zombie-apocalypse
16.12.2017
Kategorie: Společnost

Divide et impera

Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (16 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Sdílejte článek:

MIROSLAV SLÁDEK

Vracíme se ve vývoji na počátek. Hrstka nejbohatších ovládá masy chudých. Volby pouze z určené nabídky. Strach bohatých a strach chudých. Pod korouhví zkorumpovaných loutek ke šťastným zítřkům. Rozklad morálky předzvěst pádu společnosti.


Tak vypadá dnešní společnost. Spirálou se vracíme do stejného bodu, sice na vyšší technické úrovni, ale stejné společenské k systému založenému na existenci hrstky nejbohatších a vládnoucích a více než kdy jindy, v dějinách lidstva, na obrovské mase chudých a ovládaných. Politicky je to kryptodiktatura maskovaná demokracií, a ekonomicky kryptootrokářský systém maskovaný za tržní ekonomiku.

V politické rovině si sice masy mohou svobodně volit svoje zástupce, ale prakticky volí jenom ty, kteří jsou jim doporučováni, vnucováni mediálním tlakem. V ekonomické rovině hrstka nejbohatších žije ve svém vlastním světě naprostého nadbytku a naprosté ekonomické svobody utrácení, zatímco masy chudých jsou nuceny k otrocké práci pod hrozbou ztráty nejzákladnějších existenčních podmínek jako je přístřeší, ošacení a strava.

Při ztrátě otrocké práce následuje velmi rychle pád na samé dno společnosti, ze kterého již není vysvobození kromě smrti. Tak existenční strach nutí nejen otrocky pracovat, ale také otrocky poslouchat hrstku vládnoucích. Přitom nesmíme opomenout, že mezi chudou masu je třeba počítat opravdu všechny bytosti, kromě právě té hrstky nejbohatších. Dělení na nižší a střední je záměrně v mase pěstováno. Vnucování existence tohoto dělení uvnitř masy je úspěšné proto, že vychází z psychiky člověka, která žije jenom nadějí. Proto se vnucuje lidem, že je možnost se z bídy dostat a lidé se sami mylně považují za střední třídu i když příjmově k ní nepatří, ale doufají, že se do ní dostanou. Stojí před zrcadlem, které jim zobrazuje jenom to, co chtějí a vidět a před ním stráví většinu života, aniž postřehnou, jak rychle jim život protéká mezi prsty. Zároveň toto uměle vytvářené dělení slouží jako prostředek k rozeštvávání lidí a vytváření falešného pocitu nadřazenosti, který ovšem není kromě psychiky ničím jiným podložen.

Zatímco chudé svírá strach z hladu a zimy, i hrstka těch nejbohatších žije ve strachu i když jiného druhu a pramenícího z jiných příčin. Jak si svoje postavení udržet, jak ovládat masy a udržovat je v klidu a poslušnosti. Masa lidí není jednolitá a nelze na ni použít jednu metodu vládnutí. Masa je nejednotná jak v názorech, tak činech, diferencuje se na pasivní a aktivní část, názorově je roztříštěna na křesťany, socialisty, demokraty, vlastence atd. Proto se musí k jednotlivým částem masy přistupovat odlišným způsobem.

V každé takové části masy se historicky a bez ohledu na panující ekonomický a politický systém spontánně vytváří neoficiální politická reprezentace zpočátku složená z idealistů, kteří vnímají politiku jako službu. Ti jsou ovšem pro vládnoucí skupinku velmi nebezpeční. Ve svém idealismu a snaze zlepšit život celé masy útočí na vládnoucí hrstku ze svého názorového úhlu a dříve nebo později najdou k sobě cestu a shodu na společném postupu, který by ovšem hrstku nejbohatších svrhnul. Proto jsou tito spontánně vystoupivší idealisté soustavně oplétáni pavučinou lží, bezdůvodně obviňováni, popravováni fyzicky nebo ekonomicky, prostě odstraňováni z masy, a to za použití jakkoliv špinavých prostředků, metodou účel světí prostředky. V některých, nepříliš častých případech jsou získáváni korupcí, která mění charakterově nekvalitní jedince opět v ochotné loutky. 

Na místo v čele jednotlivých názorových skupin uvnitř masy jsou tak okamžitě dosazovány zkorumpované loutky, které slouží jako pojistný ventil na případnou nespokojenost masy a odvádění její pozornosti od nejdůležitější témat a událostí. 

Jednou za volební období předstoupí před určenou část masy, je jim poskytnut obrovský prostor v médiích. Předem vybraná část masy jim potom na základě tohoto „doporučení“ odevzdá svoje hlasy, které potom přivedou do společné jímky. Masa se uklidní nadějí, že dojde ke zlepšení jejího postavení a hrstka nejbohatších má další roky zabezpečeno svoje vlastní postavení, ač se na postavení chudé masy nezmění vůbec nic, nebo je na tom ještě o poznání hůře. 

Tento strategický cíl je ovšem zajišťován, kromě ekonomických a politických nástrojů i soustavou pomocných nástrojů jako je vytváření systéme udavačů a represivního aparátu, který vytrvale a stále agresivněji proniká do soukromí jednotlivců tak dlouho, až mase žádné soukromí nezůstane, zatímco soukromí hrstky nejbohatších je naprosto skryto. Jen tu a tam jsou některé nepodstatné detaily uvolňovány, a to s cílem propagovat ráj, který čeká ty příslušníky masy, kteří budou bezvýhradně poslušni vládcům a zachovají si tak naději na zlepšení své ekonomické situace anebo alespoň nemusí žít ve strachu, že svoje již existující ekonomické a společenské postavení ztratí.

Autor: Miroslav Sládek

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc červenec 2018: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč

Celkem za měsíc: 2 400,00 Kč
Vybráno 6.85%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Redakce
Sledujte PP
Sdílejte článek:
politicon-banner
18 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.