21.8.2013
Kategorie: Ekonomika

Daně jsou nástrojem poroby

Sdílejte článek:

OD: PETR ZÁVLADSKÝ 21|08|2013

Svojí podstatou je jakákoliv povinná daň nemravná. Pokud se naježíte, že tomu tak není, pak zkusme svoji úvahu namířit tak, že budeme zvažovat zda je jisté, že nám daň přinese ten užitek, který očekáváme, nebo zda ta nevyhnutelná daň je tak nevyhnutelná.

 

 

Už králové uvalovali daně na poddaný lid aby si zajistili bezpracný důchod a zisk. Ve státech, kde se mocnář ocitl na druhé koleji zavedením demokracie, nebo byl zce­la odstraněn, převzal tuto funkci velmi rychle Stát. Nejprve dosti rozumně, ale čím více se umocňovala jeho moc, tím zuřivěji předepisuje další a další daně, aby efekt těchto daní byl stále pofidérnější a méně cenný. Jinými slovy: platíme více a více a do­stá­vá­me za to méně a méně. A stát nám tím ukazuje, že ani s těmi daněmi, které vybere, ne­u­mí dobře hospodařit a utopí je v řadě nesmyslných projektů, nebo jen na svoji vlastní režii.

 

Jestliže v kapse máte jen šest korun a vydáte se do nějakého obchodu a budete cítit po­tře­bu zakoupit si flašku šampáňa a kelímek kaviáru, asi moc nepochodíte. Obchodník si zmíněný to­var nakoupil v nějakém jiném obchodě s nákladem o kterém se musel rozhodnout, jestli mu za to riziko investice stojí. A samozřejmě riskuje, že nakoupí věc, která se po připočtení jeho zis­ku stane strašákem, který každé ráno v regále uvidí a nebude ho ubývat. A za Vašich šest ko­run Vám ho nedá i kdybyste byli stokrát přesvědčeni, že máte právo kaviár snídat.

 

To je prostě riziko chybného rozhodnutí. Špatného podnikatelského záměru, či podcenění si­tu­a­ce na trhu. Jistě, nikdo o tom nebude pochybovat, šlo o selhání odhadu trhu a ten pod­ni­ka­tel za tuto chybu tvrdě zaplatí ze svého. Nejprve se pokusí rezignovat na svůj zisk a možná na­ko­nec přistoupí i na to, že i prodělek je kšeft a to­to zboží prodá hluboce pod cenou, aby toto své chybné rozhodnutí ekonomicky minimalizoval. Vidíme tuto situaci denně například v sezónních výprodejích.

 

Ale stále hovoříme o svobodné vůli jedince realizovat raději malý prodělek, než zboží třeba zni­čit a vytvořit ztrátu ještě větší.

 

Pohovořme teď o daních. Jejich výši a četnost určuje pan Stát. Pokud tento odvod stanoví nějakou procentní sazbou z realizovaného zisku jedince, můžeme se s tím stavem snad smířit. Horší je, pokud pan Stát stanoví tuto bernii bez ohledu na bohatství jedince prostým příkazem: „zaplať“. To je dnes prakticky realizováno tzv. „pojištěním“. Důchodovým, nemocenským, so­ci­ál­ním.

 

Dnešní stát neumožňuje minimalizovat hospodářskou škodu ekonomické jednotky, třeba ro­di­ny, nebo jedince tím, že mu dá možnost určit si, kterou věc si chce platit, či nechce. Či kte­ré zboží je pro něj bezvýznamné a kterého si naopak velmi považuje.

 

Je tedy rezignováno na svobodnou volbu, ale je užit teror nějaké (i dosti malé) skupiny na rozhodování jedince.

 

Můžete namítat, že daně jsou nutné. A já budu oponovat, že nikoliv. Pokud se nějaká sku­pi­na lidí rozhodne, že se jim vyplatí (z rozličných důvodů) třeba vydržovat si skupinu soudců, nebo skupinu ozbrojenců, je to naprosto oprávněná investice za nějakým cílem. A hlavně je svo­bod­ná, protože někdo třetí se může domnívat, že si svoji bezpečnost umí zajistit sám a nepotřebuje k tomu cíli grupu cizích kolektivních zaměstnanců.

 

 

Dnešní forma státu toto osobní rozhodnutí vylučuje. Zašťiťuje se tvrzením, že nikdo si svoji bezpečnost nebude platit, protože nebude muset. A v tom „musu“ je právě ten kámen úrazu. Nikdo by totiž v tom dobrovolném systému nemusel. A jestliže by byl jakýmkoliv agresorem zdeptán, byla by to jeho osobní chyba, protože nemyslel na zadní kolečka, na stav nouze. A pravděpodobně by jej nikdo nelitoval, protože si pro osobní zisk vybral větší míru rizika.

 

Teď je namístě otázka: několik jedinců si bude myslet, že není třeba si nějaký bezpečnostní sbor platit, protože to dělají jen volové, kteří se moc bojí. A já se svezu na jejich velkém strachu zadarmo. Ano. To se může stát a ani to není hyenistické, jak to na první pohled vypadá. Ti jedinci se zachovali naprosto pragmaticky. Jen čím více bude takových, tím menší obecná bezpečnost bude. A nakonec se situace vyváží tak, že někteří zaplatí i za cizí bezpečnost, protože jim jejich vlastní za to bude stát. Ale bude to jejich rozhodnutí.

 

Ustálili jsme se v premise, že nemá smysl projít si tím martýriem rozhodování a uvolili se, že budeme odvádět státu nějaký paušál za tímto účelem. Ale — jsme-li jen maličko kritičtí — musíme vidět, že Stát z velké části na tento veřejně placený, už nedobrovolně placený, úkol malinko, anebo více rezignoval. Obecně sice Policii a Soudy platí z veřejných peněz, ale bezpečnost jedince se příliš nezvýšila a nalezení spravedlnosti u soudu vyžaduje dodatečné náklady. Jinak tedy musíme konstatovat, že platíme, ale účel a prospěch sklízíme jen sporadicky.

 

Zcela obecně můžeme říci, že jedinci se příliš nevyplatí držet si svého vojáka proti vnější ag­re­si, nebo Policajta proti agresi vnitřní. A vlastně můžeme i nalézt, že okamžitá me­zi­ná­rod­ní situace vlastně vojáka nepotřebuje, protože žijeme v relativně bezpečném prostoru. Ale ví­me, co bude zítra? Kdy se nějaký militantní režim rozhodne omezit naše práva podle svých ná­zo­rů? Zkušenost s hitlerismem už máme. A nakonec i s expansionismem ruským. To je dost dů­vo­dů k tomu, abychom si vlastní vojsko drželi. Je ovšem otázkou, zda politické elity, které mu velí, v rozhodném okamžiku neřeknou ne. Zažili jsme si to v roce 1938 i 1939 a nakonec i v roce 1968. Byla nám ta draze placená armáda něco platná?

 

I zde se zdá, že státní armáda i policejní moc příliš selhává. Je to tím, že do sféry jejího vli­vu zasahuje moc politická, která její výkony devalvuje. Ale pak je namístě otázka: po­tře­bu­je­me státní armádu? Potřebujeme státní policii? Po­tře­bu­je­me státní soudy? Plní ten účel, pro kte­rý je nám brána silou část našich ekonomických prostředků?

 

Vemi nerad musím konstatovat, že nikoliv. Instituce Stát selhává i v těchto elementárních funkcích právě proto, že to je neodpovědný stát. A ač je moc deklaratorně svěřena lidu, prak­tic­ky ji lid nemá. Lidu zůstala v rukou pouze možnost periodicky stvrzovat, že co Stát činí, dobře činí. (S jakousi velmi omezenou možností korekce.) A dokonce můžeme dovodit, že ja­ké­si okrajové uskupení (třeba 25 000 členů, což je pouhých 0,24 % populace!) disponuje ta­ko­vý­mi veřejnými prostředky, že je schopno mediálně zmasírovat polovinu zbytku společnosti a vnutit všem jejich představu.

 

Anonymní instituce Stát, která se vybavila mocí nejen se institucionalizovat, ale i brát lidem prostředky obživy, nenese žádnou odpovědnost za jejich neefektivní využití. Vláda lidu tedy mocí Státu selhává.

 

Proto uzavírám: daně jsou prostředkem státního teroru, který dnes přináší jen malý, nebo žádný efekt. Zato vysokou možnost z cizích prostředků blahobytně žít.

 

 

ZDROJ: Petr Závladský

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc duben 2021: *****

ing. Jan Dvořák 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Petr Andres 500,- Kč, Jakub Malinovský 77,- Kč, Miloš Kraus 400,- Kč, Dagmar Bowyer 200,- Kč, Rudolf Roedling 500,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Mirko Hampl 168,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Milena Práglová 500,- Kč, Mgr. Luděk Tesarčík 200,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Anonym 222,- Kč, Roman Dubravský 500,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Miroslav Hlousek 111,- Kč, Bc. Romana Kopecká 500,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Martin Vojtíšek 200,- Kč, Pavel Janeček 500,- Kč, Jiří Obermaier 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, MUDr. Iva Niemcová 100,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Jiří Sika 250,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Karel Kubela 50,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Robert Schlesinger 200,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Renata Doležalová 100,- Kč, Martin Černý 500,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Bohuslav Maceška 100,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Jiří Dostál 200,- Kč

Celkem za měsíc: 13 628,00 Kč
Vybráno 38.93%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP

Latest posts by Redakce (see all)

(Visited 41 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (11 votes, average: 4,64 out of 5)
Loading...
politicon.cz