penize
8.3.2017
Kategorie: Ekonomika

Daně jsou podvodem politických elit (I.)

Sdílejte článek:

SITRA AHRA

Daně jsou podvod. Naše otroctví závisí pouze na mentálním bloku! Natisknout tisícikorunu či pětitisícovku stojí stejných pár haléřů. Proč pracujete jeden týden za pár haléřů? Kde se vzala ta tisíce korunová hodnota?

Tuto záhadu musíte vyřešit vy sami ve vašich myslích.

Proč dáváte systému zpět 60% vašeho života v daních, když vláda může vytisknout všechny peníze potřebné na budování a údržbu všech veřejných prací a služeb?

Když platíte vaše daně, stanou se tyto veřejné práce (objekty) vaším majetkem? Samozřejmě že ne. Proč tedy platíte daně? Papírové peníze nemají žádnou skutečnou (intrinsic) hodnotu. Jsou jen mírně HODNOTY. 80% peněz je jen kliknutí na počítači (donedávna záznam na papíře).

Jediný způsob, jak dát skutečnou hodnotu papírovým penězům, nebo počítačovým záznamům je PRÁCE za PRÁCI! (Za předpokladu že osoba má pracovat jeden týden za cca 5000 korun).

Státní pracovník, který pracuje jeden týden (ne pro privátní vlastnictví) a takto přidělí skutečnou hodnotu prací bezcenným kouskům papíru, nebo záznamu v počítači, dostane zaplaceno přímo státem.

On (ona) může nyní použít tyto ‘kliky na počítači’ na nákup soukromého majetku.

Proběhla skutečná výměna skutečných hodnot!

Trestní zákon (v Kanadě), Oddíl 380 (1) – Podvod – a mělo by to být zakotveny v trestním zákoníku každé země, říká:

“Každý kdo podvodem, falešně, nebo jiným podvodným způsobem, ať už to je nebo není účelový klam v rámci tohoto aktu, okrade veřejnost, nebo každá osoba, ať už úspěšně, nebo ne o jakýkoli majetek, peníze nebo jiné cennosti, je vinen z kriminálního činu a podléhá uvěznění na určitou dobu. “

Nynější daňový systém a nynější peněžní systém je tedy PODVOD, ODCIZENÍ, vydírání a loupeže. Přestaňte platit daně a chtějte si zpět vaše peníze.

Nebo necháte vaši vládu nadále si půjčovat peníze od bank za účelem placení veřejných prací a služeb, NEBO to budete vy, kdo pověří vládu natisknout a vydat jen přesnou sumu peněz krytou reálnou protihodnotou.

Jaký je rozdíl?

  • V prvním případě vás vláda musí zdanit k smrti, aby mohla zaplatit dluhy a úroky
  • V druhém případě nebudete muset platit žádné daně

V prvním případě jste otroci. V druhém případě jste nadřízení.

KOMUNISMUS, největší iluze všech dob.

Čím více člověk o tom čte, tím více si uvědomuje, že lidé se stále pletou v přesné definici komunismu. Většina lidí, hlavně ti mladí, skutečně věří, že komunismus je záležitostí minulosti, něco co už patří té ‘poslední’ generaci, jako kapitola historie, která již nemá vliv na jejich životy.

Častokrát, ze zvědavosti, je zajímavé zeptat se dospělých lidí, narozených během nebo po druhé světové válce, jestli vůbec někdy četli deset bodů Komunistického manifestu napsaného K. Marxem. Je překvapením, pokud potkáte jedinou osobu, která ho četla. Je také překvapující, že mnoho lidí, šťastných, že se dostali ven zpoza Železné opony, si ani nebyli vědomi z čeho utíkají, a cítili se velmi šťastní, že opustili totalitní systém aby našli nový život ve svobodném světě (včetně mě). Pouze někteří z nich, obdařeni smyslem pro pozorování, však rychle vypozorovali, že deset bodů Komunistického manifestu je také hluboce zakořeněné v takzvaném svobodném světě, do kterého utekli.

Základní rozdíl mezi těmito dvěma systémy leží ve vlastnictví majetku. V komunistických zemích stát vlastnil veškerý majetek, zatímco v ‘svobodném světě’ stát zdaní všechny majetky až pokud je nemožné je udržovat a budou státem zkonfiskovány. Konečný výsledek je stejný, ale ti, kteří vymysleli oba tyto systémy (komunismus a pseudokapitalistický neomarxismus) viděli, že se dá více peněz vydělat v daňovém systému, viděli že lidé budou produkovat a platit daně ve snaze udržet si svůj majetek a platit daně, zatím co v totalitním systému se prostě úplně vzdají produkování čehokoli.

Oba systémy vytvoří elity, což je malá minorita, která bude vlastnit většinu majetků. Oba systémy kvetly z praktikování lichvy; tyto praktiky budou vždy produkovat elity, která bude po čase vlastnit všechno bohatství země. To se již stalo v historii mnohokrát.

Je třeba si v první řadě uvědomit, že Komunismus není vůbec mrtvý, ale rozkvétá a šíří se po celém světě. Komunismus je politická “mašinka” na reprodukci a regeneraci elit.

Elita je úspěšná v zavádění komunistického aparátu proto, protože většina lidí nerozumí a ani nerozezná lichvu v jejích mnoha a různých formách a efektech na každou společnost. Společenství formují civilizace a historie dokumentuje, že civilizace zažije kolaps každých 400 -700 let, což závisí na stupni a rozsahu lichvy. Také je prokazatelné, že většina válek a revolucí jsou zapříčiněny z ekonomických a finančních důvodů, nikdy z důvodů ideologických nebo náboženských.

Také je historií dokázáno, že lidé neorganizují ani nefinancují války a revoluce; je to vždy ELITA, která to dělá, lidé jsou jen schopni protestovat, demonstrovat, nebo klást odpor v malých skupinách, ale nikdy nejsou schopni organizovat celonárodní revoluci, natož válku, nebo provádět mezinárodní Světovou válku, která vyžaduje nesmírně velké mezinárodní finance.

Také je historicky dokumentováno, že obě ideologie komunismu a neomarxistického pseudokapitalismu byly designovány a financovány “elitou peněz”, malou skupinou lidí, kteří kontrolují mechanismy úvěru a měny, ELITA která je nad zákonem a vládními opatřeními. Ve skutečnosti jimi vlastněné Státní pokladnu všech zemí a tudíž kontrolují všechny vládní odvětví.

I když historie peněz je 3 800 let stará, abychom ji pochopili, třeba nám jít zpět do roku 1694, kdy první Centrální národní banka přestala být vlastněna anglickým králem a byla převedena v následujícím století do soukromého vlastnictví. Můžeme s jistotou prohlásit, že toto datum bylo začátkem systému jak je dnes známe.

Nemusíme bloudit v historických událostech, naše snaha je zjistit jak systém zplodil ‘kastovní’ společnost a zabránil jednotlivcům přejít z jedné ‘kasty’ do druhé. Konečný cíl, který chce dosáhnout, není rozdělení bohatství mezi lidi, ale koncentrace bohatství v rukou pár lidí; dnes je to mnohem více viditelné než kdykoliv předtím, když se podíváme na ‘nadnárodní’ monopoly.

Toho je dosaženo krok za krokem vytvářením iluzí v našich myslích.

  • První iluze: STÁT

Máme my skutečně právo na vlastnictví majetku? Začněme tedy otázkou: Kdo vlastní stát? Neberte tuto otázku snadno, kdo vlastní suroviny a zem státu? Legální odpověď na tuto otázku je tak důležitá, že všichni občané bychom měli hned přestat pracovat a vyrýt do kamene: “KDO JE STÁT” nebo “CO JE STÁT?”

1. Je STÁT ta věc, pod kterou rozumíme jednu osobu?
2. Je STÁT ta věc, pod kterou rozumíme všechy občany v něm narozené?

Když jsme STÁT my, občané, měli bychom obdržet dividendy za každé kilo surovin vyprodukovaných v naší zemi.

(Pokračování)

ZDROJ: Sitra Ahra

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoiny na adresu: 35EWdJdRLGMzpydEDjuV7YRhNeCohkXhqH nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX)

***** Příspěvky čtenářů za měsíc březen 2019: *****

Jan Procházka 500,- Kč, Lubomír Vylíčil 5000,- Kč, Ilja Baudyš 1000,- Kč, Helena Novotná 200,- Kč, Libor Heidler 200,- Kč, Marek Janicko 200,- Kč, Miloslav Zabloudil 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Richard Kovaříček 500,- Kč, Vlastimil Běhan 50,- Kč, Zdeněk Palička 500,- Kč, Marie Kouklíková 500,- Kč, Aleš Berka 300,- Kč, Mgr. Eva Kocábková 1000,- Kč, Pavel Janda 300,- Kč, David Stránský 1000,- Kč, Bc. Hynek Julínek 1000,- Kč, Milan Tahovský 1000,- Kč, Ondřej Vodehnal 200,- Kč, David Bezděk 150,- Kč, Martin Macháček 200,- Kč, Luděk Kurka 200,- Kč, Miroslav Meder 650,- Kč, Robert Schlesinger 1000,- Kč, Vilém Černohorský 150,- Kč, Libor Fránek 50,- Kč, Otakar Matěk 50,- Kč, Eva Bielovicová 300,- Kč, Rudolf Roedling 1000,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, Irena Mathauser 500,- Kč, Jan Slaba 200,- Kč, Petr Žabička 100,- Kč, Rostislav Jendrejčík 50,- Kč, Tatiana Vráblová 200,- Kč, Alena Fuszteiová 200,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Markéta Frydlová 200,- Kč, Milan Černý 1000,- Kč, Marie Svajdová 200,- Kč, Vojtěch Smrčka 1000,- Kč, Tomáš Klikar 1000,- Kč, Petra Rohlíčková 300,- Kč, Martin Vojtíšek 500,- Kč, Jiří Mondek 500,- Kč, Helena Kominíková 100,- Kč, Michal Horák 666,- Kč, Hana Pekárková 300,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Pavel Michalík 500,- Kč, Jaroslav Borufka 300,- Kč, Rene Grabmuller 2000,- Kč, ing. Jan Dvořák 350,- Kč, Mgr. Jiří Kraus 1984,- Kč, Jaroslav Neuman 200,- Kč, Martina Franzová 1000,- Kč, Jan Traxler 1000,- Kč, Josef Tuček 500,- Kč, Milan Zelina 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, František Šmíd 1000,- Kč, Milan Hlaváček 200,- Kč, Šárka Průdková 300,- Kč, Nezn. dárce (poštou) 250,- Kč, Vlastimil Kornas 333,- Kč, Ladislav Matoušek 100,- Kč, Václav Tykvart 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Ondřej Svatoň 50,- Kč, Jozef Sykora 249,80 (10 eur), Josef Bílek 200,- Kč, Jan Králíček 1000,- Kč, Jan Cerny 5000,- Kč

Celkem za měsíc: 43 682,80 Kč
Vybráno 124.80%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?
Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.
Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 88 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (17 votes, average: 3,82 out of 5)
Loading...
loading...
politicon-banner
72 komentářů
Proč potřebuje Pravý prostor Vaši podporu? Více informací ZDE
Hello. Add your message here.