svobodafree
26.7.2019
Kategorie: Společnost

Dezinformace přispějí ke zničení Západu

Sdílejte článek:

TOMÁŠ GUTTMANN

Ve fyzice roste informace v systému s klesající entropií, tzn. s rostoucí uspořádaností. To lze přenést i do lidské společnosti, kde méně informace a více dezinformace je spojeno s větším chaosem. Typickou dezinformací byl nedávný útok muslimských a barevných členek amerického kongresu proti údajně rasistickému americkému presidentovi, za jehož vlády prý hynou na mexické  hranici davy  přistěhovalců.  Právě  zveřejněná  statistika  Americké  hraniční  kontroly  však ukazuje, že počet obětí při ilegálním přechodu hranice z Mexika se za prezidentování Trumpa snížil oproti stavu za prezidenta Obamy.

Tyto údaje samozřejmě proniknou jen do několika pravicovějších médií, jako je Fox News. Ve fyzice je informace nezničitelná; dokonce i po spolknutí černou dírou se informace zachovává, jak ukázal jeden mexický přistěhovalec (legální) do Spojených států, později profesor na universitě v Beer Ševě, Jacob Bekenstein. Ale ve společnosti lze bohužel informaci potlačit nebo zaměnit za dezinformaci. Socialisté zvládnou lehce i to, co se nedaří ani černé díře.

Víme, jakou důležitost věnovali komunisté propagandě. Za málo peněz přesvědčili velkou část občanů, že život v socialismu, třebas s desetkrát menším platem, je lepší než život v Americe. Goebbels ukazuje ve svých denících obdiv k sovětské propagandě a přiznává jí mentorskou roli. Sovětské tajné služby pokračovali v dezinformačním díle ruské carské policie, ale na mnohem vyšší úrovni. Už Protokoly sionských mudrců ukázaly na údajnou destruktivní úlohu kapitalismu a bankéřů na lidskou společnost, Sověti ale tajemné učení carské policie povýšili na vědecký komunismus. Bez monumentální dezinformační kampaně Sovětů by západní kulturní elita sotva sympatizovala s hladovým a surovým Ruskem a sotva by poskytla Rusům atomová i jiná tajemství. Sovětští agenti prošpikovali celou západní společnost, a když byli odhaleni anebo komunisty popraveni, jejich roli často přejali zradikalizovaní západní levičáci. Je mnoho důvodů se domnívat, že aktivní opatření Ruska pokračují, a že podobná opatření byla zintensivněna i Čínou.

V totalitních zemích kontrolovali komunisté občany totálně, včetně domovních komisí i šachových kroužků, ale na Západě je ke kontrole třeba používat chytřejších prostředků. Například lze upřednostňovat existující skupiny; v Americe boháči často finančně podporují kandidáty na presidenta za obě strany, ale jedné straně dají víc. V pluralitní společnosti lze snadno nalézt vhodné skupiny, které jdou žádoucím směrem, stačí je jen podporovat. Ve fyzikální chemii existuje hezký pojem „Maxwellův démon“; jde o hypotetického trpaslíka velikosti několika molekul, který ve svém domě otevírá a zavírá okénko tak, aby dovnitř pouštěl jen molekuly kyslíku a ven molekuly dusíku, takže nakonec získá bezpracně plný dům kyslíku a tím oblafne zákon o nutném růstu entropie. Ve skutečnosti oddělit kyslík od dusíku bezpracně nelze, a Maxwellům démon neexistuje. Ale v lidské společnosti lze napomáhat nepozorovaně těm jevům, které jdou náhodou žádoucím směrem; lze podpořit akci, která vyhovuje z nějakého hlediska a potlačit jinou, která nevyhovuje, aniž by si účastníci akcí uvědomovali, že někdo někde podle nějakých kritérií ony akce ovlivňuje. Například, nějaký blázen jde s pistolí zabít slavného člověka; Maxwellův démon ho buď ohlásí policii anebo ho nechá jít, podle toho, zda onen slavný člověk má žít nebo ne. Onen blázen o démonovi neví, jedná ze své svobodné vůle, ale někdy se atentát podaří a jindy ne. Démonem může být tajná služba anebo jiná organizace.

Jen obtížně lze identifikovat ony démony. Naštěstí občas někdo přeběhne a nechá nám nahlédnout do ďáblovi dílny. Například Vasilij Mitrochin popsal stovky podvratných sovětských akcí, zvaných aktivní opatření. Někdy šlo o podporu teroristických skupin, například Rudých brigád, někdy jen o vyvolání sporů mezi skupinami západních občanů, někdy šlo o vyvolání dojmu, že nějaký politik je popletený, jindy šlo o fyzickou likvidaci. Někdy se spokojili jen se zraněním nenáviděné osoby, jako v případě tanečníka Nurajeva, kterému zlomili nohu. V případě rabína Meira Kahany, KGB usilovala o poštvání amerických černochů proti jeho organizaci, a tak zfabrikovala Kahanovy protičernošské pamflety a dokonce zorganizovala bombové útoky proti černošským cílům. Jiným příkladem aktivních opatření byla „zpráva“ o tom, že nemoc HIV vyvinuly Spojené státy. KGB myslela i na budoucnost a plánovala pro případ potřeby otrávení pitné vody v Londýně a zatopení londýnského metra. Mitrochinova zpráva dosvědčuje, že jediná organizace, která v Rusku dobře fungovala, byl KGB; vraždy novinářů v Rusku a přeběhlíků na západě ukazují, že následníci KGB fungují i nadále.

Démony lze sice identifikovat těžce, ale jejich užitečné pomocníky (Lenin je nazýval idioty, Dostojevskij běsy) lze naopak poznat snadno, protože jde o nejnápadnější a nejhlučnější elementy v demokratické společnosti. Přátelé entropie a odpůrci informace se snaží kontinuálními hlasitými výlevy a pomocí neustálého toku „fake news“ přetvořit u veřejnosti vnímání světa. Upřednostňují histriónství před znalostí historie, divadlo před vědou a hysterii před argumentem. Cílem jejich útoku je americká vláda, křesťansko-židovská kultura, kapitalistická ekonomika, Spojené státy americké, Izrael, západní demokracie, exaktní vědy, a další. Možná lze tyto objekty seřadit pro různé doby a různá místa jinak, ale zajímavé je, že všechny jsou předmětem nenávisti jak nacistů, tak komunistů, a stejně tak i politicko-korektních fanatiků.

Samozřejmě všichni známe celkem slušné lidi, kteří z naivity či neznalosti věří dezinformacím, v dobré víře je šíří a někdy za ně z dobrého srdce i bojují. Mnoho lidí věří, že oteplování snižuje množství srážek, jiní šíří „důkazy“ o tom, že teroristický útok na New York 11. září 2001 zorganizovala americká vláda, a další bojují za větší počet muslimských přistěhovalců. Například ohledně útoku na New York, mě nenapadá jediný, třeba vzdáleně pravděpodobný důvod proč by americký vláda měla zaútočit na své město. Jde o zemi, která v posledních sto letech třikrát pomohla Evropě vyhrát v osudových válkách, v První světové, Druhé světové a ve Studené válce. Klišé o zámince k útoku na ropné země jsou nesmysl, neboť i nejnaivnější lidé vědí, že Spojené státy jsou schopny ropu vyrábět, kupovat či nahradit bez omezení; kdyby se chtěli zmocnit ložisek, mohli zcela klidně po 11. září přijít do Saudské Arábie a ropu si vzít, neboť odtamtud teroristé přišli, a celý svět by okupaci Arábie uznal jako legitimní. Přesto teorii o americkém sebe útoku věří mnozí, například i jeden z našich kolegů a přispěvatelů do Psa, který ve svém příspěvku 21. 6. 2019 napsal: „V New Yorku měly dva věžáky spadnout po nárazu letadel. Bizarní, ale budiž. A co třetí? Sesypal se strachem, nebo snad ze solidarity?”

Zmíněný autor nemá rád Ameriku, a dokonce varuje před vlivem CIA v Česku (3. 7.). Na druhé straně se raduje z úspěchů Ruska a Číny (21. 5. a 27. 6.) a pevně stojí na straně venezuelské vlády (6. 5.), přičemž z ekonomického krachu Venezuely neobviňuje socialismus ale Ameriku (20. 3.). V příspěvcích autora lze najít všechny výše jmenované objekty nenávisti, včetně kapitalismu, který autor napadl spolu s židovskými bankéři (19. 7.): „Není divu, že Rothschildové jsou pro našince něco jako desátý div světa… Na Forbesovu seznamu boháčů je nenajdete, a tak se musíme spokojit s odhadem, že mají souhrnné jmění víc jak pět set miliard dolarů, což dělá půl bilionu… tj. 500.000.000.000.000.” Prý se musíme spokojit s autorovým odhadem, ale není jasné s kterým, neboť jich v jedné větě poskytuje více, ale nemá cenu se hádat o pár nul; jde buď o snahu zdůraznit spravedlivý hněv přidáním tří nul, anebo o neznalost počtů. S čísly Jan Vítek zápasí často, stejně jako většina těch co se věnují spravedlivému boji proti výše zmíněným objektům; nedávno například psal o „zmražení na minus 360 stupňů Celsia” (13. 6.), je zvláštní, že nikdy neslyšel o tom, že nejnižší teplota v našem vesmíru je minus 273,15 stupňů Celsia. Přes své problémy s čísly se kupodivu tito „našinci“ spoléhají na vlastní odhady víc než na uznávané zdroje, ale já jsem na stránce Forbesu přece jen našel dva Rotschildy: Jeff Rotschild je na 838. místě na světě s 3,15 miliardami a Benjamin Rothschild je na 1349. místě s 1,7 miliardou dolarů.

Informace z internetu ukazují, že Rothschildové jsou dnes rozděleni do desítek rodin, které spolu nutně nespolupracují a mají různé názory na politiku i finančnictví, a jejich souhrnný majetek je mnohem menší než 500 miliard. Ať je přesný majetek Rothschildů jakýkoli, nechápu, proč se někdo cítí ohrožen Rothschildy a ne Putinem, který osobně vlastní 100 miliard dolarů a navíc disponuje ruským národním důchodem o hodnotě 2000 miliard dolarů. Na činnost Rothschildů narazíme ve svém životě málokdy, jelikož se věnují hlavně finančnictví, obchodu s vínem a filantropii, zatímco o různých Putinových aktivních opatřeních končících smrtí novinářů, otravou emigrantů anebo falšováním olympijských výsledků čteme pravidelně.

Svět není ohrožen Amerikou či Izraelem, ani kapitalismem nebo židovským spiknutím, ale neviditelnýma rukama démonů, kteří nám vnucují ireverzibilní změny, řídí naše životy špatným směrem, a připravují pro naše potomky svět bez svobody, bez přírody, a bez morálky jak jsme ji znali. Ať je za tím démonem Putin, Si, Al Gore nebo Merkelová, vždy můžete najít jeho spojení s levým politickým zaměřením. To že politické spektrum není rozděleno na pravici a levici, říkají jenom oni – jde o fake news; stejně jako, že věci nejsou černé a bílé. Pravicový člověk vidí ostře: pravda stojí proti nepravdě, informace proti dezinformaci a řád proti chaosu. Musíme usilovat o neustálé snižování entropie v naší lidské společnosti, což vyžaduje trvalé úsilí v boji proti dezinformaci.

Autor: Tomáš Guttmann

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc srpen 2019: *****

Zdenka Brancuská 500,- Kč, ing. Jan Dvořák 400,- Kč, Václav Červinka 200,- Kč, Vladislav Vydra 100,- Kč, Pavel Kosmata 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, František Šmíd 600,- Kč, Petr Vrchovský 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Roman Foff 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Miloslav Konopiský 200,- Kč, Helena Novotná 300,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Nezn. dárce 222,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Josef Loupanec 500,- Kč, Michal Škurek 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Ladislav Adamec 100,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Martina Kosková 500,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 500,- Kč, Miloš Kořínek 100,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Marie Švajdová 200,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Jan Janát 500,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč, Marek Janičko 200,- Kč

Celkem za měsíc: 11 405,00 Kč
Vybráno 32.58%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 837 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (27 votes, average: 2,70 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-eshop voxpopuliblog
125 komentářů

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.