detirouskavir
14.7.2021
Kategorie: Společnost

Další vědecká data potvrzují, že riziko vážného onemocnění a úmrtí na covid-19 u dětí je velmi nízké

Sdílejte článek:

Podle tří nových studií z Velké Británie je riziko úmrtí nebo vážného onemocnění způsobeného COVID-19 u dospívajících a dětí velmi nízké.

 

Studie poskytují dosud nejpodrobnější analýzu dopadu viru COVID-19 na děti a potvrzují dřívější zjištění u dětí ve věku do 18 let: riziko vážného onemocnění nebo úmrtí na tuto nemoc je pro tuto věkovou kategorii velmi nízké.

Výzkumníci z Liverpoolské univerzity, University College of London, University of York a Bristolské univerzity zveřejnili na internetu 8. července své preprintové studie, které jsou v procesu recenzního řízení. Dvě ze studií analyzovaly rizika závažných onemocnění a úmrtí na COVID-19, zatímco jedna se zaměřila pouze na úmrtí.

Předběžné výsledky budou předloženy Světové zdravotnické organizaci a britskému Výboru pro očkování a imunizaci, který stále zvažuje, zda v zemi rozšířit používání vakcíny společnosti Pfizer na děti ve věku od 12 do 17 let. Všechny čtyři vakcíny COVID-19 povolené k použití ve Velké Británii jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let.

Russel Viner, hlavní autor dvou studií a profesor zdraví dospívajících na Great Ormond Street Institute of Child Health při University College London, uvedl, že výsledky „budou sloužit jako podklad pro pokyny k ochraně mladých lidí i pro rozhodování o očkování dospívajících a dětí, a to nejen ve Velké Británii, ale i v mezinárodním měřítku“, uvádí se v prohlášení.

Studie sice neobsahovaly informace specifické pro účinky varianty Delta, ale v současné době neexistují žádné důkazy o tom, že by u dětí způsobovala závažnější onemocnění nebo úmrtí.

„Ačkoli se tyto údaje týkají období do února 2021, s variantou Delta se v poslední době nic nezměnilo,“ uvedla Dr. Elizabeth Whittakerová, která přednáší na Imperial College London o dětských infekčních nemocech a imunologii. „Doufáme, že tato data budou pro děti a mladé lidi a jejich rodiny uklidňující.“

Úmrtí jsou vzácná, většinou u dětí se zdravotními problémy

Ve studii, která se zaměřila pouze na úmrtí, vědci analyzovali národní databáze v Anglii, včetně povinné Národní databáze dětské úmrtnosti, aby identifikovali všechny děti mladší 18 let, které zemřely v důsledku COVID-19 v období od března 2020 do února 2021.

Během prvního roku pandemie, z 3 105 dětí, které zemřely z nejrůznějších příčin, jich bylo pozitivních na COVID-19 pouze 61. Ovšem po „rozlišení mezi těmi, kteří zemřeli na infekci SARS-CoV-2, a těmi, kteří zemřeli na alternativní příčinu, ale shodou okolností byli pozitivně testováni“, vědci zjistili, že v populaci čítající více než 12 milionů dětí zemřelo na COVID-19 pouze 25 z daných 61 dětí. To odpovídá úmrtnosti přibližně dvou osob z milionu.

Z 25 dětí, které zemřely na COVID-19, jich 15 trpělo život limitujícím onemocněním, 16 jich trpělo vícero nemocemi a u 19 se vyskytovala skrytá chronická onemocnění.

Vědci objevili, že „komorbidní skupinou s nejvyšším rizikem [úmrtí] byly děti s komplexním neurovadou a ty tvořily 52 [procent] všech úmrtí“ u dětí, které zemřely na COVID-19.

„Tito mladí lidé s vyšším rizikem jsou ti, kteří jsou zároveň více ohroženi jakýmkoli zimním virem nebo jiným onemocněním – tedy mladí lidé s více zdravotními potížemi a komplexním postižením,“ uvedl Viner a dodal: „COVID-19 však u lidí z těchto skupin zvyšuje riziko ve vyšší míře než u nemocí, jako je chřipka (sezónní chřipka).“

Ukázalo se, že pouze šest (24 %) z 25 úmrtí na COVID-19 nemělo žádné zdravotní potíže. Kromě toho výzkumníci nezjistili žádné úmrtí u dětí s izolovanou diagnózou respiračního onemocnění, jako je astma, diabetes 1. typu, Downův syndrom nebo epilepsie.

Vědci však poznamenali, že „ve stejném sledovaném období došlo ke 124 úmrtím v důsledku sebevražd a 268 úmrtím v důsledku úrazu, což znamená, že COVID-19 je u dětí a dospívajících zřídkakdy smrtelný“.

Stávající zdravotní problémy zvyšují riziko onemocnění

Jiná studie, která zkoumala „81 existujících studií hodnotících rizikové faktory závažného onemocnění a úmrtí na COVID-19 mezi mladými lidmi“, zjistila, že existující špatný zdravotní stav a vážná postižení zvyšují riziko závažného onemocnění.

Vyšší riziko hrozilo dětem, které měly srdeční nebo neurologické onemocnění, více než jedno onemocnění nebo byly obézní. Absolutní rizika však byla stále malá, a to i ve srovnání s dětmi bez komorbidity.

„Je důležité si uvědomit, že rizika jsou u všech dětí a mladých lidí velmi nízká,“ uvedla Lorna Frasierová, profesorka epidemiologie na University of York a hlavní autorka studie a dodala: „I když jsme zjistili vyšší rizika u některých skupin se závažnými zdravotními problémy, tato rizika byla stále velmi malá ve srovnání s riziky pozorovanými u dospělých.“

„Naše metaanalýza zjistila podobné rizikové faktory jako ostatní studie, i když my jsme také zjistili, že obezita zvyšuje riziko závažných onemocnění COVID-19, což je něco, co už nějakou dobu víme u dospělých. Teprve nyní se však obezita ukazuje jako důležité riziko i u dětí a mladistvých,“ uvedla dětská lékařka Dr. Rachel Harwoodová, která je hlavní autorkou studie.

Počet hospitalizací zůstává celkově nízký

Ve třetí studii (pdf), která zkoumala rizikové faktory úmrtí a hospitalizace na jednotce intenzivní péče, dospěli vědci k závěru, že u dětí a dospívajících je „velmi nízké riziko závažného onemocnění a úmrtí na COVID-19 nebo PIMS-TS (pediatrický multisoustavový zápalový syndrom, vážná zdravotní komplikace vyvolaná SARS-CoV-2.“

Vědci zjistili, že z 5 830 dětí přijatých do nemocnice s COVID-19 bylo v Anglii během prvního roku pandemie, tedy do konce února 2021, přijato na jednotku intenzivní péče (JIP) 251 dětí. To znamená, že děti „mají šanci jedna ku přibližně 50 000, že budou během této doby přijaty na jednotku intenzivní péče s COVID-19″.

Ve stejném období bylo více než 367 000 dětí přijato do nemocnice z jiných příčin.

Z těchto 251 dětí a mladistvých přijatých na jednotku intenzivní péče mělo 91 % (n=229) stávající zdravotní potíže nebo komorbidity. Nejvíce ohrožené byly děti s vícečetnými zdravotními potížemi a neurologickými poruchami.

„Tento vzorec je popsán v předchozích pracích a je v souladu s naší metaanalýzou publikovaných údajů, kdy každé zvýšení počtu již existujících onemocnění bylo spojeno se zvýšenou pravděpodobností přijetí na pediatrickou jednotku intenzivní péče a úmrtí na COVID-19,“ uvádějí autoři.

Autoři také zjistili, že 309 dětí bylo přijato na jednotku intenzivní péče s PIMS-TS, vzácným zánětlivým onemocněním u dětí způsobeným COVID-19, „což odpovídá absolutnímu riziku jedna ku 39 tisícům“.

CDC stále doporučuje roušky pro neočkované žáky

Den po zveřejnění studií na internetu vydalo americké Centrum pro kontrolu a prevenci chorob (CDC) aktualizované pokyny k prevenci proti COVID-19 na základních školách, v nichž se uvádí, že pro žáky, kteří nejsou plně očkováni, se stále doporučují látkové roušky a fyzický odstup, pokud se nacházejí uvnitř budov.

V červnu CDC pokračovalo v doporučení mimořádného použití schválených mRNA vakcín proti COVID-19 pro všechny osoby starší 12 let, a to navzdory vyššímu počtu hlášení o srdečních potíží u mladých mužů po vakcíně s mRNA než obvykle, s odůvodněním, že přínosy vakcíny převažují nad rizikem zánětu srdce.

K očkování dětí starších 12 let přistoupili i některé další země ve světě, včetně České republiky.

Univerzální přístup pro všechny a spěch s očkováním zdravých dětí a dospívajících bez vědomostí o bezpečnosti a účinnosti znepokojuje některé lékaře a rodiče, i přestože riziko závažného onemocnění nebo úmrtí je u této věkové skupiny extrémně nízké.

Kromě toho nebylo zjištěno, že by malé děti byly mimořádnými šiřiteli viru CCP. Viner ve svém komentáři zveřejněném v deníku The Guardian uvedl, že zdravotní úředníci by měli vyčkat, až bude k dispozici dostatek údajů o bezpečnosti, a teprve poté začít očkovat zdravé dospívající jedince.

„Co se týče zdravých dospívajících, využijme nejprve naše zásoby vakcín k tomu, abychom co nejvíce zvýšili proočkovanost dospělých, poskytněme posilující vakcíny seniorům a splňme sliby, že poskytneme vakcíny chudším zemím“. Teprve poté, až budeme mít k dispozici odpovídající údaje o bezpečnosti, bychom měli očkovat zdravé týnejdžry, ale na to si musíme počkat,“ napsal Viner.

Redakce
Sledujte PP

Redakce

Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám všem poděkovat za finanční pomoc, kterou vyjadřujete podporu Pravému prostoru. Díky Vám tak můžeme stále nezávisle publikovat a pracovat na dalších vylepšeních. Níže uvedený graf představuje, kolika procenty nám Vaše příspěvky (dobrovolné předplatné) pomáhají na nutné měsíční náklady na provoz a zachování existence PP.

S úctou a pokorou děkujeme za jakýkoliv příspěvek, který nám společně pomůže PP dále rozvíjet. Můžete tak učinit platbou přes PayPal, poslat Bitcoin na adresu: 3HPkQ31E6U9Y9HhVSc1f2DXMkbmWq1ttJ5 nebo příkazem na účet: 4221012329/0800
(Pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ07 0800 0000 0042 2101 2329, BIC: GIBA CZ PX), QR platby

Pokud chcete podpořit PP a nechcete, abychom mezi dárci zveřejnili vaše jméno, stačí do zprávy pro příjemce uvést: Anonym.

***** Příspěvky čtenářů za měsíc leden 2022: *****

RNDr. Richard Čapek CSc. 400,- Kč, Ilja Baudyš 500,- Kč, Miroslav Příkopa 500,- Kč, MUDr. Richard Domín 200,- Kč, Yvona Škurková 200,- Kč, Pavel Fila 50,- Kč, ing. Jan Dvořák 500,- Kč, David Bezděk 250,- Kč, Marek Janičko 250,- Kč, Jan Procházka 500,- Kč, Jiřina Gyárfásová 1000,- Kč, Matouš Gaudl 500,- Kč, Iva Majerčíková 200,- Kč, Václav Žižka 500,- Kč, Jaroslav Rout 200,- Kč, Miloslav Konopiský 100,- Kč, Daniela Frumarová 500,- Kč, Zdeněk Vybíral 1000,- Kč, Karel Klouček 500,- Kč, Jan Nedvěd 500,- Kč, Dagmar Karlíková 200,- Kč, Vlastimil Kornas 111,- Kč, Karel Kubela 100,- Kč, Jiří Stejskal 500,- Kč, Ladislav Adamec 200,- Kč, Martin Vavrinka 50,- Kč, Pavel Janeček 300,- Kč, Jiří Obermaier 300,- Kč, Peter Keklak 100,- Kč, Anonym 500,- Kč, Jiří Dobruský 200,- Kč, Ladislav Oudes 200,- Kč, Petra Rohlíčková 111,- Kč, Zuzana Karlová 300,- Kč, Miroslav Hloušek 111,- Kč, Blahomír Skoupý 200,- Kč, Jan Petr 300,- Kč, Vlastimil Běhan 100,- Kč, Václav Tykvart 100,- Kč, Pavel Sejrek 200,- Kč, Jiří Ovčáček 100,- Kč, Martin Vacek 250,- Kč, ing. Antonín Zlínský 1000,- Kč, Oldřich Smejkal 1000,- Kč, Radek Láznička 150,- Kč, Jiří Langr 1000,- Kč, Jaroslav Vlk 100,- Kč, Arpád Krausz 250,- Kč, Marie Tachezyová 200,- Kč, Anonym 333,- Kč, Martin Svoboda 100,- Kč, ing. Jiří Klumpar 100,- Kč, Pavel Kosmata 200,- Kč, V. Trulley 333,- Kč, Věra Holá 200,- Kč, Aleš Votruba 250,- Kč, Zdeňka Jindrová 50,- Kč, Pavel Burget 200,- Kč, Zdeňka Horníčková 200,- Kč

Celkem za měsíc: 18 549,00 Kč
Vybráno 52.99%
Chci vlastní ikonu u diskuzních příspěvku. Jak na to?

Než začnete komentovat článek, přečtěte si prosím pravidla diskuze.

Podle českých zákonů jsme povinni na žádost orgánů činných v trestním řízení poskytnout veškeré informace o vás shromážděné systémem (IP adresa, pošta, vaše příspěvky atd.). ) Žádáme vás, abyste do diskuze na naší stránce nedávali komentáře, které by mohly naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů zmíněných v trestním právu. Zejména nezveřejňujte příspěvky rasistické, podněcující násilí nebo nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo společenského původu, národnosti nebo etnické skupiny atd. Zjistěte více o povinnostech diskutéra v pravidlech našeho portálu, které je povinen prostudovat každý diskutér. Zveřejněním diskusního příspěvku potvrzujete, že jste studovali, pochopili pravidla a berete za svůj příspěvek plnou zodpovědnost.

Jak přidat ikonu Pravého Prostoru na plochu mobilu či tabletu? Návod ZDE.
Redakce
Sledujte PP
(Visited 590 times, 1 visits today)
Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (13 votes, average: 4,77 out of 5)
Loading...
18 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)