prazsky-hrad-001
7.10.2016
Kategorie: Historie

Desatero pravicové politky

Sdílejte článek:

REC

Dnes opět půjdeme k volebním urnám. Proto si zde dovoluji připomenout Desatero pravicové politiky, jak bylo formulováno již před mnoha lety (s malými mými osobními aktualizacemi). Jakou malou nápovědu, pokud byste nevěděli, které straně to hodit. Zkuste najít tu, která se alespoň co nejvíce, ve svých prohlášeních, ale hlavně v praktické politice, blíží níže sepsanému, když už asi nenajdeme takovou, která by v Česku reálnou pravicovou politiku proklamovala, či snad dokonce praktikovala.

  • 1) Člověk

Ačkoli pravice dobře ví, že každý člověk je nedokonalý, je přesvědčena o tom, že každý jedinec má sám o sobě nesmírnou hodnotou. Tuto hodnotu je proto pravice odhodlána ochraňovat před všemi levicovými kolektivismy a experimenty.

  • 2) Svoboda (a odpovědnost)

Každý člověk je schopen svobodně volit dle svých preferencí, zájmů a tužeb z různých alternativ. Jeho svoboda a práva jsou ohraničeny právě a jedině svobodou a právy jiného jedince.
Za nedílnou součást takové svobody pravice považuje odpovědnost. Jen ten, kdo ctí odpovědnost, může být ve svém důsledku skutečně svobodný. Člověk si vždy může svobodně volit mezi minimálně dvěma alternativami. Má-li tuto svobodu, pak musí také nést odpovědnost za své rozhodnutí.

  • 3) Rodina = nejpřirozenější společenství

Rodina je nejpřirozenějším prostředím pro hlubokou lidskou sounáležitost a solidaritu. Právě zde jsou z generace na generaci předávány etické, duchovní a sociálně-kulturní hodnoty, jakož i vzory ekonomického chování, tak nezbytné pro fungování civilizované společnosti. Rodina si proto – dle pravice – zaslouží ochranu před všemi útoky postmoderního levicového kolektivismu a sociálního inženýrství.

  • 4) Rovnost? Toliko před zákonem!

Požadavek sociální a majetkové rovnosti popírá existenci rozdílů v nadání, temperamentu, schopnostech, pracovitosti a zázemí jednotlivých lidí, a proto je v přímém protikladu ke svobodě jednotlivce. A tak pravicová politika otevřeně říká: sociální a majetková nerovnost není nespravedlnost!
Svoboda je slučitelná pouze s rovností před zákonem, kdy je každý občan nadán stejnými občanskými právy, svobodami a povinnostmi. Pravice proto rázně odmítá všechny „pozitivní diskriminace“, které jsou přímým popřením tohoto principu.

  • 5) Soukromé vlastnictví

Právo na soukromé vlastnictví je základním předpokladem svobody jednotlivce a jeho nezávislosti na státu. Není náhoda, že téměř všechny útoky na demokracii začaly útokem na soukromé vlastnictví (viz znárodňování, kolektivizace).
Soukromé vlastnictví je také základním předpokladem pro fungování svobodné společnosti. Jedině ono totiž stimuluje jednotlivce i celou společnost k ekonomické aktivitě a hospodářskému růstu. Pravice soukromé vlastnictví chrání, včetně toho, že odmítá jeho zdanění coby zásah do vlastnických práv.

  • 6) Svobodný trh

Pravice je přesvědčena, že nejlepším prostředkem povzbuzení lidského úsilí a účelného nasměrování zdrojů je svobodný trh, založený na soukromém vlastnictví a dělbě práce. Svobodný trh totiž vede k racionálnímu rozdělování zdrojů, čímž zvyšuje hmotný blahobyt jak zaměstnavatelů, tak jejich zaměstnanců. Proto také západní společnosti, jejichž ekonomické síly spolu volně soutěží na trhu, dosahují dlouhodobě nejvyššího a stabilního hospodářského růstu a vzestupu životní úrovně.
Jakékoli snahy cílevědomě a direktivně ovlivňovat fungování trhu ze strany státu a jeho institucí vždy vedou ke zhoršení celkového hospodářského výsledku a obrací se proti samotným, byť sebelepším, záměrům. 

  • 7) Levný a malý, zároveň však silný a akceschopný stát

Moderní liberální stát považuje pravice sice za nezbytný, ale musí jít o stát na jedné straně levný a malý a straně druhé silný a akceschopný tam, kde jde o bezpečnost, ochranu práv a spravedlnost. Pravice vychází z pěti klasických resortů, ve kterých je stát nenahraditelný: zahraniční politiky, vnitřní a vnější bezpečnosti, spravedlnosti a financí. Vše, co leží mimo tyto resorty by mělo být v maximální míře ponecháno soukromé iniciativě.
Tomu by také mělo odpovídat snižování objemu veřejných financí. A to jak formou omezování výdajů státního rozpočtu, tak formou snižování daňové zátěže směrem k jediné a rovné dani.

  • 8) Jednoduché a srozumitelné zákonodárství

Smyslem pravicové politiky se nikdy nesmí stát tzv. legislativní smršť socialistů, která produkuje tisíce zbytečných zákonů, jež nakonec stvoří zákonnou džungli, ve které se nikdo nevyzná a je v ní možno paragrafy ohýbat ku potřebě vlivných a mocných. Zákonů by mělo být co nejméně, ale měly by tvořit jasné a nezpochybnitelné mantinely společenského chování.  

  • 9) Vláda práva

Pravice je přesvědčena, že v poměru mezi státem a občanem musí platit princip, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Právní předpisy (a tedy stát) musí do soukromí občanů zasahovat co nejméně. Avšak tam, kde je právo porušováno, je nutno tvrdě a nekompromisně zasáhnout. Boj proti porušování práva totiž není bojem proti svobodě, ale právě naopak – bojem proti omezování práv a za rozšiřování prostoru svobody.

  • 10) Národ, národní stát, národní zájmy

Národ v pravicovém pojetí je přirozeným společenstvím, spojeným na základě společného jazyka, kultury a historie. Národní stát – jako další přirozená komunita – se osvědčil jako dobrý nástroj pro svobodný rozvoj národní identity i ke správě věcí veřejných. Pouze on poskytuje odpovídající rámec pro prosazování českých národních zájmů, kterými jsou: pokračující euroatlantická spolupráce, evropská spolupráce na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, spolupráce se všemi zeměmi, založená na vzájemném respektu k národní suverenitě a hospodářské spolupráci, udržení zřetelně vymezené české národní identity.
Pravice se bude vždy zasazovat o Evropu národních států, nikoli o evropskou federaci či evropský superstát.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč, Vitesse PSP Ltd. 100,- Kč, Jan Pšenička 400,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, Milena Trulley 300,- Kč, Jiří Chudý 100,- Kč, Martin Reiser 200,- Kč, Josef Bárta 200,- Kč, Milena Trulley 333,- Kč

Celkem za měsíc: 45 415,80 Kč
Vybráno 129.75%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 14 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
26 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.