prazsky-hrad-001
7.10.2016
Kategorie: Historie

Desatero pravicové politky

Sdílejte článek:

REC

Dnes opět půjdeme k volebním urnám. Proto si zde dovoluji připomenout Desatero pravicové politiky, jak bylo formulováno již před mnoha lety (s malými mými osobními aktualizacemi). Jakou malou nápovědu, pokud byste nevěděli, které straně to hodit. Zkuste najít tu, která se alespoň co nejvíce, ve svých prohlášeních, ale hlavně v praktické politice, blíží níže sepsanému, když už asi nenajdeme takovou, která by v Česku reálnou pravicovou politiku proklamovala, či snad dokonce praktikovala.

  • 1) Člověk

Ačkoli pravice dobře ví, že každý člověk je nedokonalý, je přesvědčena o tom, že každý jedinec má sám o sobě nesmírnou hodnotou. Tuto hodnotu je proto pravice odhodlána ochraňovat před všemi levicovými kolektivismy a experimenty.

  • 2) Svoboda (a odpovědnost)

Každý člověk je schopen svobodně volit dle svých preferencí, zájmů a tužeb z různých alternativ. Jeho svoboda a práva jsou ohraničeny právě a jedině svobodou a právy jiného jedince.
Za nedílnou součást takové svobody pravice považuje odpovědnost. Jen ten, kdo ctí odpovědnost, může být ve svém důsledku skutečně svobodný. Člověk si vždy může svobodně volit mezi minimálně dvěma alternativami. Má-li tuto svobodu, pak musí také nést odpovědnost za své rozhodnutí.

  • 3) Rodina = nejpřirozenější společenství

Rodina je nejpřirozenějším prostředím pro hlubokou lidskou sounáležitost a solidaritu. Právě zde jsou z generace na generaci předávány etické, duchovní a sociálně-kulturní hodnoty, jakož i vzory ekonomického chování, tak nezbytné pro fungování civilizované společnosti. Rodina si proto – dle pravice – zaslouží ochranu před všemi útoky postmoderního levicového kolektivismu a sociálního inženýrství.

  • 4) Rovnost? Toliko před zákonem!

Požadavek sociální a majetkové rovnosti popírá existenci rozdílů v nadání, temperamentu, schopnostech, pracovitosti a zázemí jednotlivých lidí, a proto je v přímém protikladu ke svobodě jednotlivce. A tak pravicová politika otevřeně říká: sociální a majetková nerovnost není nespravedlnost!
Svoboda je slučitelná pouze s rovností před zákonem, kdy je každý občan nadán stejnými občanskými právy, svobodami a povinnostmi. Pravice proto rázně odmítá všechny „pozitivní diskriminace“, které jsou přímým popřením tohoto principu.

  • 5) Soukromé vlastnictví

Právo na soukromé vlastnictví je základním předpokladem svobody jednotlivce a jeho nezávislosti na státu. Není náhoda, že téměř všechny útoky na demokracii začaly útokem na soukromé vlastnictví (viz znárodňování, kolektivizace).
Soukromé vlastnictví je také základním předpokladem pro fungování svobodné společnosti. Jedině ono totiž stimuluje jednotlivce i celou společnost k ekonomické aktivitě a hospodářskému růstu. Pravice soukromé vlastnictví chrání, včetně toho, že odmítá jeho zdanění coby zásah do vlastnických práv.

  • 6) Svobodný trh

Pravice je přesvědčena, že nejlepším prostředkem povzbuzení lidského úsilí a účelného nasměrování zdrojů je svobodný trh, založený na soukromém vlastnictví a dělbě práce. Svobodný trh totiž vede k racionálnímu rozdělování zdrojů, čímž zvyšuje hmotný blahobyt jak zaměstnavatelů, tak jejich zaměstnanců. Proto také západní společnosti, jejichž ekonomické síly spolu volně soutěží na trhu, dosahují dlouhodobě nejvyššího a stabilního hospodářského růstu a vzestupu životní úrovně.
Jakékoli snahy cílevědomě a direktivně ovlivňovat fungování trhu ze strany státu a jeho institucí vždy vedou ke zhoršení celkového hospodářského výsledku a obrací se proti samotným, byť sebelepším, záměrům. 

  • 7) Levný a malý, zároveň však silný a akceschopný stát

Moderní liberální stát považuje pravice sice za nezbytný, ale musí jít o stát na jedné straně levný a malý a straně druhé silný a akceschopný tam, kde jde o bezpečnost, ochranu práv a spravedlnost. Pravice vychází z pěti klasických resortů, ve kterých je stát nenahraditelný: zahraniční politiky, vnitřní a vnější bezpečnosti, spravedlnosti a financí. Vše, co leží mimo tyto resorty by mělo být v maximální míře ponecháno soukromé iniciativě.
Tomu by také mělo odpovídat snižování objemu veřejných financí. A to jak formou omezování výdajů státního rozpočtu, tak formou snižování daňové zátěže směrem k jediné a rovné dani.

  • 8) Jednoduché a srozumitelné zákonodárství

Smyslem pravicové politiky se nikdy nesmí stát tzv. legislativní smršť socialistů, která produkuje tisíce zbytečných zákonů, jež nakonec stvoří zákonnou džungli, ve které se nikdo nevyzná a je v ní možno paragrafy ohýbat ku potřebě vlivných a mocných. Zákonů by mělo být co nejméně, ale měly by tvořit jasné a nezpochybnitelné mantinely společenského chování.  

  • 9) Vláda práva

Pravice je přesvědčena, že v poměru mezi státem a občanem musí platit princip, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Právní předpisy (a tedy stát) musí do soukromí občanů zasahovat co nejméně. Avšak tam, kde je právo porušováno, je nutno tvrdě a nekompromisně zasáhnout. Boj proti porušování práva totiž není bojem proti svobodě, ale právě naopak – bojem proti omezování práv a za rozšiřování prostoru svobody.

  • 10) Národ, národní stát, národní zájmy

Národ v pravicovém pojetí je přirozeným společenstvím, spojeným na základě společného jazyka, kultury a historie. Národní stát – jako další přirozená komunita – se osvědčil jako dobrý nástroj pro svobodný rozvoj národní identity i ke správě věcí veřejných. Pouze on poskytuje odpovídající rámec pro prosazování českých národních zájmů, kterými jsou: pokračující euroatlantická spolupráce, evropská spolupráce na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, spolupráce se všemi zeměmi, založená na vzájemném respektu k národní suverenitě a hospodářské spolupráci, udržení zřetelně vymezené české národní identity.
Pravice se bude vždy zasazovat o Evropu národních států, nikoli o evropskou federaci či evropský superstát.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč

Celkem za měsíc: 16 133,00 Kč
Vybráno 46.10%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 91 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...