africaninvadersspain-850x550MIGRANTI
18.2.2021
Kategorie: Multikulturní soužití

Darwin nás doběhne, liberalismus sem, liberalismus tam

Sdílejte článek:

STANIK

S usazením soudruha Bidena a jeho svity na trůn pozoruji, jak svým spolupracovnicím a spolupartajnicím naslouchá a jakou váhu jim dává. Jak se společně s nimi oddává myšlenkám o jednopohlavních rodinách, o pohlavní rovnosti, o nároku na vše, o rasových výhodách, o záchraně planety a podobným liberálním nápadům.

Tohle nové směřování se mi moc nelíbí, neb si myslím, že šéf západního světa by měl mít uši nastavené jiným hlasům a lituji, že se ještě jedno volební období neudržel Trumpik. To proto, že cirkus v EU dostane nového podporovatele. No, kdo chce kam.

Při tom pozorování jsem si vzpomněl na přírodopisný film, který jsem kdysi shlédl.

V onom dokumentu filmovali autoři zvířátka v Africe, a přitom zabloudili do pralesa mezi gorily nížinné, kdesi v Kongu.

V pralese žijí i jiná zvířátka, jako třeba sloni, kteří si na některých místech vytvořili takzvaná vádí. Jsou to mýtiny, velikosti několika hektarů, s travinami a chutnými bylinami a také napajedly a brouzdališti pro sloní dorost. Tato místa si oblíbila i jiná havěť, která tu hledá kratochvíli i něco na zub.

Ke smůle některým zvířátkům si tato místa oblíbily i šelmy, které sem chodí nepozorným zvířátkům zavádět princip evolučního výběru.

Evoluční výběr je svině. Nepřeje zvířátkům hloupým, nezkušeným, nepozorným, příliš odvážným a také třeba samotným. V tom je výhoda stád, tlup či rodinných klanů, kde nad zvířátky výše jmenovanými mohou v hierarchii stát zvířátka zkušená, chytřejší, protřelá, ostražitější a podobná.

Filmaři tedy sledovali skupinku goril, kterou opatroval statný stříbrohřbetý samec, tak zhruba 200 kilo. Měl okolo sebe několik samic s drobotinou a pár dovádivých týnejdžrů.

Samec se po příchodu na mýtinu posadil na vyvýšené místo, aby měl přehled, a zbytek se rozprostřel po okolí. Samice se na mělčině pustily do vytrhávání jakýchsi cibulek, a dorost dováděl okolo. Něco v tom duchu, jako když se díváte na matky na dětském hřišti. Také čemu se divit, když lidoopí DNA je té naši tak blízká.

Vědátoři dokonce zjistili, že nejen vlastnosti, pocity, ale i meziopičí vztahy jsou našim velmi podobné. Například při zkoumání větších tlup kočkodanů se ukázalo, že okolo opičího krále jsou seskupeni jiní samci, kteří se nesnaží zaujmout jeho místo, což mimo jiné ukazuje na schopnost odhadnout své šance. Ale společně odrážejí útoky jiných silných a vůdčích samců, kteří by měli schopnost vůdčí post obsadit.

Tato loajalita jim umožňuje užívat výhod, ke kterým by se jinak nedostali a vrchní opičák se může udržet na trůnu i při výkyvech kondice.

Hierarchické výhody přecházejí i na rodiny loajálních samců, a to i dědičně. Navíc i ostatní samci utváří koalice a shlukují se okolo nižších vůdců. Když pak k výměně na špici dojde, nebo se k ní schyluje, původní smetánka se rychle snaží najít si místo a vetřít se novému vládci do přízně. A stejně jako v lidské společnosti, i v té opičí, to některé opice podporují, jiné to ignorují a některé tímto chováním opovrhují.

Jak se ale ukazuje na běhu času, tak tato strategie slaví jisté evoluční úspěchy. Však ano, jak důvěrně to známe z lidského počínání. No, a nakonec za to mohou opice.

Ale vraťme se do džungle. V široké rodině goriláka byla i mladá samička, v tom nejlepším věku. Měla štíhlý pas a ňadra dmoucí a proto také oplývala velkým sebevědomím. Navíc její myšlenky se kromě cibule, mladých goriláků, a zhlížení se v hladině, zaobíraly i novými oblastmi.

Džendrystickou vyvážeností, mítůismem, možností výběru sexuální orientace a též nepochopitelně neurvalým, šovinisticko buranským chováním goriláka.

Tak nějak plynul ve vádí čas, když gorilák zpozorněl a zachrchlal něco jako Grr chr chr ch. Celá tlupa zpozorněla a ustala v činnosti. Gorilák zachrchlal znovu, matky pochytaly ratolesti a celá tlupa chvatně odhopsala do pralesa. Tedy kromě oné mladé gorilky, která se nenechala vyrušovat. Dál se věnovala svým myšlenkám, pubertálnímu vzdoru a cibuli. Cibule byla zřejmě tou nejšťavnatější, kterou se jí kdy podařilo vyškubnout. Tedy alespoň podle zaujetí, které ji věnovala.

Mezitím gorilák pokontroloval ze svého posedu ústup rodinného klanu a když zjistil, že jistá krasavice jeho upozornění nebere dostatečně vážně, zaměřil na ni svůj zkoumavý pohled. Avšak objekt k jeho zájmu, upřenému pohledu, ani rudě se zbarvujícímu bělmu, nevěnoval žádnou pozornost. Proto gorilák ještě zachrchlal něco jako Hrrgrrhrr, se zkoumavým pohledem, zda se dostaví žádaná odezva.

No, nedočkal se.

Ještě chvilku gorilák tak nějak nasranoudiveně zíral, načež se vypružil, jedním skokem byl u samice a tlapou větší než její hlava ji vrazil takovou, že gorilka vysekla dvě salta mortale, jak cirkusová akrobatka.

Tuto argumentaci pochopila gorilka velmi rychle a pelášila do pralesa takovým fofrem, že její schopnosti chodit po hladině by jí mohl závidět i Kristus.

V tuto chvíli se její myšlenkové pochody začaly zaobírat poznáním, že v danou chvíli je cibule to poslední, co by ji mělo zajímat. A i když ji hlavou stále ještě problikávala myšlenka, že by to s jaguárem nějak skoulela, zatímco by ji táhl k nejbližšímu stromu zavěsit kamsi do rasochy, měla už pojem o tom, co ono Grr chr chr ch znamená. A navíc kdesi v hloubi lebeční dutiny se mezi neurony usadila zkušenost, že bez hlavy se cibule vychutnává jen velmi obtížně. Což by se po dopadu druhé výchovné mohlo lehce přihodit.

Ne že bych horoval pro to, aby ti silnější, starší a zkušenější, mlátili ty ostatní po hlavě.

Jen mne tak napadlo připomenout, že příroda má již miliony let vymyšlené osvědčené způsoby, jak ochránit ty na nižších stupních a jak se alespoň částečně nebezpečí přírodního výběru vyhnout. Rodinná struktura zkušeného vůdčího samce je jedna z nich, a nové, neotřelé, moderní ideje novátorů s ní sice mohou chvilkově úspěšně zápasit. Ovšem z dlouhodobého hlediska je to jen cesta rozvratu.

Zkušenost je nepřenosná a historická zkušenost neúčinná.

Někdy je tedy zaběhnutý zdravý systém lepší, než hodiny diskusí a vysvětlování.

Neměnná, zaběhnutá, věkem prověřená struktura by měla být nezpochybnitelnou jistotou. Tak jako je naprosto samozřejmou, nezpochybnitelnou jistotou, že matkou, rodičkou či kojnou může být jen žena. Tak, hlavou rodiny a jejím ochráncem je muž, vojákem je muž, soudcem je muž, policajtem je muž. A basta.

Každý má od přírody určenou funkci. Tím rozhodně nechci nikomu upírat rovnost před zákonem, nebo emancipační snahy. Pokud se ovšem týká biologických či mentálních rozdílností, v tomto smyslu rovnost nikdy nebyla, není a nebude.

V tom směru jsou přírodní zákony neúprosné. Co je platná záchrana planety, protěžování odlišností, pohlavní vyvažování, pokud nebudeme schopni zachránit normální svobodný svět a civilizaci ?

Chtělo by to jen, aby si goriláci uvědomili to, že jak bude svět vypadat a jakými pravidly se bude řídit, je také trochu na nich. Že některá pravidla a zákonitosti se mohou oprášit, že staří goriláci mají něco, co ostatní nemají. A že příroda si rovnováhu obnoví vždy, a pokud bychom ji trochu pomohli otočit kormidlo, nemuselo by to být tak bolestivé, jako když budeme pokračovat v nastoupené cestě.

Problém je trochu v tom, že těch moudrých, zkušených, spravedlivých, neúplatných, je vždy míň, nežli těch ostatních.

Přesto však stále více lidí přichází na to, že situace začíná být vážná.

Ale nebojme se. Jestliže se nenajde dost místních goriláků, kteří se budou chtít vrátit ke zvyklostem a tradicím, přírodní výběr si s tím poradí. Pokud jsme se s novým řádem smířili, pokud jsme již na návrat ke kořenům rezignovali, pokud jsme se již rozhodli nechat vládu věcí svých v rukou cizích.

Řešení přichází. Do Evropy už se tlačí kultura, která nás ke kořenům přírodních zvyklostí opět vrátí, a v případě, že se prosadí, bude to návrat dosti hluboký.

Pak mnozí z těch, kteří se snaží tisíciletý, prověřený model obejít, či svrhnout, uchopenou moc využívat jen jako nástroj vlastních, neukojitelných potřeb, budou nemile překvapeni.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc prosinec 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Eva Edler 300,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Lenka Poncarová 300,- Kč, Martin Dindoš 500,- Kč, PharmDr. Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jiří Sika 200,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, Pavel Sejrek 100,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Lukáš Vašíček 200,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Bc. Michal Hajdučko 300,- Kč, Martin Kubíček 2000,- Kč, Gabriela Kolomazníková 100,- Kč

Celkem za měsíc: 15 000,00 Kč
Vybráno 42.97%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 1 870 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (24 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
14 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)