ 404 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

ZDROJ: halonoviny.com

 

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc září 2019: *****

Luděk Kurka 100,- Kč, Jiří Novák 150,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Pavel Kosmata 100,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Jakub Malinovský 55,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Petr Chovanec 1000,- Kč, René David 900,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jiří Sieja 200,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Vlastimil Kornas 66,60 Kč, Miloslav Pecka 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Nezn. dárce 0.000421 BTC (99.84 CZK), Květa Sekyrová 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Lucijan Škorjanc 150,- Kč, Marie Kouklíková 100,- Kč, Roman Doubravský 500,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč

Celkem za měsíc: 9 504,44 Kč
Vybráno 27.15%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.

Po blokaci Pravého prostoru můžete sledovat novou stránku PP na facebooku.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 31 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 4,69 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
207 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.