Děti-672x372
20.6.2021
Kategorie: Společnost

Děti a současné hrozby

Sdílejte článek:

JINDŘICH KULHAVÝ

KULHAVÝPříroda má obrovskou moc a úkolem daným všem živočišným druhům je plodit mláďata, přivádět je na svět a dovést je do okamžiku, kdy budou samotné schopné další reprodukce. Pro svou rozmanitost si matka příroda zvolila pro každý druh nebo jejich skupinu jiný způsob množení, zrození a dospívání. Navíc existuje určitý potravní řetězec, ve kterém bohužel mají své nezastupitelné místo i mláďata různých druhů v nějakém vývojovém stupni. Možná se pak zdá, že je příroda krutá, nicméně ona to má asi vcelku dobře vymyšlené. Tam, kde je úmrtnost mláďat vyšší, dává možnost nechat jich přijít na svět mnohem více než tam, kde je o ně dobře postaráno. Její moudrost je prostě nekonečná.

Lidé se od ostatních druhů liší vyšší inteligencí (občas), schopností pracovat (také ne vždy), přemýšlet, plánovat, bavit se. Svým způsobem jsme se vymknuli ze společnosti ostatních druhů a až na výjimky nad nimi vítězíme. V čem zaostáváme, je fyzická síla, kterou nahrazujeme rozumem, bohužel postupně ztrácíme instinkty. Bez nich se pomalu a jistě blížíme svému konci. Bohužel sebou můžeme vzít i velkou část živočišné říše a vrátit ji na určitý začátek. Jak známo, některé formy života přežijí i jaderné výbuchy, jsou odolné vůči chemickým látkám a umí přežívat miliony let ve zmrzlém stavu. To člověk ne, přesto hazarduje se svou existencí a vymýšlí způsoby, jak sám sebe zničit. To, co se skrývá v laboratořích a zbrojních skladech, by nás ze Země vymazalo během pár týdnů.

Vraťme se k mláďatům. Ta lidská mají to štěstí, že nepatří do žádného potravinového řetězce. Mají velkou pravděpodobnost dožití se dospělosti, byť se říká, že udržet je při životě do konce puberty je někdy nadlidský výkon. Pravdou je, že schopnost hledat si co nejnebezpečnější cestu a experimentovat patří k dětem stejně, jako ta nasávat vědomosti a učit se. U obou těchto činností jim asistují rodiče, později pedagogové. Můžete se snažit sebevíce, přesto zklamete. Někdy nelze dítě uchránit před naprostým nesmyslem, který vymyslí a provede, jindy se dostanou do sféry vlivu jiných lidí či do vleku souvislostí a okolností, kterým podlehnou. I přesto jsou rodiče od toho, aby pomohli svým potomkům přežít rohy po narození až do opuštění hnízda v bezpečí a vytváří podmínky pro přípravu na život. Nejen u lidí.

Přestože si tedy uvědomujeme svou úlohu, již od malička vystavujeme děti rizikům. Svět lidí je stejně konkurenční jako zvířecí, hrozí nám nemoci, i my se musíme snažit, abychom přežili. Navíc máme dané do vínku typicky lidské vlastnosti, jakými jsou závist, podlost, touha po majetku. Tyto atributy lidské rozdílnosti od té zvířecí nás dovedly až ke dnešku, kdy ohrožují i naše děti. Z původní péče o jejich dobrý start do života se to občas zvrhlo. Ty však čeká mnoho dalších výdobytků moderní doby, které je mohou poznamenat. Pojďme se tedy podívat na to, co vše do je čeká od narození a může je to ohrožovat.

1.Povinné očkování se stalo mantrou moderní doby. Jestliže důvodem k jeho zavedení byl boj s nemocemi, které dlouhodobě sužovaly lidstvo a podařilo se je vyhubit, pak nyní je péče přehnaná a vpravování chemicko-biologických mixů do tělíček novorozenců často způsobuje doživotní následky, případně zpomaluje vývoj dítěte. Množství vakcín se zvyšuje a hexavakcína získává špatnou pověst vcelku oprávněně. Teď nově tvůrci covidhysterie míří i na batolata i mládež a vůbec se nezabývají tím, že následky po aplikaci mRNA vakcín jsou fatální i pro dospělé. Děti se stávají cílem experimentu genetického inženýrství. To za přispění svých propagandou ovlivněných rodičů, kteří přišli právě o ty instinkty.

2. Školní indoktrinace je fenoménem doby. Děti jsou předpřipravovány k tomu, aby sloužili režimu, do kterého se narodili. Tuto strategii jsme odsuzovali u náboženství, fašistické ideologie, komunistických praktik v době socialismu. Křesťané vedli děti k tomu, aby ve jménu lásky k bohu byly poslušnými, muslimové k obraně své víry násilím na komkoliv, nacisté vychovávali mládež k nenávisti vůči všem ostatním rasám a národům, socialismus nám ukázal, jak lze lidskou mysl nastavit jednostranně tak, aby byla ochotna podporovat úzkou skupinu vyvolených a udávat a nesnášet domnělé třídní nepřátele. Bohužel, indoktrinace nezmizela a je součástí výuky dětí i nadále, tentokrát je namířena proti uměle vytvořeným nepřátelům z Východu, dále vede k nesmyslné toleranci vůči muslimským nájezdníkům, úchylnostem v podobě homosexuality a propagaci ekošílenství způsobujícího rozklad fungující společnosti. Zároveň má vyvolávat přehnanou solidaritu i tam, kde je to sebedestrukční.

3. Pedofilie se stává ústředním tématem ochrany dětí. Zaznamenáváme totiž snahy o její legalizaci, což vnímáme především ze strany LGBT aktivit. Zatahování dětí do problematiky sexuality je stále častější a týká se už i mateřských škol, a to napříč celou Evropou. Pedofilie je v podstatě u muslimů posvěcena životem samotného proroka Mohammeda, takže s invazí islámu na náš kontinent je šířena i ,,osvěta“, součástí které je postupné snižování hranice, kdy je umožněn sex s mladistvými a zároveň se zvyšuje riziko dětských sňatků. Ruku v ruce s tím jde četnost pohlavních styků dospělých s dětmi, který je u muslimů považován za schválený.

4. Násilí na dětech se netýká jen nevhodné domácí výchovy, kde však občasná facka není ničemu na škodu. Daleko větší hrozbou jsou únosy dětí, jejichž cílem není jen změnit prostředí výchovy (Norsko a státní zločinecká organizace Barnevernet), ale jejich zneužívání pedofilními gangy, a také pozdější využití jako dárce orgánů či použití k výrobě adrenochromu, tedy látky, kterou uvolňuje dětské tělo v okamžicích strachu a stresu, a která je využívána elitami ke svému omlazení. Děti přitom umírají, navíc jsou mučeny. Jde o nejvyšší stupeň zvěrstva a hyenismu, navíc se předpokládá, že počet takto zabitých dětí jde do tisíců ročně. V kontextu s tímto je ,,darování“ krve dětmi starcům, které má také ovlivnit jejich dlouhověkost, pouhým ,,nedopatřením“.

5. Drogy jsou strašákem a jakákoliv jejich legalizace průšvihem s velkými následky. Přitom jsou skutečným rizikem pro všechny oblasti dětského vývoje.

Dětem samozřejmě hrozí další nebezpečí. Například zranění či smrt následkem nehody, střetu s dopravním prostředkem, nečekaně nastalá komplikace při porodu, genetická vada, změna ve zdravotním stavu způsobená něčím, co nedokážeme ovlivnit. Bohužel výše v pěti odstavcích uvedené záležitosti jsou selháním dospělých a systému. Vystavujeme děti zbytečným rizikům, někdo je zneužívá po různých stránkách. Lhostejnost některých rodičů k okolnostem tohoto přístupu k dětem je až strašidelná. Opravdu pro ně děti nejsou tím nejvzácnějším?

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč, Miroslav Andreska 500,- Kč, Dagmar Sokolová 200,- Kč, Jiří Sika 100,- Kč, Vladimír Janeček 100,- Kč, Petr Hučín 50,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Ladislav Konopka 300,- Kč, Miroslav Zatřepálek 100,- Kč

Celkem za měsíc: 20 399,00 Kč
Vybráno 58.28%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 497 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (26 votes, average: 4,81 out of 5)
Loading...
24 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)